Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ERDÉLY-FEJLESZTÉS CIVIL MEGKÖZELÍTÉSBEN Az Élő Erdély Egyesület Erdély- fejlesztési stratégiája, tervei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ERDÉLY-FEJLESZTÉS CIVIL MEGKÖZELÍTÉSBEN Az Élő Erdély Egyesület Erdély- fejlesztési stratégiája, tervei."— Előadás másolata:

1 ERDÉLY-FEJLESZTÉS CIVIL MEGKÖZELÍTÉSBEN Az Élő Erdély Egyesület Erdély- fejlesztési stratégiája, tervei

2 A BEMUTATÓ STRUKTÚRÁJA Az Élő Erdély Egyesület Erdély fejlesztésének akadályai / kulcstényezői Céljaink Tevékenységeink Terveink 2010-2013 Terveink 2014-2017 Projekt-terveink 2010-es projektek Közösség / tagság Csatlakozás / támogatás

3 AZ ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Az Élő Erdély Egyesület Erdély fejlesztésében gondolkodó, tennivágyó egyénekből álló kisközösség. Tagjaink Erdély különböző területein élnek, különböző szakmákban dolgoznak. Küldetésünk, fő célunk Erdély fejlesztése. Víziónk egy Élő Erdély. Tevékenységünket olyan területeken fejtjük ki, amelyek a mi meglátásunkban Erdély fejlesztésének kulcstényezői, esetleg akadályozói lehetnek. Erdély fejlesztésének általunk beazonosított kulcstényezőire / akadályaira válaszokat, megoldásokat kerestünk és ezek alapján fogalmaztuk meg az Élő Erdély Egyesület stratégiáját, céljait, feladatait.

4 ERDÉLY FEJLESZTÉSE Akadály / kulcstényező 1. – a nemlétező Erdély Erdély egy adminisztratív, területi szempontból nem létező régió. Lehetséges megoldás / válasz A területi, adminisztratív határokban való gondolkodáson túl, Erdély fejlesztése lehet életképes projekt. A fellazuló határok korában egyre inkább a szellemi határok számítanak, hogy mennyire létezik egy régió, főként attól függ, hogy mennyire él az emberekben, mennyire kötődnek hozzá érzelmileg és mennyire hajlandóak tenni azért, hogy életképes legyen. Nem fogunk autonómiát kiharcolni Erdélynek, de életben tudjuk tartani Erdélyt, az erdélyi szellemet az emberek gondolkodásában, érzelmeiben, tetteiben. Feladat Beszédtémává kell tenni Erdélyt, tematizálni kell az Erdély kérdést, újra kell éleszteni, népszerűsíteni kell Erdély, mint régió gondolatát

5 ERDÉLY FEJLESZTÉSE Akadály / kulcstényező 2. – az erdélyi emberek gondolkodásmódja Az erdélyi életminőség növeléséhez olyan erdélyi közemberre van szükség, aki: Erdélyinek vallja magát – érzelmileg kötődik a régióhoz / Ismeri Erdélyt, kultúráját, hagyományait / Figyel környezetére / Tesz közösségéért / Támogatja az Erdélyt fejlesztő kezdeményezéseket / Jó szakember Megfelelő egyéni hozzáállás, életforma, mentalitás sokat segíthet az Erdély fejlesztés/megőrzés sikerességében. Lehetséges megoldás / válasz A honismeret sokat számít a régióhoz való érzelmi kötődés kialakulásában, megerősödésében, ezért erősíteni kell az emberek Erdély-tudatát, honismeretét, lokálpatriotizmusát. Környezetvédő, egészséges, aktív és tartalmas életmódra kell ösztönözni az erdélyi embereket, hogy életmódjuk által hozzájáruljanak Erdély fejlesztéséhez / megőrzéséhez (egyesületi 10 pont). Ösztönözni kell az önkéntességet, civil kurázsit, kezdeményező szellemet, a vállalkozók közösségi felelősségvállalását, támogatói kedvét. Feladat Alakítani kell az erdélyi emberek gondolkodásmódját, el kell kötelezni a közembert az Erdélyi régió gondolata, Erdély fejlesztése mellett

6 ERDÉLY FEJLESZTÉSE Akadály / kulcstényező 3. – a „láthatatlan” Erdély Erdély, mint régió nincs népszerűsítve, nincsenek átfogó erdélyi információs tartalmak, adattárak. Az egyik leghatékonyabb információs közeg az Internet. Erdély nincs jelen, vagy csak szétszórtan van jelen, gyengén képviselt az on-line világban. Az Erdélyhez kapcsolódó információk, adatok elvesztődnek a hétköznapok információs káoszában. Lehetséges megoldás / válasz Láthatóvá kell tenni Erdélyt az on-line világban, hatékony információstrukturálás, információszórás (portálok, weboldalak, blogok, on- line közösségek kialakítása) révén. Feladat „Láthatóvá” kell tenni Erdélyt.

7 ERDÉLY FEJLESZTÉSE Akadály / kulcstényező 4. – összefogás- és információhiány az Erdély- fejlesztésben Léteznek erdélyi fejlesztési projektek, de ezek egyediek, lokálisak, bizonyos problémákra koncentrálnak, legtöbbször nem is tudnak egymásról, nincs egységes fejlesztési stratégia, nincs együttműködés. Nincs erdélyi jövőkép, vízió, nincsenek Erdély szintű fejlesztési projektek. Lehetséges megoldás / válasz Monitorizálni, népszerűsíteni kell az egyedi fejlesztési kezdeményezéseket, serkenteni kell az együttműködést Össze kell hangolni a lokális, ágazati fejlesztési kezdeményezéseket. Együttműködésre alapuló erdélyi fejlesztési projekteket kell generálni. Összefogó jellegű, Erdélyben gondolkodó kezdeményezésekre, stratégiákra van szükség ahhoz, hogy 10-15 év múlva Erdélyről tudjunk beszélni. Feladat „Láthatóvá” kell tenni a fejlesztési kezdeményezéseket, a fejlődés / fejlesztés tényét, és a közös fejlesztési irányt. Közös fejlesztési irányt, stratégiákat kell kidolgozni a szétszóródó fejlesztési kezdeményezéseknek

8 ERDÉLY FEJLESZTÉSE Akadály / kulcstényező 5. – amatőr erdélyi szervezetek, képzetlen erdélyi vezetők Az erdélyi szervezetek (gazdasági, civil, önkormányzati, politikai) nagy része nem elég hatékony, profi, hiányzik a megfelelő szervezeti kultúra, irányítási eszközök, a megfelelő vezetők. Lehetséges megoldás / válasz Szervezetfejlesztési programokat, intézményeket, eszköztárakat kell létrehozni. Vezetőképző, szervezeti szakember-képző programokat kell indítani. Feladat Profivá kell tenni az erdélyi szervezeteket, támogatni, segíteni kell a munkájukat.

9 ERDÉLY FEJLESZTÉSE Akadály / kulcstényező 6. – Erdély fejlesztésében gondolkodó szakmai közösség hiánya Nem létezik olyan közösség, amely hiteles személyekből, stratégákból, jó szakemberekből állna, maga köré gyűjtené az Erdély-szeretettel, szaktudással, közösségi elhivatottsággal, tenni akarással rendelkező egyéneket. Lehetséges megoldás / válasz Életképes Erdély-fejlesztési stratégia, erős jövőkép, vízió felmutatása, kézzelfogható, gyakorlati fejlesztési projektek, építkezés elindítása, amelyekhez csatlakozni tudnak az Erdély-fejlesztésben érdekelt szakemberek. Feladat Erdély fejlesztésében gondolkodó szakmai közösség kialakítása, megerősítése, hálózatépítés.

10 AZ ÉEE CÉLJAI Összefoglalva az Erdély-fejlesztés kulcstényezői, egyben az egyesület céljai: 1. Beszédtémává tenni Erdélyt: Erdély, mint régió gondolatának újraélesztése, népszerűsítése 2. Alakítani az erdélyi emberek gondolkodásmódját, elkötelezni az erdélyi embert az erdélyi régió gondolata, Erdély fejlesztése mellett: erdélyi szellemiség, gondolkodásmód népszerűsítése, az Erdély-tudat kialakulásának, a honismeret fejlesztésének, a közösségi szerepvállalásnak az ösztönzése 3. „Láthatóvá” tenni Erdélyt: Információgyűjtés, információszórás Erdélyről, on- line információs tartalmak, adattárak létrehozása 4. „Láthatóvá” tenni a fejlesztési kezdeményezéseket, a fejlődés / fejlesztés tényét, és a közös fejlesztési irányt: fejlesztési kezdeményezések monitorizálása, népszerűsítése 5. Közös fejlesztési irány, stratégiák felmutatása a szétszóródó fejlesztési kezdeményezéseknek, projekteknek: stratégiák kidolgozása, Erdély fejlesztését szolgáló kezdeményezések támogatása, együttműködésre alapuló erdélyi fejlesztési projektek elindítása 6. Megerősíteni, támogatni az erdélyi szervezeteket: szervezeti profizmus, együttműködés ösztönzése, támogatása, szervezeti vezető-képzés 7. Erdély fejlesztésében gondolkodó szakmai közösség kialakítása

11 Céljaink elérése érdekében a következő tevékenységi területeken kezdeményezünk projekteket: 1. Információgyűjtés, -rendszerezés, -szórás: Erdély adattár, információtár, tudástár 2. Marketing: Erdély, erdélyiség népszerűsítése 3. Fejlesztés: szervezetfejlesztés, stratégiák, régiófejlesztési projektek 4. Közösségépítés: Erdély-fejlesztésben gondolkodó szakmai közösség kialakítása, megerősítése AZ ÉEE TEVÉKENYSÉGEI

12 AZ ÉEE TERVEI 2010 - 2013 Erdély adattár – leltárt készítünk, és Internetes tartalmak segítségével elérhetővé tesszük az Erdély múltjához, jelenéhez és jövőjéhez kapcsolódó információkat Erdély-marketing – on-line tartalmakban, médiakampányokban, versenyekben, rendezvényekben gondolkodunk, amelyek által újra visszakerül, megerősödik a köztudatban, közbeszédben Erdély, az Erdély kérdés Erdélyiség népszerűsítése – ösztönözzük és díjazzuk a civil kurázsit, kezdeményező szellemet, a vállalkozók közösségi felelősségvállalását, támogatói kedvét, erősítjük az emberek Erdély-tudatát, honismeretét, lokálpatriotizmusát Monitorizáljuk és népszerűsítjük azokat a kezdeményezéseket, projekteket, amelyek hozzájárulnak Erdély fejlődéséhez Közösségépítés, hálózatépítés – kommunikációs csatornákat alakítunk ki, megteremtjük a közös gondolkodás és munka fizikai és virtuális tereit

13 AZ ÉEE TERVEI 2014 - 2017 Meglévő információink, szervezeti hátterünk segítségével fejlesztési stratégiákat dolgozunk ki, támogatjuk a különböző erdélyi szervezetek fejlődését Eszköztárat biztosítunk az erdélyi szervezetek fejlődéséhez – tanácsadás, képzés, ingyenes szolgáltatások, hatékony marketing, szervezetfejlesztési tudásbázis, szakértők, pénzügyi alapok formájában Erdély-fejlesztési stratégia/ák kialakítása Régiófejlesztési projektek lebonyolítása Régiómarketing

14 PROJEKT-TERVEK 1. Erdély adattár: információgyűjtés, -rendszerezés, -szórás – célcsoport: erdélyi emberek www.eloerdely.ro – Erdély-portál – minden, ami Erdély – átfogó erdélyi információs portál, adattár és tudástár www.eloerdely.ro Élő Erdély blog – aktuális erdélyi témák szakmai megvitatása www.erdelytura.com - erdélyi közösségi túra- és honismereti portál www.erdelytura.com 2. Erdély-marketing – célcsoport: erdélyi emberek www.transylvaniatop10.com - Erdély turisztikai, szabadidős és kulturális kiválóságai www.transylvaniatop10.com Erdély 7 csodája – Erdély legszebb természeti látványosságai – verseny és honlap Erdély gyerekszemmel – rajzpályázat, verseny és honlap Erdély régen – fotópályázat és honlap Erdélyi Ízek – receptverseny és honlap Régióbemutató dokumentumfilm, reklámfilm verseny/fesztivál Erdély elvarázsol brand felépítése

15 PROJEKT-TERVEK 3. Erdélyiség, honismeret népszerűsítése, megerősítése – célcsoport: erdélyi emberek Erdély-egyetem - Erdély témájú előadások, on-line tudástár Erdélyi honismereti vándortábor Erdély kvíz – Erdélyi Honfoglaló Erdélyért díj - éves egyéni díjak kiosztása Erdély fejlesztéséért Élő Erdély Kiadó – Erdély témájú kiadványok 4. Erdély-fejlesztés – célcsoport: erdélyi szervezetek Workshopok, képzések Szervezetfejlesztési eszköztár kialakítása Erdélyért Közéleti Díjátadó Gála – szervezetek, projektek díjazása Régiófejlesztési projektek

16 PROJEKT-TERVEK 5. Közösségi programok – célcsoport ÉEE közösség, tagság ÉEE Közösségi site – belső kommunikációs-, információs-, munkafelület Élő Erdély Klubok – szellemi műhelyek, önképzőkörök - helyi és erdélyi témák rendszeres szakmai tematizálása, előadások, viták Erdélytúrák – honismereti túrák, információgyűjtés Honismereti jellegű közösségi programok – néptánc, kézművesség, gasztronómia Erdély-fejlesztési szakmai táborok

17 PROJEKTEK 2010 SszProjektLeírásTevékenységi terület 1.VI. Erdélytúra - Mezőség Honismereti biciklitúraInformációgyűjtés, honismeret, közösségépítés 2.Mezőség honlapOn-line mezőségi információtárInformációtár 3.www.transylvaniatop 10.com On-line erdélyi rangadó, Erdély kulturális, turisztikai, szabadidős kiválóságait bemutató interaktív portál Erdély-marketing, információtár 4.Erdély-egyetemErdély témájú előadások, on-line tudástár Honismeret, tudástár 5.Élő Erdély BlogErdélyi témák szakmai megvitatásaSzakmai közösség megerősítése, fejlesztés 6.Élő Erdély KlubokSzellemi műhelyek, önképzőkörök Erdély-szerte Közösségépítés 7.Élő Erdély közösségi site Erdély-fejlesztésben gondolkodó egyének kommunikációs-, információs- és munkafelülete Közösségépítés, fejlesztés

18 KÖZÖSSÉG / TAGSÁG Tevékenységünk megvalósításában olyan emberekre számítunk, akiknek fontos Erdély és tenni akarnak érte. Célunk együtt fejleszteni Erdélyt, ugyanakkor közösségi programok, honismereti túrák, beszélgetések, előadások segítségével közösen megismerni Erdélyt, megerősíteni a közösséget és magunkban az erdélyi gondolatot, szellemet. Arra építünk, és abban hiszünk, hogy sok emberben él az Erdély-szeretet, rendelkezik szaktudással, közösségi elhivatottsággal, tenni akarással, de nem tudják, találják, hogy hogyan és mihez tehetnék hozzá energiájukat. Hisszük, hogy elhivatott közösségre építve sok mindent el lehet érni, az egyének hajlandóak pénzt, időt, energiát áldozni Erdély fejlesztéséért, ha van egy erős jövőkép, vízió és ugyanakkor kézzelfogható, gyakorlati projektek, építkezés is látható.

19 CSATLAKOZÁS/TÁMOGATÁS Tevékenységünkről bővebb információkat a www.eloerdely.ro honlapunkon lehet találni. Ugyanitt lehet csatlakozni az Egyesülethez.www.eloerdely.ro A tagok közötti kommunikáció jelen pillanatban levelezőlistán keresztül történik, ősztől induló Közösségi site-unkon szívesen látunk majd minden Erdélyben gondolkodó egyént. Szintén ősztől indulnak különböző erdélyi városokban az Élő Erdély Klubok, amelyek Erdély témájú előadásokkal, beszélgetésekkel, vitákkal várják majd az érdeklődőket. Tevékenységünket Erdélyben gondolkodó egyének és közösségek együttműködésére alapozzuk, céljaink elérése érdekében szívesen vesszük egyének és közösségek együttműködési ajánlatait, támogatásait.

20 Köszönöm a figyelmet, Erdélyt, egészséget!


Letölteni ppt "ERDÉLY-FEJLESZTÉS CIVIL MEGKÖZELÍTÉSBEN Az Élő Erdély Egyesület Erdély- fejlesztési stratégiája, tervei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések