Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. ADATBÁZISOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. ADATBÁZISOK"— Előadás másolata:

1 2014. 07. 20.szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu1 ADATBÁZISOK http://users.nik.uni-obuda.hu/szabozs/

2 2014. 07. 20.szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu2 ISMÉTLÉS…

3 2014. 07. 20.szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu3 SELECT Záradékok sorrendje 1.INTO 2.FROM 3.WHERE 4.GROUP BY 5.HAVING 6.UNION/MINUS 7.INTERSECT 8.ORDER BY

4 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu4 NÉZETEK

5 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu5 NÉZETEK CREATE VIEW {NÉV} AS {ALLEKÉRDEZÉS}; CREATE [OR REPLACE] …; DROP VIEW; Allekérdezések elkerüléséhez, illetve rövidítéséhez használható  „Modularizált”, részekre bontható lekérdezések  Áttekinthetőbb lekérdezések  Egy nézet egy konkrét feladatra (rész-lista létrehozására), ami később újra felhasználható  Normalizálás előtti állapot (join eredmény) mentése

6 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu6 NÉZETEK CREATE [OR REPLACE] VIEW …; Ugyanúgy használható, mint egy egyszerű tábla, főleg olvasásra használt (SELECT utasítással forrástáblaként, vagy később UPDATE/DELETE allekérdezéseként) DE lehetséges módosítani / törölni / beszúrni is akár (ha „updatable view” akkor közvetlenül, egyébként „instead of” triggerrel)

7 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu7 NÉZETEK create or replace view NumOfBeoszt AS select mgr as FonokID, count(*) as Num from emp group by mgr; select ename, Num from emp, NumOfBeoszt where empno=FonokID; drop view NumOfBeoszt; Ha változik az emp  változik a nézet is Create table vs Create view  részletesebben következő óra

8 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu8 NÉZETEK Általánosságban kijelentve: nem gyorsít, csak egyszerűsít Mi sosem fogunk olyan lekérdezést használni, ahol ez számítana Ha mégis kellene: „Materialized view” (Oracle/Sybase/DB2), „Indexed view” (MSSQL) PostgreSQL: 9.3+ (2013. szeptember) MySQL: csak triggerrel megoldható

9 NÉZETEK + ORDER BY SQL> create or replace view MyView as select * from emp order by ename; ORA & MySQL  View created. SQL> create or replace view MyView as (select * from emp order by ename); ORA  ORA-00907: missing right parenthesis MySQL  View created SQL> create or replace view MyView as ( select * from (select * from emp order by ename) ); ORA  View created. MySQL  ERROR subquery in the FROM??? 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu9

10 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu10 "FELSŐ-N ANALÍZIS" ROWNUM (LIMIT, TOP, ROWCOUNT, START AT)

11 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu11 ROWNUM Az Oracle minden eredmény-sorhoz sorszámot rendel, ez a ROWNUM mező WHERE-ben használható: select ename, rownum from emp where rownum<=3 order by ename; Az ORDER BY hátrébb van  Nem a rendezett sorból válogat  CSAK allekérdezéssel használható!!

12 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu12 ROWNUM SELECT rownum, ename FROM (select ename from emp order by ename) WHERE rownum<=3; SELECT rownum as order_num, ename, physical_num FROM (select rownum as physical_num, ename from emp order by ename) WHERE rownum<=3; WHERE rownum>1 ? WHERE rownum>=10 AND rownum<20 ?

13 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu13 ROWNUM SELECT rownum, ename FROM (select ename from emp order by ename) WHERE rownum>1;  ÜRES kimenet, a feltétel sosem lesz igaz… SELECT * FROM (select ename, rownum as sorsz from (select ename from emp order by ename) sub) WHERE sorsz>=3 and sorsz<6;

14 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu14 ROWNUM + NÉZET create or replace view sorrend as (select rownum as sorsz, al.* from (select * from emp order by ename) al); select * from sorrend where sorsz=6; select * from sorrend where sorsz>=3 and sorsz<6;

15 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu15 ROWNUM? CSAK az SQL2003 "szabványban" van hasonló dolog: window functions A leginkább implementáció-függő rész… !!! CSAK AZ ORACLE DIALEKTUST !!! !!! KELL ISMERNI !!! Most csak néhány google-kompatibilis kulcsszó…

16 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu16 ROWNUM ~ SZÁMOZÁSSAL MSSQL: select rownum=identity(int,1,1), ename into #temp from emp order by ename; select ename from #temp where rownum between {start} and {end}; SYBASE: select rownum = identity(3), ename into #tempA from emp order by ename; select ename from #tempA where rownum between {start} and {end};

17 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu17 ROWNUM ~ SZÁMOZÁSSAL, MYSQL set @num = 0; SELECT emp.*, @num := (@num + 1) as row_number from emp; set @num = 0; SELECT emp.ename, emp.sal, @num := (@num + 1) as row_number from emp order by emp.ename WHERE row_number between {start} and {end};

18 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu18 ROWNUM ~ SZŰRÉS MSSQL / SYBASE: set rowcount {num} SYBASE: select TOP {length} START AT {start} ename from emp order by ename; MSSQL: select TOP {length} ename from emp order by ename OFFSET {start}; (2012) Postgresql, MySQL: select ename from emp order by ename LIMIT {start},{length} [= LIMIT X OFFSET Y – Sybase és SQLite is]

19 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu19 ROWNUM EGZOTIKUS MEGOLDÁSOK INGRES: SELECT FIRST 10 * from T; INFORMIX: SELECT SKIP 20 FIRST 10 * FROM T order by c, d; INTERBASE, FIREBIRD: SELECT FIRST 10 SKIP 20 * FROM T; FIREBIRD: SELECT * FROM T ROWS 20 TO 30;

20 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu20 ROW_NUMBER() SQL:2008 ( DB2, Sybase, PostgreSQL ) SELECT * FROM EMP FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; SQL:2003 ( SQL SERVER 2005, Oracle 8i (2000), PostgreSQL 8.4 (2009) ) SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ENAME ASC) AS RNUM, ENAME FROM EMP; !!! CSAK A ROWNUM ISMERETE KELL!!!

21 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu21 MySQL = TOY DATABASE? 3.2x (1997-2004): „működik és gyors” (1992: Oracle 7: „integritás, eljárások, triggerek”) 4.1 (2004): Allekérdezések, prepared statements 5.0 (2005): Nézetek, eljárások, triggerek (De nem nézetre! Nézetek csak allekérdezések nélkül! Egy trigger / akció / időzítés!) 5.5 (2010): InnoDB default (integritás, tranzakciók!), majdnem minden allekérdezés mehet nézetbe Sun (2008), Oracle (2010) … Ingyenes, Gyors + Több tárolási motor + commit grouping + haldoklik?  MariaDB

22 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu22 PÉLDÁK

23 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu23 PÉLDA #1 Listázza azon dolgozókat, akiknek nincs, vagy nulla a jutalékuk, foglalkozási csoportjukban egynél többen vannak, valamint Dallas-ban vagy Chicago-ban dolgoznak.

24 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu24 RÉSZLEG-FELTÉTEL CREATE OR REPLACE VIEW data1 AS SELECT empno FROM emp, dept WHERE emp.deptno=dept.deptno AND dept.loc IN ('DALLAS', 'CHICAGO'); Eredmény: azon dolgozó-azonosítók listája, akik Dallasban, illetve Chicagoban dolgoznak

25 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu25 MUNKAKÖR-FELTÉTEL CREATE OR REPLACE VIEW data2 AS SELECT job FROM emp GROUP BY job HAVING count(*)>1; Eredmény: azon munkakörök listája, ahol egynél többen dolgoznak

26 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu26 MEGOLDÁS SELECT ename FROM emp WHERE ((comm=0) OR (comm is null)) AND empno IN (SELECT * FROM data1) AND job IN (SELECT * FROM data2); SELECT ename FROM emp, data1, data2 WHERE ((comm=0) OR (comm is null)) AND data1.empno=emp.empno AND data2.job=emp.job;  IN vs EXISTS  MySQL és Oracle alatt is működik mindkettő

27 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu27 PÉLDA #2 Minden részlegben jelenítsük meg a két legalacsonyabb fizetésű dolgozót, emellett jelenítsük meg a dolgozó részlegének fizetési arányát (a részleg legnagyobb és legkisebb fizetése közti különbség 15%-át)

28 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu28 SZÜKSÉGES ADATOK Részlegenként a legnagyobb és legkisebb fizetés különbsége  Data1  JOIN Részlegenként a két legalacsonyabb fizetésű dolgozó  Data2  WHERE

29 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu29 Nézettábla1 CREATE OR REPLACE VIEW data1 AS SELECT min(sal) as Minimum, max(sal) as Maximum, max(sal)-min(sal) as Delta, 0.15*(max(sal)-min(sal)) as DeltaPct, deptno FROM emp GROUP BY deptno; select * from data1;

30 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu30 Nézettábla2 Sorszámozásra gondolnánk, de ez túl bonyolult (+ lassú, rossz…) Amikor (!!!) lehet, kerülni ajánlott a használatát Túl mély allekérdezés-lánc, bár ez nézetekkel elkerülhető Alternatív megoldási módszer … Darabszámolással?

31 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu31 Nézettábla2 CREATE OR REPLACE VIEW data2 AS SELECT empno FROM emp kulso WHERE (SELECT count(*) FROM emp belso WHERE (belso.sal { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2131595/slides/slide_31.jpg", "name": "7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu31 Nézettábla2 CREATE OR REPLACE VIEW data2 AS SELECT empno FROM emp kulso WHERE (SELECT count(*) FROM emp belso WHERE (belso.sal

32 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu32 MEGOLDÁS SELECT ename, sal, emp.deptno, deltapct FROM emp, data1 WHERE emp.deptno=data1.deptno AND empno IN (select * from data2); SELECT ename, sal, emp.deptno, deltapct FROM emp, data1, data2 WHERE emp.deptno=data1.deptno AND emp.empno=data2.empno;

33 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu33 Nézettábla2 alternatíva Cél: CREATE OR REPLACE VIEW data2 AS SELECT empno FROM reszlegsorrend WHERE sorrend<=2; Vagyis: használjunk valahogy sorszámozást!

34 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu34 Nézettábla2 alternatíva (rownum, Oracle) Sorrendnézet: CREATE OR REPLACE VIEW deptsal AS (SELECT rownum as dsal, al.* FROM (select * from emp order by deptno,sal) al ); Minden részlegből kell az első kettő –Második ZH-ban: ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY sal PARTITION BY deptno) –Most: 1 + {sorszám} - {részleg_minimum_sorszáma}

35 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu35 Nézettábla2 alternatíva (rownum, Oracle) Részlegen belüli sorrend: CREATE OR REPLACE VIEW deptsal2 AS ( SELECT a.*, (1+a.dsal- (select min(dsal) from deptsal b where b.deptno=a.deptno) ) AS dsal2 FROM deptsal a );

36 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu36 MEGOLDÁS CREATE OR REPLACE VIEW data2 AS SELECT empno FROM deptsal2 WHERE dsal2<=2; SELECT ename, sal, emp.deptno, deltapct FROM emp, data1, data2 WHERE emp.deptno=data1.deptno AND emp.empno=data2.empno;  csak 6 sor a 7 helyett!!!

37 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu37 Nézettábla2 alternatíva (rownum, MySQL) set @num = 0; create or replace view deptsal as SELECT empno, deptno, sal, @num := (@num + 1) as row_number FROM emp ORDER BY deptno, sal; View's SELECT contains a variable or parameter Változó + UPDATE/VIEW  VÉR, VERÍTÉK, KÖNNYEK … Vagy stored procedure … Vagy favágás?

38 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu38 Nézettábla2 alternatíva (rownum, MySQL) drop table if exists deptsal; set @num = 0; create table deptsal as SELECT empno, deptno, sal, @num := (@num + 1) as dsal FROM emp ORDER BY deptno, sal; select * from deptsal;

39 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu39 Nézettábla2 alternatíva (rownum, MySQL) drop table if exists deptsal2; create table deptsal2 AS SELECT a.*, ( 1+a.dsal- (select min(dsal) from deptsal b where b.deptno=a.deptno) ) AS dsal2 FROM deptsal a; select * from deptsal2;

40 7/20/2014szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu40 MEGOLDÁS CREATE OR REPLACE VIEW data2 AS SELECT empno FROM deptsal2 WHERE dsal2<=2; SELECT ename, sal, emp.deptno, deltapct FROM emp, data1, data2 WHERE emp.deptno=data1.deptno AND emp.empno=data2.empno;  A lekérdezés vége változatlan, és mindenhol működik!  Amikor csak lehet, a nézetek használata javasolt

41 2014. 07. 20.szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu41 FELADAT Jelenítsük meg a dolgozók nevét, részlegének nevét, és a főnökük nevét. A listában szerepeljen a dolgozók és a főnökök jövedelembeállási értéke is. Jövedelembeállási érték: (jövedelem) – (a vele egy évben belépett dolgozók átlagjövedelme)


Letölteni ppt "2014. 07. ADATBÁZISOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések