Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

V. Ki és hogyan tervezi és szervezi a tevékenységet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "V. Ki és hogyan tervezi és szervezi a tevékenységet"— Előadás másolata:

1 V. Ki és hogyan tervezi és szervezi a tevékenységet

2 3-5 évesek NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ: a) Célok:
Legyen képes figyelmesen végighallgatni úgy egy szöveget, hogy felfogja, és a fontosabb részeket tudja visszamondani Felismerje az abc betűit Tudja, hogy mire való a vízfesték, a papír stb.

3 b) Megvalosítási formák:
Képek segítségével kísérje figyelemmel egy kis mese cselekvését Jegyezze meg a ritmusokat és képeket Fogadja az üzeneteket, tartsa be az utasításokat (pl:szedd össze a játékokat)

4 c) Téma: Fizikai- és szellemi munka Folyamat és tervezés
Közösség és egyén A tevékenység eredménye Szabályok és viselkedésmódok

5 2)TUDOMÁNYOK: Célok: Legyen képes felismerni, bemutatni, felépíteni és használni mértani alakzatokat (kör, téglalap, négyzet) a játékban Tudjon elszámolni 1-5-ig, és ismerje is ezeket Tudjon a környezetvédelemről (pl:nem szabad eldobni a szemetet)

6 b) Megvalósítási formák:
Tudja megkülönböztetni, hogy melyik a jobb ill. a bal keze Tudjanak csoportokat alkotni 1-3-ig (4évig) és 1-5-ig (4 év után) Tudják bemutatni a higéniai szabályokat

7 c) Téma: Tudjon különbséget tenni mértani alakzatok között,valamint szín-, hosszú-, rövid- és sokaság (sok, kevés)- szerint Térbeli pozíciók: fent, lent, jobbra, ballra 1-5-ig számolás

8 3) EMBER ÉS TÁRSADALOM: Célok:
Legyen képes felismerni és használni olyan tárgyakat, amelyek az aktivitáshoz (pl:játékhoz) szükségesek Legyen képes megfelelően viselkedni különböző társasági környezetben Tudja bemutatni családtagjait, barátait úgy ahogy őket látja

9 b) Megvalósítási formák:
Tanítsuk meg, hogy várjon egy adott szituációba Tanítsuk meg, hogy szedjék össze a játékokat, ezzel is fejlesztjük a gyerekek rend és tisztaság érzetét Tanítsuk meg, hogy segítsen előkészíteni a tevékenységhez szükséges dolgokat

10 c) Téma: Tudja megnevezni a tárgyakat, ami szükséges, hogy aktívan részt vegyen a munkában: papír, ragasztó, tű, cérna, evőeszközök, tányérok stb.

11 4) ESZTÉTIKAI NEVELÉS ÉS KREATIVITÁS:
Célok: Ismerje, és használja a színes ceruzákat, a temperát, ecsetet, gyurmát, agyagot stb. Legyen képes megalkotni egyedül azt a helyet ahol rajzol Legyen képes felismerni egy, a korához illő ismert zenerészletet (pl:Micimackó)

12 b) Megvalósítási formák:
Tanítsuk meg: hogyan lehet kiformálni alapdolgokat (labda, emberke stb.) megadott téma nélkül alkotni, formálni a helyes ceruzafogást

13 c) Téma: Énekek, dalos játékok
hangszerek hangjai, környezetünk hangjai művészi alkotások.

14 5) PSZICHOMOTORIKA: Célok: Helyes testtartás kialakítása
Megvalósítási formák: Különböző tornagyakorlatok Téma: Tudjon megnevezni testrészeket, amiket használ Alak mozgás (járás, szökés, szaladás) Tudjon szabályokat megérteni

15 5-6/7 évesek (többet várunk el tőlük)
TÉMÁK: Nyelv és kommunikáció: Fizikai- és szellemi munka Folyamat és tervezés Közösség és egyén A tevékenység eredménye Szabályok és viselkedésmódok + Sikeres tevékenység utáni érzés

16 2) Tudomány: Forma, nagyság, hosszúság, szélesség és színek közti különbségek Mértani alakzatok (kör, négyzet, rombusz) Térbeli elhelyezkedés A számok ig való megtanítása Számolás ig

17 3) Ember és társadalom Tudja megnevezni a tárgyakat, ami szükséges, hogy aktívan részt vegyen a munkában: papír, ragasztó, tű, cérna, evőeszközök, tányérok stb.

18 4) Esztétika és kreativitás:
Különböző hangszerek ismerete (gitár, zongora stb.) Mondott és énekelt hangok Dalok, játékos énekek, játék a szöveggel és az énekkel, korra és megtanulandó témára bontva Tárgyak megnevezése (ceruza, ecset, akvarell, plasztelin, agyag) Színek megnevezése (piros, sárga, kék), semleges színek (fekete, fehér) Tudja keverni a színeket a semleges színekkel Dekorációs elemek Művészeti alkotások a korra és a tanult témára bontva

19 5) Pszichomotorika Különböző testrészek megnevezése a mozgásban (kar, láb, tenyér, fej, ujjak) Motorikus jártasságok: változatos járások (szaladás és különböző variációi, távugrás, mászás, húzás és tolás) Mini-fotbal és mini-kosár Ritmikus és tematikus tánc

20 VI. Milyen szeretnék lenni 3-5 évesek
NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ: Célok Figyelemmel hallgassa a szöveget, tudjon ötleteket megfogalmazni a szövegről és látható legyen, hogy érti Értse a szavak jelentését, a betűket és számokat

21 b) Megvalósítási formák:
Beszéljen az óvodástársaival és az óvónővel Kérdezzen és feleljen a kérdésekre Tudjon több szót összetenni Tudjon különbséget tenni a betűk és a számok között c) Témák: Csoport, saját közösségek és azok szabályai Mesterségek, eszközök, készülékek és ezeknek a használati szabályai Munka a családban és a gazdaságban Munka és a tanulás

22 2) TUDOMÁNY: Célok: Megismerje a világot körülvevő összetevőket (tárgyak, levegő, víz, növényzet stb.) Tudja felsorolni az emberi test összetevőit b) Megvalósítási formák: Ismerje a természeti jelenségeket (szél, vihar, eső, hó, jég) Fogalmazzon meg kérdéseket a tanultakkal kapcsolatosan, valamint arról ami őt érdekli Sorolja fel a növények összetevőit

23 c) Téma: A tárgyak elkülönítése forma, nagyság, hosszúság és szélesség szerint (4éveseknél kicsi-nagy, 4-5 éveseknél közepes, 3-5 éveseknél egységesen tanulják a színeket) A darabok összértékelése és a számok párbatevése (sok, kevés, több mint..., kevesebb mint..., ugyanannyi) Mértani alakzatok Térbeli elhelyezkedés: lent, fent, mellett, alatt, jobbra, ballra

24 3) Ember és társadalom Témák: Mesterségek és munka eszközök, Szüleink munkája, Munka és tanulás, Munkának, tanulásnak megfelelő magatartás, viselkedés…. Célok: Ismerje és tartsa be a személyes biztonságát szavatoló normákat. Legyen képes aktívan beilleszkedni a közösségbe, melyhez tartozik Ítélje meg helyesen a megfelelő és a nem megfelelő viselkedési formákat. Legyen képes baráti, toleráns viselkedésre. Legyen képes megfelelően használni bizonyos munkaeszközöket egy munkafolyamat folyamán. Legyen képes a természetből ihletett gyakorlati munkák elvégzésére. Megvalósítási formák: megfigyelés, didaktikai játék, beszélgetés, gyakorlati tevékenység, mese, irodalmi felolvasás, vers tanulás, képolvasás…

25 4) Esztétikai nevelés és kreativitás
Témák: Környezetünk hangjai, hangszerek hangjai, beszélt hang és ének hang, hangmagasság és hangerősség, énekek, énekes játékok, a képzőművészetben használt eszközök megnevezése és megfelelő használata ( ceruza, ecset, vízfesték, gyurma, agyag….), színek megnevezése, az adott témához kapcsolódó képzőművészeti alkotások tanulmányozása. Célok: Legyen képes felismerni környezetének hangjait, Legyen képes felismerni a hangerősséget és a hangmagasságot Ismerje fel az életkori sajátosságainak megfelelő klasszikus zenei műveket, Legyen képes kifejezni rajzban az élményeit, benyomásait. Alkosson önálló, eredeti esztétikus képzőművészeti alkotásokat Megvalósítási formák: Zenei nevelés, rajz, vízfestés, gyurmázás, agyagozás.

26 5) Pszichomotorikus nevelés
Témák: járás és szaladás változatok, táv ugrás, magas ugrás, egyensúlyozás, mászás-kúszás és ezek váltakoztatása megadott útvonal betartásával, mini-fotball és kézilabda, népi táncok, témás táncok, ritmikus táncok. Célok: Helyes testtartás kialakítása, állóképesség, kitartás fejlesztése Észlelje a tér-idő komponenseit ( ritmus, időtartam, távolság, lokalizálás ) Legyen képes gyakorlatba ültetni az elsajátított készségeket különböző összefüggésekben. Az elsajátított motorikus készségeket használja érzelmei kifejezésének eszközeként egy adott helyzetben. Megvalósításhoz ajánlott projektek: Az építőtelepen, A kenyérgyárban, Hasznos akarok lenni vagy Mit segítek szüleimnek, Dolgozni szaporán, Dolgozni csak pontosan szépen, A mezőről az asztalunkra, Mesterségek, Az iskolában….


Letölteni ppt "V. Ki és hogyan tervezi és szervezi a tevékenységet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések