Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék"— Előadás másolata:

1 Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék
Az Európai Unió Szabára Ágnes SZIE-ÁOTK Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék 2010

2 Az európai zászló

3 Az európai zászló Szűz Mária 12 csillagból álló koronája
"És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, ki a Napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a Hold, és az Ő fejében tizenkét csillagból korona" az állatöv 12 jele 12 hónap egy évben 12 óra egy óralapon 12 olümposzi isten a XII táblás törvény, a római jog egyik korai forrása 12 apostol a Kerekasztal 12 lovagja

4 Az Európai Unió kialakulása
Cél: biztonság és béke esélyének növelése, az európai fejedelemségek és államok konfliktusának kezelése, külső veszély (törökök) elhárítására közös védelem. XVIII. sz. DE SAINT PIERRE abbé – fejedelmek állandó szövetsége → az európai erőegyensúly fenntartása, európai szenátus – törvényhozó és végrehajtó hatalom

5 Az Európai Unió kialakulása
XIX. sz. (ipari forradalom utáni időszak): a szakmai szövetségesek követelték az európai integrációt → cél: gazdasági és szociális viszonyok javítása. XIX. sz. vége: gazdasági élet nemzetközivé válása → az államok között többoldalú, technikai jellegű együttműködési megállapodások (pl. közlekedés, posta, hírközlés, jogvédelem). 1914. (I. vh.) után: bizalmatlanság → Népszövetség: az európai államok szorosabb együttműködése. 1923. Coudenhove-Kalergi osztrák gróf – Páneurópai Mozgalom – Európai Egyesült Államok (EEÁ) megalapítását szorgalmazta az USA mintájára.

6 Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) Egyezségokmánya

7 Az Európai Unió kialakulása 1945-1959
Béke Európában – az együttműködés kezdetei A II. vh. után az európaiak eltökélt szándéka volt, hogy hasonló öldöklés és pusztítás a jövőben ne fordulhasson elő.

8 Az Európai Unió kialakulása 1945-1959
1946. szept. 19. Winston Churchill (zürichi beszéd): követelte az Európai Egyesült Államok megalakulását. 1948. május (Hága): I. Európai Kongresszus – az un. unionisták felülkerekedtek a föderalisták elképzelésein (megfogalmazták a szabad európai egyesülés célját, politikai, gazdasági és szociális területen az egyes országok szuverénitásának megtartásával) . 1948. október: Európai Mozgalom (EEÁ megvalósítását szorgalmazó társaságok).

9 Az Európai Unió kialakulása 1945-1959
1951. máj. 18. (Párizs): Schuman-terv A 6 alapító tagállam – Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország – szerződést írt alá arról, hogy nehéziparukat – azaz a szén- és acélipart – közös irányítás alá helyezik → egyikük sem képes fegyvereket gyártani, amelyeket a másik ellen fordíthatna.

10 Az Európai Unió kialakulása 1945-1959
1952. júl. 23. Montanunió (a szén- és az acéltermelésre vonatkozó európai megállapodás – Európai Szén és Acél Közösség) életbe lépése. 1955. jún messinai konferencia - Montanunió tagállamainak 6 külügyminisztere megállapodott az Európai Atomközösség (EURATOM) és az Európai Gazdasági Közösség (EGK) megalapításáról. Az elgondolás célja: olyan közös piac, ahol az áru, a munkaerő, a szolgáltatások és a tőke szabadon mozoghassanak a határokon keresztül.

11 Az Európai Unió kialakulása 1945-1959
1957. márc. 25. (Róma): a Montanunió 6 állam, ill. kormányfője aláírta az Európai Gazdasági Közösséget (European Economic Community) és az Európai Atom Energia Közösséget (European Atomic Energy Community) létrehozó Egyezményeket (hatályba lépés jan. 1.).

12 Az Európai Unió kialakulása 1945-1959
1958. A Montanunió, az EGK és az EURATOM létrehozták 2 közös szervüket: Európai Parlament Bíróság

13 Az Európai Unió kialakulása 1960-1969
A hatvanas évek – a gazdasági fellendülés időszaka 1960. jan. 4. Nagy-Britannia és 6 nem EGK ország létrehozta a Szabadkereskedelmi Társulást (European Free Trade Association, EFTA) az EGK okozta gazdasági hátrány ellensúlyozására. 1961. Nagy-Britannia felvételét kérte az EGK-ba, de Franciaország megakadályozta.

14 Az Európai Unió kialakulása 1960-1969
1961. aug. A keletnémet kommunista hatóságok falat építenek Berlinben. Cél: megakadályozni a keletnémet lakosságot abban, hogy a szabadabb élet reményében nyugatra szökjön.

15 Az Európai Unió kialakulása 1960-1969
1962. júl. 30. Az EU bevezeti a közös mezőgazdasági politikát, amely a tagországok közös ellenőrzése alá helyezi az élelmiszer-termelést. A gazdák azonos árat kapnak terményükért → nemkívánatos mellékhatása a túltermelés és az ebből származó terménytöbblet felhalmozódása.

16 Az Európai Unió kialakulása 1960-1969
1967. A Montanunió, az EGK és az EURATOM létrehozták 2 újabb közös szervüket: Bizottság Európai Tanács 1967. A Motanunió, az EGK és az EURATOM egyesítéséből létrehozták az Európai Közösségeket (EK). 1969. Az EK kibővítésére irányuló törekvéseket akadályozó francia ellenállás de Gaulle államfő lemondásával megszűnt

17 Az Európai Unió kialakulása 1970-1979
Bővülő közösség – a csatlakozók első köre 1973. jan. 1. Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozott az EK-hoz.

18 Az Európai Unió kialakulása 1970-1979
1977. Az EK megalapítja a Számvevőszéket. 1979. Az EK-állampolgárok első alkalommal választják közvetlenül az európai parlamenti képviselőket, akik nem nemzeti küldöttségekbe tömörülnek, hanem páneurópai politikai csoportok (szocialista, konzervatív, liberális, zöldek stb.) szerint foglalnak helyet.

19 Az Európai Unió kialakulása 1980-1989
Európa átalakulóban – a berlini fal leomlása 1981. jan 1. Görögország csatlakozott az EK-hoz. 1986. jan. 1. Spanyolország és Portugália csatlakozott az EK-hoz.

20 Az Európai Unió kialakulása 1980-1989
1985. Fehér Okmány – terv a terv a fizikai és technikai határok (un. belső határok) teljes megszűntetésére. Oka: nemzeti szabályozásban rejlő különbségek. 1896. Egységes Európai Okmány (single European Act) – cél: 1992 végére az egységes belső piac megvalósítása.

21 Az Európai Unió kialakulása 1980-1989
1989. A berlini fal ledöntése.

22 Az Európai Unió kialakulása 1990-1999
Határok nélküli Európa 1990. okt. Németország keleti része is csatlakozott az EK-hoz. 1992. febr. 7. Maastrichti Egyezmény – cél: az egységes Európa megteremtése. EK átalakítása Európai Unióvá (EU), szabályok az egységes valutára vonatkozóan, közös kül- és biztonságpolitika alapelvei, bel- és igazságügy területének szabályozása, Európai Unió állampolgárság megalapítása.

23 Az Európai Unió kialakulása 1990-1999
1993. jan. 1. Egységes piac létrejötte – az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlásának megvalósulása (négy alapszabadság). 1995. jan. 1. Ausztria, Finnország, Svédország csatlakozott az EU-hoz.

24 Az Európai Unió kialakulása 1990-1999
1995. márc. 26. Schengeni Megállapodás hatályba lép Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Németországban, Portugáliában és Spanyolországban – útlevél nélküli utazás ezen országok határain át. 1999. jan. 1. Euró bevezetése 11 országban (számlapénzként, kereskedelmi és pénzügyi ügyletek lebonyolításához!).

25 Az Európai Unió kialakulása 2002-től napjainkig
A további bővülés évtizede 2002. jan. 1. Forgalomba kerülnek az euró-bankjegyek és –érmék. 2004. máj. 1. Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta csatlakozott az EU-hoz. Tagjelölt országok: Románia, Bulgária, Törökország.

26 Az Európai Unió kialakulása 2002-től napjainkig
2004. okt. 29. Alkotmányszerződés – EU-n belüli demokratikus döntéshozatal és irányítás egyszerűsítése, ill. korszerűsítése. Európai külügyminiszteri poszt létrehozása. 2005. febr. Kiotói Egyezmény – küzdelem az éghajlatváltozás ellen (globális felmelegedés korlátozása, üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése). USA nem írta alá!

27 Az Európai Unió kialakulása 2002-től napjainkig
2007. jan. 1. Románia és Bulgária csatlakozott az EU-hoz. Tagjelölt országok: Horvátország, Macedónia, Törökország. 2007. dec. 13. Lisszaboni Szerződés – cél: az EU demokratikusabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele.

28

29 Az Európai Unió intézményei
Európai Tanács Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa Európai Bizottság Az Európai Közösségek Bírósága Európai Számvevőszék Európai Központi Bank Európai Ombudsman Európai Adatvédelmi Biztos

30 Az Európai Unió intézményei Európai Tanács
1974. Párizsi csúcskonferencián hozták létre (European Council). Cél: az állam, ill. a kormányfők közötti beszélgetések nem hivatalos fóruma. Rövid időn belül olyan testületté vált, amely valamennyi uniós tevékenységi területen célkitűzéseket határoz meg az Unió számára és iránymutatást ad e célok eléréséhez. 2009. dec. 1. Lisszaboni szerződés – Unió intézménye lett. EU csúcsszerve. 2000. Nizzai szerződés – székhely: Brüsszel.

31 Az Európai Unió intézményei Európai Tanács
Elnök: minősített többséggel választják, megbízatása 2,5 évig tart, egyszer meghosszabbítható, különleges végrehajtó hatalma nincs (összehívás, levezetés). Tagok: a tagországok állam, ill. kormányfői, saját elnöke és a Bizottság elnöke.

32 Az Európai Unió intézményei Európai Tanács
Feladata: az Uniónak fejlődéséhez szükséges ösztönzést ad, és meghatározza annak általános politikai irányait és prioritásait. Jogalkotási feladatokat nem lát el (NEM jogalkotó szerv!). Ülések: az elnök összehívására félévente kétszer, szükség szerint rendkívüli ülés. Az Európai Tanács általában konszenzussal dönt. Bizonyos esetekben egyhangúlag vagy minősített többséggel hoz határozatot. Döntéseit zárónyilatkozatban teszik közzé.

33 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
1952. Európai Szén- és Acélközösség – közgyűlés. 1958. ESzAK, EUATOM, EGK – Európai Parlamentáris Gyűlés. 1962. Európai Parlament (European Parlament). 1979. képviselők számának növelése az újonnan belépő tagállamok miatt (nizzai szerződés: max. 750 fő), képviselőket közvetlenül választják.

34 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
Székhely: plenáris ülések: Strasbourg – havonta, végső plenáris szavazások, Titkárság: Luxembourg, Döntés előkészítői és bizottsági munkák: Brüsszel. Elnök: tagjai közül választják 2,5 éves időtartamra, tisztségében megújítható. irányítja a Parlamentet és szerveit, vezeti a plenáris ülésszakokon a vitát, képviseli a Parlamentet a külső kapcsolatokban és a jogi ügyekben.

35 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
Megfigyelők: a tagjelölt államok a csatlakozási szerződésük aláírása és tényleges taggá válásuk közti átmeneti idő alatt megfigyelőket küldenek a Parlamentbe. Vitáknál jelen lehetnek, részt vehetnek meghívásra, nem szavazhatnak. Tagok: közvetlen választások útján a tagországok állampolgárai választják 5 évre. Jelenleg 736 képviselő a 27 tagállamból. A parlamentben politikai hovatartozásuk alapján alkotnak képviselőcsoportokat.

36 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
Németország- 99 Franciaország – 72 Olaszország – 72 Egyesült királyság – 72 Spanyolország – 50 Lengyelország – 50 Románia – 33 Hollandia – 25 Belgium – 22 Csehország – 22 Görögország – 22 Magyarország – 22 Portugália – 22 Svédország – 18 Ausztria – 17 Bulgária – 17 Finnország – 13 Dánia – 13 Szlovákia – 13 Írország – 12 Litvánia – 12 Lettország – 8 Szlovénia – 7 Ciprus – 6 Észtország – 6 Luxemburg – 6 Málta – 5

37 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
Képviselőcsoportok: A képviselők politikai hovatartozás alapján ülnek a Parlamentben. szocialisták, európai néppártok (kereszténydemokraták), európai csoport, liberálisok, demokraták, északi zöldek, zöldek, radikálisok, nemzeti csoport, függetlenek. A politikai pártcsoportok függetlenek az európai pártoktól. A plenáris ülésteremben az üléshelyeket a politikai hovatartozás alapján osztják fel a képviselők között. Képviselőcsoport létrehozásához legalább 25 tagra van szükség, akik legalább a tagállamok negyedét képviselik. Egy képviselő egyszerre egy képviselőcsoport tagja lehet. Független képviselő.

38 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
Nagykoalíció: nincsen kormányoldal és ellenzék, a vita a Parlament véleményének kialakításáért folyik. Választás: általános és közvetlen választás, nincs egységes választási rendszer, biztosítani kell a nők és a férfiak egyenlőségét, titkos szavazást kell tartani, 5 évre szóló, megújítható mandátum, a képviselői helyeket a tagállamok lakosságával arányosan osztják el .

39 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
Működés: A képviselők szakosodott állandó bizottságokba tömörülnek a plenáris ülésszakok előkészítése céljából. Jelenleg 20 állandó bizottság van. A bizottsági viták célja a legvállalhatóbb kompromisszum elérése, amely csak hosszas egyeztetések során, kölcsönös engedmények árán alakulhat ki.

40 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
Feladat, hatáskör: az EP az EU parlamentáris testülete. A Miniszterek Tanácsával együtt alkotja az EU törvényhozói hatalmi ágát. Törvénykezdeményezési joga nincs (nem alkothat önállóan törvényt, nem tehet önálló törvényjavaslatot), de a Bizottság által készített törvényeket és rendeleteket a Miniszterek Tanácsával együtt jóvá kell hagynia (Európai jogszabályok elfogadása). Az EP módosíthatja vagy elutasíthatja a jogszabályokat a kodifikációs eljárás alá tartozó területeken, a fennmaradó területeken egyetértési vagy tanácskozási joga van.

41 Az Európai Unió intézményei Európai Parlament
Az EP felügyeli az EU költségvetését (költségvetési hatalom). Demokratikus felügyeletet gyakorol az EU-s intézmények, az EU tevékenysége felett. Az Európai Bizottság elnökét (Európai Tanács választja) jóvá kell hagynia. Kinevezi az Európai Ombudsmant.

42 Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió Tanácsa
Az Európai Unió Tanácsa = Miniszterek Tanácsa (Council of the EU) az EP-tel együtt alkotja az EU törvényhozó szervét. Székhely: Brüsszel, meghatározott időközönként Luxembourgban ül össze.

43 Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió Tanácsa
A napirenden szereplő tárgykörök szerint minden országot az érintett területért felelős miniszter képvisel (külügy, pénzügy, szociális ügyek, közlekedés, mezőgazdaság stb.). Elnök: az EU Tanácsa elnökségét a tagállamok látják el a 2020-ig előre meghatározott érvényes sorrendben (jelenleg Belgium, jan. 1-től Magyarország). Elnökség: az intézmény munkájának szervezése, jogalkotási és politikai döntéshozatal ösztönzése, ülések, munkacsoportok szervezése és vezetése, kompromisszumok kidolgozása.

44 Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió Tanácsa
Főtitkár: a közös kül- és biztonságpolitikai feladatokkal megbízott főképviselő. Testületek: a Tanács önálló személyiség, de működési területek szerint több különböző Tanácsra van osztva, amelyek munkájában a tagországok megfelelő miniszterei vesznek részt (jelenleg 9 testület van). Szavazás: egyhangúlag/egyszerű többséggel/minősített többséggel hozhat döntést (alapítószerződések határozzák meg).

45 Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió Tanácsa
Tanács döntéshozó és koordinációs szerepe: Jogalkotási jogkörrel rendelkezik, amelyet az együttdöntési eljárásban a Parlamenttel közösen gyakorol. Jogi aktusok: rendelet, irányelv, határozat, közös fellépés, közös álláspont, ajánlás, vélemény. Biztosítja a tagállamok általános gazdaságpolitikájának összehangolását. Nemzetközi megállapodásokat köt. Intézkedéseket hoz a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén. A Tanács és az EP együtt alkotják költségvetést elfogadó költségvetési hatóságot.

46 Az Európai Unió intézményei Európai Bizottság
1952. Párizsi Szerződés – ESzAK főhatóságából származik. 1967. ESzAK, EURATOM és EGK végrehajtó szerveinek egyesítése – Európai Bizottság (European Comission). Az Európai Bizottság Magyarországi képviselete máj. 1-je óta működik (Budapest, V. ker., Deák F. u. 15.).

47 Az Európai Unió intézményei Európai Bizottság

48 Az Európai Unió intézményei Európai Bizottság
Elnök: Európai Tanács választja 5 évre, EP jóváhagyja (jelenleg: José Manuel Duáro Barroso, Portugália) Biztosok: tagállamok nevezik ki az elnök egyetértésében (tagállamonként 1 biztos). Hatáskörükbe tartozó területeken önállóan dönthetnek, a kulcsfontosságú döntéseket a teljes Bizottság megvitatja. Az EP-nek az egész Bizottságot el kell fogadnia és egy bizalmatlansági szavazással jogában áll a teljes Bizottságot visszahívnia. A Bizottság tagjai függetlenek a tagállamoktól, az EU összes állampolgárának az érdekeit képviselik.

49 Az Európai Unió intézményei Európai Bizottság
Feladata, szerepe: Az EU közös, nemzetek feletti érdekeit kifejező jogszabályalkotó és végrehajtó szerve. Legfőbb feladata a jogszabályok kezdeményezése és becikkelyezése, valamint az uniós szerződések őre. Az első pillérbe (közösségi politika) tartozó területeken csak a Bizottság kezdeményezhet jogszabályt (kezdeményezési jog). A második (kül- és biztonságpolitika) és a harmadik pillérbe (bel- és igazságügy) tartozó területeken a Bizottság a tagállamokkal együtt gyakorolja a jogszabályok kezdeményezési jogát.

50 Az Európai Unió intézményei Európai Bizottság
A szerződések őreként szabálysértési eljárást indíthat az Európai Bíróságon az EU-s szerződést és közösségi jogot megsértő tagállammal szemben. Az EU Tanácsával szoros együttműködésben tárgyal nemzetközi kereskedelmi szerződésekről és az EU-t érintő nemzetközi megállapodásokról. Felelős a Tanács és az EP által elfogadott jogszabályok végrehajtásáért. Szabályozza az EU-ban a versenyt, eljárást kezdeményez az EU versenyjogot megsértőkkel szemben.

51 Az Európai Unió intézményei Az Európai Közösségek Bírósága
Székhely: Luxembourg. Szervezet: 27 bíró és 8 főtanácsnok, 6 évre választják. Minden EU tagállam 1 bírát jelölhet. Ha a tagállamok száma páros, pótlólag választanak bírát (páratlan számú bírának kell lennie!). A 8 tanácsnok közül ötöt Néo., Fro., EK, Spo. és Olo. Jelöli, a többit a maradék tagország felváltva, betűrendben. Az EU legfőbb igazságszolgáltatási szerve.

52 Az Európai Unió intézményei Az Európai Közösségek Bírósága
Feltételek: jogász végzettség, függetlenségéhez nem fér kétség, megfelel az országában a legmagasabb bírói tisztségekbe történő kinevezéshez szükséges feltételeknek, vagy elismert szakértelemmel rendelkező jogtudós. A tanácsnokok teljes jogú tagok, de az ítéletről szóló tanácskozáson nem vesznek részt. Feladatuk: jogi megoldás előterjesztése a rájuk bízott ügyekben.

53 Az Európai Unió intézményei Az Európai Közösségek Bírósága
Feladatok: alkotmánybírósági, közigazgatási bírósági és polgári jogi bírósági feladatok. Eljár a tagállamok egymás közötti és az EU-val szembeni, az egyes EU intézmények közötti, az állampolgároknak az EU-val szembeni jogvitás ügyeiben. A bíróság megnyilvánulása lehet ítélet, határozat, ideiglenes rendelkezés, jogi vélemény, állásfoglalás. Döntései ellen nincs jogorvoslati lehetőség.

54 Az Európai Unió intézményei Európai Számvevőszék
1975. Brüsszeli szerződésben hozták létre. 1977. megkezdte működését. Kezdetben külső szervezet, amely a közösségi intézkedések gazdálkodását és pénzügyeit vizsgálta. 1992. Maastrichti szerződés – uniós intézmény (1. pillér – közösségi költségvetés ellenőrzése). 1997. Amszterdami szerződés – teljes EU költségvetés vizsgálata és ellenőrzése.

55 Az Európai Unió intézményei Európai Számvevőszék
Feladatok: Elsődleges feladata megvizsgálja az uniós költségvetés végrehajtását, az Unió valamennyi bevételére és kiadására vonatkozó elszámolását. Ellenőrzi az EU intézményének pénzügyeit, valamint az európai forrásokból részesedő, ill. azokat kezelő szervezetek pénzügyeit és gazdálkodását. Részt vesz a költségvetés előkészítésében (tanácsadó), évente jelentést ad → az EP és a Tanács dönt a költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.

56 Az Európai Unió intézményei Európai Központi Bank
1992. Maastrichti szerződés - Központi Bankok Európai Rendszere, az Európai Központi Bank és az Európai Monetáris Intézet alapokmányai. 1994. jan. 1. Európai Monetáris Intézet megalapítása. 1998. jún. 1. EMI → Európai Központi Bank.

57 Az Európai Unió intézményei Európai Központi Bank
Székhely: Németország (Frankfurt am Main). Szervezete: Kormányzótanács: EKB legfelsőbb döntéshozó szerve. Tagok: igazgatóság 6 tagja és az eurózónát alkotó tagállamok központi bankjainak elnökei. Havonta kétszer üléseznek. Igazgatóság: EKB operatív szerve. Tagok: EKB elnöke, alelnöke és 4 tag (8 év, nem újraválaszthatók). Általános Tanács: addig működik, amíg az összes EU tagállam be nem vezeti az eurót. Tagok: EKB elnöke, alelnöke és a tagállamok jegybankelnökei.

58 Az Európai Unió intézményei Európai Központi Bank
Az EKB a tagországok központi bankjaival együtt alkotja a Központi Bankok Európai Rendszerét (KBER). Feladatok: Az eurózóna közös valutájának, az eurónak a központi bankja. Az euró vásárlóerejének, árstabilitásának fenntartása az euróövezetben. Az EU pénzpolitikájának a megállapítása és végrehajtása, devizaügyletek lefolytatása, a tagországok valutatartalékainak a kezelése.

59 Az Európai Unió intézményei Európai Ombudsman
Székhely: Strasbourg. Az EU intézményeinek és szerveinek hivatali visszásságaival kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki. Vizsgálati joga kiterjed a Tanácsra, a Bizottságra és az EP-re is. EO hivatali időszaka az EP-hez igazodik, az újonnan megválasztott EP választ új EO-t a saját ciklusa idejére.

60 Az Európai Unió intézményei Európai Adatvédelmi Biztos
2001-ben hozták létre. Feladata: a személyes adatok feldolgozása során (információgyűjtés, információ felvétel, tárolás, konzultációhoz való felhasználás, mások számára rendelkezésre bocsátás, stb.) biztosítja, hogy az intézmények, ill. a szervek tiszteletben tartják az emberek jogát magánéletük tiszteletben tartásához.

61 Az Európai Unió szervei
Európai beruházási Bank - Az EU beruházási projektjeinek finanszírozásáról gondoskodó szerv Európai beruházási Alap - A kisvállalkozások támogatása Európai Gazdasági és Szociális Bizottság - A civil társadalmat, a munkaadókat és a munkavállalókat képviselő szerv Régiók Bizottság - A regionális és helyi hatóságokat képviselő szerv Intézményközi szervezetek Az EU ügynökségei

62 Jogalkotás az Európai Unióban
Döntéshozatalban fő résztvevők: Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa. Folyamat: EB új jogszabályra javaslatot tesz → Tanács és EP fogadja el. A jogalkotási eljárás lehet: együttdöntési eljárás, hozzájárulási eljárás, konzultációs eljárás.

63 Jogalkotás az Európai Unióban Együttdöntési eljárás
Leggyakoribb. Az EP a Tanáccsal együtt osztja a jogalkotási hatáskört. Megegyezés hiányában: egyeztető bizottság egyeztet → jóváhagyott szövegtervezetet az EP és a Tanács elfogadja jogszabályként.

64 Jogalkotás az Európai Unióban Hozzájárulási eljárás
Kiemelten fontos döntés meghozatala előtt a Tanácsnak az EP hozzájárulására van szüksége. Az EP: megszavazza vagy elveti a javaslatot, nem módosíthat.

65 Jogalkotás az Európai Unióban Konzultációs eljárás
A Bizottság javaslata alapján a Tanács konzultál az EP-tel, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával (mezőgazdasági, adózási, versenypolitikai döntések stb.). Az EP: jóváhagyja, elutasítja vagy módosítást kér. A Bizottság módosít, amit ismét megküld a Tanácsnak → elfogad, ismételt módosít.

66 Az Európai Uniós jog alkalmazása
Rendelet Irányelv Határozat Ajánlás Állásfoglalás

67 Az Európai Uniós jog alkalmazása Rendelet
A rendelet általános hatállyal bíró, minden elemében kötelező jogi aktus (részleges alkalmazás kizárt). A rendelet egyetemleges. A rendelet közvetlenül alkalmazandó jogszabály, a nemzeti hatóságok közbenjárása nélkül valamennyi tagállamban azonnal jogerőre emelkedik (közvetlenül hatályos). A nemzeti törvényekkel egyenértékű jogszabályként kezelendő. Rendeletet vagy a Bizottság, vagy a Tanács és a Parlament közösen bocsáthat ki.

68 Az Európai Uniós jog alkalmazása Irányelv
Konkrét célokat tűz a tagállamok elé, a megvalósítás módjának kiválasztását azonban a tagállamokra bízza. Az irányelvek csak végső határidőt állapítanak meg arra nézve, meddig kell a bennük foglalt célkitűzéseket a nemzeti jogba átültetni. Az irányelv címzettje lehet egy vagy több tagállam, vagy akár az EU összes tagországa.

69 Az Európai Uniós jog alkalmazása Határozat
A határozat révén az uniós intézmények konkrét ügyekről hoznak döntéseket. A határozat: egyedi jelleggel bír: a határozat minden címzettjét külön-külön meg kell jelölni, minden elemében kötelező erejű. A határozat címzettjét jogokkal ruházhatják fel, vagy kötelezettségeket róhatnak rá. Határozatot a Tanács (esetenként az Európai Parlamenttel közösen) és a Bizottság fogadhat el.

70 Az Európai Uniós jog alkalmazása Ajánlás, állásfoglalás
Nem kötelező erejű jogi aktus. Az ajánlás általában a címzettekhez cselekvési, magatartási elvárásokat fogalmaz meg. Állásfoglalás Egy kötőerővel rendelkező jövőbeli jogforrás előkészítése.

71 Az EU állat-egészségügyi helyzete
Nincs nemzetek feletti állat-egészségügyi szervezet. Az EU az elérendő célt határozza meg, a végrehajtás módszereit és eszközeit a tagországok szabadon választhatják.

72 A fertőző állatbetegségek megelőzése és leküzdése
Szabályozási pontok: a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek köre; a kötelezően alkalmazandó megelőző és leküzdő intézkedések; az intézkedések pénzügyi támogatása; a mentesítési eljárásokba vont állatbetegségek köre és a teendő intézkedések és minősítések; sürgősségi intézkedések; a betegségek megállapítását vagy a mentességet igazoló diagnosztikai vizsgálatok egységesítése.

73 Bejelentés alá tartozó állatbetegségek EU Állandó Állat-egészségügyi Bizottsága
ragadós száj- és körömfájás hólyagos szájgyulladás sertések hólyagos betegsége (SVD) keleti marhavész kiskérődzők pestise szarvasmarhák ragadós tüdőlobja bőrcsomósodás-kór Rift-völgyi láz kéknyelv betegség juhhimlő és kecskehimlő afrikai lópestis afrikai sertéspestis klasszikus sertéspestis madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) Newcastle-betegség (baromfipestis) szarvasmarhák gümőkórja fertőző sertésbénulás veszettség takonykór Tenyészbénaság lovak fertőző kevésvérűsége lovak agy- és gerincvelő-gyulladásai (keleti, nyugati, venezuelai) nyulak vérzéses betegsége mézelő méhek nyúlós és enyhébb költésrothadása szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) tengeri kagylók betegségei (Bonamia ostreae, Mareilia refringens) Brucellózis kacsapestis (kacsák vírusos bélgyulladás) Aujeszky-féle betegség Lépfene Rühösség szarvasmarhák enzootikus leukózisa pontyfélék tavaszi virémiája pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalás surlókór (scrapie) pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)

74 Bejelentés alá tartozó állatbetegségek
Megelőzés: behurcolás/tovahurcolás megakadályozása. Tilos a kereskedelem azokkal az országokkal, ahol a betegség felléphet vagy ahol a betegség ellen vakcinás védekezés folyik vagy ahova vakcinázott állatot vittek be. Leküzdés: helyi zárlat, területi zárlat, védőkörzet, leölés, állati hullák ártalmatlanná tétele, szigorított fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás, fertőzést közvetítő tárgyak megsemmisítése, védőoltás, megfigyelés, forgalmi korlátozás.

75 Diagnosztikai vizsgálatok
Fertőző állatbetegségek megállapítása, mentességek hatósági megállapítása. Laboratóriumot be kell jelenteni, akkreditálni kell. Előírások: felszereltségre, biztonságra, szakképzettségre (ezekhez pénzügyi támogatás). Egyes fertőző állatbetegségek diagnosztizálására referencia laboratóriumok. EU-val importkapcsolatban álló un. harmadik országok állatorvosi laboratóriumait is akkreditálni kell, ennek hiányában a bevitel előtt az EU referencialaboratóriumában kell vizsgálatot végezni.

76 Állatok és állati eredetű termékek belső kereskedelme
Származási helyen szigorú ellenőrzés. A származási hely hatósági állatorvosa által kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány birtokában szállítható gazdasági haszonállat, sportló, nem étkezési célra szánt állati eredetű termék. Feltételek: Feltétlen azonosíthatóság (tartós megjelölés), A származási hely mentessége meghatározott betegségektől, A rendeltetési hely értesítése a szállítmány elküldéséről, A rendeltetési országban folyó mentesítési programokra tekintettel mentesség más betegségektől is.

77 Harmadik országgal folytatott kereskedelem
Az EU a 3. országokat állat-egészségügyi szempontból minősíti: az állat-egészségügyi jogszabályok szigorúsága és az EU előírásokhoz való harmonizációja; az állami állat-egészségügyi szolgálat struktúrája, személyi állománya és felkészültsége, hatásköre és illetékessége; az állatbetegségek előfordulása; diagnosztikai laboratóriumi rendszer; importszabályok és gyakorlat; korábbi EU-ba irányuló küldemények EU vizsgálatának eredményei; állatgyógyászati készítmények és takarmányok ellenőrzése, felhasználása, a maradékanyagokra irányuló vizsgálatok rendszere és eredményei.

78 Harmadik országgal folytatott kereskedelem
Az első állomáson fokozott ellenőrzés (azonosíthatóság, kísérőiratok, mentességet igazoló hatósági állatorvosi bizonyítvány, egészségi állapot). KARANTÉN!

79 Állatvédelem az EU-ban
Vágóállatok védelme 9/1999 (I. 27.) FVM r. a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól. Állatvédelem az állatszállítások során A Tanács 1/2005 EK r. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről. Gazdasági haszonállatok védelme a termelés során 20/2002 (III. 14.) és 72/2004 (IV. 29) FVM rendelettel módosított 32/1999 (III. 31.) FVM r. Állatkísérletek szabályozása 66/2009 (IV. 2.) Kormány r. a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről.

80 Nemzetközi szervezetek
OIE (Office International des Epizooties) WHO (World Health Organization) FAO (Food and Agricultural Organisation) GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) WTO (World Trade Organisation) OECD (Organisation on Economic Cooperation and Development) WVA (World Veterinary Association)

81 Nemzetközi szervezetek OIE
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 1921. Párizs, 43 ország hivatalos képviselői szükségesnek vélték az állatjárványok megelőzését és leküzdését segítő egységes intézkedések létrehozását. 1924. jan. 25. Párizs, 23 ország (köztük Mao.) életre hívta az OIE-t. Jelenleg 162 tagország. OIE központ: Párizs

82 Nemzetközi szervezetek OIE
OIE feladatai: Kezdeményezi és összehangolja a fertőző állatbetegségekkel kapcsolatos kutatásokat és kísérleteket, ha azok sikere érdekében a nemzetközi együttműködés szükséges. Összegyűjti a fertőző állatbetegségekre vonatkozó adatokat világszerte azok elterjedtségéről és az ellenük alkalmazott védekezési eljárásokra vonatkozóan, és ezeket nyilvánosságra hozza. Az állategészségügy területét érintő nemzetközi szerződéstervezeteket véleményezi, valamint azok végrehajtása ellenőrzésére ajánlásokat dolgoz ki a megállapodást aláíró kormányok számára.

83 Nemzetközi szervezetek OIE listás betegségek
Swine diseases · African swine fever · Classical swine fever · Nipah virus encephalitis · Porcine cysticercosis · Porcine reproductive and respiratory syndrome · Swine vesicular disease · Transmissible gastroenteritis Avian diseases · Avian chlamydiosis · Avian infectious bronchitis · Avian infectious laryngotracheitis · Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum) · Avian mycoplasmosis (M. synoviae) · Duck virus hepatitis · Fowl cholera · Fowl typhoid · Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza in poultry as per Chapter of theTerrestrial Animal Health Code · Infectious bursal disease (Gumboro disease) · Marek's disease · Newcastle disease · Pullorum disease · Turkey rhinotracheitis

84 Nemzetközi szervezetek
Multiple species diseases · Anthrax · Aujeszky's disease · Bluetongue · Brucellosis (Brucella abortus) · Brucellosis (Brucella melitensis) · Brucellosis (Brucella suis) · Crimean Congo haemorrhagic fever · Echinococcosis/hydatidosis · Foot and mouth disease · Heartwater · Japanese encephalitis ˙Leptospirosis · New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) · Old world screwworm (Chrysomya bezziana) · Paratuberculosis · Q fever · Rabies · Rift Valley fever · Rinderpest · Trichinellosis · Tularemia · Vesicular stomatitis · West Nile fever

85 Nemzetközi szervezetek WHO
Egészségügyi Világszervezet 1946-ban alapították, az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szövetsége) egyik szervezete, a nemzetközi közegészségügy koordináló hatóságaként működik. Székhely: Genf 193 tagállamból álló közgyűlés, minden évben ülésezik. Egészség: nem csak a betegségektől való mentesség, hanem olyan állapot, amely teljes fizikai, szellemi és szociális jóllétet jelent.

86 Nemzetközi szervezetek WHO
Fertőző betegségek (egy egysége az állatorvosi – Veterinary Public Heath = VPH) részleg Nem fertőző betegségek részleg Környezetvédelem részleg VPH: zoonosisok leküzdése, élelmiszer-higiénia és –ellenőrzés fejlesztés, összehasonlító orvoslás.

87 Nemzetközi szervezetek WHO
VPH: szakértő bizottságok életre hívása egyes zoonosisok leküzdésére (ajánlások). WHO-zoonosiscentrum: Buenos Aires. FAO-WHO szakértői csoport: élelmiszerek mikrobiológiai követelményeinek alapjai. FAO-WHO Codex Alimentarius Bizottság: többlépcsős húsvizsgálat módszere. Összehasonlító orvoslás: állati daganatok és humán daganatos megbetegedések kórszövettani diagnosztizálása, klinikuma, lefolyása, ill. számos állatfajban előforduló influenza és az emberi megbetegedések fellépése közötti összefüggések.

88 Nemzetközi szervezetek FAO
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Világszervezet 1945. okt. 16-án alapították, az ENSZ egyik szervezete. Központ: Róma. 183 tagállamból. Kétévente közgyűlés: a mezőgazdaság és élelmezésügy helyzetének és a szervezet munkájának áttekintése, a következő két évre szóló munkaprogram és költségvetés jóváhagyása, megválasztják a főigazgatót és a három legfőbb bizottságot: a Programbizottságot, a Pénzügyi Bizottságot, és az Alkotmányos és Jogi Ügyek Bizottságát.

89 Nemzetközi szervezetek FAO
Állatbetegségek elleni védekezés: Jelenleg a Pánafrikai Keleti Marhavész Elleni Kampányban működik közre, cél: a betegség végleges kiirtása az afrikai földrészről. Az izotópok és a sugárzás, valamint azoknak a mezőgazdaságra gyakorolt lehetséges következményei – Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel együtt. FAO Ragadós száj- és Körömfájás Elleni Védekezés Európai Bizottsága

90 Nemzetközi szervezetek GATT, WTO
Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény – cél: a világkereskedelem liberalizálása és biztos alapokra helyezése. 1995. jan. 1. Világkereskedelmi szervezet. Jelenleg 130 tagország. Székhely: Genf Évente ülésezés.

91 Nemzetközi szervezetek GATT, WTO
Tevékenység: az egyes árucikkeket vagy a tagországokat érintő konkrét kereskedelmi problémákkal kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások. 1995. jan 1. „Megállapodás az Egészségügyi és Növény-egészségügyi Intézkedések Alkalmazásáról“ (SPS Megállapodás): A nemzetközi kereskedelmet hátráltató egészségügyi korlátok negatív hatásainak minimálisra csökkentése. Az emberek és állatok életének és egészségének védelmét célzó állat-egészségügyi intézkedések összehangolása érdekében a nemzetközi szabványok, irányelvek és ajánlások alapján kell kialakítani az intézkedéseket (OIE felügyelet).

92 Nemzetközi szervezetek OECD
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Jelenleg 30 tagország. Magyarország 1996 óta az OECD tagországa. Cél: a gazdasági növekedés biztosítása és a világkereskedelem liberalizálása. Jelenleg a gazdaságpolitika legfontosabb kérdései megtárgyalásának a nemzetközi fóruma. 1981. GLP irányelv – ajánlásokat tesz a veszélyes anyagok vizsgálatára, hogy azok veszélyességi fokát egységesen értelmezhessék.

93 Nemzetközi szervezetek WVA
Állatorvosok Világszövetsége Célja: az egész világ állatorvosainak összefogása egy központi szakmai egyesületbe, az állatorvos világkongresszusok összehívása, az állatorvosi hivatás tekintélyének növelése, az állatorvosi tudomány fejlesztése.

94 Nemzetközi szervezetek WVA
Rendes tagok: nemzeti állatorvosi szakmai szervezetek. Támogató tagok: nemzetközi szakmai szervezetek. Megfigyelő státuszú tagok: azok a nemzetközi szervezetek, amelyek tevékenysége a WVA területét részben fedi. Együtt alkotják az állandó bizottságot, amely elnökséget választ. Negyedévente világkongresszus – a tudományos ismeretek cseréje. 14 szakmai szövetség – önálló kongresszusok és szemináriumok.

95 Nemzetközi szervezetek Európai Állatorvosi Szervezetek
Európai Állatorvosok Szövetsége összefogja a nemzeti állatorvosi szerveket, érdekképviselet az Európai Bizottság előtt, az egyes tagországok állatorvosainak eltérő érdekeit próbálja összehangolni. Gyakorló Állatorvosok Európai Uniója

96 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések