Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar"— Előadás másolata:

1 Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar
Bemutatkozás Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Híradástechnika Intézet Cím: Tel.: Fax: Honlap: Intézetigazgató: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17 1/ 1/ Dr. Lukács György 2006 nov. 3.

2 PhD. kutatási tevékenységek a Híradástechnika Intézetben

3 Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései (Dr. Beinschróth József PhD. kutatási tématerület) Informatikai biztonsági kérdések Informatikai biztonsági audit Veszélyforrás elemzés Kockázatelemzés Biztonsági politika és stratégia Katasztrófaterv Informatikai biztonsági szabályzatok Rendelkezésre állási kérdések Az informatikai biztonsághoz kapcsolódó egyéb feltételek (fizikai biztonság, EMC, stb.)

4 Kún Gergely: Felhasználói elégedettségvizsgálatok IP hálózatokban (PhD
Kún Gergely: Felhasználói elégedettségvizsgálatok IP hálózatokban (PhD. értekezés, tézistervezet)   Szolgáltatási minőség a a végfelhasználó szempontjából (Quality of Experience) A Quality of Service mérőszámok nem konvertálhatók könnyen QoE-be Kutatási feladat a mérési módszerek és küszöbértékek kidolgozása Fő problémák: túlterheltség, hálózat szűk keresztmetszet, késleltetések, stb. Számítások alapja: az egyes csomagok Mérések hozzáférési hálózatokon Korreláció QoS és QoE között

5 Maros Dóra: Távközlési hálózatok működésének nemzetközi és hazai szabályozási kérdései veszély- és katasztrófahelyzetekben (PhD értekezés) Feladat: Távközlési hálózatok működésének elemzése, vizsgálata katasztrófa helyzetben. Statisztikai elemzések Külföldi és magyarországi szabályozások összehasonlítása Nemzetközi követelményeknek megfelelés vizsgálata Felmérni a Mo-i készenléti szervek kommunikációs lehetőségeit. Eredmények Feltárta és rendszerbe foglalta a vészhelyzeti távközlés jellemzőit Javaslat a válsághelyzeti műszaki megoldásokra Összegyűjtötte a Mo-i és nemzetközi vészhelyzeti szabályozásokat Javaslat: „Orsz. Vészhelyzeti kommunikációs hivatal”, „Orsz. hálózatfelügyeleti központ”,Orsz. biztonsági információs központ”, „Lakossági riasztásokat koordináló központ” létrehozására Továbbá javaslat „priorításos híváskezelés műszaki lehetőségeinek Mo-i megvalósítására.

6 Digitális jelfeldolgozó rendszerek stabilitás kérdései, megbízhatóság (Wührl Tibor-PhD.kutatási terület) Feladat: Pilóta nélküli repülőeszköz (Unmanned Air Vehicles) megbízhatósági kérdései Mikro UAV-k vezérlése, DSP-k hardver és szoftver stabilitása Redundáns, hibatűrő működésre képes hardverek kialakítása Szenzoroktól érkező mérési adatok feldolgozása Nemlineáris szabályzó körök vizsgálata MATLAB-al Szimulációval ellenőrzött algoritmus Számábrázolási pontatlanságokból eredő nemlineáris hatások kezelése.

7 Integrált, nagy komplexitású geostacioner pályás űrállomás- rendszerek alkalmazási lehetőségei (Farkasvölgyi Andrea PhD. kutatási terület)   Téma: Űrszemét probléma, ürobjektumok száma növekedésének lassítása Vizsgálat, adatgyűjtés a a különböző magasságban lévő terheltségről Leállt műholdak, hordozórakéták, stb. magassági helyzete és hatása az aktívakra Javasolt megoldás .Geoszinkron pályás űrállomás létrehozása Transzponderek, mérő berendezések elhelyezése Egyenlítő fölött 120 fok szögben elhelyezkedő egymással kommunikáló űrállomások Előnyök A berendezések karbantarthatósága, 80% földfelszíni lefedettség, hely- helyzetstabilitás minimális energia igényű Űrbázisok közötti kommunikáció optikai linkekkel, un. exo-atmoszférikus rendszert alkalmazva.

8 Kutatás fejlesztési tevékenységek (megvalósult K+F projektek) a Híradástechnika Intézetben (2005) Összesen: kb. 50 millió Ft + ÁFA

9 Hívásstatisztikák matematikai modellje
Feladat: T-com előfizetők hívásstatisztikáinak részletes elemzése Matematikai statisztikai modellek felmérése Alkalmazhatósági vizsgálatok Kiértékelési módszerek Ütemek: A statisztikai alapadatok rögzítése a hívásrekordokból Statisztikai modell felállítása, kiértékelési módszer meghatározása, próba mintaadatokkal. Próbák egy teljes havi hívásrekordokkal Az alkalmazott modell részletes vizsgálata, a projekt eredményeinek bemutatása.

10 Informatikai biztonság menedzselése egy magyar közép-vállalatnál
Korábban (2001) elvégeztük az értékrendszerre vonatkozó auditot, amelynek eredményeként kb. 1 milliárd forintot költöttek a biztonság javítására. Feladat: Veszélyforrás analízis Kockázati mátrix elkészítése Kritikus rendszerek és folyamatok elemzése Informatikai biztonsági politika és szabályzat készítés Végrehajtás: MSZ ISO szabvány szerint Az üzleti stratégia és „best practice” alapján vizsgáltuk azon folyamatokat és rendszereket amelytől a cég üzleti folyamatai alapvetően függenek. Előkészítésre kerültek a vállalati felső-vezetői döntések

11 PTC ügyviteli-rendszer integráció
Feladat: Folyamatkezelő, ügyviteli rendszer algoritmus és szoftver kísérleti fejlesztése Meglévő szoftver modulok integrációja Rugalmasan változtatható, paraméterezhető, valamint vállalati tudásbázis kezelésére és kialakítására képes szoftver Tervezett funkciók: Elektronikus objektum és személy azonosítás Riportok készítése (az ügymenetekben definiált folyamatokra, ill. az egyes esetekre vonatkozó riportok étékesítése ill. kontrolling szempontjából) Tudás bázis létrehozása SOX előírásainak megfelelő ellenőrzési pontok beépítése a működési rendszerbe.

12 PTC-SLA fejlesztés Feladat:
Olyan algoritmus és szoftver kísérleti fejlesztése, mely képes követni egy távközlési szolgáltató vállalat működésében és szolgáltatásában bekövetkező folyamatos változásokat Tervezett funkciók: Az alapadatok betöltése Microsoft SQL Server adatbázisba Az SLA szerződés szerinti adatfeldolgozások elvégzése, éves görgetett adathalmazok képzése Az SLA szerződés szerinti jóváírások és kötbérösszegek kiszámítása Az elszámolás konvertálása Microsoft Excell számára olvasható, formázott táblázatokba.

13 Gázfogyasztásmérő adatgyűjtő és adatkommunikációs rendszer fejlesztés

14 Vállalati Informatikai biztonság fejlesztés
Feladat: Informatikai rendszer biztonsági szempontból történő vizsgálata Módszer: Etikus hackelés Végrehajtás: Nyilvános hálózat irányából, speciális szoftverek alkalmazásával a gyenge pontok meghatározása A hálózathoz fizikai hozzáférés megszerzése (behatolás a vállalat telephelyére) a látogatók ellenőrzésének felületességét kihasználva Helyi hálózati végpontról a hálózat vizsgálata, közbeékelődéses (man-in-the-middle) támadások végrehajtása. Javaslat: Biztonság fokozó intézkedésekre.

15 Szakmai potenciál Oktató: 21 fő Mestertanár: 3 fő Műszaki oktató, labor mérnök, technikus: 11.5 fő Szerződéses oktató: 10 fő (kb. 7ó/hét/fő) Szerződéses labor mérnök: 2 fő (kb. 20ó/hét/fő) Adminisztráció: 3 fő

16 Oktatási feladatok Villamosmérnök (nappali, levelező, távoktatás) Átoktatás: Műszaki menedzser, Biztonságtechnika (nappali, levelező) Szakmérnöki képzés: Távközléstechnika szak (előkészületben: Infokommunikációs szak) Mérnökasszisztens képzés

17 Egyéb feladatok Kb fő/év kooperatív képzéses hallgató Kb. 10 cég/év szakképzési hozzájárulása Kb. 6-8/év innovációs K+F Kb. 2-3 tankönyv/év Kb konferencia részvétel/év Kb egyéb publikáció/év Részvétel szakmai szervezetek munkájában, TDK, OTDK Egyéb: pl. határontúli magyarok (szervezetek) segítése, stb.


Letölteni ppt "Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések