Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ikonográfiai alapismeretek-9-1 függelék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ikonográfiai alapismeretek-9-1 függelék"— Előadás másolata:

1 Ikonográfiai alapismeretek-9-1 függelék

2 Felső sor: Izsák feláldozása, Péter elfogatása, Traditio legis, Krisztust Pilátus elé vezetik
Alsó sor: Szenvedő Jób, Ádám és Éva a bűnbeesés után, Bevonulás Jeruzsálembe, Dániel az oroszlánok között, Pál apostol elfogatása

3 Tipologikus képsor Klosterneuburgi oltár, Verdun-i Nicolaus, Klosterneuburg, Ágostonos-prépostság, eredetileg a Capella speciosában. Több átalakítás. I. felső sor: ante legem, a teremtéstől Mózesig, III. alsó sor: sub lege, Mózes átveszi a törvénytáblát eseményétől az Ószövetség végéig, II. sor: sub gratia, Krisztustól napjainkig. III. zóna: előkép-típus, II. zóna: kép-antitípus

4

5

6

7 Angyali üdvözlet Izsáknak, Az angyali üdvözlet
Sámsonra vonatkozó angyali üdvözlet

8 Izsák születése Krisztus születése, Sámson születése

9 Izsák körülmetélése, Krisztus körülmetélése
Sámson körülmetélése

10 Ábrahám és Melkizedek áldozata
A Háromkirályok átadják ajándékaikat, Sába királynő

11 Átkelés a Vörös-tengeren, Krisztus megkeresztelése
A tenger a tizenkét szarvasmarha fölött

12 Mózes utazása Egyiptomba
Virágvasárnap, A húsvéti bárány

13 Melkizedek király, Az utolsó vacsora
A manna az arany urnában

14 Ábel meggyilkolása Júdás csókja, Ábner meggyilkolása

15 Ábrahám feláldozni készül Izsákot, Krisztus a kereszten, A szőlőfürt

16 A szőlőt, Éva szakít a fa gyümölcséből, Krisztus levétele a keresztről, A jerikói király levétele a keresztről

17 Józsefet a ciszternába vetik, Krisztus sírbatétele, Jónást a tengerbe vetik

18 Az egyiptomi csapások, Krisztus a pokol tornácán, Sámson küzdelme az oroszlánnal

19 Sámson küzdelme az oroszlánnal, Jákob áldása, A húsvéti bárány, Sámson a városkapuval

20 Énoh translatiója Krisztus mennybemenetele, Illés a tüzes szekéren

21 Noé bárkája, A Szentlélek eljövetele, Mózes A Sinai-hegyen

22 A második eljövetel, Az angyalok megfújják harsonáikat, A holtak feltámadása

23 Mennyei Jeruzsálem, A trónoló Ítélő, A pokol

24 Krisztus élete Ravenna, San Apollinare Nuovo bazilika, 500 után

25 A bethesdai béna meggyógyítása, Krisztus ördögöt űz, A kafernaumi béna meggyógyítása, Az özvegy két fillére, A farizeus és az vámos a templom kapujában, Lázár feltámasztása, Krisztus beszél a szamáriai asszonnyal,, A vérfolyásos asszony meggyógyítása

26 A jerikói vak ember meggyógyítása, Csodálatos kenyér és halszaporítás, Kánai menyegző, Utolsó vacsora, Krisztus az Olajfák hegyén, Júdás csókja, Hitetlen Tamás, Krisztus útja Emmausba

27 Krisztust a bírák elé vezetik, Krisztus Kajafás előtt, Krisztus megjósolja Péter árulását, Péter árulása, Júdás bűnbánata, Krisztus Pilátus előtt, Keresztvitel, A két Mária Krisztus sírjánál

28 Krisztus szenvedésének jelenetei
Pray-kódex, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 1

29 Krisztus a kereszten

30 Levétel a keresztről

31 Krisztus sírbatétele, A Szent asszonyok a feltámadt Krisztus sírjánál

32 Ítélő Krisztus a kínszenvedés eszközeivel

33 Krisztus szenvedéstörénete
Vita et passio Christi, Budapest, Szépművészeti Múzeum, No 17

34 f. 1v. Angyali üdvözlet (Lk 1,26 skk, Jn 1,1)

35 f. 2r. Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,36 skk)

36 f. 2v. Madonna lactans Szt. Katalin és Margit között

37 f. 3r. Krisztus megmossa az apostolok lábait (Jn 13,2 skk)

38 f. 3v. Krisztus az Olajfák hegyén (Jn 13,2 skk)

39 f. 4r. Krisztus elfogatása (Jn 13,2 skk)

40 f. 4v. Szt. Péter követi Krisztust, az őt követő ifjú eldobja köpenyét (Mt 26,56 skk, Mk 14,51 sk), f. 5r. A megkötözött Krisztus elvezetése (Mk 14,54, Jn 18,12)

41 f. 5v. Krisztus ütlegelése (Mt 26,67, Mk 14,65, Lk 22,63 sk), f. 6r
f. 5v. Krisztus ütlegelése (Mt 26,67, Mk 14,65, Lk 22,63 sk), f. 6r. Krisztus Pilátus előtt (Mt 27,2, Mk 15,13, Lk 23,1 skk, Jn 18,28)

42 f. 6v. Krisztus Heródes előtt (Lk 23,7 skk), f. 7r
f. 6v. Krisztus Heródes előtt (Lk 23,7 skk), f. 7r. Krisztust megfosztják ruháitól, bekötik a szemét (Lk 22,64, Mk 14,65, Mt 26,68, Mt 27,28, Mk 15,15

43 f. 7v. Krisztus megostorozása (Jn 19,1, Mt 27,26, Mk 15,15, Lk 23,16,22), f. 8r. Krisztus második kigúnyolása és töviskoronázása (Jn 19,2-3, Mt 27,27 sk, Mk 15,15 skk)

44 f. 8v. Szent asszonyok és a katona (A keresztvitel részélete), f. 9r
f. 8v. Szent asszonyok és a katona (A keresztvitel részélete), f. 9r. Keresztvitel (Mt 27,31 skk, Mk 15,20 skk, Jn 19,16 skk)

45 f. 9v. Szent asszonyok (A keresztvitel részlete), f. 10r
f. 9v. Szent asszonyok (A keresztvitel részlete), f. 10r. Keresztre feszítés (Mt 27,32 skk, Mk 15,22 skk, Lk 23,32 skk, Jn 19,25)

46 f. 10v. Krisztus a kereszten (Jn 19,21 skk), f. 11r
f. 10v. Krisztus a kereszten (Jn 19,21 skk), f. 11r. Krisztus oldalát átdöfik és inni kap (Zsolt. 69,22, Mt 27,48,54, Mk 15,36 skk, Jn 19,28 skk)

47 f. 11v. Krisztus levétele a keresztről (Mt 27,55 skk, Mk 15,42 skk, Lk 23,50 skk, Jn 19,38 skk), f. 12r. Krisztus sírbatétele (Lk 23,50 skk, Jn 19,39 skk)

48 f. 12v. Krisztus feltámadása (Mt 28,1 skk, Mk 16,1 skk, Lk 24,1 skk, Jn 20,1 skk), f. 13r. Krisztus mennybemenetele (Mt 28,1 skk, Mk 16,19 sk, Lk 24,50 skk, Jn 20,17, ApCsel 1,9 sk)

49 f. 13v. A Szentlélek eljövetele (Lk 24,49 skk, Jn 20,19, ApCsel 1,4 skk, 2,1 skk)

50 Krisztus élete Magyar Anjou Legendárium, Itália (Bologna?) körül, törzsanyag: Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat A bemutatott lapok: New York, Pierpont Morgan Library, Ms 360, 360a-d

51 Krisztus Szikárban inni kér a szamáriai asszonytól
Krisztus Szikárban inni kér a szamáriai asszonytól. Az asszony a városba siet és hírül adja Krisztus érkezését. Krisztus Kánában meggyógyítja a kafarnaumi királyi ember halálos beteg fiát. A királyi ember haza érve látja, hogy fia meggyógyult

52 Egy asszony kenettel keni Krisztus lábát, aki megbocsátja az asszony bűneit. Krisztus a Betszaida tónál bénát gyógyít. Krisztus öt kenyérrel és két hallal ötezer embert jóllakat. Krisztus megbocsát a házasságtörő asszonynak.

53 Krisztus vízen jár. Krisztus földre köpött nyálával vakot gyógyít
Krisztus vízen jár. Krisztus földre köpött nyálával vakot gyógyít. Krisztus színeváltozása.

54 Krisztus meggyógyítja a főfarizeus házában levő vízkórós embert
Krisztus meggyógyítja a főfarizeus házában levő vízkórós embert. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe.

55 Krisztus kiűzi a templomból a kereskedőket és feldönti a pénzváltók asztalait. Krisztus Lázár házában. Nővére, Mária nárdusolajat önt Krisztus fejére, amiért Júdás megfeddi. Júdás árulása. Krisztus megmossa a tanítványok lábát.

56 Krisztus megjósolja, hogy egy tanítványa elárulja őt. Utolsó vacsora
Krisztus megjósolja, hogy egy tanítványa elárulja őt. Utolsó vacsora. Krisztus az Olajfák hegyén. Júdás árulása.

57 Krisztus Pilátus előtt. Péter árulása. Krisztus Kajafás előtt
Krisztus Pilátus előtt. Péter árulása. Krisztus Kajafás előtt. Amikor Péter megtagadja mesterét, megszólal a kakas.

58 Az áruló Júdás felakasztja magát. Pilátus kézmosása
Az áruló Júdás felakasztja magát. Pilátus kézmosása. Krisztus megostorozása. Krisztus ütlegelése.

59 Júdás megvallja, hogy Krisztust nem találja vétkesnek
Júdás megvallja, hogy Krisztust nem találja vétkesnek. Krisztus keresztvitele. Két latort is elítélnek. Cirénei Simont arra kényszerítik, hogy vigye Krisztus keresztjét.

60 A katonák sorsot vetnek Krisztus ruhái felett
A katonák sorsot vetnek Krisztus ruhái felett. Krisztus levétele a keresztről. Krisztus testének bebalzsamozása és gyolcsba tekerése. Krisztus sírbatétele.

61 A pokol ördögei. Krisztus a pokol tornácán. Krisztus feltámadása
A pokol ördögei. Krisztus a pokol tornácán. Krisztus feltámadása. A szent asszonyok a feltámadt Krisztus sírjánál.

62 Krisztus megjelenik Mária Magdolna előtt
Krisztus megjelenik Mária Magdolna előtt. Krisztus megjelenik a tanítványoknak. Hitetlen Tamás. Krisztus megjelenik a halászó apostoloknak.

63 Krisztus mennybemenetele. Krisztus eljövetele. A Szentháromság
Krisztus mennybemenetele. Krisztus eljövetele. A Szentháromság. A Fájdalmak férfia (Vir Dolorum)

64 Passió-oltár, 1335 k. Klosterneuburg, Stiftsmusem

65 Antependium. A Narbonne-i paramentum darabja. Párizs, 1360 k
Antependium. A Narbonne-i paramentum darabja. Párizs, 1360 k. Párizs, Cluny Múzeum

66 Kálvária-oltár Garamszentbenedekről. Kolozsvári Tamás, 1427
Kálvária-oltár Garamszentbenedekről. Kolozsvári Tamás, Esztergom, Keresztény Múzeum.

67 Vizitáció. MS mester A besztercebányai Szent Katalin- plébániatemplom egykori főoltára. Bp. Magyar Nemzeti Galéria

68 Krisztus az Olajfák hegyén. MS mester, 1506
Krisztus az Olajfák hegyén. MS mester, Esztergom, Keresztény Múzeum

69 Keresztvitel. MS mester, 1506. Esztergom, Keresztény Múzeum

70 Kálvária. MS mester, 1506. Esztergom, Keresztény Múzeum

71 A Feltámadt Krisztus. MS mester, 1506. Esztergom, Keresztény Múzeum

72 Jézus születése. MS mester, 1506. Hontszentantal, rk. plébániatemplom

73 Királyok imádása. MS mester, 1506. Lille, Musée des Beaux-Arts

74 Fastentuch (oltár eltakarására szolgáló textil a nagyböjti időszakban használták, Ausztria, 15. sz.


Letölteni ppt "Ikonográfiai alapismeretek-9-1 függelék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések