Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

68. A nyugtalan évtizedek és Szent László, valamint Könyves Kálmán konszolidációja A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "68. A nyugtalan évtizedek és Szent László, valamint Könyves Kálmán konszolidációja A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán."— Előadás másolata:

1 68. A nyugtalan évtizedek és Szent László, valamint Könyves Kálmán konszolidációja A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán

2 Előzmények Szent István nem hagyhatott maga után rendezett dinasztikus helyzetet Az országban még voltak hívei a „régi rendnek” A pogányság még jelen volt az országban Az egész időszakban bizonytalan a királyi hatalom öröklése.

3 Orszeolló Péter és Aba Sámuel uralma
Orszeolo Péter Szent István Unokaöccse volt, Velencéből származott, kétszer volt hatalmon ( és ). Az idegenek favorizálása jellemezte. Aba Sámuel, csak három évet volt hatalmon. Szembekerült a nemességgel, a ménfői csata után tisztázatlan körülmények közepette hunyt el.

4 A Ménfői csata (Képes Krónika)

5 I. András (Endre) A pogány Vazul (Vászoly) gyereke volt. Vazult mivel lázadó volt István megvakíttata és fülébe ólmot öntetett. András száműzetésből tér vissza. A hatalom megszerzésében a pogány Vata is segítette. Bátyja Levente néhány hónapig uralkodik A pogánysággal szemben nagyon látványosan a kereszténységet támogatja (kolostorokat alapít)

6 I. András uralma Uralkodásának egyik fő kérdése a Német-Római Császársághoz való viszony. A németek miatt hívja haza öccsét Bélát 1048-ban. Béla lesz a hadsereg parancsnoka. háború a németekkel, a felperzselt föld taktikájával győznek. Uralkodásának második felét a Bélával való viszály tölti ki. András a németek szövetségét, Béla a lengyelekét bírta. A Tihanyi apátságban temették el.

7 A várkonyi jelenet (A kard vagy a korona)

8 I. András (Endre) sírja a Tihanyi Apátságban

9 I. Béla András öccse (noha egyes források unokaöccsének tartják), hatalomra jutásában szerepe volt, hogy András megbénult és, hogy fiai Salamon és Dávid még kiskorúak voltak. Uralkodásának elején leverte az utolsó pogány lázadást. Miután a németek támadásra készültek, hogy hatalomra juttassák Salamont, akit még apja megkoronáztatott, megtámadta a császárt (osztrák őrgrófság), de sikertelenül. Dömösre országgyűlést hívott össze, de ott beomlik trónja, és a sérülésekbe belehal, Szekszárdon temetik el.

10 Salamon 1063-1074 András és Anasztázia kijevi hercegnő fia.
Német segítséggel szerezte meg a trónt, amit Géza lengyel segítséggel vitatott. A király és a trónkövetelő kibékült 1064-ben. Zvonimir horvát királyt segítették a karantánok ellen, és a besenyőket győzték le. déli hadjárat, a mai Szerbia területén a besenyők szövetségesei, a bizánciak ellen harcolnak. Ez után Salamon és Géza egymás ellen kezdenek harcba 1074-ben Géza és László seregei győznek, Salamon elmenekül és rövid belföldi, majd hosszas külföldi tartózkodás után meghal (halálának helyéről és idejéről több elmélet létezik)

11 Salamon segítséget kér IV. Henrik császártól

12 I. Géza I. Béla fia, Lengyelországban született, anyja lengyel hercegnő. Öccsével megosztotta a hatalmát. Az utókor nemeslelkű királynak tartotta. A Salamonnal való béketárgyaláson lesz rosszul és hal meg, nem tudni, hogy betegség, vagy mérgezés következtében-e.

13 Géza feltételezett ábrázolása a szent koronán (Geobitzas Pistos)

14 A konszolidáció – a királyság megszilárdulása
A Szent László előtti időszakban a trónviszályok gyakoriak voltak. Szent László visszatér a Szent István által lefektetett hagyományokhoz. 22 évig uralkodik, azaz van ideje alaposan átrendezni az országot. Halálát nem trónviszály követi, hanem az előre megbeszélt módon unokaöccse Kálmán örökli a trónt. Mindketten törvényekkel erősítették a fennálló rendet.

15 Szent László a Képes Krónikában

16 Szent László Lengyelországban születik, apja I. Béla, Anyja Richeza langyel hercegnő. Hatalmas termetű volt, testalkatáról képet alkothatunk a Szent László herma alapján. Lovagkirály, szigorú, igazságos, vitéz. A kereszténység védelmezője, Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Gellértet az ő idején avatják szentté. Őt is szentté avatták 1192-ben. Fiai nem, csak lányai születtek, az egyik Piroska Bizáncban szent lett.

17 A Szent László herma, Győrben

18 Belpolitikája Az első célja a királyi hatalom megszilárdítása volt, mivel Salamon még az országban volt Mosont és Pozsonyt birtokolta. Salamont részben legyőzi, részben tárgyalásos úton egyezik meg vele. Miután összeesküvést sző, elfogja majd 1083-ban szabadon bocsájtják és külföldre távozik. A királyi hatalmat nem osztotta meg, megszüntette a dukátust. Átszervezi az országot, főleg az egyházmegyéket és központokat. Három törvénykönyvet adott ki. Ezekben megszilárdította a magántulajdon védelmét, a kereszténységet. Törvénykönyveiből látszik, hogy átalakult a társadalom

19 Külpolitikája A pápa híve a császárral szemben, de tőle is viszonylag független. 1085-ben visszaveri a kunokat. (ezt a néphagyomány is legenda formájában megőrizte). Salamon halála után aktívabb külpolitikát folytat. 1092-ben meghódította Horvátországot, miután Zvonimir király özvegye hívta. 1092. balkáni hadjárat, háború Bizánccal, a mai Szerbia területén. Legyőzte az országába bizánci biztatásra újból betörő kunokat. Hadjárat Vaszilko a Kijevi Rusz részfejedelme ellen. 1093 vagy 1094 Lengyelországi hadjárat. Zágráb központtal új püspökséget alapított kb ben. A cseh hadjáratra készülve megbetegszik és meghal.

20 I. (Könyves) Kálmán I. Géza és Loozi Zsófia belga-limburgi hercegnő fia. László szerzetesnek szánja, de megszökik a papnak szentelés előtt. Később gonosz és torz királyként ábrázolták, mert leszámolt Álmos öccsével, aki hatalmára tört, és akitől a további királyok származtak. 1096-ban keresztesek vonulnak át az országon. Dalmácia nagy része felett megszerzi a kntrollt. Egyes városok is elismerték hatalmát. Sikertelen ladomériában (Kijevi Rusz) és Csehországban. Álmost és fiát Bélát 1113-ban megvakíttatta. Törvényei enyhébbek mint Szent Lászlóéi, de tovább erősíti a tulajdon védelmét Törvényeivel, szervezőmunkával tovább erősítette az egyházat. A nyitrai püspökséget megalapította.

21 Könyves Kálmán a Thúróczi Krónikában és a Képes Krónikában

22 Társadalmi viszonyok A szabadok közül a nemesi réteg megerősödik. Kialakul a nagybirtokos réteg. A szabadoknak kis birtokaik voltak. Kialakulóban volt egy réteg amely terményadókat fizetett, szolgák és nincstelen szabadok alkották.

23 Felhasznált irodalom Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007. Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán) Képek: A Ménfői csata (Képes Krónika): A várkonyi jelenet (A kard vagy a korona): I. András (Endre) sírja a Tihanyi Apátságban: Salamon segítséget kér IV. Henrik császártól: Géza feltételezett ábrázolása a szent koronán (Geobitzas Pistos): Szent László a Képes Krónikában: A Szent László herma: Könyves Kámán (Thúróczy Krónika), : Könyves Kámán (Képes Krónika)


Letölteni ppt "68. A nyugtalan évtizedek és Szent László, valamint Könyves Kálmán konszolidációja A 6. és a középiskola 2. osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések