Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai szorongás Az emberi élet egyik alapvető tapasztalata, a szorongás: a gyerek félelme az egyedülléttől, elhagyatottságérzés, az anya aggodalma –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai szorongás Az emberi élet egyik alapvető tapasztalata, a szorongás: a gyerek félelme az egyedülléttől, elhagyatottságérzés, az anya aggodalma –"— Előadás másolata:

1 Iskolai szorongás Az emberi élet egyik alapvető tapasztalata, a szorongás: a gyerek félelme az egyedülléttől, elhagyatottságérzés, az anya aggodalma – mind-mind a szorongás megjelenési formája, önmagában nem létezik. Az emberi élet egyik alapvető tapasztalata, a szorongás: a gyerek félelme az egyedülléttől, elhagyatottságérzés, az anya aggodalma – mind-mind a szorongás megjelenési formája, önmagában nem létezik. Megfigyelések és vizsgálatok kimutatták, hogy a szorongás nem csak bizonyos szituációkban bukkan elő (pl. vizsga), hanem szinte személyiség jegynek is tekinthető. Megfigyelések és vizsgálatok kimutatták, hogy a szorongás nem csak bizonyos szituációkban bukkan elő (pl. vizsga), hanem szinte személyiség jegynek is tekinthető. Tehát a szorongás látszólag a semmiből előbukkanó, teljesen meghatározatlan az egész életet átható érzésként is jelentkezhet. Tehát a szorongás látszólag a semmiből előbukkanó, teljesen meghatározatlan az egész életet átható érzésként is jelentkezhet. A manifeszt szorongástól * szenvedő diáknál megfigyelhető, hogy olyan esetben produkál jó teljesítményt, amikor a követelmények összhangban vannak saját korábbi teljesítményszintjével. A manifeszt szorongástól * szenvedő diáknál megfigyelhető, hogy olyan esetben produkál jó teljesítményt, amikor a követelmények összhangban vannak saját korábbi teljesítményszintjével. Ha egy teljesítmény szituáció szorongást vált ki a gyerekben (magas a követelmény), akkor a szituációspecifikus szorongás összeadódik a manifeszt szorongással- ilyenkor a gyerek kudarcot vall. Ha egy teljesítmény szituáció szorongást vált ki a gyerekben (magas a követelmény), akkor a szituációspecifikus szorongás összeadódik a manifeszt szorongással- ilyenkor a gyerek kudarcot vall.

2 A szorongás kölcsönhatásban áll életünk és viselkedésünk különböző területeivel. A szorongás kölcsönhatásban áll életünk és viselkedésünk különböző területeivel. Az emberek akik valamilyen konfliktusba kerülnek (pl. gyerekként el kellett szakadniuk a szülőtől) és konfliktusaikat nem tudják megoldani, sokszor igen erős szorongást éreznek. Az emberek akik valamilyen konfliktusba kerülnek (pl. gyerekként el kellett szakadniuk a szülőtől) és konfliktusaikat nem tudják megoldani, sokszor igen erős szorongást éreznek. Megfigyelhető, hogy ha a tanulók félnek a vizsgától, egyidejűen az egész iskolától szoronganak, teljesítményük romlik, számos esetben valóságos iskolai kudarc következik be. Az a diák, aki szorong az iskolától, ezt igyekszik leleplezni. Tehát az elvárásoknak megfelelően viselkedik, alkalmazkodik a normákhoz. Megfigyelhető, hogy ha a tanulók félnek a vizsgától, egyidejűen az egész iskolától szoronganak, teljesítményük romlik, számos esetben valóságos iskolai kudarc következik be. Az a diák, aki szorong az iskolától, ezt igyekszik leleplezni. Tehát az elvárásoknak megfelelően viselkedik, alkalmazkodik a normákhoz.

3 Szorongás és stressz A stressz meghatározott szituatív feltételek között keletkezik. Szituációspecifikus, csakúgy, mint a vizsgafélelem, ám hasonlóan az úgynevezett manifeszt szorongáshoz, kihat az ember egész személyiségére. A stressz meghatározott szituatív feltételek között keletkezik. Szituációspecifikus, csakúgy, mint a vizsgafélelem, ám hasonlóan az úgynevezett manifeszt szorongáshoz, kihat az ember egész személyiségére. A szorongás és stressz közös elemei:* A szorongás és stressz közös elemei:* - Fiziológiai reakciókat váltanak ki, pl. heves szívdobogás - Motorikus reakciókat váltanak ki, pl. a kezek enyhén reszketnek - Pszichikus reakciókat váltanak ki, pl. bizonytalanság, lemondás stb. A stressz és a szorongás kölcsönhatásban vannak egymással. Pl. a tanulók túlzott teljesítményelvárások és követelmények miatt stresszben vannak, és ugyanakkor szornganak a vizsgától, számítanunk kell arra, hogy nem bírják ezt az állandó megterhelést, testi-lelki-szellemi teljesítményükben visszaesés következik be, és ezzel egyidejűleg kudarcot vallanak.

4 Az iskolaérettség. Egy társadalom- lélektani probléma Az orvosok és a nevelési tanácsadók figyelnek fel először azokra a gyerekekre, akik iskolaköteles korukra nem eléggé fejlettek, úgymond nem iskolaérettek. * Az orvosok és a nevelési tanácsadók figyelnek fel először azokra a gyerekekre, akik iskolaköteles korukra nem eléggé fejlettek, úgymond nem iskolaérettek. * Az elsősök testi megterhelése rendkívül nagy, néha még a nehéz fizikai munkát végzőkénél is nehezebb. Az elsősök testi megterhelése rendkívül nagy, néha még a nehéz fizikai munkát végzőkénél is nehezebb. Vannak olyan gyerekek akiknél az intellektuális fejlődés terén mutatkozik meg a lemaradás. –ez többek között az érzelmi fejlődés elhanyagoltságának következménye is lehet - * Vannak olyan gyerekek akiknél az intellektuális fejlődés terén mutatkozik meg a lemaradás. –ez többek között az érzelmi fejlődés elhanyagoltságának következménye is lehet - * Ha a gyermek értelmi fejlődésében komolyabb lemaradás tapasztalható, akkor már az óvodáskorban szükségessé válik a gyógypedagógiai segítség nyújtás, a gyereket haladéktalanul a megfelelő intézményben kell elhelyezni. Ha a gyermek értelmi fejlődésében komolyabb lemaradás tapasztalható, akkor már az óvodáskorban szükségessé válik a gyógypedagógiai segítség nyújtás, a gyereket haladéktalanul a megfelelő intézményben kell elhelyezni. A gyerek beiskolázásáról született döntés, amely – Ferenczi szerint- „kizárólag a gyerek primer szükségletei szerint szabályozandó”, meghatározza további pályafutását, azt, hogy kínlódni vagy boldogulni fog-e az iskolában. A gyerek beiskolázásáról született döntés, amely – Ferenczi szerint- „kizárólag a gyerek primer szükségletei szerint szabályozandó”, meghatározza további pályafutását, azt, hogy kínlódni vagy boldogulni fog-e az iskolában.

5 Irányelvek az iskolaalkalmasság (iskolaérettség) kérdéséhez 1. Folyamatos felvilágosító munka a szülők körében a gyermek éréséről, fejlődéséről, különös tekintettel a beiskolázásra, mint szocializációs tényezőre. 1. Folyamatos felvilágosító munka a szülők körében a gyermek éréséről, fejlődéséről, különös tekintettel a beiskolázásra, mint szocializációs tényezőre. 2. Az óvoda iskola-előkészítő funkciójának érvényesítése, 2. Az óvoda iskola-előkészítő funkciójának érvényesítése, 3. Intenzív munka a szülőkkel, különösen a nagyobb óvodásoknál. 3. Intenzív munka a szülőkkel, különösen a nagyobb óvodásoknál. 4. A gyermek iskolaalkalmasságának időben történő és alapos megítélése, 4. A gyermek iskolaalkalmasságának időben történő és alapos megítélése, 5. Csak kivételes esetekben iskolázzanak be gyerekeket 6 és fél év előtt, 5. Csak kivételes esetekben iskolázzanak be gyerekeket 6 és fél év előtt,

6 6. Az iskolára még nem alkalmas gyermekek időben kerüljenek a felzárkóztatóba, szükség esetén orvosi, pszichológiai véleményezés segítségével, hogy elkerülhessék az első osztályban eltöltött hathetes próbaidőt., 6. Az iskolára még nem alkalmas gyermekek időben kerüljenek a felzárkóztatóba, szükség esetén orvosi, pszichológiai véleményezés segítségével, hogy elkerülhessék az első osztályban eltöltött hathetes próbaidőt., 7.Elegendő felzárkoztató létesítése minden iskolában, 7.Elegendő felzárkoztató létesítése minden iskolában, 8. Toleráns, a gyermekekhez mért, nem teljesítményorientált oktatás az első két általános iskolai osztályban, 8. Toleráns, a gyermekekhez mért, nem teljesítményorientált oktatás az első két általános iskolai osztályban, 9. A fizikai teherbírás figyelembevétele a beiskolázásnál, 9. A fizikai teherbírás figyelembevétele a beiskolázásnál, 10. Az osztálylétszám maximálása harminc főre, 10. Az osztálylétszám maximálása harminc főre, 11. Állandó tapasztalatcsere tanárok és szülők között, kiváltképp az első iskolai évben. 11. Állandó tapasztalatcsere tanárok és szülők között, kiváltképp az első iskolai évben. 12. A testi fenyítés minden formájának megtiltása a pedagógia gyakorlatában. 12. A testi fenyítés minden formájának megtiltása a pedagógia gyakorlatában.

7 Szétzilált családok- megzavart gyerekek Volt idő, amikor a pszichológiai összefüggések félreismerése következtében a gyerek magatartászavaraira egyszerűen azt a kifejezést használták: „gyermeki rosszaság”. Volt idő, amikor a pszichológiai összefüggések félreismerése következtében a gyerek magatartászavaraira egyszerűen azt a kifejezést használták: „gyermeki rosszaság”. Ferenczi egyike volt azoknak, akik már a húszas években felfedezték a gyerekek neurotikus zavarai és a családi háttér közti összefüggéseket, és kijelölte a családterápia útját. Ferenczi egyike volt azoknak, akik már a húszas években felfedezték a gyerekek neurotikus zavarai és a családi háttér közti összefüggéseket, és kijelölte a családterápia útját. A ténylegesen beteg vagy magatartászavarokkal küszködő gyermekre, a pedagógus és az iskola is tekintettel kell legyen időleges teljesítménycsökkenés esetén is. A ténylegesen beteg vagy magatartászavarokkal küszködő gyermekre, a pedagógus és az iskola is tekintettel kell legyen időleges teljesítménycsökkenés esetén is. A felbomlott vagy csonka családban élő gyermek környezeti ártalmait a társadalom, illetve annak teljesítménykövetelményei, valamint alkalmazkodási elvárásai váltják ki. Így a gyermek többé- kevésbé károsodottan lép az iskolába.  ha túlságosan magas számára az alkalmazkodás, vagy a teljesítmény mércéje, akkor – esetleg speciális oktatási intézményben – pszichoterápia segítségre szorul. A felbomlott vagy csonka családban élő gyermek környezeti ártalmait a társadalom, illetve annak teljesítménykövetelményei, valamint alkalmazkodási elvárásai váltják ki. Így a gyermek többé- kevésbé károsodottan lép az iskolába.  ha túlságosan magas számára az alkalmazkodás, vagy a teljesítmény mércéje, akkor – esetleg speciális oktatási intézményben – pszichoterápia segítségre szorul. Különféle vizsgálatok azt tanúsítják, hogy napjainkban a gyerekek 20%- nál figyelhető meg magatartászavar, s már-már ez számít normális helyzetnek. * Különféle vizsgálatok azt tanúsítják, hogy napjainkban a gyerekek 20%- nál figyelhető meg magatartászavar, s már-már ez számít normális helyzetnek. *

8 Agresszió az osztályban Számtalan helyen hangzik el a panasz: az iskolások körében egyre gyakoribb az agresszivitás, az agresszív magatartás miatt már az óvodában elviselhetetlen némelyik kisgyerek Számtalan helyen hangzik el a panasz: az iskolások körében egyre gyakoribb az agresszivitás, az agresszív magatartás miatt már az óvodában elviselhetetlen némelyik kisgyerek Az agresszív gyerekek kirívó magatartásuk miatt évtizedek óta kerülnek tanácsadó állomásokra:-kétharmad részben a fiúk -egyharmad részben a lányok Az agresszív gyerekek kirívó magatartásuk miatt évtizedek óta kerülnek tanácsadó állomásokra:-kétharmad részben a fiúk -egyharmad részben a lányok A fiúgyermek aktív- agresszív módon igyekszik érvényesülni és helytállni: ezt szinte előírja számára az apai nevelési elv “légy kemény, mint a Krupp-acél “stb. A fiúgyermek aktív- agresszív módon igyekszik érvényesülni és helytállni: ezt szinte előírja számára az apai nevelési elv “légy kemény, mint a Krupp-acél “stb. Az iskolában először mindig azok válnak rendbontókká, akik rendezetlen, rossz családi környezetben nevelkedtek és szociális életük megoldatlan problémáit magukkal viszik az iskola területére. Az iskolában először mindig azok válnak rendbontókká, akik rendezetlen, rossz családi környezetben nevelkedtek és szociális életük megoldatlan problémáit magukkal viszik az iskola területére.

9 A családi szerepet betöltő apát egyre inkább nélkülöző társadalomban a „láthatatlan”, „elérhetetlen” apáknak nevezik. Ezek az apák kétszeres felelősséget hárítanak az anyákra, gyermekeik felnevelőire, különösen azokra, akiket munkájuk, hivatásuk is túlterhel. A családi szerepet betöltő apát egyre inkább nélkülöző társadalomban a „láthatatlan”, „elérhetetlen” apáknak nevezik. Ezek az apák kétszeres felelősséget hárítanak az anyákra, gyermekeik felnevelőire, különösen azokra, akiket munkájuk, hivatásuk is túlterhel. E védtelen gyerekek elhanyagoltsága – amit a nyakba akasztott lakáskulcs jelképez – kiszolgáltatja őket a tömegkommunikációs eszközök manipulációinak, ami kontroll nélkül, szinte kábítószerként hat rájuk. E védtelen gyerekek elhanyagoltsága – amit a nyakba akasztott lakáskulcs jelképez – kiszolgáltatja őket a tömegkommunikációs eszközök manipulációinak, ami kontroll nélkül, szinte kábítószerként hat rájuk. A dohányzás, alkoholfogyasztás és a narkózás jelzi, hogy a gyerek megindult a züllés útján. – most már beismerik, hogy ez a veszély az iskola területére is betört. A dohányzás, alkoholfogyasztás és a narkózás jelzi, hogy a gyerek megindult a züllés útján. – most már beismerik, hogy ez a veszély az iskola területére is betört.

10 A sérült tanár – diák viszony Az útóbbi évek reformjai átalakították a tanár hívatásképét  a tanár a tanulási folyamat szervezőévé válik. Mindaddig amíg a társadalom nem tudja meghatározni céljainak, normáinak minimumát, hiába várjuk el az iskolától, hogy annak nevelési feladatát betöltse. Az útóbbi évek reformjai átalakították a tanár hívatásképét  a tanár a tanulási folyamat szervezőévé válik. Mindaddig amíg a társadalom nem tudja meghatározni céljainak, normáinak minimumát, hiába várjuk el az iskolától, hogy annak nevelési feladatát betöltse. Az oktatás és a nevelés nem választható el egymástól. A tanár szakmai képzetsége nem lehet termékeny, ha azt nem köti össze a személyes elkötelezettséggel, ha nem fordul teljes személyiségével a gyerekek felé, és ha nem kész arra, hogy elismert értékeket és normákat valljon magáénak és azok szerint is éljen. Az oktatás és a nevelés nem választható el egymástól. A tanár szakmai képzetsége nem lehet termékeny, ha azt nem köti össze a személyes elkötelezettséggel, ha nem fordul teljes személyiségével a gyerekek felé, és ha nem kész arra, hogy elismert értékeket és normákat valljon magáénak és azok szerint is éljen. Erre a feladatra már mint tanárjelöltnek fel kell készülnie, az iskolának pedig ezt az erőfeszítést támogatnia kell. Erre a feladatra már mint tanárjelöltnek fel kell készülnie, az iskolának pedig ezt az erőfeszítést támogatnia kell. Tudnia kell hogy szaktárgya oktatása során, sőt azon kívül is mintául szolgál a gyerekek és a fiatalok számára, néha még a szerető szülő szerepét is át kell vennie. Tudnia kell hogy szaktárgya oktatása során, sőt azon kívül is mintául szolgál a gyerekek és a fiatalok számára, néha még a szerető szülő szerepét is át kell vennie. Ha a tanár egy osztályért vagy csoportért felelős, időt kell szakítson a tanulók életkörülményeik és családjuk megismerésére, így a tanítás és tanulás humánus vonásokat ölt. Ha a tanár egy osztályért vagy csoportért felelős, időt kell szakítson a tanulók életkörülményeik és családjuk megismerésére, így a tanítás és tanulás humánus vonásokat ölt.


Letölteni ppt "Iskolai szorongás Az emberi élet egyik alapvető tapasztalata, a szorongás: a gyerek félelme az egyedülléttől, elhagyatottságérzés, az anya aggodalma –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések