Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. A településfejlesztési tervek és projektek tervezésének technikái Projektciklus-menedzsment lépésről- lépésre – a projekt létrehozása Előadó: Szekeres.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. A településfejlesztési tervek és projektek tervezésének technikái Projektciklus-menedzsment lépésről- lépésre – a projekt létrehozása Előadó: Szekeres."— Előadás másolata:

1 2. A településfejlesztési tervek és projektek tervezésének technikái Projektciklus-menedzsment lépésről- lépésre – a projekt létrehozása Előadó: Szekeres Zsolt

2 2 2. Projektciklus-menedzsment lépésről-lépésre Tartalom: 2.1. Alapfogalmak, összefüggések 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása Helyzetelemzés (adatgyűjtés, SWOT, probléma-fa, célfa) A településfejlesztési terv átfogó és stratégiai céljai, prioritásai és projektjei A projekt érintettjeinek elemzése, partnerség-építés 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése A projekt tervezése: logframe mátrix 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése A megvalósíthatósági tanulmány Előzetes projektismertető készítése Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal 2.5. PCM lépésről-lépésre – a döntés

3 3 Szakpolitika-program-projekt Szakpolitika: Stratégiai célkitűzések és azok prioritásai. Pl. Turizmus (ágazati) politika prioritásai: a vidéki területek attrakciójának növelése, a vidéki értékek megőrzése és a minőségi turizmus fejlesztése. Program: Több ágazati, vagy térségi célt megvalósító fejlesztési terv, amely több egymással összefüggő projekt útján koordinált szervezeti rendszerben valósul meg. Projekt: A végső kezdeményezett(ek) által, adott program keretei között megtervezett és elvégzett tevékenységsor. 2.1. Alapfogalmak, összefüggések

4 4 A ciklus-elmélet

5 5 Integrált megközelítés (szakpolitika, program, projekt) 2.1. Alapfogalmak, összefüggések Területfejlesztési politika Foglalkoztatási politika SzakpolitikaTerületfejlesztési koncepció Foglalkoztatási- politikai koncepció ProgramInfrastruktúra- fejlesztési program Humánerőforrás- fejlesztési program ProjektÚtépítési projektKépzési projekt

6 6 A projekt definíciója A projekt a tervezés legkisebb eleme. Azok a produktumok (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a nagyobb közösség (magasabb területi szint) által kijelölt közép, vagy hosszú távú célok eléréséhez. Projekt olyan tevékenységek összessége, amely  meghatározott cél(ok) elérésére irányul,  egy vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent,  teljesítési időtartama (kezdés-befejezés) meghatározott,  a teljesítés erőforrásai, költségei méretezettek. 2.1. Alapfogalmak, összefüggések

7 7 A projektháromszög LezárásLezárás LétrehozásLétrehozás MegvalósításMegvalósítás 2.1. Alapfogalmak, összefüggések

8 8 A projektciklus LezárásLezárás MeghatározásMeghatározás DöntésDöntés TervezésTervezés Előzetes értékelés MegvalósításMegvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell 2.1. Alapfogalmak, összefüggések

9 9 Esettanulmány Iskolafelújítás - építés Egy 1600 fős község általános iskolájának épületei elavultakká váltak, helyiségei kicsik, felszerelése korszerűtlen. Az önkormányzat (a pedagógusok és a szülők ráhatására is) új iskola felépítését tervezi. Az épületeket új helyszínen csak zártkertek kisajátításával lehet felépíteni, amely ellen a telektulajdonosok tiltakoznak. Több lakos és önkormányzati képviselő – a település központjában lévő templommal is szomszédos – régi iskola átépítésében és bővítésében látja a megoldást. A zöldmezős beruházási változat esetében viszont megoldható lenne a meglévő – ugyancsak korszerűtlen - óvoda bővítése és integrálása, továbbá a jelenleg különálló tornacsarnokkal való egybeépítés. Az iskolaépítési projekt megoldatlansága, elhúzódása oda vezethet, hogy sok szülő az egyre romló infrastrukturális állapotok miatt a közeli nagyváros iskoláiba íratja át gyermekét. 2.1. Alapfogalmak, összefüggések Példa a projektciklusra: Iskola felújítás - építés

10 10 2.1. Alapfogalmak, összefüggések Megvalósítás és monitoring Értékelés és lezárás Tervezés Példa a projektciklusra: Iskola felújítás - építés Helyzetelemzés, Célmeghatározás : modern oktatási, kulturális Központ létrehozás életminőség javítása lakosság helyben tartása Meghatározás A fejlesztést átadták, a meghatározásban szereplő célok (oktatási központ) teljesültek Tenderezés, szerződés kötés, a beruházás kivitelezése. Folyamat ellenőrzés. (műszaki, pénzügyi) A szükséges funkciók, elvégzendő feladatok meghatározása. Döntés a megvalósítás módjáról Műszaki tervezés, hatósági engedélyek beszerzése Konzorcium megalakítása, pályázat benyújtása Tárgyalások és döntések Előzetes értékelés Egyedül az iskola felújítás nem tudja megvalósítani a komplex projektet, célt, partnerek bevonása szükséges az egyes funkciók ellátásához. Költségkalkuláció, forrás oldal megtervezése, a tervek elfogadása a partneri kör által

11 11 2.1. Alapfogalmak, összefüggések A jó projekt ismérvei  releváns – kereslet-vezérelt – cél-orientált – megfelel a stratégiai elvárásoknak  megvalósítható – jól átgondolt, következetes – eredményei mérhetők – költségvetése reális – munkamegosztása világos – kockázatai ismertek  fenntartható – a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

12 12 1. lépés: Helyzetelemzés (adatgyűjtés, SWOT, probléma- fa, cél-fa) 2.lépés: A településfejlesztési terv átfogó és stratégiai céljai, prioritásai és projektjei 3. lépés: A projekt érintettjeinek elemzése 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása A projekt (program) meghatározása:

13 13 1. Helyzetelemzés – Adatgyűjtés Adat és információ gyűjtés Kiindulópont a helyzetelemzéshez (SWOT-hoz): Adatok, információk gyűjtése a település jelenlegi helyzetéről, a korábbi fejlesztési célokról és azok eredményeiről Adathordozók lehetnek: A település hosszú távú tervezési dokumentumaiA település hosszú távú tervezési dokumentumai A település működési jellemzői:A település működési jellemzői: -Demográfiai adatok -Gazdasági mutatók -Munkaerő-piaci helyzet -Képzési struktúra, stb. Az adatokat azok összegyűjtése után elemezni kell, és így kell a SWOT-ot készítő csoport rendelkezésére bocsátani. 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

14 14 1. Helyzetelemzés – SWOT analízis A SWOT négy kategóriája  Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.  Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.  Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.  Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek. 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

15 15 1. Helyzetelemzés – SWOT analízis Projekt cél Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek)Threats (veszélyek) A SWOT logikája HelyzetvizsgálatHelyzetvizsgálat Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági Technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

16 16 1. Helyzetelemzés – Probléma-fa Probléma elemzés  Azonosítás –SWOT-ból –VAGY Ötletroham  Ok-okozati összefüggések feltárása –Probléma-hierarchia –Kiinduló probléma? –„Ok-okozat” algoritmus –Kapcsolatok felrajzolása  Végeredmény: Probléma-fa 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

17 17 1. Helyzetelemzés – Probléma-fa Elvándorlás, elöregedés, elnéptelenedés Korszerűtlen és elavult iskolaépület Korszerűtlen oktatási infrastruktúra Kis tanterem Elavult közmű és szigetelés Hiányos és elavult oktatási eszközök Képzettségi hiányosságok OK Okozat Szülők más településekre íratják gyerekeiket 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

18 18 1. Helyzetelemzés – Cél-fa célfa  „Transzformált” problémafa = célfa – Ok-okozatból - eszköz-cél lesz  A logika igazolása  A fa átalakítása a logframe mátrixba: – szintek számának csökkentése, – kapcsolódó célok csoportosítása, – erőforrás-elemzés. Célelemzés 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

19 19 1. Helyzetelemzés – Cél-fa Népesség megtartása Korszerű iskolaépület multifunkciós iskola Korszerű oktatási feltételek biztosítása Integrált intézmény létrehozása Több funkció egyidejű biztosítása Számítógép beszerzése, teleház Tanárok képzése Felszerelés korszerűsí- tés Sport, kultúra, hagyományőrzés, közösségi létszíntér, egészségmegőrzés, nemzetközi kapcsolatok Tanulói létszám stabilitása 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

20 20 2. A településfejlesztési terv átfogó és stratégiai céljai, prioritásai és projektjei Fogalmi meghatározások Átfogó fejlesztési cél: a település komplex, a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális fejlesztések együttesével megcélzott fejlődési iránya Stratégiai célok: a település jövője szempontjából legfontosabb, távlatos fejlesztési irányok Prioritások: a stratégiai célokhoz illeszkedő, fontossági sorrendet is tükröző, konkrét fejlesztési célok Intézkedések: a prioritások megvalósítása érdekében végrehajtandó, komplex, operatív tevékenységek, melyek tartalmazzák a megvalósítás feltételrendszerét is Fejlesztési projekt: egy konkrét cél érdekében, egységes menedzsment irányítása alatt, előre meghatározott időkereten és költségvetésen belül megvalósuló összefüggő tevékenység 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

21 21 2. A településfejlesztési terv átfogó és stratégiai céljai, prioritásai és projektjei 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása 1.Átfogó fejlesztési cél meghatározása 2.Stratégiai célok kibontása 3.A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások meghatározása 4.A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések meghatározása 5. Az intézkedésekhez projektek hozzárendelése 1.Átfogó fejlesztési cél meghatározása 2.Stratégiai célok kibontása 3.A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások meghatározása 4.A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések meghatározása 5. Az intézkedésekhez projektek hozzárendelése Módszertani javaslatok, szükséges lépések

22 22 A projekt megvalósíthatóságának erkölcsi szempontjai A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) hátrányt szenvedők előnyt élvezők probléma kezelés partnerségi kör projekt megvalósítás >> kompenzáció 3. A projekt érintettjeinek elemzése 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

23 23 3. A projekt érintettjeinek elemzése Stakeholder = érintett A stakeholderek azon szervezetek, személyek összessége  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  a projekt végső kedvezményezettjei,  az érintett lakosság, stb.  érdekelt az eredményben 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

24 24 3. A projekt érintettjeinek elemzése A stakeholder analízis lépései  Az érintettek azonosítása  Információgyűjtés az érintettekről  Az érintettek céljainak azonosítása  Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése  Az érintettek stratégiájának meghatározása  Az érintettek viselkedésének elemzése  Cselekvési terv kidolgozása 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

25 25 3. A projekt érintettjeinek elemzése C. EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG NAGY KÖZEPES KICSI P. R. K. O. A. I. E. G. L. J. H. BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI: B. D. M. Q. N. F. A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

26 26 3. A projekt érintettjeinek elemzése PARTNERSÉG  Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek  Partnerség építés  Miért van szükség partnerekre?  Információszerzés (támogatási lehetőségekről is!)  Többféle szaktudás egyesítése  Innováció, ötletek forrása, új látásmód  Visszajelzés a saját munkáról  Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

27 27 4. lépés: Logframe mátrix 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése A projekt tervezése

28 28 A módszer előzménye a problémafa-célfa analízisA módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll:A módszer két elemből áll: –a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis, –az elemzés dokumentálása: a tervezés fázisa, ahol a projektötletből részletes projektterv lesz, elkészül a logikai keret-mátrix felépítése (logframe matrix) 4. Logframe mátrix 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

29 29 4. Logframe mátrix A logikai keretmódszer (LOGical FRAMEwork) segít….  …tisztázni a projekt célját és létjogosultságát;  …világosan meghatározni a projekt elemeit;  …az előkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét;  ….meghatározni, hogyan mérhető a projekt előrehaladása, a célok elérése. A logikai keretmátrix tartalma Összevontan tartalmazza:  a projekt céljait,  a hozzárendelt mutatókat,  a megvalósítás kockázatát,  a szükséges erőforrásokat és  a lehetséges eredményeket. azaz a teljes program egy oldalban 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

30 30 Átfogó/Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenységek Beavatkozási logika Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) források/eszk özök Az információ forrása az indikátorokhoz költségek Feltételezések Előfeltételek 4. Logframe mátrix 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

31 31 Átfogó/ Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenysé- gek Beavatkozási logika magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. a célfából a stratégia célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. 4. Logframe mátrix 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök

32 32 Beavatkozási logika Átfogó / Stratégiai célokKözségi életminőség javítása Elvándorlás megállítása Projekt-célTanulói létszám stabilitása, EredményekKorszerű, multifunkciós intézmény létrehozása Tevékenységek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Oktatók kiválasztása, megbízása Könyvtár kialakítása Távoktatási kapcsolatok kiépítése 4. Logframe mátrix – Iskolafelújítás példa 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

33 33 Tevékenységek Eredmények Kimeneti mutatók A mutatók forrásai Program/ projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Átfogó/ Stratégiai célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai Források/ Eszközök Költségek Beavatkozási logika A mutatók forrásai Objektív módon mérhető mutatók 4. Logframe mátrix 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

34 34 Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények  mennyiségi (db, fő, m, m 2, m 3, tonna, Ft, %, stb.),  minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző),  vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. Indikátorok és forrásaik 4. Logframe mátrix 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése Forrásai: hivatalos statisztikák, önálló adatgyűjtés

35 35 SMART kritériumok Specific : specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable : mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable : elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic : relevánsak, reálisak Time-based : időhöz kötött 4. Logframe mátrix 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények QQTTP kritériumok Quantity: mennyiségi változás Quality: minőségi változás Time: időben változó Target group: fejlesztések célcsoportja Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

36 36 Indikátorok szintjei 4. Logframe mátrix 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

37 37 Beavatkozási logikaIndikátorok Átfogó/ Stratégiai célok Községi életminőség javítása Elvándorlás megállítása 5 év alatt 5%-al növekszik a település lélekszáma, 5 új munkahely Projekt-cél Tanulói létszám stabilitása, Évente kiadott bizonyítványok száma Eredmények Korszerű, multifunkciós intézmény létrehozása 50 m 2 -es felszerelt 16 f ő s tanterem, 20 m 2 -es iroda 2 munkahellyel, vizesblokk, 25 m 2 társalgó, 28 m 2 -es 4 gépes számítógépterem (összesen 150 m 2 ) munkaügyi központnál akkreditált képz ő intézmény 5 vállalkozói tanfolyam tematikája 3 igénybe vehet ő távoktatási kurzus 20 f ő s oktatói-tanácsadói háttér 4. Logframe mátrix – Iskolafelújítás példa 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

38 38 IndikátorokIndikátorok forrása Hatásindikátor 5 év alatt 5%-al növekszik a település lélekszáma, 5 új munkahely Munkaügyi központ jelentése Eredményindikátor Évente kiadott bizonyítványok száma Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsga-jegyzőkönyvek Output-indikátor 50 m 2 -es felszerelt 16 fős tanterem, 20 m 2 -es iroda 2 munkahellyel, vizesblokk, 25 m 2 társalgó, 28 m 2 -es 4 gépes számítógépterem (összesen 150 m 2 ) munkaügyi központnál akkreditált képző intézmény 5 vállalkozói tanfolyam tematikája 3 igénybe vehető távoktatási kurzus 20 fős oktatói-tanácsadói háttér Használatbavételi engedély Akkreditáció tanúsítványa Képzési dokumentáció Megállapodások a kurzusok szervezőivel Tanácsadók nyilvántartása 4. Logframe mátrix- Iskolafelújítás példa 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

39 39 A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Teljesülni fog? Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGENNEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való- színűleg megvalósíthatatlan 4. Logframe mátrix – a feltételezések logikája 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

40 40 Beavatkozási logikaFeltételezések Átfogó/ Stratégiai célok Életminőség javítása, elvándorlás megállítása ProjektcélTanulói létszám stabilizálódik További források rendelkezésre állnak Foglalkoztatást ösztönző, de legalább nem gátló jogszabályok Követő tanácsadás biztosítása Új munkalehetőségek EredményekKorszerű, multifunkciós intézmény létrehozása Tanári háttér, Vizsgáztatási háttér Források rendelkezésre állnak Oktatói gárda megtartása Tevékenységek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Oktatók kiválasztása, megbízása Könyvtár kialakítása Távoktatási kapcsolatok kiépítése Még hiányzó bútorok, eszközök beszerzése Partnerintézmények, „kurzus-gazdák” együttműködési készsége Működési engedély, garanciális problémák nem lépnek fel Folyamatosan növekvő igény jelentkezik a diákok és a lakosok részéről a képzési lehetőségek kihasználására; a bővítési terület rendelkezésre áll; a megvalósításhoz a megfelelő szakismerettel rendelkező vállakozók állnak rendelkezésre, az Internet hálózat a térségben erőteljesen fejlődik, a elérhetőség gyorsul, csatlakozási pontok kiépítettek 4. Logframe mátrix – Iskolafelújítás példa

41 41 Beavatkoz á si logika Indik á torokIndik á torok forr á sa Felt é telez é sek Átfogó/ Strat é giai c é lok Községi életminőség javítása Elvándorlás megállítása 5 év alatt 5%-al növekszik a település lélekszáma, 5 új munkahely Munkaügyi központ jelentése Projekt-c é l Tanulói létszám stabilitása, Évente kiadott bizonyítványok száma Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsga-jegyzőkönyvek További források rendelkezésre állnak Foglalkoztatást ösztönző, de legalább nem gátló jogszabályok Követő tanácsadás biztosítása Új munkalehetőségek Eredm é nyek Korszerű, multifunkciós intézmény létrehozása 100 m 2 -es felszerelt 6 dbtanterem, vizesblokk, 250 m 2 társalgó, 28 m 2 -es 40 gépes számítógépterem (összesen 150 m 2 ) 5 vállalkozói tanfolyam tematikája 20 fős oktatói-tanácsadói háttér Használatbavételi engedély Akkreditáció tanúsítványa Képzési dokumentáció Megállapodások a kurzusok szervezőivel Tanácsadók nyilvántartása Tanári háttér, Vizsgáztatási háttér Források rendelkezésre állnak Oktatói gárda megtartása Tev é kenys é - gek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Oktatók kiválasztása, megbízása Könyvtár kialakítása Távoktatási kapcsolatok kiépítése Fel ú j í that ó é p ü let saj á t tulajdonban Enged é lyezett é p í t é si tervek, Projektmenedzser Asszisztens Oktat á sszervező menedzser k ö lts é gek Még hiányzó bútorok, eszközök beszerzése Partnerintézmények, „kurzus-gazdák” együttműködési készsége Működési engedély, garanciális problémák nem lépnek fel Folyamatosan növekvő igény jelentkezik a diákok és a lakosok részéről a képzési lehetőségek kihasználására; a bővítési terület rendelkezésre áll; a megvalósításhoz a megfelelő szakismerettel rendelkező vállakozók állnak rendelkezésre, az Internet hálózat a térségben erőteljesen fejlődik, a elérhetőség gyorsul, csatlakozási pontok kiépítettek

42 42 Átfogó/ Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenységek Beavatkozási Stratégia 1 2 3 4 Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) 15 13 11 9 források/eszkö zök Az információ forrása az indikátorokhoz 16 14 12 10 költségek Feltételezések 8 7 6 5 Előfeltételek 4. Logframe mátrix elkészítésének menete 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

43 43 2.3. PCM lépésről-lépésre A PROJEKTCIKLUS EDDIGI LÉPÉSEI Meghatározás Lezárás és értékelés Megvalósítás és monitoring Tervezés Előzetes értékelés Tárgyalások és döntések  Projekt ötlet megfogalmazása  Kapcsolódó stratégiák azonosítása  Környezeti prognózisok tanulmányozása  Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés  Problémák azonosítása  Probléma-elemzés (probléma-fa)  Projekt ötlet megfogalmazása  Kapcsolódó stratégiák azonosítása  Környezeti prognózisok tanulmányozása  Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés  Problémák azonosítása  Probléma-elemzés (probléma-fa)  Célgenerálás (cél-fa)  Projekt távlati cél meghatározása  Projekt közvetlen cél meghatározása  Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek)  Logikai keretmátrix elkészítése  Célgenerálás (cél-fa)  Projekt távlati cél meghatározása  Projekt közvetlen cél meghatározása  Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek)  Logikai keretmátrix elkészítése

44 44 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése ProjektelemekKöltségekForrások 1. BESZERZÉSEK (közvetlen költségek) - eszköz beszerzések költsége - szolgáltatások igénybevétele - építési költségek 2. EGYÉB KÖLTSÉGEK A projekt teljes költségvetése ( 1+2 ) (A költségeket a projekt egész élettartamára is kalkuláljuk elő !) KÖLTSÉGEK, FORRÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE

45 45 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése A megvalósíthatósági tanulmány (információgyűjtés)  Több lehetséges alternatíva feltérképezése a célok megvalósítására  Az alternatívák többszempontú összehasonlítása  Környezetre gyakorolt lehetséges hatások felmérése  Pénzügyi, társadalmi, gazdasági kockázatelemzés, érzékenységvizsgálat A szükséges műszaki tervek és engedélyek beszerzése

46 46 A megvalósíthatósági tanulmány részei 1.Általános elemzés: általános információk,társadalmi gazadási környezet, humán erőforrás, helyszín, kereslet-kínálat elemzés, vezetési modellek, projekt változatok azonosítása 2.Műszaki megvalósíthatóság, végrehajtás, költségek: tanulmánytervek készítése 3.Környezeti hatások és beavatkozási területek 4.Pénzügyi megvalósíthatóság 5.Gazdasági és társadalmi elemzés a) költség-haszon elemzés és/vagy b) többszempontú-elemzés 6.Kockázatelemzés és érzékenység vizsgálat 2.4. PCM lépésről-lépésre - a projekt előzetes értékelése

47 47 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése Előzetes projektismertető készítése Cél : a projekt alapötletének „eladhatósága” ! Összetevői : 1.A projekt címe és helyszíne 2.A projekt indítványozója (a felelős szervezet adatai) 3.A projekt háttere és indoklása 4.A projekt általános célja, a konkrét célok, az eredmények, tevékenységek és eszközök (a logikai keret) 5.Hogyan válik a projekt (önmaga által) fenntarthatóvá? 6. Előzetes költségvetés, lehetséges források 7. Utalás a projekt hálózatára és munkatársaira 8. Időbeli ütemezés vázlata (a kezdő és befejező időponttal) 9. Hogyan kapcsolódik a projekt más projektekhez? 10.Térkép vagy helyszínrajz (ahol erre szükség van)

48 48 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal  Finanszírozók,  Tőkebefektető,  Közreműködő szervezet

49 49 2.5. PCM lépésről-lépésre – a döntés A projektet kezdeményező szervezet a megalapozott előkészítés után dönt a megvalósításról, vagy a projekt módosításáról. Ki dönt? Miről dönt?  A megvalósításról –alternatíva kiválasztás  A forrásösszetételről  A projekt ütemezéséről  A partnerségről – az együttműködés kereteiről

50 50 2.5. PCM lépésről-lépésre A PROJEKTCIKLUS EDDIGI LÉPÉSEI Meghatározás Lezárás és értékelés Megvalósítás és monitoring Tervezés Előzetes értékelés Tárgyalások és döntések  Projekt ötlet megfogalmazása  Kapcsolódó stratégiák azonosítása  Környezeti prognózisok tanulmányozása  Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés  Problémák azonosítása  Probléma-elemzés (probléma-fa)  Projekt ötlet megfogalmazása  Kapcsolódó stratégiák azonosítása  Környezeti prognózisok tanulmányozása  Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés  Problémák azonosítása  Probléma-elemzés (probléma-fa)  Célgenerálás (cél-fa)  Projekt távlati cél meghatározása  Projekt közvetlen cél meghatározása  Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek)  Logikai kerettábla elkészítése  Célgenerálás (cél-fa)  Projekt távlati cél meghatározása  Projekt közvetlen cél meghatározása  Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek)  Logikai kerettábla elkészítése  Előzetes költségbecslés  Finanszírozási források feltárása  Megvalósíthatósági tanulmány  Előzetes projektismertető  Előzetes költségbecslés  Finanszírozási források feltárása  Megvalósíthatósági tanulmány  Előzetes projektismertető  Döntés a projekt megvalósításáról


Letölteni ppt "2. A településfejlesztési tervek és projektek tervezésének technikái Projektciklus-menedzsment lépésről- lépésre – a projekt létrehozása Előadó: Szekeres."

Hasonló előadás


Google Hirdetések