Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A lakáscélú hitelezés és a lakás-takarékpénztárak Dr. Ferencz Iván Pázmány Péter Tudományegyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2008. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A lakáscélú hitelezés és a lakás-takarékpénztárak Dr. Ferencz Iván Pázmány Péter Tudományegyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2008. március."— Előadás másolata:

1

2 A lakáscélú hitelezés és a lakás-takarékpénztárak Dr. Ferencz Iván Pázmány Péter Tudományegyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2008. március 31.

3 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván2 A lakhatás igénye Alapvető emberi igény és jog A mindenkori kormányok gazdaságpolitikájának kiemelt területe a lakáspolitika (lakásügy) A modern polgári államok jelentős összegeket költenek rá  EU: GDP 1,5-2% Lakhatás megoldása vs. tulajdonjog Új fejlemények: Minőség, környezetudatosság, energiatakarékosság

4 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván3 Lakásfinanszírozás A polgár hosszú távú feladata („életfeladata”) Szereplők (arányuk a politikai rendszertől függ):  az érintett polgár  a pénzügyi szektor  az állam és egyéb „szociális” intézmények: önkormányzat, munkáltató

5 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván4 A lakásfinanszírozás formái A polgár részéről: önerő, családi segítség, kaláka A pénzügyi szektor részéről: lakáskölcsönök és más formák Az állam részéről: támogatások Önkormányzati, munkáltatói támogatások és hitelek

6 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván5 A lakásfinanszírozás formái 2. Lakáskölcsönök: Ptk. szerinti, célhoz kötött bankkölcsön A nyújtó intézmény:  kereskedelmi bank  jelzáloghitelintézet  lakástakarékpénztár  biztosító Forint-, deviza- vagy devizaalapú (EUR, CHF)

7 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván6 A lakásfinanszírozás formái 3. A pénzügyi szektor által nyújtott egyéb lakásfinanszírozási formák:  lízing  vásárói csoport  egyéb (pl. időben osztott használati jog)

8 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván7 A lakásfinanszírozás formái 4. Állami támogatások:  direkt támogatás pl. „szoc.pol.”, fél-”szoc.pol.”  (a pénzügyi szektorhoz) kapcsolódó támogatások kamattámogatások –a hitelhez vagy a hitel refinanszírozásához adókedvezmények

9 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván8 A lakásfinanszírozás formái 5. Állami támogatások:  nagyon eltérő közgazdasági hatékonyság (tőkeáttétel): egyszerestől (pl. direkt támogatás) akár a 8-10-szeresig: jelenlegi hazai lakástakarékpénztári támogatás

10 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván9 Bevezetés a lakáselőtakarékosságba 1. A lakáselőtakarékosság alapgondolata: kölcsönös segítség elve, piaci kamatkörnyezettől független konstrukció Kezdetek: 1920-as évek, Németország és Ausztria (I. vh. pusztítása, hiperinfláció) zárt (ún. Bauspar-) modell: csak betétes lehet hitelfelvevő, sorbaállítás nyílt (francia) modell

11 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván10 Bevezetés a lakáselőtakarékosságba 2. Lakossági elterjedtség (penetráció) Németország: 40% Ausztria: 65% Csehország: 45% Szlovákia: 20% Magyarország: 11% -> 20-30% elérése reális kell legyen

12 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván11 Bevezetés a lakáselőtakarékosságba 3. Miért népszerű Európában? az előtakarékoskodás a kultúra része a lakosok tudatában vannak a kamatlábak ciklikus változásának a LTP kamata fix, kiszámítható, független a külső környezettől munkáltatói ösztönzőrendszer része lehetőség rugalmas termék-innovációra

13 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván12 Magyarországi előzmények I. vh. után: állami szerepvállalás „a lakásínség megszüntetésére” 1941. évi IV. tc. az építőtakaréküzlet szabályozásáról (kis hatás) 1945 után: a polgári öngondoskodás szerepének háttérbe szorítása 43/1980. PM r. az ifjúsági takarékbetétről 90/1987 PM r. a lakáscélú megtakarításokról

14 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván13 A jelenlegi jogszabályi környezet 1996:CXII. tv. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 1996:CXIII. tv. a lakástakarékpénztárakról (Ltp.tv.) – hatályba lépés: 1997.01.01. 215/1996. Korm. r. a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról (Átr.) 47/1997. Korm. r. a lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről (Ászfr.) 2003. április 1.: első átfogó módosítás 2006. január 1. / március 15.: második átfogó módosítás

15 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván14 Pénzügyi intézmények rendszere Pénzügyi intézmény (PSZÁF felügyeli) Hitelintézet Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet (takarék- vagy hitelszövetkezet) Pénzügyi vállalkozás A Hpt. szerinti csoportosítás, alapját az eltérő tevékenységi kör és az eltérő egyéb követelmények (tőke, jogszabály stb.) adják.

16 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván15 Szakosított hitelintézetek 1. Specialitásukat külön jogszabály, vagy jogszabály rész szabályozza, amelyet mindig az alapjogszabállyal (mögöttes joganyag - Hpt.) együttesen kell alkalmazni. Minimális alaptőke: a külön jogszabályokban szabályozott Tevékenységi kör: speciális, és/vagy nem terjedhet ki a teljes pénzügyi szolgáltatási palettára (Hpt. 3. §)

17 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván16 Szakosított hitelintézetek 2. Magyar Fejlesztési Bank Magyar Export-Import Bank Jelzálog-hitelintézetek Lakás-takarékpénztárak Lakásfinanszírozási lehetőségek!

18 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván17 A lakástakarékpénztár alapvonásai 1. Az állam az öngondoskodást támogatja lakás-takarékpénztár: lakáscélú előtakarékosság életbiztosítás: vészhelyzetre történő önálló felkészülés nyugdíjbiztosítás: időskorra történő előtakarékosság

19 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván18 A lakástakarékpénztár alapvonásai 2. öngondoskodás

20 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván19 A lakástakarékpénztár alapvonásai 3. Speciális szabályozás: Ltp.tv. és két Korm. r. Kizárólagosság a lakástakarék-üzletre Feladata, célja: lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékossági lehetőség biztosítása ezáltal hozzájárulás a hazai lakásállomány bővüléséhez, értékének megőrzéséhez Működési elve: zárt rendszer, állami támogatás Minimális alaptőke: 2 milliárd Ft (azonos a kereskedelmi bankokéval)

21 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván20 Lakástakarékpénztár: tevékenységi kör Kizárólag: lakáscélú betétgyűjtés lakáscélú hitelezés lakáscélú finanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódóan más pénzügyi intézmény, illetve biztosítóintézet részére pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) részesedés a Hpt. szerinti járulékos vállalkozásban legfeljebb a szavatoló tőke 10%-a erejéig

22 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván21 Lakástakarékpénztár: lakáscél 1. Lakótelek, lakás, családi ház, tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, nyugdíjasházban bérleti jog vásárlása bővítés, felújítás, korszerűsítés, helyreállítás közművek, kommunális létesítmények kialakítása, felújítása: szilárd út, kerítés, járda, telefon, áram-, víz-, gázvezeték szennyvízcsatorna, csapadékvíz- elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat

23 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván22 Lakástakarékpénztár: lakáscél 2. szövetkezeti vagy társasházi közös tulajdonú épületrészek felújítása, korszerűsítése pénzügyi intézménytől, vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltása a legszélesebb körben felhasználható

24 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván23 Lakástakarékpénztár: a konstrukció 1. Megtakarítási szakasz Előtakarékosság: minimum 4 év Állami támogatás: 30%, évente max. 72.000 Ft- 324.000 Ft (1997-ben 40%, max. 36.000 Ft, 1998-tól 2003-ig 30%, max. 36.000 Ft) Betéti kamat: fix (évi 1-3%) Áthidaló kölcsön: 2 év után, 25% megtakarítási szint elérése esetén Azonnali áthidaló kölcsön: szerződéskötéstől

25 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván24 Lakástakarékpénztár: a konstrukció 2. Hitelszakasz fix (3,9-6%-os) éves kamatozású, lakáscélú kölcsön (10% alatt kell legyen az állami támogatáshoz) futamideje: megtakarítási szakaszhoz igazodó kölcsönösszeg maximális aránya: szerződéses összeg 60%-a

26 A konstrukció 3. idő Ft Saját befizetés Megtakarítási szakasz Hitelszakasz Állami tám. 30% Lakáscélú kölcsön fix 3,9-6%-os kamat Szerződéses összeg 50-60% 40-50% Kamat 1-3%

27 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván26 A szerződéses összeg Fogalma: a megtakarítások, az állami támogatások, a betéti kamatok és a lakáskölcsön együttes összege Számítási alapja a havi megtakarítási és hiteltörlesztési összegnek Összege: 4 év után: 2,4-10 millió Ft 8 év után: 5,2-20 millió Ft

28 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván27 Lakástakarékpénztár: befektetések Törvényi korlátozások a szabad eszközök (gyakorlatilag ügyfélpénzek) befektetésére min. 50% állampapír (H, EU, OECD, IMF) vagy készpénz, számlapénz max. 20% bankközi betét belföldi hitelintézetnél max. 20% áthidaló kölcsön max. 30% jelzáloglevél

29 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván28 A magyar lakástakarék piac 1997-ben három pénztár indult 1998-tól 2002-ig négy pénztár működött 2002. 09. 01.: a Lakáskassza-Wüstenrot Rt. átvette az Otthon Rt. állományát 2003. 07. 01.: egyesülés útján létrejött a Fundamenta-Lakáskassza Rt. (ma Zrt.) 2003-2008: két hazai lakástakarékpénztár

30 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván29 A magyar lakástakarék piac 2. betétállomány: 260 Md Ft érvényben lévő szerződések: 1200 ezer db szerződés összege: 1670 Md Ft kiutalás (2001-től, csak FLK): 192 ezer db kiutalás (2001-től, csak FLK): 125 Md Ft szerződéses összeg (2007.12.31-i állapot, közelítő értékek)

31 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván30 Az ltp-k helye a magyar bankpiacon Mintegy 40 hitelintézet között középbanki pozíció Betétek: FLK 9., OTP LTP 10. Hitelek: FLK 20., OTP LTP 24. Lakossági ügyfelek száma: FLK 5. hely (2007.12.31-i adatok)

32 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván31 A „háromlábú” finanszírozás Önerő Lakás-előtakarékosság Hitelek  hitelintézeti: támogatott  hitelintézeti: piaci  szociális: munkáltatói, önkormányzati hitel és támogatás

33 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván32 Lakáshelyzet Magyarországon 1. Nincsenek jelentős mennyiségi problémák 1000 főre kb. 400 lakás A minőség elmarad az európai színvonaltól nem megfelelő közműellátottság 500-800 ezer lakás nem megfelelő színvonalú, 100- 150 ezer fel sem újítható cca. 700 ezer panel vagy más iparosított eljárással épült, felújítandó ingatlan lakásprivatizáció - meglévő lakásállomány nem megfelelő szintű karbantartása

34 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván33 Lakáshelyzet Magyarországon 2. A túlzsúfoltság nem számottevő háztartások kb. 20%-ában kényszeregyüttélés Új lakás építésében nem drámai a lemaradás Jelentős regionális különbségek Magántulajdon dominanciája bérlakásarány: 9% (EU15: 35%, SK: 19%, PL: 34%) kulturális és privatizációs okok korlátozza a lakás-rendszer rugalmasságát Lakásmobilitás alacsony szinten (életkezdők, belső migránsok)

35 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván34 A lakásfinanszírozás arányai Finanszírozás főként magánerőből Az EU átlaggal fordított finanszírozási arányok Saját erőHitel 80 %20% 85-90%10-15% Mo. EU átl.

36 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván35 A lakáshitelezés fejlődését hátráltató tényezők Csak nagy mértékű állami szerepvállalás mellett érhető el a vállalható kamatszint Hosszú lejáratú hitelek hiánya Még mindig van néhány megoldatlan nyilvántartási probléma (földhivatalok) Törvényi akadályok (jelzálogjog érvényesítésének nehézkessége)

37 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván36 A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 1. Alanyai lakástakarékpénztár szerződő: lakáselőtakarékoskodó, betétes  adós kedvezményezett: korlátozott kör (csak közeli hozzátartozó)

38 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván37 A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 2. A lakáselőtakarékossági szerződés létszakaszai az ügyfél ajánlata - elfogadás az ltp. által betéti szakasz kiutalás hitelszakasz

39 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván38 A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 3. A kiutalás a szerződések értékelése a fordulónapokon, sorbaállítás (értékszám), kiutalási feltételek a szabad eszköz meghatározása (célértékszám) kiutalási értesítő - ügyfélválasz kiutalási időszak (3 hónap) kiutalás (nem azonos a kifizetéssel)

40 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván39 A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 4. Hitelszakasz fix, alacsony kamatozású kölcsön, annuitásos törlesztés rendkívüli előtörlesztés lehetősége nincs korlátozva

41 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván40 A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 5. A lakáscélú felhasználás ellenőrzése teljes szerződéses összegre (benne az állami támogatásra) 8 év után: szabad felhasználás ha nem igazol: az ltp. a Magyar Állam képviseletében eljárva érvényesíti a követelést a végrehajtás az adóhatóság feladata

42 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván41 A szabályozás továbbfejlesztésének irányai 1. Új termékek munkáltatói befizetés (önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári minta) a lakáscélú felhasználási kör bővítése: a kedvezményezettek (legalább a kiskorúak) tulajdonszerzési kényszerének megszüntetése Részvétel állami programokban a bérlakásprogramban kötelező előtakarékoskodás becsatornázása a lakástakarékpénztárakba

43 2008.03.31.Dr. Ferencz Iván42 A szabályozás továbbfejlesztésének irányai 2. A konstrukció kötöttségeinek oldása azonnali finanszírozás arányának növelése 60%-os kölcsön / szerződéses összeg arány emelése, ezzel a finanszírozási képesség további javítása


Letölteni ppt "A lakáscélú hitelezés és a lakás-takarékpénztárak Dr. Ferencz Iván Pázmány Péter Tudományegyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2008. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések