Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rögvest kezdünk MÁMI_1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rögvest kezdünk MÁMI_1."— Előadás másolata:

1 rögvest kezdünk MÁMI_1

2 kérem, kapcsolják ki vagy némítsák el mobiltelefonjaikat, hogy ne zavarják vele az előadást
köszönöm! MÁMI_1

3 általános mérnöki ismeretek
2+1, v, 4 kr MÁMI_1

4 Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet
Korondi Endre ny.docens MÁMI_1

5 a tárgy helye term.tud. ai. 40 gazd.+humán 28 műszaki törzs 39
kredit term.tud. ai. 40 gazd.+humán 28 műszaki törzs 39 gazd. törzs 38 modulok 20 egyéb, záród. 210 MÁMI_1

6 a tárgy helye term.tud. ai. 40 gazd.+humán 28 műszaki törzs 39
kredit term.tud. ai. 40 gazd.+humán 28 műszaki törzs 39 gazd. törzs 38 modulok 20 egyéb, záród. 210 műszaki ábrázolás ált. mérnöki ismeretek tervezéselmélet web programozás MÁMI_1

7 a tárgy tartalma a mérnöki munka a mérnöki etika
energiafelhasználás, energiagazdálkodás az energiaátalakítás és –transzfer gépei az anyagátalakítás és –transzfer gépei gépek üzeme, gépcsoport zárthelyi gépszerkezetek elemei gépészeti anyagok megmunkálása a mérnöki tervezés alapjai, optimalizálás rendszerelméleti alapok, szabványosítás MÁMI_1

8 a tárgy tartalma a mérnöki munka a mérnöki etika
energiafelhasználás, energiagazdálkodás  az energiaátalakítás és –transzfer gépei az anyagátalakítás és –transzfer gépei gépek üzeme, gépcsoport  zárthelyi gépszerkezetek elemei gépészeti anyagok megmunkálása a mérnöki tervezés alapjai, optimalizálás  rendszerelméleti alapok  , szabványosítás  számítási gyakorlat MÁMI_1

9 általános mérnöki ismeretek
mert olyan dolgokról szól, amik nem kapcsolódnak szorosan egy-egy iparághoz vagy tevékenységi területhez MÁMI_1

10 követelmények gyakorlat kötelező, előadás ajánlott
aláírás feltétele: jelenlét + sikeres zh zárthelyi (1 pótlási lehetőséggel) 40%-ban beszámít a vizsgába írásbeli vizsga (minimum: 40%, 1 pótlási lehetőséggel) MÁMI_1

11 irodalom ajánlott: Dr. Patkó István: Műszaki ábrázolás és gépszerkezetek II., BMF RKK, 2001. Általános géptan (sz.: Dr. Vass Attila), Gödöllői Innovációs Központ, 2004 Kovács Attila: Általános géptan, Műegyetemi kiadó, 1999 dr. Legeza László: Mérnöki etika, BGK jegyzet 3019 Pattantyús Ábrahám Géza: Gépek szerkezete és üzemtana. MK, 1992 Hütte: A mérnöki tudományok kézikönyve. Springer Hungarica, 1993 általában olvassunk/ nézzünk műszaki dolgokat MÁMI_1

12 ember - környezet környezet fajtái: természeti / társadalmi
fizikai / szellemi világegyetem elemi részecskék ember – környezet kölcsönhatása megismerés MÁMI_1

13 küldetésnyilatkozat Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar célkitűzése és feladata olyan integrált műszaki-gazdasági ismeretekkel rendelkező műszaki menedzserek, valamint közgazdászok képzése, akik magas szintű és korszerű elméleti ismeretek mellett a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható szaktudással, idegennyelv-ismerettel és kommunikációs készséggel rendelkeznek, ami versenyképessé teszi őket a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. MÁMI_1

14 műszaki menedzser A műszaki menedzser alapszakot elvégzők gazdálkodási mérnöki végzettséget szereznek. Ahogy a végzettség neve is jelzi, az alapszakon a műszaki és természettudományi ismeretek mellett a gazdálkodási és szervezéstudományi tudás megszerzése is követelmény. A gazdálkodási mérnökök a műszaki technológiákhoz, eszközökhöz mint termékekhez, szolgáltatásokhoz viszonyulnak. Feladatuk – az értékesítés, szolgáltatás – ellátásához informatikai, pénzügyi és humán folyamatokat is irányítaniuk kell. Mi a vonzó a műszaki menedzserek munkájában? Talán éppen a műszaki és humán tudás, készségek kettőssége, emellett a kapcsolatépítési és kommunikációs lehetőségek. A műszaki menedzser kommunikációs kapocs egy vállalat szervezetében, hiszen szakmai felkészültségével képes együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. MÁMI_1

15 műszaki menedzser= kicsi(t) mérnök
MÁMI_1

16 mérnök Értelmező kéziszótár, 1992:
„ Műszaki egyetemen, főiskolán oklevelet szerzett szakember” Révai lexikon, 1937: „Minden olyan ember, aki a technikai tudományok alkalmazásával foglalkozik és erre képesítést nyert” gyakorlati ismeretek, eljárások és módszerek MÁMI_1

17 mérnöki ismeretek alaptudományok alkalmazott tud. műveletek
technológia tudományterületek: társadalomtudományok élettelen természettud. matematika, fizika műszaki tudományok ..... élettudományok interdiszciplináris multidiszciplináris MÁMI_1

18 nem elég, ha a termék szép és jó...
mérnöki ismeretek alapok: műszaki tudományok közgazdaságtudomány PIACGAZDASÁG nem elég, ha a termék szép és jó... MÁMI_1

19 mérnöki hivatás „A mérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi érzékkel párosult jellemerőre és felelősségtudásra van szükség” Pattantyús Ábrahám Géza MÁMI_1

20 mérnöki eskü Én, fogadom, hogy mérnöki tudásomat és képzettségemet az emberiség felemelkedése, a műszaki haladás szolgálatába állítom, korszerű ismeretekkel folyamatosan bővítem. Mérnöki hivatásom gyakorlásában az emberek biztonságát és egészségét, a környezet ésszerű védelmét mindenkor figyelembe veszem.* Tevékenységem során etikus magatartásra törekszem, kibocsátó főiskolámmal a kapcsolatot ápolom. (* régebben : és nem lépem túl illetékességem határait) MÁMI_1

21 mérnöki számítások cél: megfelelő termék, gép, folyamat
terület: pl. szilárdsági, hőtani, gazdasági... funkció: méretezés (milyen legyen?) ellenőrzés (megfelelő-e?) adatok, képlet, határértékek, pontosság MÁMI_1

22 a mérnöki munka eszközei
képletek (összefüggések)  numerikus módszerek: számológép , számítógép grafikus módszerek (nomogram, szerkesztés) táblázatok, kézikönyvek gyártmánykatalógusok (kiválasztás) tervezési segédletek „célszerű” verbális és grafikus kommunikáció MÁMI_1

23 számológépek MÁMI_1

24 típusok 1 analóg digitális hardver/ szoftver/ firmver MÁMI_1

25 típusok 2 hol van? mit tud? önálló mobilban számítógépben…
egyszerű (alapműveletes) tudományos grafikus programozható …. MÁMI_1

26 leírás vagy tesztelés RTFM = read the fu..ing manual
(ha nincs leírás : kölcsönkérés mástól/ boltból, net, intelligencia…) műveleti sorrend = pontosság 2/3 = ×3 = függvények 25  DRG sin ha elállítjuk, de nem tudjuk, mit és hol: elem kivétele vagy reset (hátul kis lyuk…) használhat MÁMI_1

27 billentyűk 2ndF többfunkciós billentyűk asin, arc+sin, sin-1 arcsin
a b/c törtek hms, ‘ ‘’ ‘’’ idő/szög M, STO, RCL…. memória x M kétváltozós fgv yx nem egész kitevőjü hatvány r p, p r derékszögű-polár konverzió (r, ) bin/oct/dec/hex, A…F számrendszerek stat/data.. statisztikai műveletek DEL, CE, ← utolsó jegy/ adat törlése EXP, EE normál alak kitevője ENG „mérnöki” alak 10, 103, 106… MÁMI_1

28 alapvető tanácsok nézzük a kijelzőt is! (elütés, bizonytalan billentyűk… ha kell, javítsuk! (CE, del, újabb operátor..) memória, zárójel használata (NE ÍRJUNK!) becsüljük meg az eredményt! ha van fizikai tartalma, LEHETSÉGES? gyanús esetben újra! MÁMI_1

29 számolóábra (nomogram)
MÁMI_1

30 mértékrendszer SI alapegységek: m, kg, s, A, K, cd, mol
kiegészítő egységek: rad, srad alkalmazható, nem SI pl.: C °, °’”, bar… dimenzió V=L / T mennyiségegyenlet, mértékegységegyenlet ω = 2 Πn ω = n/9.55 [ω] = rad/s [n] = f/min MÁMI_1 30

31 prefixumok 12 kg + 250 dkg = ? gramm 3 cl + 4 cm3 = ? liter
hekto- deka- - deci- centi- jototta (1048), kibi (1000!) MÁMI_1 31

32 106 MÁMI_1

33 mértékegységátszámítások
táblázat számológép, számítógép on/offline.… csak úgy: 1 km/h = 1000 m/3600 s  m/s 18 m/s = ? km/h 1 hüvelyk/zoll = 25.4 mm MÁMI_1

34 köszönöm figyelmüket! MÁMI_1


Letölteni ppt "Rögvest kezdünk MÁMI_1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések