Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÁMI_11 rögvest kezdünk. MÁMI_12 kérem, kapcsolják ki vagy némítsák el mobiltelefonjaikat, hogy ne zavarják vele az előadást köszönöm!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÁMI_11 rögvest kezdünk. MÁMI_12 kérem, kapcsolják ki vagy némítsák el mobiltelefonjaikat, hogy ne zavarják vele az előadást köszönöm!"— Előadás másolata:

1 MÁMI_11 rögvest kezdünk

2 MÁMI_12 kérem, kapcsolják ki vagy némítsák el mobiltelefonjaikat, hogy ne zavarják vele az előadást köszönöm!

3 MÁMI_13 általános mérnöki ismeretek 2+1, v, 4 kr

4 MÁMI_14 Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet Korondi Endre ny.docens korondi.endre@rkk.uni-obuda.hu

5 MÁMI_15 a tárgy helye kredit term.tud. ai.40 gazd.+humán28 műszaki törzs39 gazd. törzs38 modulok20 egyéb, záród. 210

6 MÁMI_16 a tárgy helye kredit term.tud. ai.40 gazd.+humán28 műszaki törzs39 gazd. törzs38 modulok20 egyéb, záród. 210 műszaki ábrázolás ált. mérnöki ismeretek tervezéselmélet web programozás

7 MÁMI_17 a tárgy tartalma a mérnöki munka a mérnöki etika energiafelhasználás, energiagazdálkodás az energiaátalakítás és –transzfer gépei az anyagátalakítás és –transzfer gépei gépek üzeme, gépcsoport zárthelyi gépszerkezetek elemei gépészeti anyagok megmunkálása a mérnöki tervezés alapjai, optimalizálás rendszerelméleti alapok, szabványosítás

8 MÁMI_18 a tárgy tartalma a mérnöki munka a mérnöki etika energiafelhasználás, energiagazdálkodás az energiaátalakítás és –transzfer gépei az anyagátalakítás és –transzfer gépei gépek üzeme, gépcsoport zárthelyi gépszerkezetek elemei gépészeti anyagok megmunkálása a mérnöki tervezés alapjai, optimalizálás rendszerelméleti alapok, szabványosítás számítási gyakorlat

9 MÁMI_19 általános mérnöki ismeretek mert olyan dolgokról szól, amik nem kapcsolódnak szorosan egy-egy iparághoz vagy tevékenységi területhez

10 MÁMI_110 követelmények gyakorlat kötelező, előadás ajánlott aláírás feltétele: jelenlét + sikeres zh zárthelyi (1 pótlási lehetőséggel) 40%-ban beszámít a vizsgába írásbeli vizsga (minimum: 40%, 1 pótlási lehetőséggel)

11 MÁMI_111 irodalom ajánlott: Dr. Patkó István: Műszaki ábrázolás és gépszerkezetek II., BMF RKK, 2001. Általános géptan (sz.: Dr. Vass Attila), Gödöllői Innovációs Központ, 2004 Kovács Attila: Általános géptan, Műegyetemi kiadó, 1999 dr. Legeza László: Mérnöki etika, BGK jegyzet 3019 Pattantyús Ábrahám Géza: Gépek szerkezete és üzemtana. MK, 1992 Hütte: A mérnöki tudományok kézikönyve. Springer Hungarica, 1993 általában olvassunk/ nézzünk műszaki dolgokat

12 MÁMI_112 ember - környezet környezet fajtái: természeti / társadalmi fizikai / szellemi világegyetem......elemi részecskék ember – környezet kölcsönhatása megismerés

13 MÁMI_113 küldetésnyilatkozat Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar célkitűzése és feladata olyan integrált műszaki- gazdasági ismeretekkel rendelkező műszaki menedzserek, valamint közgazdászok képzése, akik magas szintű és korszerű elméleti ismeretek mellett a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható szaktudással, idegennyelv- ismerettel és kommunikációs készséggel rendelkeznek, ami versenyképessé teszi őket a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon.

14 MÁMI_114 műszaki menedzser A műszaki menedzser alapszakot elvégzők gazdálkodási mérnöki végzettséget szereznek. Ahogy a végzettség neve is jelzi, az alapszakon a műszaki és természettudományi ismeretek mellett a gazdálkodási és szervezéstudományi tudás megszerzése is követelmény. A gazdálkodási mérnökök a műszaki technológiákhoz, eszközökhöz mint termékekhez, szolgáltatásokhoz viszonyulnak. Feladatuk – az értékesítés, szolgáltatás – ellátásához informatikai, pénzügyi és humán folyamatokat is irányítaniuk kell. Mi a vonzó a műszaki menedzserek munkájában? Talán éppen a műszaki és humán tudás, készségek kettőssége, emellett a kapcsolatépítési és kommunikációs lehetőségek. A műszaki menedzser kommunikációs kapocs egy vállalat szervezetében, hiszen szakmai felkészültségével képes együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt.

15 MÁMI_115 műszaki menedzser= kicsi(t) mérnök

16 MÁMI_116 mérnök Értelmező kéziszótár, 1992: „ Műszaki egyetemen, főiskolán oklevelet szerzett szakember” Révai lexikon, 1937: „Minden olyan ember, aki a technikai tudományok alkalmazásával foglalkozik és erre képesítést nyert” gyakorlati ismeretek, eljárások és módszerek

17 MÁMI_117 mérnöki ismeretek alaptudományok alkalmazott tud. műveletek............................... technológia tudományterületek: társadalomtudományok élettelen természettud. –matematika, fizika –műszaki tudományok –..... élettudományok … interdiszciplináris multidiszciplináris

18 MÁMI_118 mérnöki ismeretek alapok: műszaki tudományok közgazdaságtudomány  PIACGAZDASÁG nem elég, ha a termék szép és jó...

19 MÁMI_119 mérnöki hivatás „A mérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi érzékkel párosult jellemerőre és felelősségtudásra van szükség” Pattantyús Ábrahám Géza 1885-1956

20 MÁMI_120 mérnöki eskü Én,.......... fogadom, hogy mérnöki tudásomat és képzettségemet az emberiség felemelkedése, a műszaki haladás szolgálatába állítom, korszerű ismeretekkel folyamatosan bővítem. Mérnöki hivatásom gyakorlásában az emberek biztonságát és egészségét, a környezet ésszerű védelmét mindenkor figyelembe veszem.* Tevékenységem során etikus magatartásra törekszem, kibocsátó főiskolámmal a kapcsolatot ápolom. (* régebben : és nem lépem túl illetékességem határait)

21 MÁMI_121 mérnöki számítások cél: megfelelő termék, gép, folyamat terület: pl. szilárdsági, hőtani, gazdasági... funkció: méretezés (milyen legyen?) ellenőrzés (megfelelő-e?) adatok, képlet, határértékek, pontosság

22 MÁMI_122 a mérnöki munka eszközei képletek (összefüggések)  numerikus módszerek: –számológép , számítógép grafikus módszerek (nomogram, szerkesztés) táblázatok, kézikönyvek gyártmánykatalógusok (kiválasztás) tervezési segédletek „célszerű” verbális és grafikus kommunikáció

23 MÁMI_123 számológépek

24 MÁMI_124 típusok 1 analóg digitális hardver/ szoftver/ firmver

25 MÁMI_125 típusok 2 hol van? –önálló –mobilban –számítógépben… mit tud? egyszerű (alapműveletes) tudományos grafikus programozható ….

26 MÁMI_126 leírás vagy tesztelés RTFM = read the fu..ing manual (ha nincs leírás : kölcsönkérés mástól/ boltból, net, intelligencia…) műveleti sorrend2+3 = pontosság2/3 = ×3 = függvények25  DRG30 sin ha elállítjuk, de nem tudjuk, mit és hol: elem kivétele vagy reset (hátul kis lyuk…) használhat

27 MÁMI_127 billentyűk 2ndFtöbbfunkciós billentyűk asin, arc+sin, sin -1 arcsin a b/ctörtek hms, ‘ ‘’ ‘’’idő/szög M, STO, RCL….memória x  Mkétváltozós fgv y x nem egész kitevőjü hatvány r  p, p  rderékszögű-polár konverzió (r,  ) bin/oct/dec/hex, A…Fszámrendszerek stat/data..statisztikai műveletek DEL, CE, ←utolsó jegy/ adat törlése EXP, EEnormál alak kitevője ENG„mérnöki” alak 10, 10 3, 10 6 …

28 MÁMI_128 alapvető tanácsok nézzük a kijelzőt is! (elütés, bizonytalan billentyűk… ha kell, javítsuk! (CE, del, újabb operátor..) memória, zárójel használata (NE ÍRJUNK!) becsüljük meg az eredményt! ha van fizikai tartalma, LEHETSÉGES? gyanús esetben újra!

29 MÁMI_129 számolóábra (nomogram)

30 mértékrendszer SI alapegységek: m, kg, s, A, K, cd, mol kiegészítő egységek: rad, srad alkalmazható, nem SI pl.: C °, °’”, bar… dimenzió V=L / T mennyiségegyenlet, mértékegységegyenlet ω = 2 Π nω = n/9.55 [ω] = rad/s [n] = f/min MÁMI_130

31 MÁMI_131 prefixumok 12 kg + 250 dkg = ?gramm 3 cl + 4 cm 3 = ?liter hekto- deka- - deci- centi- jototta (10 48 ), kibi (1000!)

32 MÁMI_132 10 6

33 MÁMI_133 mértékegységátszámítások  táblázat  számológép, számítógép on/offline.…  csak úgy: 1 km/h = 1000 m/3600 s  0.278 m/s 18 m/s = ? km/h 1 hüvelyk/zoll = 25.4 mm

34 MÁMI_134 köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "MÁMI_11 rögvest kezdünk. MÁMI_12 kérem, kapcsolják ki vagy némítsák el mobiltelefonjaikat, hogy ne zavarják vele az előadást köszönöm!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések