Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BMF Intézetek Tudományos Konferenciája 2006. november 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BMF Intézetek Tudományos Konferenciája 2006. november 3."— Előadás másolata:

1 BMF Intézetek Tudományos Konferenciája 2006. november 3.

2 Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet VMI

3 Előzmények 1972-től Könnyűipari Műszaki Főiskola 2000. január 1-től Budapesti Műszaki Főiskola 1994-ben műszaki menedzser szak indítása (80 fő) 1997-ben diplomázott (60-70 fő) 2002-ben a 300. diplomát adta át a VMI (a gondozott szakirányokon)

4 Képzésben való részvétel Műszaki menedzser képzés Könnyűipari mérnök képzés 8 éve kredit-tanterv alapján folynak a képzések ( a KMF-en 1998-tól)

5 Új alapszakok Műszaki menedzser BSc alapszak (változatlan) Gazdálkodás és menedzsment BA alapszak (volt Informatikus közgazdász)

6 Alapszakok szakirányai, modul Médiatechnológia szakirány Minőségirányító szakirány Vállalatirányítási szakirány Gazdálkodás és menedzsment BA alapszak Üzleti informatika modul VMI által gondozott szakirányok, modul Műszaki menedzser BSc alapszak

7 Médiatechnológia szakirány Papírgyártó és feldolgozó, csomagolástechnológiai és nyomdaipari ismeretek megszerzése Hagyományos és elektronikus lapkiadás tervezése, szerkesztése Nyomtatott és digitális médiák

8 Minőségirányítás szakirány Rendszerszemléletű minőségirányítási és minőségbiztosítási ismeretek A minőségbiztosítás műszaki-, a minőségmenedzselés gazdasági teendőinek megismerése Vállalatok minőségirányítási rendszereinek bevezetése, működtetésében való részvétel

9 Vállalatirányítás szakirány A vállalatok belső folyamatainak megismerése A vállalatirányítási rendszerek funkcionális felépítése Pénzügyi, kereskedelmi és humánpolitikai területeken működő integrált szoftverek megismerése

10 Üzleti informatika modul Előzménye az informatikus közgazdász szak Gyakorlatorientált informatikai ismeretek Integrált (vállalati) információs rendszerek alkalmazása Projekttervezés Üzleti számítógépes hálózatok Döntéstámogató rendszerek Ügyfélkapcsolati rendszerek Üzleti folyamatok újratervezése Tudásmenedzsment Multimédia alkalmazások

11 Oktatási és kutatási feladatok ellátásához szükséges oktatói kapacitás Főállású oktatók csoportosítása

12 Oktatói besorolás szerinti csoportosítás Oktatói besorolásLétszám tanár6 docens5 adjunktus- tanársegéd2 mestertanár2 Összesen15

13 Tudományos fokozat szerinti csoportosítás Tudományos fokozatLétszám Kandidátus, PhD6 PhD hallgató3 egyetemi doktor4

14 Kutatás és tudományos aktivitás Farkas András a VMI főiskolai tanára 2006. évben elnyerte a BMF kutatói pályázaton a 2005. évi kutatási eredményeiért, valamint publikációs tevékenysége révén „Az év kutatója” díjat.

15 Kutatás és tudományos aktivitás Széleskörű, interdiszciplináris jellegű, az alábbi területekre és ezek határterületeire kiterjedően: közgazdaságtudomány közlekedéstudomány gazdaság, szervezés és menedzsment tudományok alkalmazott matematika informatika szakképzés és oktatás módszertan Alkalmazott kutatások dominanciája

16 Tudományos műhely „Többtényezős döntések elmélete és menedzsment döntéstámogató rendszerek” tudományos kutatása és fejlesztése Témavezető: Dr. Szűts István

17 Tudományos műhely Döntéselméleti irányzatok taxonómiája szerinti újszerű módszerek, modellek kifejlesztése Gyakorlati alkalmazások megvalósítása –pénzügyek –marketing –termelés-menedzsment –adópolitika –vezetés és szervezés –készletgazdálkodás –innovációs termék- és technológiafejlesztés –fogyasztói magatartás vizsgálata –befektetések –logisztika –disztribúció

18 Külföldi tudományos közleményekben publikált eredmények Farkas András, Rózsa Pál Egy tranzitív páronkénti összehasonlítási mátrix, karakterisztikus polinomjának és spektrumának a meghatározása és ennek kiterjesztése preferenciasorrend generálására, dinamikus input-output modelleknél és járműdinamikai problémák esetén Inkonzisztens páronkénti összehasonlítási mátrixnak egy olyan tranzitív (legjobb1- rangú) mátrixszal való helyettesítése, amely annak legjobb approximációját reprezentálja a hibanégyzet összeg minimuma értelmében A lineáris feladat optimális megoldásának a meghatározása zárt formában. A nemlineáris optimalizálási feladat numerikus módszerekkel történő megoldása és verifikálása

19 Külföldi tudományos közleményekben publikált eredmények Tóth Lajos, Kóczy T. László, Hartványi Tamás A térinformatikai és a vállalatirányítási logisztikai rendszerek fejlesztési lehetőségei kereskedelmi vállalatok számára A logisztikai stratégiák és megvalósításuk Korszerű járattervező rendszerek módszertanának és elméleti hátterének feltárása A kereskedelmi és disztribúciós tervezési rendszerek fejlesztési lehetőségei

20 Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Szűts István, Bakó András Új –legrövidebb út- keresési algoritmus megkonstruálása hálózati optimalizálási probléma esetén A konstruált modell alkalmazása tanulásmenedzsment folyamatokra

21 Az ordinális mérési skálán történő preferenciarendezés kiterjesztése nagy számú alternatíva racionális kezelésére és hatékony rendezési elv meghatározása A gráfelmélet alkalmazása ordinális mérési skálán történő preferenciarendezés struktúrális meghatározására Többtényezős összehasonlító módszer kifejlesztése és alkalmazása a benchmarking, a fogyasztói viselkedés és a racionális választás egyéb területein Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Szűts István

22 Új operációkutatási modellek kidolgozása és alkalmazása főleg a közúti közlekedés különféle területein A közlekedés és szállítás készletezési, fenntartási és vagyongazdálkodási problémáinak döntéstámogató rendszerének kidolgozása és magyarországi alkalmazása Egyetemi szintű médiainformatikai képzés struktúrájának és kurrikulumának a kidolgozása. Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Bakó András

23 Egy additív típusú, az utilitáselméletre épülő többtényezős döntéselméleti modell (MTSE) kifejlesztése metrikus hasonlósági függvények megkonstruálásával és a modell alkalmazásai Egy többkritériumú döntéstámogató- és szoftverrendszer kifejlesztése döntéshozói preferenciák mérésére és az oktatásban való alkalmazása A fogyasztói preferenciák mérése és menedzseri értékelésének módszerei Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Farkas András

24 A controlling rendszer, a részleges költség, eredmény és teljesítmény elszámolási rendszer, a mutatószám rendszerek, a beszámolási rendszer (jelentések), és a vezetői információs rendszer fejlődésének sajátosságai Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Francsovics Anna

25 Kintlévőségek képződése és kezelése mezőgazdasági vállalatoknál; Agrárkövetelések kezelése Javaslatok és észrevételek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv-hez Speciális behajtási technikák A jegyzett tőke kötelező emelésének követelménye és a középtávú stratégia készítése hitelszövetkezetekben A magyar agrárstratégiai és vidékfejlesztési terv keretei és készítésének metodológiája Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Nagy Imre Zoltán Magyar vállalkozások gazdálkodásának és vezetésének egyes kérdései.

26 Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Bukucs Erzsébet, Derecskei Anita Kisvállalkozások irányítási és döntési problémái különös tekintettel a humán tényezővel való kapcsolatokra Az ügyfélközpontú marketing (CRM) magyarországi helyzetének nagy számú minta alapján való vizsgálata, összefoglaló elemzése és fejlesztési javaslatok kidolgozása Kérdőíves felmérésre épülő kutatás eredményeinek összehasonlító elemzése és javaslatok kidolgozása az e-learning rendszer országos bevezetése kapcsán

27 Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Tóth Gábor Kisvállalkozások marketing tevékenységének elemzése, illetve a marketing szerepének felismerése és felértékelődése az EU-csatlakozás után A magyar nemzeti parkok (közelebbről a Duna-Ipoly Nemzeti Park) idegenforgalmi célú marketingjének vizsgálata

28 Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények László Gábor Nyílt forráskódú szoftvereknek a köz- szférában és az oktatásban való alkalmazási lehetőségei Az e-kormányzati kezdeményezések módszeres vizsgálata és a kapcsolódó szervezési és szoftvermegoldások kifejlesztésének lehetőségei

29 Hazai tudományos közleményekben publikált eredmények Gombaszögi Ildikó A számviteli politikák elkészítésének gyakorlata és ezek szerepe a vállalkozások működésében különös tekintettel az Országos Számviteli Bizottság által elkészített ajánlástól való eltérésekre A helyi adórendszer (önkormányzati) átalakításának lehetőségei

30 A tudományos műhely nemzetközi és hazai partnerkapcsolatai Fachhochschule Reutlingen, Produktionsmanagement Fachbereit (Deutschland) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron), Közgazdaságtudományi Kar MTA Számítástechnikai és Automatizálási Intézet, Operációkutatási és Döntési Rendszerek Osztálya

31 Jövőbeli K+F terveink EU kutatási projektekbe való bekapcsolódás, EU tagországok egyetemeivel és főiskoláival való kapcsolatok bővítése, a kutatások nemzetközi jellegének megerősítése A kutatási és fejlesztési aktivitás fokozása az eredményorientált K+F területén kis- és középvállalatok megbízásából Fiatal oktatók tudományos tevékenységének elősegítése, bátorítása és támogatása


Letölteni ppt "BMF Intézetek Tudományos Konferenciája 2006. november 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések