Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. A településfejlesztési tervek és projektek tervezésének technikái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. A településfejlesztési tervek és projektek tervezésének technikái"— Előadás másolata:

1 2. A településfejlesztési tervek és projektek tervezésének technikái
Projektciklus-menedzsment lépésről-lépésre – a projekt létrehozása Előadó: Szekeres Zsolt

2 2. Projektciklus-menedzsment lépésről-lépésre
Tartalom: 2.1. Alapfogalmak, összefüggések 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása Helyzetelemzés (adatgyűjtés, SWOT, probléma-fa, célfa) A településfejlesztési terv átfogó és stratégiai céljai, prioritásai és projektjei A projekt érintettjeinek elemzése, partnerség-építés 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése A projekt tervezése: logframe mátrix 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése A megvalósíthatósági tanulmány Előzetes projektismertető készítése Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal 2.5. PCM lépésről-lépésre – a döntés

3 Szakpolitika-program-projekt
2.1. Alapfogalmak, összefüggések Szakpolitika-program-projekt Szakpolitika: Stratégiai célkitűzések és azok prioritásai. Pl. Turizmus (ágazati) politika prioritásai: a vidéki területek attrakciójának növelése, a vidéki értékek megőrzése és a minőségi turizmus fejlesztése. Program: Több ágazati, vagy térségi célt megvalósító fejlesztési terv, amely több egymással összefüggő projekt útján koordinált szervezeti rendszerben valósul meg. Projekt: A végső kezdeményezett(ek) által, adott program keretei között megtervezett és elvégzett tevékenységsor. Ide azt javasolták az oktatók, hogy a mezőgazdasági példa helyett, egy ROP-os példát kellene említeni úgy, hogy legyen példa a politikára, a programra illetve konkrét projektre.

4 2.1. Alapfogalmak, összefüggések
A ciklus-elmélet

5 2.1. Alapfogalmak, összefüggések
Integrált megközelítés (szakpolitika, program, projekt) Területfejlesztési politika Foglalkoztatási politika Szakpolitika Területfejlesztési koncepció Foglalkoztatási-politikai koncepció Program Infrastruktúra-fejlesztési program Humánerőforrás-fejlesztési program Projekt Útépítési projekt Képzési projekt

6 2.1. Alapfogalmak, összefüggések A projekt definíciója
A projekt a tervezés legkisebb eleme. Azok a produktumok (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a nagyobb közösség (magasabb területi szint) által kijelölt közép, vagy hosszú távú célok eléréséhez. Projekt olyan tevékenységek összessége, amely meghatározott cél(ok) elérésére irányul, egy vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent, teljesítési időtartama (kezdés-befejezés) meghatározott, a teljesítés erőforrásai, költségei méretezettek.

7 2.1. Alapfogalmak, összefüggések
A projektháromszög Létrehozás Lezárás Megvalósítás

8 A projekt eredményeit értékelni kell
2.1. Alapfogalmak, összefüggések A projektciklus Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása Meghatározás A projekt eredményeit értékelni kell A projekt részletes kidolgozása Lezárás Tervezés Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt szükséges módosításainak elvégzése Megvalósítás Előzetes értékelés Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Döntés

9 2.1. Alapfogalmak, összefüggések
Példa a projektciklusra: Iskola felújítás - építés Esettanulmány Iskolafelújítás - építés Egy 1600 fős község általános iskolájának épületei elavultakká váltak, helyiségei kicsik, felszerelése korszerűtlen. Az önkormányzat (a pedagógusok és a szülők ráhatására is) új iskola felépítését tervezi. Az épületeket új helyszínen csak zártkertek kisajátításával lehet felépíteni, amely ellen a telektulajdonosok tiltakoznak. Több lakos és önkormányzati képviselő – a település központjában lévő templommal is szomszédos – régi iskola átépítésében és bővítésében látja a megoldást. A zöldmezős beruházási változat esetében viszont megoldható lenne a meglévő – ugyancsak korszerűtlen - óvoda bővítése és integrálása, továbbá a jelenleg különálló tornacsarnokkal való egybeépítés. Az iskolaépítési projekt megoldatlansága, elhúzódása oda vezethet, hogy sok szülő az egyre romló infrastrukturális állapotok miatt a közeli nagyváros iskoláiba íratja át gyermekét.

10 Példa a projektciklusra: Iskola felújítás - építés
2.1. Alapfogalmak, összefüggések Példa a projektciklusra: Iskola felújítás - építés Meghatározás Tervezés Értékelés és lezárás Helyzetelemzés, Célmeghatározás : modern oktatási, kulturális Központ létrehozás életminőség javítása lakosság helyben tartása A szükséges funkciók, elvégzendő feladatok meghatározása. Döntés a megvalósítás módjáról Műszaki tervezés, hatósági engedélyek beszerzése A fejlesztést átadták, a meghatározásban szereplő célok (oktatási központ) teljesültek Előzetes értékelés Megvalósítás és monitoring Egyedül az iskola felújítás nem tudja megvalósítani a komplex projektet, célt, partnerek bevonása szükséges az egyes funkciók ellátásához. Költségkalkuláció, forrás oldal megtervezése, a tervek elfogadása a partneri kör által Tenderezés, szerződés kötés, a beruházás kivitelezése. Folyamat ellenőrzés. (műszaki, pénzügyi) Tárgyalások és döntések Konzorcium megalakítása, pályázat benyújtása

11 2.1. Alapfogalmak, összefüggések A jó projekt ismérvei
releváns kereslet-vezérelt cél-orientált megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósítható jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők költségvetése reális munkamegosztása világos kockázatai ismertek fenntartható a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

12 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
A projekt (program) meghatározása: 1. lépés: Helyzetelemzés (adatgyűjtés, SWOT, probléma-fa, cél-fa) lépés: A településfejlesztési terv átfogó és stratégiai céljai, prioritásai és projektjei 3. lépés: A projekt érintettjeinek elemzése

13 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
1. Helyzetelemzés – Adatgyűjtés Adat és információ gyűjtés Kiindulópont a helyzetelemzéshez (SWOT-hoz): Adatok, információk gyűjtése a település jelenlegi helyzetéről, a korábbi fejlesztési célokról és azok eredményeiről Adathordozók lehetnek: A település hosszú távú tervezési dokumentumai A település működési jellemzői: Demográfiai adatok Gazdasági mutatók Munkaerő-piaci helyzet Képzési struktúra, stb. Adatgyűjtésről egy fólia elébe betenni. Mi legyen rajta? Ákos Azért ti is kitalálhattok valamit Az adatokat azok összegyűjtése után elemezni kell, és így kell a SWOT-ot készítő csoport rendelkezésére bocsátani.

14 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
1. Helyzetelemzés – SWOT analízis A SWOT négy kategóriája Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók. Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében. Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek. Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek. Adatgyűjtésről egy fólia elébe betenni. Mi legyen rajta? Ákos Azért ti is kitalálhattok valamit

15 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
1. Helyzetelemzés – SWOT analízis Helyzetvizsgálat A SWOT logikája Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági Technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. Opportunities (lehetőségek) Threats (veszélyek) Projekt cél

16 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
1. Helyzetelemzés – Probléma-fa Probléma elemzés Azonosítás SWOT-ból VAGY Ötletroham Ok-okozati összefüggések feltárása Probléma-hierarchia Kiinduló probléma? „Ok-okozat” algoritmus Kapcsolatok felrajzolása Végeredmény: Probléma-fa

17 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
1. Helyzetelemzés – Probléma-fa Okozat Elvándorlás, elöregedés, elnéptelenedés Szülők más településekre íratják gyerekeiket Korszerűtlen oktatási infrastruktúra Korszerűtlen és elavult iskolaépület OK Az „OK-OKOZAT” algoritmus Iskola problémafa Ezt gondoljátok át mégegyszer, de szerintem az elvándorlás, elnéptelenedés, elöregedés egy szinttel feljebb van mint az, hogy a szülők más településekre íratják a gyerekeiket Kis tanterem Elavult közmű és szigetelés Hiányos és elavult oktatási eszközök Képzettségi hiányosságok

18 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
1. Helyzetelemzés – Cél-fa Célelemzés „Transzformált” problémafa = célfa Ok-okozatból - eszköz-cél lesz A logika igazolása A fa átalakítása a logframe mátrixba: szintek számának csökkentése, kapcsolódó célok csoportosítása, erőforrás-elemzés.

19 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
1. Helyzetelemzés – Cél-fa Népesség megtartása Tanulói létszám stabilitása Korszerű iskolaépület multifunkciós iskola Korszerű oktatási feltételek biztosítása A célfa átgondolandó! Itt is szerintem a községi életminőség javítása egy szinttel feljebb van, illetőleg hiányzik még a népesség megtartása mint fő cél Integrált intézmény létrehozása Több funkció egyidejű biztosítása Sport, kultúra, hagyományőrzés, közösségi létszíntér, egészségmegőrzés, nemzetközi kapcsolatok Felszerelés korszerűsí-tés Számítógép beszerzése, teleház Tanárok képzése

20 Fogalmi meghatározások
2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása 2. A településfejlesztési terv átfogó és stratégiai céljai, prioritásai és projektjei Fogalmi meghatározások Átfogó fejlesztési cél: a település komplex, a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális fejlesztések együttesével megcélzott fejlődési iránya Stratégiai célok: a település jövője szempontjából legfontosabb, távlatos fejlesztési irányok Prioritások: a stratégiai célokhoz illeszkedő, fontossági sorrendet is tükröző, konkrét fejlesztési célok Intézkedések: a prioritások megvalósítása érdekében végrehajtandó, komplex, operatív tevékenységek, melyek tartalmazzák a megvalósítás feltételrendszerét is Fejlesztési projekt: egy konkrét cél érdekében, egységes menedzsment irányítása alatt, előre meghatározott időkereten és költségvetésen belül megvalósuló összefüggő tevékenység   

21 Módszertani javaslatok, szükséges lépések
2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása 2. A településfejlesztési terv átfogó és stratégiai céljai, prioritásai és projektjei Módszertani javaslatok, szükséges lépések Átfogó fejlesztési cél meghatározása Stratégiai célok kibontása A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások meghatározása A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések meghatározása 5. Az intézkedésekhez projektek hozzárendelése

22 >> 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
3. A projekt érintettjeinek elemzése A projekt megvalósíthatóságának erkölcsi szempontjai A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) >> hátrányt szenvedők előnyt élvezők Partnerség fogalma, megnézni mi marad benne, és mit akarunk elmondani partnerségi kör probléma kezelés kompenzáció projekt megvalósítás

23 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
3. A projekt érintettjeinek elemzése Stakeholder = érintett A stakeholderek azon szervezetek, személyek összessége akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében, akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt, a közszférában dolgozó érintett végrehajtók, a projekt végső kedvezményezettjei, az érintett lakosság, stb. érdekelt az eredményben

24 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
3. A projekt érintettjeinek elemzése A stakeholder analízis lépései Az érintettek azonosítása Információgyűjtés az érintettekről Az érintettek céljainak azonosítása Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése Az érintettek stratégiájának meghatározása Az érintettek viselkedésének elemzése Cselekvési terv kidolgozása

25 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
3. A projekt érintettjeinek elemzése N. D. C. B. F. NAGY Q. K. M. G. E. O. KÖZEPES A. EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG P. L. R. J. I. KICSI H. BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI:

26 2.2. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása
3. A projekt érintettjeinek elemzése PARTNERSÉG Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek Partnerség építés Miért van szükség partnerekre? Információszerzés (támogatási lehetőségekről is!) Többféle szaktudás egyesítése Innováció, ötletek forrása, új látásmód Visszajelzés a saját munkáról Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége Ide kellene a partnerek fogalma, mert a múltkor nem volt világos, hogy az érintettek közül, akik haszonélvezői egy projektnek kik lesznek a partnerek? Elvileg ezeknek a körét részben behatárolják a pályázati kiírások is, lehet hogy onnan kellene átvenni.

27 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. lépés: Logframe mátrix

28 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll: a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis, az elemzés dokumentálása: a tervezés fázisa, ahol a projektötletből részletes projektterv lesz, elkészül a logikai keret-mátrix felépítése (logframe matrix)

29 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix A logikai keretmódszer (LOGical FRAMEwork) segít…. …tisztázni a projekt célját és létjogosultságát; …világosan meghatározni a projekt elemeit; …az előkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét; ….meghatározni, hogyan mérhető a projekt előrehaladása, a célok elérése. A logikai keretmátrix tartalma Összevontan tartalmazza: a projekt céljait, a hozzárendelt mutatókat, a megvalósítás kockázatát, a szükséges erőforrásokat és a lehetséges eredményeket. azaz a teljes program egy oldalban

30 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix Beavatkozási logika Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó/Stratégiai célok A projekt célok Egységes elnevezések folyamatosan, Iskolára megcsinálni. Multiplikátor példa Indikátorok és forrásaik: Az indikátorok definíciója: A megfogalmazott célok elérésének mértéke. Az indikátorok a komplex valóság egyszerűsített leképzését segítő mutatószámok. A távlati célok, a közvetlen célok és az operatív célok (tevékenység- kimenetek) indikátorai együttesen adják a projekt indikátorait. Funkcióik: egyszerűsítik a kommunikációt, megalapozzák és gyorsítják a döntéseket. Eredmények Tevékenységek források/eszközök költségek Előfeltételek

31 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix Beavatkozási logika Átfogó/ Stratégiai célok magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. A projekt célok a célfából a stratégia célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök Eredmények a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. Tevékenysé-gek a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Eszközök

32 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix – Iskolafelújítás példa Beavatkozási logika Átfogó / Stratégiai célok Községi életminőség javítása Elvándorlás megállítása Projekt-cél Tanulói létszám stabilitása, Eredmények Korszerű, multifunkciós intézmény létrehozása Tevékenységek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Oktatók kiválasztása, megbízása Könyvtár kialakítása Távoktatási kapcsolatok kiépítése

33 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix Beavatkozási logika Objektív módon mérhető mutatók A mutatók forrásai Átfogó/ Stratégiai célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai Program/ projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Eredmények Kimeneti mutatók A mutatók forrásai Tevékenységek Források/ Eszközök Költségek

34 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix Indikátorok és forrásaik Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, %, stb.), minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző), vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. Forrásai: hivatalos statisztikák, önálló adatgyűjtés

35 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése 4. Logframe mátrix
Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények SMART kritériumok Specific: specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable: mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable: elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic: relevánsak, reálisak Time-based: időhöz kötött QQTTP kritériumok Quantity: mennyiségi változás Quality: minőségi változás Time: időben változó Target group: fejlesztések célcsoportja Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

36 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix Indikátorok szintjei OK, csak gondoljuk át Az általuk kiválasztott projektre. Cél

37 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix – Iskolafelújítás példa Beavatkozási logika Indikátorok Átfogó/ Stratégiai célok Községi életminőség javítása Elvándorlás megállítása 5 év alatt 5%-al növekszik a település lélekszáma, 5 új munkahely Projekt-cél Tanulói létszám stabilitása, Évente kiadott bizonyítványok száma Eredmények Korszerű, multifunkciós intézmény létrehozása 50 m2-es felszerelt 16 fős tanterem, 20 m2-es iroda 2 munkahellyel, vizesblokk, 25 m2 társalgó, 28 m2-es 4 gépes számítógépterem (összesen 150 m2) munkaügyi központnál akkreditált képző intézmény 5 vállalkozói tanfolyam tematikája 3 igénybe vehető távoktatási kurzus 20 fős oktatói-tanácsadói háttér Itt miért hiányzik az alsó sor, mindig problémás, hogy ott a forrásokhoz mit is kell beírni. Ki kellene egészíteni az alsó sorral Szerintem itt a kiadott bizonyítványok száma nem túl konkrét szám, nem kellene azt írni, hogy most mennyi és akkor ennek a szinten tartása ne adj isten x%-al való növelése a cél?

38 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix- Iskolafelújítás példa Indikátorok Indikátorok forrása Hatásindikátor 5 év alatt 5%-al növekszik a település lélekszáma, 5 új munkahely Munkaügyi központ jelentése Eredményindikátor Évente kiadott bizonyítványok száma Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsga-jegyzőkönyvek Output-indikátor 50 m2-es felszerelt 16 fős tanterem, 20 m2-es iroda 2 munkahellyel, vizesblokk, 25 m2 társalgó, 28 m2-es 4 gépes számítógépterem (összesen 150 m2) munkaügyi központnál akkreditált képző intézmény 5 vállalkozói tanfolyam tematikája 3 igénybe vehető távoktatási kurzus 20 fős oktatói-tanácsadói háttér Használatbavételi engedély Akkreditáció tanúsítványa Képzési dokumentáció Megállapodások a kurzusok szervezőivel Tanácsadók nyilvántartása Itt is hiányzik az alsó sor, miért? Honnan fogják tudni, hogy oda mit kell írni.

39 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix – a feltételezések logikája A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Teljesülni fog? Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGEN NEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való-színűleg megvalósíthatatlan

40 4. Logframe mátrix – Iskolafelújítás példa
Beavatkozási logika Feltételezések Átfogó/ Stratégiai célok Életminőség javítása, elvándorlás megállítása Projektcél Tanulói létszám stabilizálódik További források rendelkezésre állnak Foglalkoztatást ösztönző, de legalább nem gátló jogszabályok Követő tanácsadás biztosítása Új munkalehetőségek Eredmények Korszerű, multifunkciós intézmény létrehozása Tanári háttér, Vizsgáztatási háttér Források rendelkezésre állnak Oktatói gárda megtartása Tevékenységek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Oktatók kiválasztása, megbízása Könyvtár kialakítása Távoktatási kapcsolatok kiépítése Még hiányzó bútorok, eszközök beszerzése Partnerintézmények, „kurzus-gazdák” együttműködési készsége Működési engedély, garanciális problémák nem lépnek fel Folyamatosan növekvő igény jelentkezik a diákok és a lakosok részéről a képzési lehetőségek kihasználására; a bővítési terület rendelkezésre áll; a megvalósításhoz a megfelelő szakismerettel rendelkező vállakozók állnak rendelkezésre, az Internet hálózat a térségben erőteljesen fejlődik, a elérhetőség gyorsul, csatlakozási pontok kiépítettek

41 Beavatkozási logika Indikátorok Indikátorok forrása Feltételezések
Átfogó/ Stratégiai célok Községi életminőség javítása Elvándorlás megállítása 5 év alatt 5%-al növekszik a település lélekszáma, 5 új munkahely Munkaügyi központ jelentése Projekt-cél Tanulói létszám stabilitása, Évente kiadott bizonyítványok száma Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsga-jegyzőkönyvek További források rendelkezésre állnak Foglalkoztatást ösztönző, de legalább nem gátló jogszabályok Követő tanácsadás biztosítása Új munkalehetőségek Eredmények Korszerű, multifunkciós intézmény létrehozása 100 m2-es felszerelt 6 dbtanterem, vizesblokk, 250 m2 társalgó, 28 m2-es 40 gépes számítógépterem (összesen 150 m2) 5 vállalkozói tanfolyam tematikája 20 fős oktatói-tanácsadói háttér Használatbavételi engedély Akkreditáció tanúsítványa Képzési dokumentáció Megállapodások a kurzusok szervezőivel Tanácsadók nyilvántartása Tanári háttér, Vizsgáztatási háttér Források rendelkezésre állnak Oktatói gárda megtartása Tevékenysé-gek Épület felújítása Bútorok beszerzése Oktatási eszközök beszerzése Képzési terv készítése Képzési tematikák kidolgozása Oktatók kiválasztása, megbízása Könyvtár kialakítása Távoktatási kapcsolatok kiépítése Felújítható épület saját tulajdonban Engedélyezett építési tervek, Projektmenedzser Asszisztens Oktatásszervező menedzser költségek Még hiányzó bútorok, eszközök beszerzése Partnerintézmények, „kurzus-gazdák” együttműködési készsége Működési engedély, garanciális problémák nem lépnek fel Folyamatosan növekvő igény jelentkezik a diákok és a lakosok részéről a képzési lehetőségek kihasználására; a bővítési terület rendelkezésre áll; a megvalósításhoz a megfelelő szakismerettel rendelkező vállakozók állnak rendelkezésre, az Internet hálózat a térségben erőteljesen fejlődik, a elérhetőség gyorsul, csatlakozási pontok kiépítettek

42 2.3. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése
4. Logframe mátrix elkészítésének menete Beavatkozási Stratégia Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó/ Stratégiai célok 1 15 16 A projekt célok 2 13 14 8 Eredmények 3 11 12 7 Tevékenységek 4 9 források/eszközök 10 költségek 6 5 Előfeltételek

43 Előzetes értékelés 2.3. PCM lépésről-lépésre
A PROJEKTCIKLUS EDDIGI LÉPÉSEI Projekt ötlet megfogalmazása Kapcsolódó stratégiák azonosítása Környezeti prognózisok tanulmányozása Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés Problémák azonosítása Probléma-elemzés (probléma-fa) Meghatározás Lezárás és értékelés Tervezés Célgenerálás (cél-fa) Projekt távlati cél meghatározása Projekt közvetlen cél meghatározása Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek) Logikai keretmátrix elkészítése Megvalósítás és monitoring Elébe a Döntés fóliát betenni Ki hozza, kinek a kompetenciája, miért hozza! Előzetes értékelés Tárgyalások és döntések

44 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése
KÖLTSÉGEK, FORRÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE Projektelemek Költségek Források 1. BESZERZÉSEK (közvetlen költségek) - eszköz beszerzések költsége - szolgáltatások igénybevétele - építési költségek 2. EGYÉB KÖLTSÉGEK A projekt teljes költségvetése ( 1+2 ) (A költségeket a projekt egész élettartamára is kalkuláljuk elő !)

45 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése
A megvalósíthatósági tanulmány (információgyűjtés) Több lehetséges alternatíva feltérképezése a célok megvalósítására Az alternatívák többszempontú összehasonlítása Környezetre gyakorolt lehetséges hatások felmérése Pénzügyi, társadalmi, gazdasági kockázatelemzés, érzékenységvizsgálat A szükséges műszaki tervek és engedélyek beszerzése

46 2.4. PCM lépésről-lépésre - a projekt előzetes értékelése
A megvalósíthatósági tanulmány részei 1. Általános elemzés: általános információk,társadalmi gazadási környezet, humán erőforrás, helyszín, kereslet-kínálat elemzés, vezetési modellek, projekt változatok azonosítása 2. Műszaki megvalósíthatóság, végrehajtás, költségek: tanulmánytervek készítése 3. Környezeti hatások és beavatkozási területek 4. Pénzügyi megvalósíthatóság 5. Gazdasági és társadalmi elemzés a) költség-haszon elemzés és/vagy b) többszempontú-elemzés 6. Kockázatelemzés és érzékenység vizsgálat

47 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése
Előzetes projektismertető készítése Cél : a projekt alapötletének „eladhatósága” ! Összetevői : A projekt címe és helyszíne A projekt indítványozója (a felelős szervezet adatai) A projekt háttere és indoklása A projekt általános célja, a konkrét célok, az eredmények, tevékenységek és eszközök (a logikai keret) Hogyan válik a projekt (önmaga által) fenntarthatóvá? 6. Előzetes költségvetés, lehetséges források 7. Utalás a projekt hálózatára és munkatársaira 8. Időbeli ütemezés vázlata (a kezdő és befejező időponttal) 9. Hogyan kapcsolódik a projekt más projektekhez? Térkép vagy helyszínrajz (ahol erre szükség van)

48 2.4. PCM lépésről-lépésre – a projekt előzetes értékelése
Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal Finanszírozók, Tőkebefektető, Közreműködő szervezet Kinek készítem, miért van erre szükség??? Ezt kibontani

49 2.5. PCM lépésről-lépésre – a döntés
A projektet kezdeményező szervezet a megalapozott előkészítés után dönt a megvalósításról, vagy a projekt módosításáról. Ki dönt? Miről dönt? A megvalósításról –alternatíva kiválasztás A forrásösszetételről A projekt ütemezéséről A partnerségről – az együttműködés kereteiről

50 2.5. PCM lépésről-lépésre A PROJEKTCIKLUS EDDIGI LÉPÉSEI
Projekt ötlet megfogalmazása Kapcsolódó stratégiák azonosítása Környezeti prognózisok tanulmányozása Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés Problémák azonosítása Probléma-elemzés (probléma-fa) Meghatározás Lezárás és értékelés Célgenerálás (cél-fa) Projekt távlati cél meghatározása Projekt közvetlen cél meghatározása Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek) Logikai kerettábla elkészítése Tervezés Megvalósítás és monitoring Előzetes értékelés Tárgyalások és döntések Előzetes költségbecslés Finanszírozási források feltárása Megvalósíthatósági tanulmány Előzetes projektismertető Döntés a projekt megvalósításáról


Letölteni ppt "2. A településfejlesztési tervek és projektek tervezésének technikái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések