Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TechNet Szemináriumok 2003 tavaszán Biztonságos üzenetkezelés 2003. 02. 26. Windows Server 2003 Akadémia – Infrastruktúra 2003. 03. 12. Windows Server.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TechNet Szemináriumok 2003 tavaszán Biztonságos üzenetkezelés 2003. 02. 26. Windows Server 2003 Akadémia – Infrastruktúra 2003. 03. 12. Windows Server."— Előadás másolata:

1 TechNet Szemináriumok 2003 tavaszán Biztonságos üzenetkezelés 2003. 02. 26. Windows Server 2003 Akadémia – Infrastruktúra 2003. 03. 12. Windows Server 2003 Akadémia – Biztonság 2003. 03. 26. Microsoft üzleti intelligencia eszközök és megoldások 2003. 04. 23. IV. Üzemeltetői Konferencia 2003. 05. 21.

2 Microsoft üzleti intelligencia eszközök és megoldások Kószó Károly rendszermérnök Microsoft Magyarország

3 Tartalom  Az üzleti intelligencia (BI) meghatározása és folyamata  Eszközök, alapfogalmak  Az SQL Server Accelerator for BI (SSABI) Szünet  Office XP  Excel PivotTable, PivotChart  OWC, FrontPage  Data Analyzer, MapPoint  Egy kis programozás …

4 Mi az üzleti intelligencia?  Adatok hasznos információvá való alakítása, amelyek segítenek a gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalban  Döntéseket nemcsak a menedzserek hoznak!  Folyamat, amely segíti a céget, szervezetet az elemzésben, a jelentéskészítésben, az egyedi felhasználói kérdések megválaszolásában

5 Mikor? (érett a helyzet BI-ra)  Készülnek rendszeres kimutatások, jelentések – sok emberi erőfeszítéssel  Rendszeresen kell(ene) ad-hoc kérdésekre megalapozott választ adni  Van nyers adat  Adatminőség egy minimális szintet elér  Van vezetői támogatás  Vannak erőforrások

6 Az üzleti intelligencia folyamata és eszközei Forrás adatok: - RDBMS - Táblázatkezelő - dBase - ERP - … DTS RelációsadatraktárOLAPkockák SQL Server 2000 Analysis Services Standard jelentések, ad-hoc elemzések Office XP Adatgyűjtés, egységesítés

7 Data Transformation Services (DTS)  ETLM (Extract Transform Load Manage) eszköz  Feladat: adatpumpa, folyamat vezérlés, …  Megvalósítás: COM objektumok  Alkalmazások:  Export/Import varázsló  Grafikus DTS csomagszerkesztő  Scriptek (VBScript, JScript)  Futtató környezet: DTSRun.exe, DTSRunUI.exe, egyéb programok  Ütemezett futtatás: SQL Agent

8 OLAP  On-Line Analytical Processing  Ad-hoc lekérdezések  Nagyon gyors válaszidők  Intuitív adatmodell  Az adatokat n dimenziós kockaként jeleníti meg  Jellemző műveletek:  Aggregált adatok (mértékek) lekérdezése  Lefúrás, forgatás, vágás dimenziók szerint  Az SQL Server 2000 Analysis Services (egyik) szolgáltatása 12 10 8 21 17 1033 28 19 20 4041 3 10 28 11 Termék Ügyfél Measures

9 SQL Server Accelerator for BI  Az SSABI működése  Az Analytics Builder Workbook  A generált adatbázisok  A generált DTS csomagok

10 SSABI – a feladat  Problémák  Az üzleti intelligencia alkalmazások fejlesztése általában hosszabb ideig tart  Kockázatosnak tartott fejlesztés  Nincs olyan „általános” alkalmazás, amely minden felhasználói igényt kielégítene  A fejlesztést mindig elölről kell kezdeni  Cél  A tervezés, a fejlesztés, a dokumentálás és a telepítés automatizálása – lehetőség szerint

11 Az SSABI elemei  Egy gyors fejlesztő (RAD) eszköz  Excel munkafüzet (felhasználói felület)  Alkalmazás generátor  Néhány előre elkészített, testre szabható adatmodell  SMA: Sales and Marketing Analytics  RA: Retail Analytics  További modellek várhatók  Üres munkafüzet  Ötszáz oldal dokumentáció  Segédprogramok

12 DTSDTS Analytics Builder SSABI - működés ETL Hópehely séma Változó dimenziók támogatása Generált kulcsok Nyers táblák Előre elkészített idő dimenzió Kulcs teljesítmény mérők (KPI-k) Beépített partícionálás idő szerint (opció) OLEDB for OLAP UI Generált jelentések – egyes eszközökhöz Analytics Builder Workbook Forrásadatok ElőkészítőadatbázisAdatraktárAdatkockák Klienseszközök Jelentések

13 Letöltés, telepítés  http://www.microsoft.com/solutions/bi/ssabi/ nextsteps/default.asp  CD: \Anyagok\SSABI\Telepítő  Technikai feltételek  Windows 2000 + SP2, vagy Windows XP Pro  SQL Server 2000 Enterprise Edition, vagy Developer Edition + SP2 / SP3  Windows Scripting Host v. 5.6 (IE 6.0)  Office XP + SP1  Az SQL Server 2000 és az Analysis Services fusson a telepítés megkezdése előtt

14 Telepítés után  BisoCatalog adatbázis, mappák

15 Az Analytics Builder Workbook indítása

16 Overview - áttekintés

17 DBs – adatbázisok

18 AutogenTime – idő dimenzió generálás

19 A Time.Standard dimenzió

20 Idő dimenzió lokalizálás  A BisoCatalog adatbázis-ban:  exec [Sym_Language_Add] 0x0e, 'LanguageHungarian', 'Hungarian', N'Magyar‘  A [Language_Decodes] tábla megfelelő sorainak módosítása –Óvatosan a képletekkel!  A [Sym_Time_Std_Populate] és a [Sym_Time_Fiscal_Populate] tárolt eljárásokban: –set language hungarian  CD: \Anyagok\SSABI\Lokalizálás

21 A lokalizált idő dimenzió

22 Custom Members

23 Dim_Time_Std_Year.Year_Equ  MDX kifejezések

24 Dimensions – további dimenziók

25 Changing type - változás kezelés  A változó („changing”) dimenziók az OLAP kiszolgálón a dimenzió és a kocka teljes újrafeldolgozása nélkül módosíthatók.  Elő-aggregálás csak a legfelső és legalsó szinten történik. Changing type Standard dim. Apa-fiú dim. Sík dim. Track history A változásokat követjük (új dimenzió tagot veszünk fel) a relációs és az OLAP adatbázisban. Restate history often Átírjuk a tagot. Változó dim. N/A Restate history seldom Átírjuk a tagot N/A Restate history N/A Átírjuk a tagot. Változó dim. Átírjuk a tagot.

26 Levels – dimenzió szintek

27 A kapcsolt Marketing hierarchia

28 PropertiesVDims – dimenzió tag tulajdonságok és virtuális dimenziók

29 A Termék típus tag tulajdonság

30 A Termék.típus virtuális dimenzió

31 pCubes – fizikai adatkockák

32 pMeasures – fizikai mértékek

33 End Balance aggregálás?

34 Custom Rollup Formula

35 End Balance formula  IIf(IsLeaf([Idő].[Standard].CurrentMember), CalculationPassValue( [Measures].CurrentMember, 0), IIf( [Measures].CurrentMember.Name = "Készlet darabszám" or [Measures].CurrentMember.Name = "Tervezettt készlet darabszám", [Idő].[Standard].CurrentMember.LastChild, CalculationPassValue( [Measures].CurrentMember, 0) ) )

36 vCubes – virtuális kockák

37 CalcMembers – számított tagok

38 NamedSets – nevesített halmazok

39 CalcCells – számított cellák

40 Actions - akciók

41 A US Map akció

42 Mappings - leképezések

43 Processing - feldolgozás

44 Log - naplózás

45 SQL Server Accelerator for BI  Az SSABI működése  A generált adatbázisok  A generált DTS csomagok

46 A generált OLAP adatbázis

47 A Termék eladás kocka tartalma

48 A Termék eladás kocka szerkezete

49 A Termék dimenzió

50 A Subject Matter adatraktár  Táblák

51 A Subject Matter adatraktár  Ellenőrző összeg view-k  create view [Info_Dim_Vendor_Std] as select t.*, checksum(t.[Vendor_Code],…) as [Row_CheckSum] from [Dim_Vendor_Std] t  Tárolt eljárás – az „aktuális” idő beállítására  create proc Upd_Time_Current @sDay nvarchar(50) AS set nocount on DECLARE @iRet int exec @iRet = [BisoCatalog]..[Sym_Time_Upd_Current] 'RA03', @sDay SELECT @iRet

52 Az előkészítő (Staging) adatbázis  Táblák  Tény táblák  Dimenzió táblák (szintenként)  Tény és dimenzió hibatáblák  Globális változó táblák  Load_Batches – betöltő csomagok napló táblája  Audit_Events – részletes eseménynapló  Tárolt eljárások  A betöltő DTS csomagokat támogató eljárások

53 Globális változó táblák  Config_Package_GVs  Package_GVs

54 SQL Server Accelerator for BI  Az SSABI működése  A generált adatbázisok  A generált DTS csomagok

55 A DTS mappák  A DTS csomagok a fájlrendszerben tárolódnak, az alkalmazás mappában  Import / format  Az előkészítő adatbázis töltése  Update  Az adatraktár aktualizálása

56 Minden DTS csomag kezdete  A DTS csomagokat az SQL Server Enterprise Managerrel tudjuk megnyitni  A kezdeti inicializálás minden csomag esetén azonos lépésekből áll

57 Registry olvasás Function Main() Dim wshShell, sConfigINIPath, Dim sRegPath Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell") sRegPath = wshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\MSBISO\Datafiles") Set wshShell = Nothing sRegPath = sRegPath & "\" sConfigINIPath = sRegPath & "RA03\config.ini" DTSGlobalVariables("gsRegPath_RESERVED").Value = sRegPath DTSGlobalVariables("gsRegRead_RESERVED").Value = sConfigINIPath Main = DTSTaskExecResult_Success End Function

58 A Server_Setup task módosítása Function Main() Dim sConfigINIPath sConfigINIPath = DTSGlobalVariables("gsRegRead_RESERVED").Value Dim oPKG, oAssignments, oAssignment Set oPKG = DTSGlobalVariables.Parent Set oAssignments = oPKG.Tasks("Server_Setup_Task").CustomTask.Assignments For Each oAssignment In oAssignments oAssignment.SourceIniFileFileName = sConfigINIPath Next Main = DTSTaskExecResult_Success End Function

59 A Server_Setup task

60 A globális változók kiolvasása

61 A globális változók beállítása Dim RS Set RS = DTSGlobalVariables("goGVs_RESERVED").Value Set RS.ActiveConnection = Nothing Dim GV_Name, GV_Value, GV_Type If RS.RecordCount > 0 Then RS.MoveFirst Do While Not RS.EOF GV_Name = RS.Fields("GV_Name").value GV_Value = RS.Fields("GV_Value").value GV_Type = UCase(Left(GV_Name, 2)) … RS.MoveNext Loop End If Set RS = Nothing

62 A csomag indulásának naplózása

63 Elágazás Function Main() Dim oPKG Set oPKG = DTSGlobalVariables.Parent oPKG.Steps("Log_Bypass_Step").DisableStep = False oPKG.Steps("Common_Prop_Setup_Step"). DisableStep = False ' disable one of the two branches If CInt(DTSGlobalVariables("gbBypass"). Value) = 0 Then oPKG.Steps("Log_Bypass_Step").DisableStep = True Else oPKG.Steps("Common_Prop_Setup_Step"). DisableStep = True End If Main = DTSTaskExecResult_Success End Function

64 A Master_Import.dts  Az előkészítő (staging) adatbázis töltése sík fájlokból  Az egyes dimenziókat töltő al-csomagokat Execute Package task-ok indítják  Truncate opció – gbTruncateSQL globális változó

65 Master Import alcsomagok  Egy-egy csomag minden dimenzió szint és minden tény tábla számára  A tényleges betöltést egy Bulk Insert task végzi  A globális változók öröklődnek, ill. csomagonkét átállíthatók

66 A Subject Matter adatbázis töltése  Master Truncate csomag  Az előkészítő (staging) adatbázis dimenzió és tény tábláinak törlése  Master Delete csomag  A subject matter adatraktár adatainak törlése (fejlesztés idején)  Master Update csomag  Az adatok átmozgatása az előkészítő (staging) adatbázisból a subject matter adatbázisba  Az OLAP adatbázis dimenzióinak és kockáinak újra feldolgozása  Al-csomagok: –Dimenzió –Dimenzió szint –Tény tábla

67 A Master update csomag működése  Először a dimenziókat dolgozza fel  Beállítja/megkeresi a mesterséges kulcsokat  A változó dimenzió sorok kezelésére 3 algoritmus - giAlgorithm –1 – AddOnly. Csak új dimenzió adatok vannak az előkészítő táblában –2 – Flagged. Az előkészítő adatbázisban található dimenzió adatsorok címkézettek. A címke lehet: I, U, D (insert, update, delete) –3 – Dynamic. Ez az alapértelmezett. Az új adatokat és az adatraktár meglevő adatait összehasonlítva derül ki, hogy insert, vagy update történt. A törléseket ekkor is jelezni kell az input soroknál.  Testreszabható  Globális változók  Saját kód  A hibás input sorok az előkészítő adatbázis hibatábláiba kerülnek

68 Segédprogramok (1)  Browse Batch Utility  Load_Batches és Audit_Events táblák böngészése

69 Segédprogramok (2)  Global Variable Configuration Utility

70 További információ  http://msdn.microsoft.com/office/ http://msdn.microsoft.com/office/  http://www.microsoft.com/solutions/bi// http://www.microsoft.com/solutions/bi// http://www.microsoft.com/solutions/bi//  http://msdn.microsoft.com/servers/books/ sqlserver/using.asp http://msdn.microsoft.com/servers/books/ sqlserver/using.asp http://msdn.microsoft.com/servers/books/ sqlserver/using.asp  TechNetKlub SQL Server 2000 lista http://www.technetklub.hu http://www.technetklub.hu

71

72 Az Office XP használata üzleti intelligencia alkalmazásokban Kószó Károly rendszermérnök Microsoft Magyarország

73 Miről lesz szó?  Excel (PivoTable, PivotChart)  Office Web komponensek (OWC)  FrontPage, Powerpoint  Data Analyzer  BI Portal  MapPoint  Egy kis programozás – VBA  Excel –CubeCellValue –WriteBack –DrillThrough  OWC Toolpack  BI smart tag  OLAP dokumentáló sablon

74 Excel 2002  A leggyakrabban használt analízis eszköz  Nemcsak a Microsoft Analysis Services kapcsán  Az Excel PivotTable és PivotChart az OLAP kockákat (is) meg tudja jeleníteni  Intelligens („kövér”) OLAP ügyfél  Felület  OLE DB for OLAP (ptsfull.exe, ptslite.exe)  http – csak az Enterprise Edition-ben

75  Excel  PivotTable –GetPivotData()  PivotChart  Tag tulajdonságok  Offline OLAP  Relációs adatforrás  Publikálás a Webre

76 Office Web Components  OWC10.MSI  http://office.microsoft.com/downloads/20 02/owc10.aspx  CD: \Anyagok\Office Web Components  Office XP licenc nélkül nem interaktívak  Az Excel megfelelő komponenseihez hasonló működés a böngészőben  Intelligens („kövér”) OLAP ügyfél

77  OWC  PivotTable  FrontPage  PowerPoint

78 Data Analyzer  Vizualizációs eszköz  Oszlopdiagram  Kördiagram  Táblázat  Kulcs teljesítmény jellemzők vizsgálata  Data Analyzer 3.5 International Update  http://www.microsoft.com/office/downloads/def ault.asp  CD: \Anyagok\Data Analyzer 3.5 Update

79  Data Analyzer

80 BI Portal  Hamarosan várható az MSDN-en  CD: \Anyagok\BIPWEBSetup  SQLXML 3.0 SP1  http://www.microsoft.com/sql/downloads/ default.asp  CD: \Anyagok\SQLXML 3.0 SP1  http://msdn.microsoft.com/netframework/ downloads/howtoget.asp  CD: \Anyagok\_Net Framework 1.1

81 Telepítés  Kiszolgáló:  IIS  Microsoft.Net Framework  SQLXML 3.0 SP1  SQL Server 2000 és Analysis Services (SP3)  Kliens:  Microsoft Office XP (OWC)  Data Analyzer (opcionális)  Microsoft Internet Explorer 6.0

82  BI Portal

83 MapPoint 2002  MapPoint 2002 OLAP Wizard Add-in  http://msdn.microsoft.com/library/default. asp?url=/downloads/list/mappoint.asp  CD: \Anyagok\Mappoint 2002

84  MapPoint

85  Egy kis programozás  Excel –CubeCellValue –WriteBack –DrillThrough  OWC Toolpack  BI smart tag  OLAP dokumentáló sablon

86 Anyagok  CubeCellValue  http://office.microsoft.com/Downloads/2002/CubeCellValue.aspx  CD: \Anyagok\CubeCellValue  WriteBack, DrillThrough  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en- us/dnexcl2k2/html/odc_xlextendolap.asp  CD: \Anyagok\ExtendExcelOLAP  Office Web Component Toolpack  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/officedev.asp  CD: \Anyagok\OWC Toolpack  BI Smart Tag  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en- us/dnsmarttag/html/odc_bisttech.asp  CD: \Anyagok\BI Smart Tag  OLAP dokumentáló sablon  CD: \Anyagok\OLAPScribe

87


Letölteni ppt "TechNet Szemináriumok 2003 tavaszán Biztonságos üzenetkezelés 2003. 02. 26. Windows Server 2003 Akadémia – Infrastruktúra 2003. 03. 12. Windows Server."

Hasonló előadás


Google Hirdetések