Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkalmazkodás: megfelelő személyi és tárgyi környezet autizmussal élő gyermekek, felnőttek számára Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkalmazkodás: megfelelő személyi és tárgyi környezet autizmussal élő gyermekek, felnőttek számára Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány."— Előadás másolata:

1 Alkalmazkodás: megfelelő személyi és tárgyi környezet autizmussal élő gyermekek, felnőttek számára
Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány

2 KÖZÖS, MINDEN EMBERT MEGILLETŐ JOGOK
KÖZÖS, EMBERI IGÉNYÜNK: BIZTONSÁG, ELŐRE LÁTHATÓSÁG, VÁLTOZÁS ÉS AZONOSSÁG EGYENSÚLYA Információk összerendezésére való képtelenség, ezért képtelenek koherens és jelentésteli gondolatok kikövetkeztetésére, vagy összekapcsolni és jelentést tulajdonítani a töredezett információknak=> nem tudják értelmezni a világot => folyamatos mások segítségére szorulnak Korlátozott általánosító képesség Perszeveráció = egyetlen válaszhoz ragaszkodnak, vagy egyetlen ingerre reagálnak Hosszabb ideig tart a figyelem ráirányítása, átirányítása és megszüntetése, mint normálisan=> nehéz az olyan info feldolgozása, amely folyamatos átirányítást igényel, főleg, ha az modalitások közötti Kivéve: váratlan vizuális ingerekre adott reakcióik hasonlóak=> vizuális információ segíthet

3 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELE:
ÉRZELMI BIZTONSÁG, KÖLCSÖNÖS MEGÉRTÉS BEJÓSOLHATÓSÁG ÉS ÉRTHETŐSÉG ÁLTAL

4 Gyakori nehézségek a mindennapokban
A választás nehézsége. Az idő megértésének nehézsége. A helyek, helyszínek és a viselkedés összehangolásának nehézsége. Az újdonság nehézsége. A szorongásokon való uralkodás nehézsége. Nehézség abban, hogy mások szempontját megértsem, elfogadjam. Veszélyes helyzetek felismerésének problémája.

5 Gyakori nehézségek a mindennapokban
Igények, érzések, vélemények, élmények, információk közérthető kifejezésének nehézsége. Más emberek megértésének nehézsége. Gyakori másodlagos problémák: Szenzoros érzékenység vagy túl magas ingerküszöb. Étkezési, alvási problémák. Viselkedésproblémák.

6 MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK:
Alapvetően fontos: Megelőzni a stressz-teli és veszélyes helyzeteket, ha pedig nem kerülhető el, megtervezni, hogy mit fogunk tenni ezekben a helyzetekben. Az autizmussal élő személynek látnia és értenie kell az időt, érteni kell a helyek funkcióját és meg kell tanulnia a hozzájuk tartozó viselkedést. Tudnia kell előre, ha megváltozik valami. Helyet és időt kell biztosítani a saját maga által választott tevékenységre is.

7 A MEGÉRTÉS KULCSA: LÁTHATÓ TÁMPONTOK
Nyelvi instrukciók, társ-i elvárásokra, szabályokra való hivatkozás, hagyományos tanítási stratégiák = kudarc => élőnyelvet és szociális közvetítést helyettesíteni és kiegészíteni vizuális környezeti támpontokkal Hétköznapi életben használt támpontok + ha nem elég, nyelvi és szociális képességek használata Autik könnyebben feldolgozzák a látható, konkrét, térben és időben állandó információkat

8 A LÁTHATÓ KÖRNYEZETI TÁMPONTOK CÉLJA:
A környező világ jobb megértése A rugalmasság elősegítése 2. A túlzott ingerszelektivitás miatt a helyzet egy lényegtelen elemének megváltozása az egész viselkedés-láncolatot megváltozathatja. Az ilyen voltozóktól független rutin kialakítására van szükség. Változásokat könnyebben elfogadja, mivel az érthető és időben nyújtott információ oldja a feszültséget Azonosítani kell azokat a környezeti ingereket, amelyekre a gyerek támaszkodik a stabilitás érdekében, és ezekről információt nyújtani 3. Könnyen elterelődő figyelem, sorrendiség meg nem értése, belső forgatókönyvek hiánya miatt folyamatosan a felnőttre támaszkodik, hogy jól teljesítsen, aki így részévé válik a tevékenységnek. A verbális támpontokat nehéz elhalványítani, így ezek megkívánják a felnőtt jelenlétét=> környezeti támpontokra reagálás ezt kiváltja Önállóság

9 A KÖRNYEZETI TÁMPONTOK TÍPUSAI:
Időbeli támpontok Térbeli támpontok Folyamatot megjelenítő támpontok 1. Időegységek beosztásának megszervezésére Órarendek:/napirendek: kül. Időszakot ölelhet fel, események sorrendjét és viszonyát mutatja meg Befejezés útmutatói Várakozás támpontjai: a befejezés rutinja+vmilyen tevékenység a várakozás alatt Stratégiák az időbeni változások elfogadására: pl. szokásos napirend változása esetén áthúzni a megszokottat és megjeleníteni az újat 2. Környezet szervezésével kapcs. Információk pl. tárgyak helye Elhelyezés Személyes tulajdon helye Másokhoz való viszony: közelség, érintés, üdvözlés, egyéb protokollok 3. 3. Feladat lépései és egyes emberek és tárgyak közötti viszony Rutinok = folyamatleírások Tulajdon megjelenítése Magánszférával kapcsolatos rutinok pl. vécéhasználat 4. Kezdeményezés, választás segítése, önkontroll megtartása Önkontroll: legyen egy hely, ahova elvonulhat, és ezt tudja kérni Megerősítő támpontok Quill, Kathleen Ann (szerk.): Teaching Children with Autism: Strategies to Enhance Communication and Socialization. Delmar Publishers, 1995

10 A SEGÍTŐ KÖRNYEZET ELEMEI:
- a tér strukturálása - napirend: mit, hol, mikor, meddig, miért? munkarend: hogyan jutok a munkámhoz? mi a sorrend? meddig tart a munka? - munkaszervezés: hogyan végezzem el a feladatomat? - kevésbé szorong, mert látja a lehetőségeket, teendőket - előre jelzett változások kevésbé ijesztőek - nem szorulnak mások segítségére => lehető legnagyobb önállóság és rugalmasság eszköze - egyéb vizuális segítségek

11 A TÉR-IDŐ STRUKTÚRA (napirend) FUNKCIÓJA:
Választ ad az alábbi kérdésekre: Mit? Hol? Hol? Mikor? Mi lesz azután? További lehetőségek: Alternatívák Kivel? Mi tér el a szokásostól? Mettől - meddig? Miért? stb.

12 A TÉR KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
- Az egyes terek funkciójának világosan láthatónak kell lenniük - Minden alapvető tevékenység helyét meg kell határoznunk - Csak olyan eszközök legyenek jelen, amelyeket valóban használunk, vagy amelyeknek valamilyen funkciójuk van - Mindig ragaszkodni kell a terek funkció szerinti használatához 1. Gyerek miből érti meg, szükség lehet nagyon explicit elválasztókra pl. paravánok, polcok 2. étkezés, házimunkák, önápolás, öltözködés, önálló és társas szabadidő, önálló és közös munka, vagy tanulás 3. Példa: tavalyi tanulóhely - elkerítve szekrénnyel + ráccsal, tanulós + babzsákos cuccok csak számomra elérhetők 4. Kivételek esetén probléma lehet, hogy a gyerek önállótlanná válik, mert elbizonytalanodik, az ismert rendszer összeomlása viselkedésproblémához vezethet Az egyes terekben lehetséges viselkedések tanítása segítheti a szociális normák betartását pl. csak az öltözőben lehet vetkőzni, máshol nem 5. Tanárok is lehetnek zavaró ingerek forrásai, vagy ösztönző tényezők

13 A NAPIREND A hellyel és idővel kapcsolatos információk érthető közlésére szolgáló vizuális segítő eszköz. - A pedagógus és a szülő közlése arról, hogy mi várható, milyen sorrendben, és azokra hol kerül sor - Válasz a Mit? Hol? Mikor? Mi lesz azután? kérdésekre - Eszköz az önálló, változatos tevékenykedés megalapozásához - Eleinte merev alkalmazás, a rutinszerű tevékenységeket tegyük sorrendbe. Később lehet bővíteni és változtatni - Összeállításnál a tevékenységek tartalmában és időtartamában a gyerek képességeihez és igényeihez igazodjon - Két szimbólumkészlet, egyik a falra, másik a napirendre

14 A NAPIREND EGYÉNRE SZABOTT
- előre jelzett időtartam hosszúsága alkalmazott szimbólum szintje (pl.tárgy, fotó, rajz, írott szöveg) a használat módja szempontjából 1. Amennyi a gyerek számára átlátható Következő tevékenység napszak egész nap másnap hét hónap 2. Konkrét tárgy, kicsinyített tárgy, tárgy egy darabja, fotó, színes kép szóképpel, fekete-fehér kép szóképpel, piktogram, írott Tanítás feltétele, hogy a gyerek értse, a szimbólum egy tevékenységet jelez. Ellenőrizni kell, képes-e egyeztetni különböző szimbólum-szintű információkat: felismeri a jelentésüket, és az azonos jelentésűeket egyezteti. Ne segítsünk, csak a szükséges dolgok legyenek jelen

15 Munkarend Hogyan jutok az anyagokhoz és eszközökhöz? Mi a sorrend?
Mikor lesz vége?

16 Munkaszervezés Hogyan végezzem el a feladatot?


Letölteni ppt "Alkalmazkodás: megfelelő személyi és tárgyi környezet autizmussal élő gyermekek, felnőttek számára Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések