Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új irányok az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új irányok az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésében"— Előadás másolata:

1 Új irányok az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésében
Fábián Ádám 2009. február 25.

2 Az előadás vázlata Előzmények (Az európai terrorizmus gyökerei)
A Hágai Program befejezése A prümi határozatcsomag Lisszaboni Szerződés: változások a bel- és igazságügyi együttműködésben Stockholmi program A spanyol-belga-magyar trió lehetőségei a bel- és igazságügyi együttműködés terén Terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok tiszteletben tartása (EU-USA adatvédelmi ügy)

3 Előzmények I. A bel- és igazságügyi együttműködés csírái: TREVI csoport (3) Az európai terrorizmus sajátosságai EEO Munkacsoportok Maastrichti Szerződés

4 Előzmények II. Amszterdami Szerződés
Az Európai Bíróság hatáskörének bővülése 1998. Europol (bécsi cselekvési terv 1999) 1999. október Tampere 2002. Az Eurojust kompetenciái 2003. Európai Biztonsági Stratégia

5 Előzmények III. Hágai Program:
Alapvető jogok védelme és állampolgárság Terrorizmus elleni intézkedések A bevándorlás problémájának új megközelítése Külső határok védelmének integrált megközelítése Közös menekültügyi eljárás A bevándorlás pozitív hatásainak maximalizálása A helyes egyensúly megteremtése a biztonság és az adatvédelem között az információk továbbítása során A szervezett bűnözés kezelésének stratégiai megközelítése Az igazságügy európai területe Megosztott felelősség és szolidaritás

6 A Hágai Program végrehajtásának értékelése
Kiértékelési mechanizmus A megfogalmazott célokat 2009-re nem sikerült elérni Siker: első pilléres politikák Kudarc: harmadik pilléres politikák Future Group-ok 2008-as jelentése

7 Kitérő: Európa terrorizmus elleni küzdelme
Nem „háború” Belső probléma Bűncselekmény Történelmi tapasztalatok EU: szupranacionális és kormányközi szervek között oszlik meg a küzdelem Sokoldalú megközelítést igényel 2002-es tanácsi kerethatározat

8 Regionális integrációk és a terrorizmus
AU/Afrikai Egységszervezet EBESZ EU Európa Tanács OAS Egyezmények, jogszabályok Algíri Egyezmény Európai Biztonsági Charta Tamperei célok, Hágai Program, ESS, Prümi Szerződés Terrorizmus elleni Küzdelem Európai Egyezményének kiegészítése 796-os, 797-es határozatok Intézmények ACSRT, NEPAD Europol, VIS, SIS II GMT, CODEXTER CICTE

9 Regionális integrációk és a szervezett bűnözés
OAS EU AU APEC Fogalmi megközelítés UN Convention against Transnational organized crime HLG definíciója, a Bizottság és az Europol által létrehozott definíció, 2008-as kerethatározat Egyezmények, intézkedések, stratégiák Ixtapa Action Plan, Small Arms Convention,Anti-Drug Strategy on the Hemisphere Tamperei célok, European Security Strategy, Prümi Szerződés, 2008-as kerethatározat Ouagadougou-i Cselekvési Terv, regionális Gazdasági Közösségek Tervei, Revised AU Plan of Action Konferenciák, Cybersecurity Strategy Szervezett bűnözés elleni intézmények CICAD, High-Level Working Group Trevi III. HLG, MDG, Europol, Eurojust Kábítószer-ellenőrzési Miniszteri Konferenciák FIU, FAU Rendőri együttműködés CICAD Az Europol szervezésében, CEPOL, AEPCL A regionális gazdasági övezetek szervezésében --- Információs rendszerek Inter-American Telecommunication Network SIS, EIS, Eurodac, VIS Kiértékelési mechanizmusok MEM Az Europol szervezésében NEPAD, APRM Senior Official’s Meeting

10 Prümi Szerződés és a biometria
2005. május 27-én írta alá Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Spanyolország Hatékonyabb információs rendszer létrehozása a terrorizmus, a határokon átnyúló bűnözés és az illegális bevándorlás elleni küzdelem segítésére Biometrikus ismertetőkön és DNS- teszteken alapuló közös adatbázisrendszerek

11 Lisszaboni Szerződés I.
Minősített többséggel történő döntéshozatal a bel- és igazságügyi területen Belbiztonsági Bizottság (61d cikk) Polgári védelemmel, humanitárius segítségnyújtással és közegészségüggyel kapcsolatos új rendelkezések A tagállamok közös fellépése természeti katasztrófák, terrortámadások esetén „E missziók mindegyike hozzájárulhat a terrorizmus elleni küzdelemhez, ideértve a terrorizmus ellen saját területükön küzdő harmadik országok támogatását is.”

12 Lisszaboni Szerződés II.
Az Unió – különösen a polgári ügyekben hozott bírósági és bíróságon kívüli határozatok kölcsönös elismerésének elvével – megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. 61a. Cikk Az Európai Tanács meghatározza a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen belüli jogalkotási és operatív programok tervezésére vonatkozó stratégiai iránymutatásokat. A HATÁROK ELLENŐRZÉSÉVEL, A MENEKÜLTÜGGYEL ÉS A BEVÁNDORLÁSSAL KAPCSOLATOS POLITIKÁK

13 Stockholmi Program (2010-2014): egy nyíltabb és biztonságosabb Európai felé
Az Uniós svéd elnöksége a december ei csúcstalálkozón mutatta be a bel- és igazságügyi együttműködés továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatait Középpontban az állampolgárok érdeke Egységes menekültpolitika Világosabb áldozatvédelmi prioritások Kölcsönös bizalom Kiértékelés és kiképzés Dialógus a civil társadalommal Az egyén jogainak védelme az információs társadalomban

14 Adatvédelem A SIS II. helyzete
Kizárólag indokolt, súlyos esetben történik a lekérdezés Az adatok védelmének és az azonosíthatóság által támasztott követelmény összeegyeztethetősége Arányosság Az egyén adatai csak meghatározott ideig használhatják fel Külön mechanizmus az adatok módosítására

15 Különleges nyomozási technikák csoportosítása de Valkeneer szerint

16 A spanyol-belga-magyar trió elnökségére váró feladatok
2010. január 18.: A spanyol elnökség bemutatja prioritásait az Európai Parlamentnek Prioritás: A szabadság, a biztonság és a jog európai térségének erősítése; különös figyelemmel a terrorizmus elleni küzdelemre és az EU bevándorlási és menekült-politikájának felülvizsgálatára A spanyol elnökség biztosítani kívánja a Stockholmi Program előrehaladását A programhoz tartozó cselekvési terv A schengeni térség bővítése Migrációs politika

17 EU-USA adatvédelmi ügy
Passenger Name Record 2007. megállapodás az USA és az EU között 2006. Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) európai állampolgárok banki adatait továbbítja az Egyesült Államok hatóságainak 2010. február 11-én az EP 378 képviselő szavazott az adatok átadását lehetővé tevő ideiglenes megállapodás ellen, és 196 mellette


Letölteni ppt "Új irányok az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések