Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nonprofit szolgáltatások. Előadás vázlata Előadás vázlata 2A. előadás A nonprofit szektor jellemzői, mérete, gazdálkodása, megjelenésük a különböző ágazatokban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nonprofit szolgáltatások. Előadás vázlata Előadás vázlata 2A. előadás A nonprofit szektor jellemzői, mérete, gazdálkodása, megjelenésük a különböző ágazatokban."— Előadás másolata:

1 Nonprofit szolgáltatások

2 Előadás vázlata Előadás vázlata 2A. előadás A nonprofit szektor jellemzői, mérete, gazdálkodása, megjelenésük a különböző ágazatokban 2B. előadás A vállalatok és a nonprofit szektor kapcsolata Corporate Social Responsibility

3 Nonprofit kifejezés Angolszász Egyesült Államok Német nyelvterület Francia nyelvterület Olasz nyelvterület Hazai fogalomhasználat

4 Nonprofit szervezet fogalma Szervezeti megközelítés Jogi megközelítés Funkcionális megközelítés Tudati, gondolati megközelítés Működés belső sajátosságai, jellemzői

5 Szervezeti megközelítés Alapítvány Közalapítvány Egyesület Köztestület Közhasznú társaság => nonprofit gazdasági társaság Nonprofit közkereseti társaság Nonprofit betéti társaság Nonprofit korlátolt felelősségű társaság Nonprofit részvénytársaság

6 Jogi megközelítés Személyegyesülés Célvagyont működtető személyegyesülés Célvagyont működtető szervezet Közcélú vállalkozó nonprofit szervezet

7 Funkcionális megközelítés Átfedésben működik az állammal Önállóan lát el feladatot Üzleti szektorral, háztartásokkal, a magán élet területeivel közösen működik

8 Tudati, gondolati megközelítés Tudatos elhatárolódás más szektoroktól ◦Állami ◦Üzleti ◦Magán

9 Működés belső sajátosságai, jellemzői Megkülönböztetés más társadalmi- gazdasági szervezetcsoporttól ◦Identitás ◦Stratégia ◦Emberi tényezők ◦Tevékenységi struktúra ◦Szervezeti eljárás ◦Működtetés módja ◦Irányítás és vezetés technikái

10 Nonprofit kritériumok Nem profitorientáltak Szervezetek közhatalmi funkciót nem gyakorolhatnak Intézményesültség Önkéntesség, öntevékenység minimális szintje, adományokból való működés Közhasznúság Politikai szervezetek, egyház kizárása

11

12 NP szektor elemeinek tipizálása Szervezetek elsődleges tevékenységi területe alapján Domináns tevékenységük és az elsődlegesen betöltött szerepük szerint Sebestény István (2001)

13 Csoportosítás elsődleges tevékenységi területek alapján Kultúra és rekreáció Oktatás és kutatás Egészségügy Szociális szolgáltatások Környezetvédelem Település-, gazdaság-, és közösségfejlesztés, lakásügy Polgári jogok, érdekvédelem, politika Jótékonyság és öntevékenység Nemzetközi kapcsolatok Vallási szervezetek Szakmai és üzleti szervezetek, szakszervezetek Egyéb

14 Csoportosítás domináns tevékenység és elsődlegesen betöltött szerep alapján Adományosztó Adománygyűjtő Szolgáltatásokat nyújtó Érdekvédelmi Felhalmozási célú, önsegélyező jellegű Társadalmi érintkezést szolgáló, klubjellegű szervezetek Korábbi állami, államigazgatási tevékenységet „átvállaló” köztestületek

15 Sebestény István csoportosítása 5 dimenzió mentén: ◦Kik? ◦Mit? ◦Kinek? ◦Hogyan? ◦Miért? Önkiszolgáló Csoportkiszolgáló Közkiszolgáló Céltámogató Többcélú adományozó Közkiszolgáló- adományozó Üzleti (alapvetően szolgáltató)

16 Integrációs modellek és nonprofit szektor I. USA, Kanada, Ausztrália II. Német- ország, Francia- ország, Ausztria III. Skandináv országok IV. Kelet európai országok V. Észak Korea, Vietnám Sok nonprofit szervezet Kevés nonprofit szervezet Vallásos erkölcsi reguláció Nem vallásos erkölcsi reguláció PiaciPiaci RedisztribúciósRedisztribúciós

17 Függetlenség – intézményesültség mátrix Függetlenebb Kevésbé független Kevésbé intézmé- nyesült Intézmé- nyesültebb SzociáldemokrataLiberális FejlődőKontinentális Magyarország

18 A nonprofit szektor fejlődése

19 A nonprofit szervezetek és összes bevételük megoszlása tevékenységcsoportok szerint

20 A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint

21 A különböző bevételű nonprofit szervezetek főbb jellemzői

22 Nonprofit szervezetek Klasszikus civil szervezetek ◦Magánalapítvány ◦Egyesület Érdekképviseletek ◦Köztestület ◦Szakszervezet ◦Szakmai munkáltatói érdekképviselet ◦Egyesülés Egyéb nonprofit szervezetek ◦Közalapítvány ◦Nonprofit vállalkozások

23 MegnevezésEgyesületKöztestületAlapítványKözalapítvány AlapítókBárkiTvJogi és magánszem. Kivéve pol! Ogy, kormány, önkormányzat Csatlakozási lehetőség, tagság Belépés önkéntes, alapszabály sz. Tv-ben előírt köt., vagy önkéntes Önkéntes, alapító okirat szerint Cél, alaptev.Alapszabályzatban meghatározott Tagsághoz kapcs közfeladat Tartós közérdekű cél Jogszabály alapján, állami feladat Váll-i tev.Csak kieg.Tv-nek megfelelőnCsak kieg tevCsak kieg. tev Jogi személyiségBírósági bejegyzés Bírósági bejegyz. és hiv. közzététel Tv-ességi felügyeletÜgyészségTv. megjelölt hatóság ÜgyészségÜgyészség és Állami Számvevőszék Vagyon sorsa megszűnésnél Alapszabály, vezetőség dönt, közérdekű célra - bíróság Alapító tv szerint, bírósági törléssel Alapító okirat sz., hiányában bíróság – másik alapítványba Alapító döntsése sz., bírósági törléssel MegszüntetésFelosztás, feloszlatás, egyesülés TörvénnyelAlapító okirat szerint letelik az idő, megvalósul a cél, egyesítés Közfeladat ellátása iránti igény megszűnt, v. máshogy hatékony

24 Nemzeti Civil Alapprogram Civil szervezetek működése, forrásteremtése Kormányzat és civil nonprofit szektor kapcsolatának javítása Támogatásnyújtás civileknek 2003. évi. L. törvény 1 % http://www.nca.hu/

25 A vállalati jótékonyság története (Burlingame, 2001) 1953 Mith Manufacturing Company 1500 dollárral támogatta a Princeton Egyetemet – adományozási szokások átalakulása 1936-tól: lehetőség az adó csökkentésére az adományozás révén – közvetlen haszon a cég számára XX. Század: egy cég nyereségének mekkora hányada használható fel a társadalom jóléte érdekében, anélkül, hogy a részvényesek rossz néven vennék ezt XIX. Század: nagyobb cégek tulajdonosai a profit egy részét legfeljebb személyes okokból ajánlották fel társadalminak tekintett célok érdekében Amerikai vállalatok alakulása

26 CSR fogalma Milton Friedman Institute of Business Ethics Blomqvist & Posner Watts és Holme Green Paper vita indítója önkéntes cselekvés érintettek gazdasági fejlődés üzletmenetbe integrálás A CSR a vállalatok részéről önkéntes alapon megvalósuló tevékenységek összessége, mely a érintettek figyelembevételével hozzájárul a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéshez. Milton Friedman Institute of Business Ethics Blomqvist & Posner Watts és Holme Green Paper

27 A vállalati jótékonyság négy különböző modellje (Burlingame, 2001) Neoklasszikus modell Etikai modell Politikai- hatalmi modell Stakeholderek (érintettek) modellje

28 Neoklasszikus modell Profittermelés Elsődleges cél a hatékonyság növelése Vállalat hosszú távú nyereségessége ◦Munkamorál fejlesztése ◦PR tevékenység javítása ◦Jövendő munkaerőbe való befektetés ◦MFB Habilitas Ösztöndíj (Burlingame, 2001)

29 Etikai modell Üzleti szervezet a társadalomban beágyazottan működik Hatalmukat és erejüket a társadalomtól kapják Felelősek azért, hogy olyat tegyenek, ami jó a társadalomnak Profitabilitás már nem elsődleges követelmény Adományosztás engedélyezett (Burlingame, 2001)

30 Politikai-hatalmi modell Nonprofit szektor támogatása elősegíti a vállalatok politikai pozícióit Vállalati adományozás civil szervezeteknek (Burlingame, 2001)

31 Stakeholder modell Külső és belső érintettek – elvárások Különböző érdekek ◦Pénzügyi, politikai, társadalmi (Burlingame, 2001) CSR érintettek MédiaKormányzatVersenytársakTámogatottak Nemzetközi szervezetek FogyasztókAlkalmazottak Civil társadalom Részvényesek, befektetők

32 CSR piramis (Caroll, 1991) Pénzügyi felelősség Jogi felelősség Etikai felelősség Diszkrecionális felelősség

33 (Wood, 1991) Intézményi szint – jogi alapelvek Szervezeti szint – közösségi alapelvek Egyéni szint – menedzseri alapelvek

34 (Kotler, Lee, 2007) Cause Related Marketing CSR kategóriák Community Volunteering Corporate Social Marketing Corporate Philantropy Cause Promotions Social Responsible Business Practices

35 Társadalmi probléma megoldásának támogatása (Cause promotions) természetbeni hozzájárulás vagy egyéb más vállalati erőforrás biztosítása Body Shop kozmetikai célú állatkísérletek elleni kampány nem csak a saját tesztelés leállítását jelenti, hanem más cégeket és intézményeket is erre szólít fel „Community Trade” alapanyagok - biogazdálkodást folytató közösség Telekom Adományvonal egyszerűen és átlátható módon szervezi a rászorulók megsegítését társadalmi szintű problémák megoldásán fáradozó, közhasznú szervezet munkájához nyújt segítséget

36 Társadalmi probléma megoldásához kapcsolódó marketing tevékenység (Cause related marketing) közvetlenül kapcsolódik termékek vagy szolgáltatások értékesítéséhez, így egy jól kiválasztott támogatási cél vonzó lehet a vevők számára. A vállalatok gyakran civil szervezetekkel együttműködve szervezik ezeket a tevékenységeket. Buy-for-Charity Különösen sok hasonló akció indult el a Katrina hurrikán New Orleans-i pusztítása után. Danone „Tegyünk együtt a gyermekekért”

37 Társadalmi célú marketing (Corporate social marketing) cél, hogy a társadalom szokása, viselkedése megváltozzon az egészséges, életmóddal, biztonsággal, környezetvédelemmel kapcsolatban. Ami megkülönbözteti ezt a formát a társadalmi probléma megoldásának támogatásától az a magatartás megváltoztatásra irányuló célkitűzés. Ez a forma képes arra, hogy a márka hitelességét és egyes esetekben felelősségvállalását elmélyítse. a dohánycégek, szeszesital forgalmazók felvilágosító kampányai Philips lakossági és intézményi szintű energiatakarékossági akciói.

38 Vállalati filantrópia, jótékonyság (Corporate Philanthropy) Ez a leghagyományosabb formája a CSR tevékenységeknek. Jellemzően alkalmi, reaktív fajtája a társadalmi felelősségvállalásnak. Szinte minden hazai és nemzetközi vállalat alkalmazza. Gyakori formája, hogy a vállalatok a karácsonyi céges ajándék helyett egy nagy összegű adományt adnak valamilyen intézménynek. Pannon GSM 2004 karácsony idejére eső CSR akciója A szokásos üzleti ajándékozás helyett 25 millió forint értékben vásárolt életmentő berendezéseket a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának.

39 Önkéntes munka (Community Volunteering) A vállalatok alkalmanként olyan CSR tevékenységeket szerveznek, melyben munkavállalóik, partnereik, beszállítóik önkéntes társadalmi munkát végeznek. Magyarországon inkább az eseti munka a jellemző. Nagyon ritka, hogy egy vállalat hosszú távon, fizetett formában támogassa a helyi szinten végzett önkéntes munkát, holott a helyi lakossággal és önkormányzatokkal kiváló kapcsolatokat lehet ezen a programon keresztül kialakítani, így erősítve a vállalat helyi elismertségét. Véradó napok Matáv 1999-2001-es játszótér építési programja, ahol a munkatársak önkéntes alapon, társadalmi munkában vettek részt a játszóterek alapozásában.

40 A társadalmi felelősségvállalást támogató üzleti megoldások (Social Responsible Business Practices) A vállalatok ebben a formában olyan önkéntes szigorításokat vagy befektetéseket hajtanak végre, amelyek meghaladják a jogszabályokat Ez az egyik leghatékonyabb formája a fenntartható fejlődés támogatásának Napjaink kiéleződött versenyhelyzetében ez a megoldás rövid távon üzleti nehézségeket, hátrányokat jelenthet a versenytársakkal szemben IKEA nem fogad el gyártási folyamataihoz faanyagot őserdőkből, vagy törvényellenesen kivágott fából. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi háttér még nem illeszkedik ehhez a fontos kérdéshez, így az IKEA vállalása fontos erkölcsi előnyt jelent a fogyasztók szemszögéből

41 CSR típusok Ideális Altruista Alkalmazotti Elkülönült (Szvetelszky, 2008) Marketing célú

42 Folyamatos szponzoráció Piac bővítését szolgálja OTP Bank – Budapesti Tavaszi Fesztivál

43 Altruista Önzetlen szponzorációs tevékenység Nem szolgálja a vállalat üzleti eredményességét Tömegkommunikáció nem célja Belső kommunikáció K&H Bank – belépőjegy vásárlás a munkavállalók részére

44 Elkülönült Jótékony célú alapítvány létrehozása Cég profitjából elkülönített összegből Budapest Bank Budapestért Alapítvány Budapesti Fesztiválzenekar támogatása

45 Alkalmazotti Cég alkalmazottai által megvalósított jótékony célú megmozdulás Hazánkban még nem jellemző Unilever Magyarország Kft. + Maholnap Alapítvány Szalézi Rend által fenntartott alapítványi Don Bosco Szakiskola, 2005

46 Ideális Általánosan elismert, jó CSR Felelős és jó minőségű működés Hitelessé válik a vállalat Követendő példa

47 CSR tevékenység formája Anyagi HR Stratégiai (Saját csoportosítás)

48 CSR tárgya Egyén 1 Szervezet / intézmény 2 Esemény / Program 3 Általános érték 4 Közvetlen Közvetett (Saját csoportosítás) Tárgy 1

49 Köszönöm a figyelmet! E-mail: katalin.asvanyi@uni-corvinus.hukatalin.asvanyi@uni-corvinus.hu Elérhetőség: BCE, E. 73.


Letölteni ppt "Nonprofit szolgáltatások. Előadás vázlata Előadás vázlata 2A. előadás A nonprofit szektor jellemzői, mérete, gazdálkodása, megjelenésük a különböző ágazatokban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések