Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi rétegződés. Egyenlőtlen eloszlás PresztízsHatalom Anyagi javak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi rétegződés. Egyenlőtlen eloszlás PresztízsHatalom Anyagi javak."— Előadás másolata:

1 Társadalmi rétegződés

2 Egyenlőtlen eloszlás PresztízsHatalom Anyagi javak

3 Hatalom Annak a valószínűsége, hogy A, akaratának megfelelően befolyásolja B viselkedését. Hatalom ennek a gyakorlása függetlenül attól, hogy az akin a hatalamt gyakorolják miként viszonyul. Autoritás – legitim hatalom. B elfogadja azt, hogy A hatalomgyakorlásának van valamilyen számára racionális alapja. Karizma. Karizma. Racionális munkamegosztás (koordinátori szerep). Racionális munkamegosztás (koordinátori szerep). Tradíció. Tradíció.

4 Anyagi javak A tulajdon elosztás Vitatott, több elméleti megközelítés létezik HarmóniaelméletekKonfliktuselméletek

5 Preszt í zs A társadalmi pozícióhoz kapcsolodó megbecsültség. Rendek és rangok. Tisztségek és előjogok A megbecsültség eloszlásának történelmileg és társadalmilag kialakult rendszere. Státus alapján kialakult rétegződési rendszerek. Homogámia – a rang újratermelése a házasság során.

6 A társadalmi rétegződés történelmi rendszerei A különböző javak egyenlőtlen elosztása minden társadalomra jellemző volt amely többletterméket állított elő. A különbség abban van ahogyan az egyenlőtlenség megszerveződött. Milyen jogi, ideológiai és hatalmi kontextusban és viszonyrendszerben testesült meg az egyenlőtlenségek, a rétegződés

7 A társadalmi rétegződés történelmi rendszerei RabszolgaságKasztrendszer Rendi tagozódás Osztálytagozódás

8 Rabszolgaság Jogilag is szentesített egyenlőtlenség rendszere. Hatalmilag megalapozott, erőszakkal és jogilag bekódoltan fenntartott, de megváltoztatható. Ideológiai próbálkozások: fajelméletek. Szabad – rabszolga.

9 Kasztrendszer Jogilag, vallási ideológiában és világszemléletben gyökerező rendszer. Az egyenlőtlenségek mind a társadalmi rendnek a vallásos szemléletében gyökerező megalapozása. Merev áttörhetetlen határok, párhuzmosan egymásra tevödő társadalmak.

10 Rendi társadalmak Jogilag megfogalmazott és érvényesített, vallási ideológia és világszemléletben által megerősített rendszer. Az egyenlőtlenségek valamelyes mértékű elfogadottsága mint a társadalmi rend alapja. Korlátozottan, de nem lehetetlen módon létező mobilitási csatorna.

11 Osztálytagozódás A piaci egyenlőtlenségi viszonyokban gyökerező rendszer. Jogilag egyenlő személyek között fennálló viszonyok. A rétegegyenlőtlenségek mellett létezik az esélyegyenlőség ideológiája, és a tényleges, de differenciált mobilitási esélyek.

12 Alapfogalmak Társadalmi osztály A termelőeszközökhöz való viszonyok alapján elkülönített társadalmi kategóriák A termelőeszközökhöz való viszonyok alapján elkülönített társadalmi kategóriák Társadalmi réteg a társadalmi egyenlőtlenségeket meghatározó fontos változók (jövedelem, foglalkozás, iskolai végzettség, stb.) szerint elkülönített társadalmi kategóriák a társadalmi egyenlőtlenségeket meghatározó fontos változók (jövedelem, foglalkozás, iskolai végzettség, stb.) szerint elkülönített társadalmi kategóriákElit a társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő politikai és gazdasági hatalommal egyszerre rendelkező szűk csoport a társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő politikai és gazdasági hatalommal egyszerre rendelkező szűk csoport

13 Elméletek Hogyan integrálódnak a rétegzett társadalmak? Konfliktus vagy Harmónia? Konfliktus vagy Harmónia? Hány dimenzióban írható le a rétegződés? Egy dimenziós (az anyagi) - Marx Egy dimenziós (az anyagi) - Marx Több dimenziós - Weber Több dimenziós - Weber

14 Konfliktus elméletek A rétegződés nemcsak egyenlőtlenség... ÉRDEKELLENTÉT - OSZTÁLYHARC Nem folyamatos konfliktus az egyenlőtlenségek rendszere az egymásnak feszülő radikálisan eltérő érdekek rendszere. az egyenlőtlenségek rendszere az egymásnak feszülő radikálisan eltérő érdekek rendszere. az együttműködés átmeneti az együttműködés átmeneti

15 Harm ó nia elm é letek. Funkcionalizmius Strukturalista, funkcionalista irányzat: Davis és Moore Munkamegosztás: Eltérő funkciók Eltérő funkciók Eltérő fontosság Eltérő fontosság Eltérő beruházás, készségek Eltérő beruházás, készségek Differenciált juttatások Differenciált juttatások

16 Egy vagy több dimenziós? Két elméleti tradíció Marx: egy lényeges dimenzió – az anyagi javak elosztása Weber: több dimenziót figyelembe kell venni Gazdasági osztályok Gazdasági osztályok Hatalmi osztályok Hatalmi osztályok Rendek Rendek

17 Osztályok Marx szerint A termelés és elosztásban elfoglalt hely a meghatározó – a termelőeszközökkel szembeni viszony Tulajdonosok – Tőkések Munkások A hatalom alárendelt a tulajdonosi osztály igényeinek (a gazdaság „az aranytojást tojó tyúk”)A hatalom alárendelt a tulajdonosi osztály igényeinek (a gazdaság „az aranytojást tojó tyúk”) Az alapvető egyenlőtlenség: a többlettermék elosztását a tulajdonosi osztály ellenőrziAz alapvető egyenlőtlenség: a többlettermék elosztását a tulajdonosi osztály ellenőrzi

18 Marxizmus Marx és Engels. Magántulajdon. Eltérő pozíciók a termelésben. Eltérő pozíciók a termelésben. Termelőeszközök tulajdonosai. Munkaerő birtokosai A többletterméket a termelési folyamat aktív összetevőjének, a munkaerő tulajdonítható. A többletterméket a termelési folyamat aktív összetevőjének, a munkaerő tulajdonítható. Ennek ellenére az elosztását a termelőeszközök tulajdonosai ellenőrzik. Ennek ellenére az elosztását a termelőeszközök tulajdonosai ellenőrzik.

19 Max Weber: több dimenziós rétegződés Tulajdon Presztízs Hatalom szerinti osztályok

20 Egy vagy több dimenziós? ELMÉLETEK Weber A gazdasági alapon elkülönült osztályok A gazdasági alapon elkülönült osztályok A hatalmi alapon elkülönült osztályok – a hatalom külön mezőny és relatív autonómiát élvez a gazdasággal szemben) A hatalmi alapon elkülönült osztályok – a hatalom külön mezőny és relatív autonómiát élvez a gazdasággal szemben) Intézményesült megbecsültséggel rendelkező osztályok Intézményesült megbecsültséggel rendelkező osztályok A dzsentri olyan csekély gazdasági hatalommal rendelkező réteg amely a nemesi származása alapján előnyös helyzetbe került a hivatalok megszerzésében. Hatalommá konvertálta a presztízsét. A dzsentri olyan csekély gazdasági hatalommal rendelkező réteg amely a nemesi származása alapján előnyös helyzetbe került a hivatalok megszerzésében. Hatalommá konvertálta a presztízsét.

21 Több ismérv / több dimenzió Gazdaság KultúraPolitikai hatalom Tulajdon szerinti osztályok Státus csoportok Pártok. Hatalmi csoportok

22 Bourdieu Anyagi tőke Társadalmi/kapcsolati tőke Kulturális tőke Objektivált Objektivált Elsajátított Elsajátított Intézményesült Intézményesült Szimbolikus tőke

23 Modellek Jövedelem szerinti osztályok – egy dimenziós Foglalkozás szerinti osztályok – több dimenziós Szintetikus rétegződési modellek – több dimenziós

24 Jövedelem szerinti osztályok A jövedelemi decilisek vagy kvintilisek. A jövedelem-eloszlás. I.Jövedelem alapján sorba rendezzük a személyeket II.Az így elrendezett populációt felosztjuk népesség egyenként tíz (decilisek) vagy öt ( a húsz százalékát kvintilisek) magába foglaló egyenlő részre. III.Megvizsgáljuk, hogy az így kialakított kategóriákon belül: a népesség a jövedelem hány százalékában részesedett, vagy mekkora az átlagjövedelem

25 Jövedelmi decilisek és kvintilisek ország Leg- alacsonya bb 10% Leg- alacsonya bb 20% Második 20% Harmadik 20% Negyedik 20% Leg- magasabb 20% Legmagas abb 10% Románia19923,89,214,418,423,234,820,2 Magyaror szág 1993 4,19,713,916,921,438,124 Mexico 1992 1,64,17,812,520,255,339,2 Bulgária19933,38,3131722,339,324,7 Brazilia 1995 0,82,55,79,917,764,247,9 Svédorsz. 1992 3,79,614,518,123,234,520,1 USA 1994 1.54.810,51623,545,228,5

26 Románia Romániában 2000-ben a legszegényebb 20% az összjövedelmek 8,2%-ban részesült

27 OrszágFelvétel éveAlsó 10% Alsó 20 % Felső 10 % Felső 20% Bulgária 19953,48,522,537,0 Csehország 19964,310,322,435,9 Észtország 19952,26,226,241,8 Magyarország 19963,98,824,839,9 Olaszország 19953,58,721,836,3 Lettország 19982,97,625,940,3 Litvánia 19963,17,825,640,3 Lengyelország 19963,07,726,340,9 Románia 19943,78,922,737,3 Szlovákia 19925,111,918,231,4 Szlovénia 19953,28,420,735,4 Forrás: World Development Indicators. [2000], World Bank, Washington, Web site: www. worldbank.org/wdi

28 Részesedés a jövedelmekből alsó és felső 20%

29 Átlagjövedelem alakulása decilisenként Magyarországon

30 Átlagjövedelem alakulása decilisenként Magyarországon az alsó decilis átlagjövedelméhez viszonyított százalékos növekedés

31 Rétegződés szintetikus megközelítései Azonos jövedelmi szinteken a differenciáció a jövedelem alapján megvalósított életmód és az ezáltal kifejezett értékrend adja Osztályok a mai nyugati társadalomban Foglalkozás, jövedelem, életmód és értékrend. Kék és fehérgallérosok (fizikai és szellemi munkások) AlsóKözépFelső

32 Foglalkozás szerinti osztályok Az elvégzett munka szakképzettségi igényszintje vagy típusa Erikson Gorldthrope Tulajdon vagy beosztás Szakképzetlen munkát végző beosztott Szakképzetlen munkát végző beosztott Alacsony szakképesítést igénylő munkát végző beosztott Alacsony szakképesítést igénylő munkát végző beosztott Alacsony szakképesítést igénylő munkát végző önfoglalkoztató. Alacsony szakképesítést igénylő munkát végző önfoglalkoztató. Folytassátok....... ! Folytassátok....... !

33 Könyvészet AR. 156-172 AG. 222-229 Kolosi T. (2000) A terhes babapiskóta Budapest: Osiris Kiadó, pp. 48-61. Wehler, H.U. 2001 ‘Pierre Bourdieu. Az életmű magva’ in Replika 2001 (Tavasz- Nyár), pp. 254-260.


Letölteni ppt "Társadalmi rétegződés. Egyenlőtlen eloszlás PresztízsHatalom Anyagi javak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések