Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 1 Beszédfelismerés és beszédszintézis Takács György 1. előadás 2012. 02. 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 1 Beszédfelismerés és beszédszintézis Takács György 1. előadás 2012. 02. 14."— Előadás másolata:

1 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 1 Beszédfelismerés és beszédszintézis Takács György 1. előadás 2012. 02. 14.

2 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 2 A beszédtárgy szerepe a PPKE informatikus képzésben A jelelméletről, kódelméletről, jelfeldolgozásról általában, képfeldolgozásról speciálisan, kommunikációs rendszerekről általában már sok ismeret összegyűlt. Egy jellegzetesen szintetizáló tárgy. Sokrétű alapon, sokfelé kitekintéssel dolgozik. A beszéd régebbi, hatékonyabb, emberibb kommunikációs forma, mint az írás! Az emberi beszédfolyamat másként összetett, mint a számítógépek folyamatai. A beszédtechnológiák másként összetettek, mint az írott- nyelv technológia.

3 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 3 Mivel foglalkozik ez a tantárgy? A beszéddel, mint akusztikai jelenséggel A beszéddel, mint nyelvi jelenséggel Az emberi beszédkeltés folyamatával Az emberi beszédérzékelés folyamatával Mesterséges beszédfunkciókkal –Beszéd gépi felismerése –Mesterséges beszéd –Beszélő személy felismerése Beszédkódolással, beszédtömörítéssel Multimodális beszédfolyamattal

4 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 4 Mivel nem foglalkozik ez a tantárgy (pedig szép és érdekes lenne -- s ha van komoly érdeklődő kutathat) A beszédfeldolgozás történeti kérdéseivel A szép beszéddel (eufonetika) Beszédtisztítással (speech enhancement) Beszédmanipulációval (voice transformation) Beszédkiejtés-javítás gépi segédeszközeivel Sérültek beszédkommunikációját segítő eszközökkel Hangfájlok szerkezetével, kezelésével, szerkesztésével…. Párbeszéd -rendszerekkel – amelynek elemei a természetes beszéd megértése, a dialógus irányítása, a válaszok és kérdések generálása és kimondása. Beszéd gépi fordításával (spoken language translation) Hallhatatlan beszéddel (silent speech) Kulcsszavak keresésével a folyamatos beszédben (word spotting)

5 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 5 Tantárgyprogram I.

6 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 6 Tantárgyprogram II.

7 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 7 Tankönyv, jegyzet, segédanyagok…. Előadások (szokás szerint) a honlapon Új tankönyv van, de nagyon vastag… A régi elavult és nem kapható! Nagyon jó CD oktatóanyag van! Nyelvtudományi Intézet Fonetikai kutatólaboratóriuma készítette. Jogvédett! Csak korábbi böngészőkkel fut!!!!

8 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 8 Tárgykövetelmények Az előadásokat célszerű látogatni A laboratóriumi gyakorlatok kötelezők Minden mérési feladatot teljesíteni kell Minden méréskor kicsi ZH (hogy ne jöjjenek felkészületlenül – felkészülés a vonatkozó előadás alapján) Szóbeli vizsga magyar nyelven, az aláírás feltétele : eredményes ZH, teljesített mérések. Lehet egyéni vállalást tenni (pl. mérés előkészítés stb.) Érdeklődőknek korlátlan TDK lehetőségek Önálló labor és szakdolgozat feladatok választhatók a témában

9 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 9 Néhány beszédminta elmélkedésre Nehezen érthető beszéd Jól érthető beszéd, pedig énekelt…..

10 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 10 Miért különleges információhordozó a beszéd? Sötétben is mindent kifejez… Álmunkban is megértjük….. Kb. 20dB szinttel halkabban elég a nevünket hallani az ébredéshez, mint egyéb szöveget…… Az ember információ befogadó sebessége kb. 50 bit/másodperc!!!!!!!!!! Ebből kb. 2/3 rész a hallás!!!!!!!!!!!! Óriási redundanciája van … a kabaré artikulálatlan hadarását is megértjük, de csak az anyanyelv és a háttérismeretek birtokosai!!!!!!!!!!! A nyelv (beszéd) segítségével szinte minden kifejezhető.

11 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 11 Feladatmegoldás különböző kommunikációs módoknál

12 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 12

13 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 13

14 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 14 Massachusetts Institute of Technology

15 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 15

16 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 16

17 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 17 Institut de la Communication Parlée UMR CNRS 5009 - INPG - Université Stendhal INP Grenoble

18 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 18

19 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 19

20 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 20

21 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 21

22 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 22 ELTE BTK A Fonetikai Tanszék állandó (kötelező) és választható kurzusainak leírása Fonetika (szeminárium) Óraszám: 2 Kreditszám: 2 A fonetika vizsgálati területeinek, a beszéd szegmentális (beszédhangok rendszere és sajátosságai) és szupraszegmentális szerkezetének (intonáció, hangsúly, tempó, szünet, hangszínezet, hangerősség), az elemzési lehetőségek megismerése; a fiziológiai, akusztikai és percepciós beszédvizsgálatok összefüggéseinek bemutatása, a fonetikai elemzés sajátosságainak elsajátíttatása.

23 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 23 Pszicholingvisztika (előadás) Óraszám: 1 Kreditszám: 2 A pszicholingvisztika kialakulása, előzményei, kutatási területei, sajátos módszertana, elmélet és gyakorlat (pedagógia, pszichológia, mesterséges intelligencia) viszonya. A nyelv és a beszéd vezérlése: az agy, felépítése, agyműködési elméletek.

24 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 24 Kísérleti és alkalmazott fonetika - előadás, heti 2 óra. Bevezető és összegző előadás, amely megismerteti a hallgatót a tárgykörrel, a hazai és nemzetközi eredményekkel, kísérleti megközelítésekkel, valamint a megoldásra váró problémákkal. A tantárgy előkészíti a kísérleti fonetika artikulációs, akusztikai és percepciós vizsgálatának, valamint a beszédtechnológiai alapismereteknek (mesterséges beszédelőállítás, beszédfelismerés, a beszélő személy azonosítása, jelfeldolgozás stb.) az oktatását.

25 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 25 Beszédképzés és akusztikum I. - szegmentális fonetika - szeminárium, heti 2 óra A beszédhangok, hangkapcsolatok és hangsorok létrehozásának fiziológiai sajátosságait és annak akusztikai következményeit tárgyalja. A tantárgy a beszédhangok képzésével, a hangátmenetekkel, a koartikuláció jelenségével, illetőleg mindezek elemzési lehetőségeivel, kísérleti vizsgálatával foglalkozik. Beszédképzés és akusztikum II. - szupraszegmentális fonetika - szeminárium, heti 2 óra A kurzus a beszéd szupraszegmentumait (beszéddallam, hangsúly, tempó, ritmus, szünet, hangszínezet) tárgyalja a képzés és az akusztikai sajátosságok szempontjából, elemzési gyakorlatokkal.

26 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 26 Beszédtechnológia - szeminárium, heti 2 óra A beszédkutatás eredményeinek egyfajta gyakorlati alkalmazásaival foglalkozik. Kitér a beszédszintézis és a mesterséges beszédfelismerés fonetikai vonatkozásaira, a működő rendszerek ismertetésére, a jelfeldolgozás aktuális kérdéseire, valamint a beszélő személy felismerésének (azonosításának) fonetikai sajátosságaira.

27 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 27

28 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 28 A tanegység neve: Hangtan (fonetika) A tanegység kódszáma: GL 110 A felelős oktató neve: Szende Tamás, Szépe Judit 1. A hangtani leírás szintje: Fonetika és fonológia, egység és elhatárolás, Beszédhang és fonéma, A fonetika tárgykörei: beszédképzés, beszédakusztika, beszédpercepció, A fonetika hagyományos módszerei: artikulációs és akusztikai vizsgálati eljárások – 2. A beszédképző szervek és a zöngeképzés mechanizmusa: A beszédképző szervek funkciói, A beszédcsatorna felépítése, Alaphang és magánhangzó-minőség – 3. Az akadályképzés – 4. A beszédképző szervek lehetséges működésmódjainak típusai: A forrás dimenziója, A képzőmozzanatok keletkezési helyének, ill. a képzőszervek konfigurációinak a dimenziója, A működésmód, a működésintenzitás dimenziója, A folyamatdimenzió – 5. A magánhangzók képzési dimenziói – 6. A mássalhangzók képzési dimenziói – 7. Artikulációs alapú mássalhangzó-osztályozás az akadály típusa, az akadályképzés helye szerint – 8. Fonetikai átírási rendszerek: Az IPA- átírás, A Setälä-féle átírás, Az egyezményes magyar átírás. Tankönyv, jegyzet: Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998. Szépe Judit: Hangtan. PPKE BTK, Piliscsaba 2000.

29 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 29 Meggazdagodott-e már valaki beszédfelismerés vagy beszédszintézis termékeken?

30 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 30

31 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 31

32 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 32

33 T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 33

34

35


Letölteni ppt "T.Gy. Beszedfelism es szint. 2012.02.14. 1 Beszédfelismerés és beszédszintézis Takács György 1. előadás 2012. 02. 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések