Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM- YIA Dulău Dianna előadó 2011.03.15. Május 1 Fürdő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM- YIA Dulău Dianna előadó 2011.03.15. Május 1 Fürdő."— Előadás másolata:

1 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM- YIA Dulău Dianna előadó 2011.03.15. Május 1 Fürdő

2 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása alapján: 2007-2013 Nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára Hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez

3 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Célkitűzései: a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása (Európa- polgári); a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban; a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése; hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez; az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.

4 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg: 1. Európa-polgári szerep 2. A fiatalok társadalmi részvétele 3. Kulturális sokszínűség 4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása

5 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Képviselt és hangsúlyozott alapelvek: 1. a nem- formális és informális tanulás 2. a nem- formális tanulás elismerése 3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése 4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése 5. a diszkrimináció-ellenesség 6. a férfi-nő esélyegyenlőség 7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme 8. a többnyelvűség

6 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Pályázat-beadási határidők és a projekt kezdete: Nemzeti szinten elbírálásra kerülő pályázatok esetén: február 1.: május 1. - szeptember 30. április 1.: július 1. – november 30. június 1.: szeptember 1.- január 30. szeptember 1.: december 1. – április 30. november 1.: február 1. – július 31.

7 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Központi elbírálású pályázatok esetén: február 1.: július 1. – november 30. június 1.: november 1.- március 30. szeptember 1.: január 1. – július 31.

8 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 1. Programországok: Az Európai Unió tagországai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, uxembourg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság) Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagállamai, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EEA): Izland, Liechtenstein, Norvégia Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt álló országok (Tagjelöltek): Törökország

9 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2. Partnerországok: Stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok Délkelet-Európa: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Horvátország Az Európai Szomszédsági Politikában részt vevő országok Euromed: Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, a Nyugati part Palesztin fennhatósága, ill. a Gázai övezet, Szíria, Tunézia Kelet-Európa és a Kaukázus: Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldávia, Oroszországi Föderáció, Ukrajna A világ mindazon egyéb országaival, amelyek szerződéses vagy egyezményes viszonyban állnak az Európai Unióval a 2., illetve a 3.2-es Alprogramok keretében valósítható meg együttműködés.

10 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Finanszírozás: Kétféle finanszírozási típust nyújt a Program: - projektek finanszírozása, - az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek működési költségének finanszírozása.

11 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Nincs lehetőség keresztfinanszírozásra - azaz, egyazon projekt csak egy Közösségi támogatást kaphat. A társfinanszírozás vagy részfinanszírozás elve szerint a projekt költségeinek előteremtésében a projekt szervezőinek is szerepet kell vállalniuk, és bizonyos mértékű önrészt kell felmutatniuk. A pályázat alapján megítélt támogatási összeg a szerződéskötést követően már nem módosítható. A támogatási összeg utolsó része a pénzügyi beszámoló benyújtása és értékelése után kerül kifizetésre.

12 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Alprogramok: Fiatalok Európáért Európai Önkéntes Szolgálat Fiatalok a Világban Ifjúságsegítők Támogatása Ifjúságpolitikai Együttműködések Fiatalok Európáért Európai Önkéntes Szolgálat Fiatalok a Világban Ifjúságsegítők Támogatása Ifjúságpolitikai Együttműködések

13 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 1. alprogram - Fiatalok Európáért 1.1 Ifjúsági cserék időtartama min. 6 - max. 21 nap lehet (utazással együtt) min. 16 - max. 60 fő 13-25 év közötti (indoklással, minimális számban 26-30 év közötti) résztvevők maximum 15 hónap helyszíne kizárólag Programország lehet két, három- ill. többoldalú (főleg többoldalú, min.2, kötelező 1 Úniós ország) Útiköltségek 70%-a, a biztosítás 100%-a, illetve napi általányösszegek

14 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 1.2 Ifjúsági kezdeményezések 18 és 30 év közötti fiatalokkal hálózatépítés megkülönböztetünk nemzeti - legalább 4 fiatal és nemzeteken átnyúló-minimum 8 fiatal kezdeményezésék két különböző országból (az egyik uniós tagország) érkező partner szükséges 3-tól 18 hónapig Maximum: egyszeri 10.000 €/projekt

15 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek legalább két ország különböző szervezetei vesznek részt benne egyazon országból legalább kétféle szervezeti kultúrával és háttérrel rendelkező szereplőnek meg kell jelennie (nonprofit, civil szervezet vagy egyesület - a ifjúsági munkában érintett helyi, regionális vagy országos hatóság - fiatalok informális csoportja). 3-18 hónap min.16 fő 13-30 év közötti fiatal Összköltségének maximum 60%-a támogatható, a maximális támogatást európai szinten egyszeri 25.000 €/projekt

16 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2. alprogram - Európai Önkéntes Szolgálat min.18 - max. 30 év nem kell hozzá nyelvtudás, diploma, munkatapasztalat, igazolások, csak egy kis bátorság, kalandvágy és vállalkozókedv Feladat: előre kiválasztott civil szervezet feladataiban, tevékenységében kell segédkezned egyszeri oda-visszaút 90%-a, egészségügyi biztosítás, nyelvi képzés, szállás, ellátás, helyi közlekedés, havi fix zsebpénz, képzések: előkészítő és értékelő képzések, személyes támogatás (mentor személyében), Youthpass tanúsítvány Akkreditált küldő és fogadó szervezetek adatbázisa: www.evsdatabase.eu www.evsdatabase.eu

17 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 3. alprogram - Fiatalok a Világban 13 és 25 év közötti fiatal 6-21 napos ifjúsági cserék és képzési és hálózatépítő projektek helyszíne a programországok, illetve a szomszédos partnerországok valamelyike, a mediterrán partnerországok kivételével a projektekben egy vagy több partnerországos partnercsoportnak és min. 1 uniós partnernek Az aktuális kiírásokról a http://ec.europa.eu/youth/index_en.html http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

18 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 4. alprogram - Ifjúságsegítők támogatása Cél: az ifjúsági munka és szakma minőségének, és az azt támogató rendszerek standardjainak fejlesztése, az európai szinten működő ifjúsági és szakmapolitikai együttműködések támogatása Ezen célok és eszközök megvalósulását az alábbi programelemek támogatják: 4.1 Európai ifjúsági szervezetek támogatása (központi felhívás évente) 4.2 Európai Ifjúsági Fórum támogatása (központi felhívás évente) 4.3 Ifjúságsegítők fejlesztése (decentralizált alprogram) 4.4 Innovatív és minőségfejlesztő projektek (központi felhívás évente) 4.5 Európai ifjúsági információ (központi stratégia) 4.6 Együttműködések (központi megállapodások) 4.7 Működtető struktúra finanszírozása (nemzeti irodák, SALTO, Eurodesk) 4.8 Egyéb központi rendezvények (központi stratégia)

19 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 4.3 Ifjúságsegítők fejlesztése munka-látogatásokra (job-shadowing), tervező találkozókra, értékelő találkozókra, tanulmányutakra, partnerség kialakítását célzó tevékenységekre, szemináriumokra, képzésekre és hálózatépítésre. max. 20000€.

20 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 5. alprogram - Európai együttműködés támogatása az ifjúságpolitika területén 15-30 év közötti fiatalok legfeljebb 60 fő max. 9 hó (tervezés, program, kiértékelés) nemzeti ifjúsági szeminárium esetén min. egy EU tagországból származó partnerszervezetre nemzetközi ifjúsági szeminárium esetén pedig min. 5 partnerre a programországokból Youthpass - oklevél ifjúsági projektek résztvevői számára

21 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Mi is az a Youthpass tanúsítvány? új típusú tanúsítvány hogy mivel foglalkoztak és mit tanultak a projektjük során az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák rendszere szolgált alapul,melyet az Európai Parlament és a Tanács 2006 decemberében fogadott el

22 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM A referenciakeret nyolc kulcskompetenciát határoz meg: 1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció 2. Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3. Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4. Digitális kompetencia 5. A tanulás elsajátítása 6. Szociális és állampolgári kompetenciák 7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség A „kulcskompetenciák" azok a kompetenciák, amelyek a személyes önmegvalósításunkat, a társadalmi beilleszkedésünket, aktív polgári szerepvállalásunkat és a foglalkoztatásunkat szolgálják.

23 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM Hogyan állíthatom ki a Youthpass tanúsítványt? Nemzetközi Ifjúsági Cserék (1.1 kategória) Európai Önkéntes Szolgálat (2. alprogram) Együttműködés az Európai Unióval szomszédos partnerországokkal (3.1 kategória) Az ifjúsági munkában és ifjúsági szervezetekben aktívan résztvevők képzése és hálózatépítése - képzés kategória (4.3. kategória) A Youthpass tanúsítvány kiállítása az alábbi honlapon történik érvényes Youthpass kóddal: http://www.youthpass.eu/ http://www.youthpass.eu/

24 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM- YIA Dulău Dianna előadó 2011.03.15. Május 1 Fürdő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések