Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszochomotorikus nevelés módszertana

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszochomotorikus nevelés módszertana"— Előadás másolata:

1 Pszochomotorikus nevelés módszertana
Boros-Bálint Julianna

2 Az értékelés szerepe az iskolai oktatás rendszerében
Az tanévtől kezdve bevezetik A Testnevelés és Sport Egységes Nemzeti Iskolai Értékelési Rendszerét az elemi, általános, líceumi és szakoktatásba. Az értékelés állandó része az oktatási folyamatnak, szabályozója a tanulók képzésének és az oktatási stratégiáknak. A rendszer elemei: A rendszer alkalmazásának leírása Az értékelt készségek és jártasságok Az értékelés (az ellenőrző próbák) Az előrehaladás minimális kritériumai A próbák leírása

3 A didaktikai gyakorlatban három értékelési típust különböztetünk meg:
Prediktív értékelés - előzetes értékelésnek A formatív értékelés - folyamatos Summativ értékelés - véglegesnek A pszichomotrikus nevelés óvodai és elemi oktatás értékelési rendszer módszerei Az gyermekek ismeretének, készségének, jártasságának és motorikus képességének ellenőrzésére a következő módszerekkel valósulhat meg: ellenőrző próbák; tesztek.

4 A teszt képesség, tudás vagy személyiségvonások vizsgálatára alkalmas, meghatározott feladatból vagy feladatsorból álló próba (Nádori L., 1999), amely minden vizsgálatra kerülő személy számára azonos feladatokat foglal magába, az eredmény vagy sikertelenség számszerű megjelölésével.

5 Az osztályozásnak a következő funkciói lehetnek: didaktikai funkció,
Az osztályzat Az osztályozás a tanulók értékelésének pedagógiailag elfogadott formája. Osztályozáskor a tanulói teljesítményt számszerűen és differenciáltan értékeljük, az eredmény osztályzatokban jut kifejezésre . A testnevelési osztályzat megállapításakor figyelembe vesszük - a tantervi követelmények által előírt teljesítményt, annak minőségét, a mozgásfeladat megoldásához szükséges ismereteket és azok alkalmazását. - a tanulók neveltségi szintjét, tehát aktivitásukat, erkölcsi, akarati megnyilatkozásaikat. - a tanórán kívüli, önkéntes testnevelési és sporttevékenységüket, a versenyeken elért eredményeket. Az osztályozásnak a következő funkciói lehetnek: didaktikai funkció, nevelési funkció társadalmi funkció

6 Az értékelés módszertana
A rendszer minden jártasság ellenőrzésére 2-3 próbaváltozatot javasol, amelyek közül a diák egyet választhat. Az elemi osztályokban évente kétszer értékeljük az alapkészségeket, két alkalommal az elemi sportkészségeket. Az értékelési rendszer alkalmazásakor két esély, a tanár és a tanuló lehetősége közül lehet választani. A tanár lehetőségei a munkafeltételeknek megfelelően: -Gyors futás vagy hosszútávfutás, esetleg „ingázva”; -1-2 atlétikai próba; -Egy torna-ugrás; -1-2 sportjáték; - Sportágak, felváltva a kötelező sportágakkal

7 -1-2 erőfejlesztő próba;
A tanuló lehetőségei az ajánlásoknak, az érdeklődésnek és az a rendelkezésre álló lehetőségeknek megfelelően: -1-2 erőfejlesztő próba; -1-2 atlétikai próba és ezeknek az értékelési változatai; -EGY sportjáték és értékelési változata; =Akrobatikus torna és ennek értékelési változata vagy egy sportág az előbbi helyébe; =Egy torna-ugrás. A minősítéseket/jegyeket a próbák eredményeire adjuk, figyelembe véve az egészségi állapotot, a motorikus képességeket, a tanuláshoz való viszonyt, valamint az egyéni törzslapon feltüntetett fejlődést.

8 - A tanár által kijelölt alkalmi ellenőrzések próbáinak megnevezését
Az értékelési rendszert a tanulók tudomására kell hozni, lehetőleg írásban, mindenkitől látható helyre kifüggesztve. A személyi törzslap az eredmények rögzítésére és a minősítésekkor kapott jegyek feljegyzésére szolgálnak. Tartalmazzák: - A személyi adatokat - A Testnevelés és Sport Egységes Nemzeti Iskolai Értékelési Rendszerében előirányzott próbák megnevezését - A tanár által kijelölt alkalmi ellenőrzések próbáinak megnevezését Valamennyi kapott jegyet és – egyezményes jegyekkel jelölve - az osztályozást befolyásoló jelentős feltételeket. Minden egyes értékelési eszköz (próba) szerkezetileg és alkalmazási eljárása le van írva a ENTE (SNSE) amely egységes.

9 Példa Személyes törzslapra
Tanuló: Születési éve: Nem: Sor szám A nemzeti rendszer felmért próbái Előzetes értékelés I. osztály II. osztály III. osztály IV. Osztály Év év Telj Minő 1 25 m gyorsfutás A osztályzást befolyásoló jelentős adatok 1 Egészségi állapot 2 Az oktatás tevékenység iránti hozzáállás 3 Örökölt képességek

10 Elemi osztályosoknál 25 méteres gyorsfutás, állórajttal Ingázás, 5 x 5 méter Hosszútávfutás lassú, egyenletes ritmusban Törzsnyújtások mellső fekvésből A törzs megfeszítése ülve, a ferdén hátra tett kezekre támaszkodva Törzsfelemelés háton fekvésből Lábemelés háton fekvésből Húzódzkodás a tornapadon Ugrás helyből

11 A komplex erő A fizikai fejlesztést célzó gyakorlat-együttesek Ugrások kötéllel Különálló akrobatikus elemek Akrobatikus gyakorlat-elemek összekötése Elszigetelt sportjáték-elemek végrehajtása Egyszerű játék-struktúrák

12 Minden értékelt kapacitás és jártasság esetében az osztálytanító valamelyik válaszható próba egyik változatát alkalmazza. A félévi ellenőrzés legalább három minősítést tartalmaz, amelyek az alábbi próbák eredményei: Haladási gyorsaság; Állóképesség; Erőfejlesztés; Fizikai fejlődés együttese; Ügyesség; Akrobatikus torna; Sportjáték; A dinamikus erőt az adott változatok (hátizom, hasizom, és végtagok izmai) három próbájával értékeljük. Minden próbát egy jeggyel minősítünk, az osztálynaplóba egyetlen összesítő jegyet írunk.

13 Minősítési kritériumok és báremek Elégséges Jó Nagyon jó Fiú Lány F L
Példa értékelési rendszerre I. Osztály részére Félév Értékelt Képességek Értékelési eszközök (opcionális próbák) Minősítési kritériumok és báremek Elégséges Nagyon jó Fiú Lány F L I Gyorsaság Ingázás, 5 x 5 méter 6’’5 7’’0 6’’3 6’’8 6’’1 6’’6 25 méteres gyorsfutás 4 pont 6 pont 7 pont állóképesség Kitartó szaladás 1.30’’ 1.40’’ 1.50’’

14 I Hátizom Törzsnyújtások mellső fekvésből vagy A törzs megfeszítése ülve 6 10 8 12 5 Hasizom Törzsfelemelés háton fekvésből vagy Lábemelés háton fekvésből Felső és alsó végtag izomereje Húzódzkodás a tornapadon vagy Helyből távolugrás Vagy Komplex erőstruktúra 1 hossz 2 oda-vissza hossz 2 padhossza 1,10m 1,05m 1,15m 4 7 A fizikai fejlesztés biztosító komplex gyakorlatsor memorizálása Szabad összetett gyakorlatsor 4 gyakorlat 4x4 ütem 5 gyakorlat 4x8 ütem 6 gyakorlat

15 I ügyesség Ugrókötelezés helyben kétlábon vagy Váltott lábbal ugrókötél ugrás helyben vagy haladással Célbadobás kétkézzel lentről 6 7 8 3m-ről 3 /1 4/2 4/3 II Gimnasztikai gyakorlatok elsajátítási szintje Különálló akrobatikus elemek - térd mérleg kartámasszal - guggoló átfordulás (bukkfenc) előre + a hír lentről + „gyertya” Mini-kosárlabda elemeinek elsajátítási szintje Különálló technikai elemek Helyben a labda átadása és megfogása (falnál 1 m ) 3 ismétlés egymás után 4 ismétlés egymás után 6 ismétlés egymás után Labdavezetés helyben kül. Változatokkal 4 leütés 6 leütés 8leütés Egyensúly Padon járás egyensúlyozással A szélesebb felén a padnak talajérintés nélkül A keskenyebb szélén a padnak talajérintéssel A keskenyebb szélén a padnak talajérintés nélkül

16 A nyilvántartás az iskolai testnevelés oktatásában
A nyilvántartás összefügg a tervezéssel, annak az elégséges alapja, feltéve, ha: - objektív, igaz, valóságos adatokat tartalmaz idejében elkészül és rendszeres, módszeres. Iskolai formái a következők: Előzetes nyilvántartás Az érvényes nyilvántartás Záró nyilvántartás

17 Az iskolai nyilvántartások és dokumentumok
A tanszék dokumentumai: az iskola reprezentatív sportcsapatai - válogatottjai - tagjainak adatai; osztályonként a felmentettek névsora és felmentésük oka; évi versenynaptár, a tanulók részvétele; az élsportolók adatait. A testnevelő tanár dokumentumai: a tanári füzet; a tanuló személyes törzslapjai. Az osztálynapló.


Letölteni ppt "Pszochomotorikus nevelés módszertana"

Hasonló előadás


Google Hirdetések