Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mubarak Shah (University of Central Florida) és társai anyaga alapján

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mubarak Shah (University of Central Florida) és társai anyaga alapján"— Előadás másolata:

1 Mubarak Shah (University of Central Florida) és társai anyaga alapján
Szegmentálás II. Vámossy Zoltán Mubarak Shah (University of Central Florida) és társai anyaga alapján

2 Régió szegmentálás Mubarak Shah: Fundamentals of Computer Vision 1992 és Szegedi kollégák (Kuba Attila, Palágyi Kálmán, Kató Zoltán) anyagai alapján

3 Csoportosítás (clustering)

4 Szegmentálás - felosztás
R4 R1 R2 R6 R3 R5

5 Régió szegmentálás

6 Régió szegmentálás

7 Réteg reprezentáció

8 Hierarchikus szegmentálás
Kiinduló kép finomodó szegmentációs szegmentációk fa

9 Szegmentálás Az I(x, y) kép szegmentálása kapcsolódó részképekre (régiókra) bontást jelent Keressük R1, R2, ….,Rn összefüggő régiókat úgy, hogy Az i-ik régióban minden pixelre teljesül valamilyen hasonlósági feltétel P(Ri) = 1

10 Hasonlósági feltételek
A részkép minden pixele ugyanolyan intenzitású Bármely részképben a pixelek intenzitása nem különbözik jobban egymástól, mint egy adott küszöb Bármely részképben a pixelek intenzitása nem különbözik jobban a régió átlagos intenzitásától, mint egy adott küszöb Bármely régióban az intenzitásértékek szórása kicsi

11 A szegmentálás sikeres ha …
a régiók homogének és egyenletesek (uniformitás), a régiók belsejében nincsenek lyukak, a szomszédos régiók között jelentős különbség van, a szegmensek közötti határ egyszerű és pontos.

12 Szegmentálási módszerek
küszöböléses (lásd korábban is) él-alapú régió-alapú illesztésen alapuló

13 A küszöbölés típusai Globális: T = T{I(x,y)}
Lokális: T = T{A(x,y), I(x,y)} Dinamikus: T = T{x, y, A(x,y), I(x,y)}, ahol (x,y): pozíció, A(x,y): az (x,y) környezetéből számított valamilyen lokális tulajdonság, I(x,y): intenzitás (x,y)-ban

14 Egyszerű küszöbölés

15 Hisztogram alapú szegmentálás - példa

16 Hisztogram alapú szegmentálás - példa

17 Valós hisztogramok Nem valós Valós (zajos)

18 Valós hisztogram Zajos - simítás!
A hisztogramon hajtsunk végre átlagoló, vagy 1D Gauss szűrés(eke)t! Peak - csúcs csúcs völgy csúcs völgy völgy

19 Él-alapú szegmentálás
A hisztogram csak a szürkeségi értékek előfordulási gyakoriságát mutatja meg, a pozíciók, a szomszédos elemek szürkesége és egyéb információk hiányoznak. Ahhoz, hogy zárt és összefüggő határvonalakat kaphassunk más módszerek szükségesek. Előforduló problémák (pl. zaj esetén): álpozitív (false positive) élek — élt detektálunk ott, ahol nincs él; álnegatív (false negative) élek — nem találunk élt, pedig van.

20 Él-alapú szegmentálás modellje
Kép simítás => simított kép Lokális élkiemelés => gradiens irányok és nagyságok Él korrekció => éltérkép Élek kapcsolása, csoportosítása => vonal jellemzők

21 Él-korrekciós módszerek
hiszterézis küszöbölés (lásd a Cannynél) nem-maximális élek elnyomása (lásd a Cannynél) él-relaxáció él-kapcsolás

22 Él-relaxáció Iteratívan újraértékeljük a képpontok osztályozását):
Egy él (akár erős is), ha nincs folytatása a környezetében, valószínűleg nem tartozik semmilyen határhoz. Egy gyenge él, ha két erős él között van, valószínűleg a határvonalhoz tartozik.

23 Él-kapcsolás Összekapcsolhatunk szomszédos él-pontokat, ha hasonló tulajdonságaik vannak: Hasonló a gradiensük nagysága valamely küszöbértékre: Hasonló gradiensük iránya valamely küszöbértékre:

24 Régió alapú szegmentálás
… az objektum/szegmens által elfoglalt területet határozza meg. Megközelítések: régió növelés (region growing) egyesítés (merge), szétválasztás (split), egyesítés és szétválasztás fagocita algoritmus.

25 Régió növeléses szegmentálás lépései
Seed segmentation Számítsuk ki a kép hisztogramját Simítsuk a hisztogramot átlagolással vagy Gauss szűréssel (kis csúcsok, zajok eltüntetése) Detektáljunk “jó” csúcsokat (peakiness) és völgyeket – lokális maximumok és minimumok keresése-, peakiness test Szegmentáljuk a képet bináris képpé a völgyben lévő küszöbökkel (rendeljünk 1-t a régiókhoz, 0 a háttér) Alkalmazzuk a kapcsolódó komponensek algoritmusát (connected component algorithm) minden bináris képrészre, hogy megtaláljuk az összefüggő régiókat

26 Jó csúcsok - Peakiness Test

27 Hisztogram alapú szegmentálás
Használjuk a völgyeket küszöbölésre Alkalmazzuk a küszöböket a hisztogramon Címkézzük meg a pixeleket az adott küszöbnek megfelelő tartományban ugyanazzal az értékkel, pl., a, b, c … vagy 1, 2, 3 …

28 Connected Components A nem csatlakozó, ugyanolyan szegmensű részeket szét kell vágni C szegmenshez adható

29 Rekurzív kapcsolódó komponens módszer Connected Component Algorithm
Dolgozzuk fel a bináris képet balról jobbra, fentről lefelé Ha még nem címkézett “1”-t tartalmazó pixelhez érkezünk, akkor rendeljünk egy új címkét hozzá Rekurzívan vizsgáljuk meg a szomszédait a 2. lépésnek megfelelően, és rendeljük hozzá ugyanazt a címkét, ha még nem címkézettek és az értékük 1 Álljunk meg, ha minden 1 értékű pixelt megvizsgáltunk Megjegyzés: 4-es, 8-as szomszédság

30 Soros kapcsolódó komponens módszer
Dolgozzuk fel a bináris képet balról jobbra, fentről lefelé Ha még nem címkézett “1”-t tartalmazó pixelhez érkezünk, akkor rendeljünk hozzá egy új címkét a következő szabályok szerint: L L L L L L L L L M M L (L=M) Határozzuk meg a címkék közül az ekvivalenseket (pl.: a=b=e=g és c=f=h, és i=j) Az ekvivalens csoportok minden eleméhez rendeljük ugyanazt a címkét második körben

31 Soros kapcsolódó komponens módszer
Tehát két lépéses az algoritmus: Címkézés Ekvivalens elemek összekapcsolása d=c Ekvivalens osztály

32 8 szomszédságra szabályok
L L 0 0 L L 0 L L L L L L * * 0 * * 0 * * L * * L L 1 L L M 1 M L (L=M)

33 Példa – fehérrel jelölt ujjhegyek

34 Példa szegmentálásra 93 csúcs

35 Példa szegmentálásra Simított histogram (átlagolás 5 méretű maszkkal)
54 csúcs Peakiness teszt után 18 Simított histogram kétszer 21 csúcs Peakiness teszt után 7 Simított histogram háromszor 11 csúcs Peakiness teszt után 4

36 Példa szegmentálásra (0, 40) (40, 116) (116, 243) (243, 255)

37 Seed Segmentation továbbfejlesztése
A kis régiókat kapcsoljuk nagyobbakhoz Régió növelés Nagy régiók szétvágása Régió vágás Gyenge határok eltüntetése szomszédos régiók esetében

38 Régió növelés Régió vágás és egyesítés (split and merge)
Fagocita (phagocyte) algoritmus Valószínűségi arány teszt

39 Split and Merge régiókra
Vágás: vágjuk a nem homogén régiókat 4 szomszédos részre Egyesítés: hasonló tulajdonságú (uniform) szomszédos régiókat kapcsoljuk össze Álljunk meg, ha már nem lehet sem vágni, sem ragasztani Az uniformitás/hasonlóság függvénye: P

40 Példa – split and merge R R1 R2 R3 R4 R1 R2 R

41 Példa – split and merge R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

42 Quad Tree Négyes fa adatstruktúra régióreprezentáláshoz
Három fajta csomópont: szürke, fekete és fehér Elsőként generáljunk egy piramist: Ha a piramis fehér, vagy fekete, akkor visszatérés, egyébként: Rekurzívan keressünk egy quad tree-t X1 negyedben Rekurzívan keressünk egy quad tree-t X2 negyedben Rekurzívan keressünk egy quad tree-t X3 negyedben Rekurzívan keressünk egy quad tree-t X4 negyedben Return

43

44 Fagocita algoritmus Határ összeolvasztás
A gyenge határokat megszünteti Hasonló a régióegyesítéshez A határ gyengeség (weakness) hasonló intenzitáson alapul R2 R1

45 Fagocita algoritmus R2 R1

46 Fagocita illesztés heurisztikája
Olvasszunk össze két régiót, ha ahol P1 az R1 régió, P2 az R2 régió kerülete Ha T2 < ½, akkor nőhet a határ, ha T2 > ½, akkor csökkenhet Fagocita Gyengeség

47 Valószínűségi arány teszt
Cél: annak eldöntése, hogy összeragasztható-e két régió Két hipotézisünk van: H1: két külön régió van a képen H2: csak egy régió található Feltételezzük, hogy az intenzitás minden régióban: Gauss eloszlású Függetlenek egymástól a régióban

48 Valószínűségi arány teszt

49 Valószínűségi arány teszt
Annak valószínűsége, hogy egy véletlenül Kiválasztott pixel intenzitása x – Gauss eloszlás A régióban annak a valószínűsége, hogy x1, x2, … xm1 intenzitások vannak: x1, x2, …,xm1A B régióban annak a valószínűsége, hogy xm1+1, xm1+2, … xm1+m2 intenzitások vannak: xm1+1, xm1+2, …,xm1+m2B

50 Valószínűségi arány teszt
Egy régiós hipotézis: Két régiós hipotézis:

51 Valószínűségi arány teszt
Egy régiós hipotézis: Két régiós hipotézis: Valószínűségi arány: Régiók illesztése, ha LH < T

52 Régió szomszédsági gráf – megj.
Régiók reprezentálására jól használható adatstruktúra A régiók csomópontok a gráfban Az élek a régiók szomszédságát reprezentálják 1 2 6 2 5 3 3 4 6 1 5 4

53 Régió szomszédsági gráf – megj.
Tegyük fel, hogy a régiókat rendre össze tudjuk ragasztani az ábra szerint A gráfban kell csak a csomópontokat „adminisztrálni”: azonosság jelzése; majd eltávolítás

54 Régiószegmentálás és éldetektálás
Összehasonlítás Zárt határ Éldetektálás esetében általában nem Régiószegmentálás zárt határokat produkál Lokális < > globális Éldetektálás lokális művelet Régiószegmentálás globális Jellemző vektorok tulajdonságainak növekedése Általában nem javítja az éldetektálás hatékonyságát nagy mértékben Javítja a szegmentálás hatékonyságát (mozgás, textúra, stb.) Határpontok Pontos helyzet meghatározás az éldetektálás során Általában nincs ilyen

55 Javasolt irodalom Chapter 3, Mubarak Shah, “Fundamentals of Computer Vision”, 1992 (book.pdf)


Letölteni ppt "Mubarak Shah (University of Central Florida) és társai anyaga alapján"

Hasonló előadás


Google Hirdetések