Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Küszöbölés Szegmentálás I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Küszöbölés Szegmentálás I."— Előadás másolata:

1 Küszöbölés Szegmentálás I.
Vámossy Zoltán 2004 (Kató Zoltán – Szeged, Bebis – Nevada Univ. , Ribeiro – Florida alapján)

2 CV rendszer általános modellje

3 Képoperációk osztályozása
Képtérben történő műveletek Pont alapú transzformációk Maszk, vagy ablak alapú transzformációk Geometriai transzformációk Teljes képre vonatkozó transzformációk Frekvencia tartományban módszerek

4 Pont alapú: küszöbölés

5 Hisztogram Olyan grafikon, amely minden lehetséges szürkeárnyalathoz megadja a képen az adott árnyalatú pixelek számát Ha normalizáljuk (minden értéket elosztunk a kép méretével), akkor az egyes pixelértékek előfordu-lási valószínűségét kapjuk

6 Hisztogram A digitális kép [0, L-1] intenzitástartományban tekintett hisztogramja: h(rk) = nk ahol rk a k-ik szürkeségi érték, nk azoknak a pixeleknek a száma, amelyeknek az intenzitása rk h(rk) a digitális kép hisztogramja rk intenzitásnál unsigned char* x; x = image->data; for (i= sor * oszlop; i = 0; i--) hist[*x++]++;

7 Normalizált hisztogram
A hisztogram minden rk intenzitás összdarabszámát (nk-t) elosztjuk a kép pixeleinek számával (n): p(rk) = nk / n p(rk) az rk intenzitás előfordulásának valószínűségét becsüli A normalizált hisztogram elemeinek összege 1

8 Megvilágítás és visszaverődés Fényviszonyok hatása
Kis kitérő megjegyzések

9 Intenzitás - megvilágítás
Egy szürkeárnyalatos kép fényintenzitást rögzít A rögzített intenzitás egy (x, y) pontban lényegében két összetevő szorzata: f(x, y) = r(x, y) * i(x, y) a felület visszaverődési tulajdonsága (reflectance): 0 < r(x, y) < 1 (r értékek: fekete bársony 0.01; rozsdamentes acél 0.65; fehérszínű fal 0.8; hó 0.93) illetve a megvilágítás erőssége: 0 < i(x, y) < ∞ (i értékek: felhőtlen napsütés 9000 footcandle, szoba 100, felhős idő 1000) Ha a megvilágítás egyenletes (vagyis i(x, y) konstans), akkor f(x, y) jól tükrözi a szegmentálandó felületek visszaverődési tulajdonságát -> a hisztogram jól használható (tulajdonságok meghatározása egyszerűbb) Ha a megvilágítás nem egyenletes, akkor a f(x, y) torzítottan adja vissza r(x, y)-t -> a hisztogramból nyert információ félrevezető lehet

10 Megvilágítás (illumináció)
A cél konstans megvilágítás elérése annak érdekében, hogy a hibák effektusok, tulajdonságok kiderüljenek, könnyebben azonosíthatók legyenek Fényforrások: Izzólámpa: olcsó, de erős árnyék diffúz (szórt) fény: kicsi árnyék Probléma 1: degradálódás. Ha a szoftver a belső fény abszolút intenzitását veszi figyelembe és ennek változására érzékeny, ez probléma, mivel a fényerő idővel degradálódik. Megoldás: a rendszer önkalibráló és/vagy fénymérő. Probléma 2: vibrálás.

11 Intenzitás Lmin=imin*rmin>0; gyakorlati érték = 0.005
Lmax=imax*rmax< ∞ gyakorlati érték=100 Szürkeségi árnyalatok: f(x,y) є [Lmin, Lmax] (gray scale interval), szokás ezt az intervallumot eltolni a [0, L]-be, ahol L = Lmax-Lmin Emlékeztető - Képvétel lépései: (x,y) = digitalizálás = image sampling amplitúdó (f(x, y)) digitalizálás = gray level quantization

12 Feltevések és módszerek
Küszöbölés Feltevések és módszerek

13 Küszöbölés (thresholding)
Alapfeltevések: Az objektum és a háttér eltérő intenzitású (nagy kontraszt) A kapott két halmaz átlagos intenzitásának eltérése a legnagyobb legyen Az objektum és a háttér homogén intenzitású Például: sötét objektum világos háttéren: f(x,y) - input kép; t(x,y) - szegmentált kép; T=küszöbérték f(x,y)<=T -> t(x,y)=1 (object) f(x,y)>T -> t(x,y)=0 (background)

14 Küszöbérték meghatározása
Zajos kép esetében nehéz (~lehetetlen) kielégítő küszöbértéket meghatározni -> a szegmentálás inhomogén lesz. Zajszűrés jelenthet megoldást, ha nem túl nagy a zaj…

15 Küszöbérték meghatározása
Lehet az input képtől függetlenül, manuálisan rögzített érték Egyszerű Kontrollált környezetben jól használható (ipari alkalmazások) Adaptív eljárások, melyek az input képhez automatikusan választják ki az optimális küszöbértéket: Objektumok, alkalmazás, környezet ismeretében (méretek, intenzitások, objektum számok) Globális hisztogramból klaszterezéssel számított érték Lehet küszöb: medián (fele objektum, fele háttér); átlag Isodata algoritmus (Yanni) Otsu algoritmus Lokálisan változó érték (egyenetlen megvilágítás) Niblack algoritmus

16 Hisztogram alapján A homogén intenzitású régiók erős csúcsot jelentenek a hisztogramban

17 Hisztogram alapján – több szintben
Több küszöb szerint is lehet szétvágni If f (x, y) < T1 then f (x, y) = 255 else if T1 <= f (x, y) < T2 then f (x, y) = 128 else f (x, y) = 0 Ha a hisztogramnak erős csúcsai vannak, mély elválasztó völgyekkel, akkor könnyebb a szeparálás

18 Küszöbölés p-ed résznél
Ha tudjuk, hogy a háttérhez és a tárgyhoz tartozó pontok aránya ~1/p (pl. a nyomtatott szöveg betűi kb. 1/10-ét foglalják el a lapnak), akkor a T küszöb választása: ahol pi az i intenzitás relatív gyakorisága.

19 Küszöbölés p-ed résznél

20 Hiszterézises küszöbölés
Ha nincs “tiszta” völgy a hisztogramban, akkor a háttérben sok olyan pixel van, aminek az intenzitása megegyezik az objektum pixeleinek intenzitásával és fordítva Két küszöböt definiálunk a völgy két szélénél A nagyobb küszöb feletti pixelek objektumok, a kisebb alatti háttér A két küszöb közötti akkor objektum, ha létezik objektumhoz tartozó szomszédos pixele

21 Hiszterézises küszöbölés

22 Isodata algoritmus Jól használható, ha az előtér és a háttér kb. ugyanannyi pixelből áll. Inicializálás: a hisztogramot két részre osztjuk (célszerűen a felezőponton): T0 Kiszámítjuk az objektum, valamint a háttér intenzitásának középértékét: TO, TB (küszöbnél kisebb intenzitásúak, ill. nagyobbak átlaga) Az új küszöbérték a két középérték átlaga: Ti=(TO+TB)/2 Vége, ha a küszöbérték már nem változik: Tk+1=Tk

23 Otsu algoritmus I. A bemeneti kép L szürkeárnyalatot tartalmaz
A normalizált hisztogram minden i szürkeértékhez megadja az előfordulás gyakoriságát (valószínűségét): pi Az algoritmus lényege: keressük meg azt a T küszöbszámot, amely maximalizálja az objektum-háttér közötti varianciát (szórás négyzetet). Homogén régiónak a varianciája kicsi Bimodális histogramot tételez fel

24 Otsu algoritmus II. A háttér/előtér pixelek gyakorisága (valószínűsége) A háttér, előtér és teljes kép középértéke

25 Otsu algoritmus III. Objektum és háttér pixelek középértéke:
Varianciák:

26 Otsu algoritmus IV. Teljes kép varianciája:
Az osztályon belüli és osztályok közötti varianciák: ahol az osztályok közötti variancia és az osztályon belüli variancia

27 Otsu algoritmus V. A teljes szórás nem függ T-től, T-t úgy kell beállítani, hogy a két osztály közötti variancia a legnagyobb legyen és az osztályon belüli variancia a legkisebb. Maximalizáljuk , ami a következő módon is írható: ahol Induljunk el a hisztogram kezdetétől és nézzük meg, hogy milyen T-re maximális

28 Otsu algoritmus összefoglaló
A hisztogram elejéről kezdve nézzük meg minden szürkeértéket, mint lehetséges küszöböt: Számoljuk ki σB2(T) értékét µ(T), µB(T) és qB(T) segítségével Számoljuk ki σO2(T) értékét µ(T), µO(T) és qO(T) segítségével Mindaddig növeljük T értékét, amíg σB*2(T) növekszik Ez az algoritmus feltételezi, hogy σB*2(T)-nek egyetlen maximuma van és a histogram bimodális! Nem jó az algoritmus: Nagyon eltérő méretű osztályoknál Változó megvilágításnál

29 Példák Isodata Otsu

30 Lokálisan változó küszöbölés
Lokális küszöbölés Niblack algoritmus Nem egyenletes megvilágítás kezelése

31 Lokálisan változó küszöbérték
Mit tehetünk abban az esetben, ha az objektum vagy a háttér nem homogén? Amennyiben az objektum és a háttér kontrasztja lokálisan továbbra is nagy, akkor alkalmazhatunk lokális küszöbölést

32 Lokális hisztogram + Otsu

33 Példa adaptív küszöbölésre
Globális és lokális küszöbölés

34 Dinamikus lokális küszöbölés
T(x,y) = ablak_átlag(x,y) – C, ahol ablak_átlag(x,y) az (x,y) pont k x k –as környezetében számított átlag és C: konstans. eredeti globális dinamikus (k=7, C = 7)

35 Niblack algoritmus Egyetlen küszöb nem elegendő az objektum és háttér szétválasztásához Változó küszöbérték (T(i,j)) kell, amely követi az intenzitásváltozásokat: T(i, j) = μ(i, j) + k *σ(i, j) (i,j) adott környezetében: µ(i, j) – középérték σ(i,j) – szórás k mennyire vegyük figyelembe a szórást Sötét objektum k < 0 Világos objektum k > 0 Általában |k| ~ A környezet méret: elég kicsi lokális részek megőrzésére, elég nagy zaj elnyomására (15 x 15)

36 Niblack algoritmus: példák
Forrás Niblack k = -0, x 30 Otsu k = -0, x 30 Niblack k = -0, k = -0,2 15 x x 60 Niblack k = -0, k = -0,5 15 x x 60

37 Postprocessing “ghost” objektumok eltüntetése
Számítsuk ki az átlagos gradiens értékét az objektumok élei mentén Töröljük le azokat az objektumokat, amelyeknek az átlagos gradiense egy adott küszöbérték alatt van

38 Postprocessing példák
Eredeti Niblack k= X15 Gradiens postprocess után

39 Nem egyenletes megvilágítás kezelése
Egyenetlen megvilágítás esetén egy lehetséges megközelítés, hogy a kép intenzitást egyszerű függvénynek (pl. ferde sík) tételezzük fel A küszöbölés: sík feletti és alatti intenzitások segítségével


Letölteni ppt "Küszöbölés Szegmentálás I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések