Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Koreferencia-annotáló eszköz fejlesztése hálózati környezetben Oltványi Gábor József Oltványi Gábor József diplomaterv bemutató PPKE-ITK, 2009.07.02. Témavezető:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Koreferencia-annotáló eszköz fejlesztése hálózati környezetben Oltványi Gábor József Oltványi Gábor József diplomaterv bemutató PPKE-ITK, 2009.07.02. Témavezető:"— Előadás másolata:

1 Koreferencia-annotáló eszköz fejlesztése hálózati környezetben Oltványi Gábor József Oltványi Gábor József diplomaterv bemutató PPKE-ITK, 2009.07.02. Témavezető: Dr. Prószéky Gábor Konzulens: Miháltz Márton

2 Áttekintés 2 Bevezetés Feladat Implementációk Összegzés Absztrakció Koreferencia Annotált korpuszok Kiírás Cél Coref 1 és 2 – demóval Platform megfontolások Egyebek

3 Absztrakció  Digitális szövegek földolgozása › keresés › nyelvhelyesség ellenőrzése › nyelvi elemzések ›…›… › komolyabb összefüggések automatikus megtalálása: információkivonatolás  a szöveg jelentésének gépi „megértése”, szemantikai feldolgozása, pl.: információkivonatolás (mesterséges intelligencia ) KOREFERENCIA 1. 3

4 Koreferencia  Ko-referencia: közös hivatkozás – viszony anafora antecedens ugyanarraentitásra utal  egy visszautaló elem (anafora) és a szövegben korábban előforduló, vele koreferens szószerkezet (antecedens) ugyanarra a való világbeli entitásra utal.  Föloldása: a viszony azonosítása 2. 4

5 Koreferencia – példák PéldaTípus Tegnap találkoztam egy ismerősömmel. Az ismerősöm nagyon sietett, mindössze pár percet beszéltünk.Ismétlés Kovács Jakab tegnap sajtótájékoztatót tartott. Az eseményen Kovács úr bejelentette az új termékeket. Tulajdonnév- variáns Tamás kapott egy biciklit. Én is láttam a kerékpárt.Szinonima Bejött egy puli. Az állat fáradtnak tűnt. Hipernima /hiponima Beszéltem Julival. Megadtam neki a számodat.Névmás Viktor ismeri Ferit, de (ő) nem kedveli (őt) túlságosan.Zérónévmás 5

6 Annotált korpuszok  Korpusz: digitálisan tárolt nyelvi anyag (írott vagy beszélt), amin elemzéseket tudunk végezni.  Annotált korpusz: a szöveg egyes elemeinek megjelölése az elemzés során – valamilyen nyelvészeti céllal. 6 3.

7 Szeged Korpusz 2.0  1.2 millió szövegszó, témakörökből: › szépirodalmi regények › 14-16 éves tanulók fogalmazásai › újságcikkek › számítástechnikai szövegek › jogi szövegek › gazdasági és pénzügyi rövidhírek  XML-ben. DTD: TEIxLite (szabványos)  Annotáció: szófaji egyértelműsítés  jelölés: MSD morfo-szintaktikai kódok 3.1. bejelentette bejelent [Vmis3s---y] bejelent [Vmis3s---y] bejelent [Vmis3s---y] bejelent [Vmis3s---y] 7

8 Szeged Treebank 2.0  A Szeged Korpusz 2.0-ból indul ki.  Új annotáció: szintaktikai elemzés.  A magyarban a szószerkezetek egymásra épülő hierarchiát alkotnak.  Treebank-reprezentáció  Treebank-reprezentáció: ~mondatfa.  Szintaktikai szabályrendszer alapján automatikus elő-annotációval készült.  XML, egy általánosabb „TEI P4” DTD-vel.  Minden szintaktikai egység, azaz minden igei/névszói csoport kap egy ID-t 8 3.2.

9 Szintaktikai hierarchia a Szeged Treebank 2.0-ban 9

10 Ági minden rokonát tegnapelőtt látta vendégül. Ági minden rokonát tegnapelőtt látta vendégül. 10

11 minden rokonát A Szeged Treebank főnévi csoportjainak (NP) azonosítása 11 Ez a szint nem kapott ID-t az XML-ben! A főnévi csoportok NP max szinten vannak annotálva végig a SzegedTreebankben. Ez a szint nem kapott ID-t az XML-ben! A főnévi csoportok NP max szinten vannak annotálva végig a SzegedTreebankben. minden rokonát A korlátozás föloldása: új ID-k generálása az NP-k részeihez. (Lásd: előkészítés)

12 Koreferenciák annotálása  Feladat: annotáljuk a Szeged Treebank 2.0 XML- jeit koreferenciákkal!  az anaforától hivatkozunk az antecedensre, a típusát is megadva:  Egy nyelvész szakértő végighalad a szövegen, és bejelölgeti a hivatkozásokat. Munkaigényes…   Grafikus annotáló program?! A lány nagyon örült látogatóinak. A lány... 12 3.3.

13 A feladat 4. 13 GUI – grafikus felhasználói felület input: Szeged Treebank 2.0 XML-jei koreferencia-bejelölés gyors, könnyű szerkesztés Szerver-kliens architektúra felhasználók kezelése munka szétosztása verziók számontartása Egyéb, „offline” szolgáltatások: NP-részek azonosítása zérónévmásokkal bővítés (automatikusan?) egységekre bontás

14 Cél 4.2. 14  Kutatás indul a koreferenciák feloldásának automatizálására  Újabb kutatásokra nyit teret az információkivonatolásban Koreferencia- annotáló algoritmusok Gépi tanulás Sok koreferencia kézi annotálása

15 Implementációim 5. 15  Két implementáció készült el a két félévben:  C OREF 1  C OREF 1: ›.NET ablakozós alkalmazás (.exe) C# nyelven › Nem tartalmaz hálózati funkciókat › Az „offline” feladatokra praktikusabb  C OREF 2: › Webes alkalmazás, több felhasználós rendszer › PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, XHTML, CSS › Támogatott böngészők: Chrome, Firefox, Safari › Az „offline” feladatokat részben teljesíti

16 C OREF 1 5.1. 16

17 C OREF 2 5.2. 17

18 Platform megfontolások  platformfüggetlenség › C# (nem pl.ftln, de fejlesztőbarát) vs. JAVA, egyéb  hálózati eszközök › szerver? – ingyenesség... (egyelőre ideiglenes) › adatbázis: Oracle, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, stb. › webböngészős alkalmazás? ASP.NET, egyéb vs. PHP › kliens-/szerveroldali logika kérdése – JavaScript, AJAX  továbbfejleszthetőség, ingyenesség  miután választottunk: › hol tároljuk az XML-eket? (adatbázis, szerver, kliens) › PHP melyik XML-kezelő függvénytárát használjuk (SimpleXML) › kódolás – UTF-8 5.3. 18

19 C OREF – kiegészítés  Segédeszköz kereséshez › ID alapján, fás szerkezetben (Coref 1)  -ekre bontás Pythonnal (string alapú)  Multi-koreferencia › „Péter és János a film vége után hazamentek. Aznap mindketten későn feküdtek le.” ›  C OREF 2: webböngészők sajátosságai… 5.4. 19

20 Zérónévmások automatikus beszúrása  MetaMorpho fordítóprogram (nem publikus)  magyar szintaktikai elemző kutatási célra bináris formában hozzáférhető (MorphoLogic)  igei vonzatkeret információk segítségével ki tudja írni, hogy van-e hiányzó vonzat az adott egyszerű mondatokban › Input: mondatok soronként. › Output: +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ]   hiányzó alany  Nom. esetű  ige (újítja) E/3-ban (MSD-annotációból)  › E/3, Nom. személyes névmás [ő] beszúrása › Az ige után egy új -be, saját ID-vel az igéhez egy vonzat fölvétele 5.5. 20

21 Zérónévmások automatikus beszúrása  MetaMorpho fordítóprogram (nem publikus)  magyar szintaktikai elemző kutatási célra bináris formában hozzáférhető (MorphoLogic)  igei vonzatkeret információk segítségével ki tudja írni, hogy van-e hiányzó vonzat az adott egyszerű mondatokban › Input: mondatok soronként. › Output: +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ]   hiányzó alany  Nom. esetű  ige (újítja) E/3-ban (MSD-annotációból)  › E/3, Nom. személyes névmás [ő] beszúrása › Az ige után egy új -be, saját ID-vel az igéhez egy vonzat fölvétele 5.5. 21 +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ] Hiányzik az alany: Nom. eset újítja újít [Vmip 3s ---y]... meg... Az ige E/3 esetben van E/3 Nom. esetű személyes névmás: ő. – Beszúrandó (az ige után): [ő] – És az ige vonzataihoz: : E/3 Nom. esetű személyes névmás: ő. – Beszúrandó (az ige után): [ő] – És az ige vonzataihoz: : újítja újít [Vmip 3s ---y]... [ő] meg...

22  Két implementációban megvalósult minden kiírt feladat.  Felhasználóbarát mindkettő  Az alkalmazás felhasználóival még kell konzultálni, hogy praktikusabb legyen  Fejlesztéskor alkalmam nyílott a platformok megismerésével, pl. a böngészők sajátosságaihoz való trükkökkel. 22 Összefoglalás 6.

23 23 A bíráló kérdései 7. 1. A főnévi csoportok NP max szinten vannak annotálva végig a SzegedTreebankben. › 2. Koreferencia annotálás szövegelemzésben › szintaktikai és szemantikai egyértelműsítés › kulcsszavak gyűjtése, szövegtérképek minden rokonát

24 Köszönöm a figyelmet! 24 Kérdések: Oltványi Gábor

25 25

26 Szeged Korpusz 2.0  1.2 millió szövegszó, témakörökből: › szépirodalmi regények › 14-16 éves tanulók fogalmazásai › újságcikkek › számítástechnikai szövegek › jogi szövegek › gazdasági és pénzügyi rövidhírek  XML-ben. DTD: TEIxLite (szabványos)  Annotáció: szófaji egyértelműsítés  jelölés: MSD morfo-szintaktikai kódok 3.1. 26

27 minden rokonát A Szeged Treebank főnévi csoportjainak (NP) azonosítása 27 Ez a szint nem kapott ID-t az XML-ben! A főnévi csoportok NP max szinten vannak annotálva végig a SzegedTreebankben. Ez a szint nem kapott ID-t az XML-ben! A főnévi csoportok NP max szinten vannak annotálva végig a SzegedTreebankben.

28 Zérónévmások automatikus beszúrása  MetaMorpho fordítóprogram (nem publikus)  magyar szintaktikai elemző kutatási célra bináris formában hozzáférhető (MorphoLogic)  igei vonzatkeret információk segítségével ki tudja írni, hogy van-e hiányzó vonzat az adott egyszerű mondatokban › Input: mondatok soronként. › Output: +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ]   hiányzó alany  Nom. esetű  ige (újítja) E/3-ban (MSD-annotációból)  › E/3, Nom. személyes névmás [ő] beszúrása › Az ige után egy új -be, saját ID-vel az igéhez egy vonzat fölvétele 5.5. 28 +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ] Hiányzik az alany: Nom. eset

29 Zérónévmások automatikus beszúrása  MetaMorpho fordítóprogram (nem publikus)  magyar szintaktikai elemző kutatási célra bináris formában hozzáférhető (MorphoLogic)  igei vonzatkeret információk segítségével ki tudja írni, hogy van-e hiányzó vonzat az adott egyszerű mondatokban › Input: mondatok soronként. › Output: +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ]   hiányzó alany  Nom. esetű  ige (újítja) E/3-ban (MSD-annotációból)  › E/3, Nom. személyes névmás [ő] beszúrása › Az ige után egy új -be, saját ID-vel az igéhez egy vonzat fölvétele 5.5. 29 +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ] Hiányzik az alany: Nom. eset újítja újít [Vmip 3s ---y]... meg... Az ige E/3 esetben van

30 Zérónévmások automatikus beszúrása  MetaMorpho fordítóprogram (nem publikus)  magyar szintaktikai elemző kutatási célra bináris formában hozzáférhető (MorphoLogic)  igei vonzatkeret információk segítségével ki tudja írni, hogy van-e hiányzó vonzat az adott egyszerű mondatokban › Input: mondatok soronként. › Output: +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ]   hiányzó alany  Nom. esetű  ige (újítja) E/3-ban (MSD-annotációból)  › E/3, Nom. személyes névmás [ő] beszúrása › Az ige után egy új -be, saját ID-vel az igéhez egy vonzat fölvétele 5.5. 30 +nem újítja meg olajszállítási szerződéseit. [zeroinfo: ZEROSUBJ] Hiányzik az alany: Nom. eset újítja újít [Vmip 3s ---y]... meg... Az ige E/3 esetben van E/3 Nom. esetű személyes névmás: ő. – Beszúrandó (az ige után): [ő] – És az ige vonzataihoz: : E/3 Nom. esetű személyes névmás: ő. – Beszúrandó (az ige után): [ő] – És az ige vonzataihoz: :

31 Köszönöm a figyelmet! 31 Oltványi Gábor Kérdések:


Letölteni ppt "Koreferencia-annotáló eszköz fejlesztése hálózati környezetben Oltványi Gábor József Oltványi Gábor József diplomaterv bemutató PPKE-ITK, 2009.07.02. Témavezető:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések