Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatika 2003/2004 1. félév Homor Lajos T: (33)-413156 (70)-5470223

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatika 2003/2004 1. félév Homor Lajos T: (33)-413156 (70)-5470223"— Előadás másolata:

1 Informatika 2003/2004 1. félév Homor Lajos T: (33)-413156 (70)-5470223 E-mail:homor@vjrktf.hu

2 Szervezési információk Oktatók: Előadás Homor Lajos Gyakorlat: Homor Lajos, Szendi Gábor Csoportbeosztás: jelentkezés alapján Óraszám 1+2 (K2)3 kredit félév közben: tesztek (ZH), feladatok – EHHEZ FOLYAMATOS JELENLÉT KELL vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga Értékelés: ZH-k, feladatok: 50%, vizsga: 50%, elégséges: 60%- tól Vírusmentes hajlékony lemez kell Irodalom (nyomtatott, digitális, www.vjrktf.hu)www.vjrktf.hu 416. terem használata Felmentés kredit-átvétel esetén lehetséges

3 Kreditrendszer kreditösszetétel Szabadon választható (minimum12 kredit) Kötelezően választandó Tanító szakon műveltségterületek Kommunikáció szakon Művelődésszervező szakon szakirányok Kötelező (maximum 168 kredit) 240 kredit Informatika

4 Választási lehetőségek tanító szakon

5

6 Az informatika a tanító és a kommunikáció-művelődésszervező szakokon Tanító szak Kötelező 5 kredit 1. félév 3 kr. 6. félév 2 kr. Kötelezően választható 23 kredit Komm- művsz. Szak Kötelező 4 kredit 1. félév 3 kr. 2. félév 1 kr. Más informatikai jellegű kötelező tárgyak Elektronikus lapszerkesztés Stb.

7 Az informatika műveltségterület Informatika Félévek Tantárgyi egységekKód12345678Zárás Előfeltéte l Hardver-szoftverIF201 3 GIF101 ProgramozásIF202 3 K Integrált rendszerekIF203 3 G MultimédiaIF204 3 G Informatika az iskolában II.IF205 3 KIF202 Hálozatok, internetIF206 4 G Technikai, könyvtári alk.IF207 4G Szigorlat IF S Kr. Összes kredit 0333334423

8 Vázlatos program Az informatika alapfogalmai Hardver: az IBM kompatibilis PC Szoftver: operációs rendszerek, felhasználói programok WINDOWS 98 MS Office XP A számítógép-hálózatok használatának alapjai Részletes program

9 Milyen ismeretekre volt eddig szükség? Írni tudás Olvasni tudás Számolni tudás Irástudás  Literacy

10 A (közel)jövőben ezekhez társuló ismeretek Idegen nyelven történő kommunikáció Elektronikus médiumok ismerete Problémamegoldás C (számítógépes) technikákkal Számítógépes írástudás  Computer literacy

11 Új fogalmak Entertainmentszórakoztatás Educationoktatás Informationinformáció

12 Új fogalmak Entertainmentszórakoztatás Educationoktatás Informationinformáció EDUTAINMENT INFOTAINMENT

13 Miért foglalkozunk az információval ? Minden (felelősségteljes) döntésünk azon alapul, hogy a megfelelő információ áll rendelkezésünkre a megfelelő helyen és a megfelelő időben. Az információnak a megfelelő formában kell a rendelkezésre állnia. Minden szervezet alapvető létezési és működési feltétele az információszerzés, - feldolgozás -előállítás –továbbítás, -tárolás.

14 A döntési folyamat informatikája x x jelenségek, tények mértékegység, mérőszám ADATINFORMÁCIÓ INFORMÁCIÓÚJ TUDÁS TUDÁSDÖNTÉS újdonság, hír előzetes ismeretek vezetői környezet CSELEKVÉS rendszerelemek, struktúra megváltoztatása

15 Az információ viszonya az egyes diszciplínákhoz Matematika Filozófia Etika Esztétika Grammatika Szociológia Biológia Pszichológia Történelem Könyvtár Műszaki tudományok Vámos Tibor: Informatika MTA Budapest 2002 Tudománypolitika Magyarországon II.

16 Az elnevezés eredete Alvin Toffler: The third wave (A harmadik hullám) agrár forradalom(első hullám) ipari forradalom(második hullám) információs forradalom(harmadik hullám) Információs társadalom

17 Ipari társadalom, Információs társadalom

18 beszéd (az ember nevű lény információközlő eljárása ) írás (rögzített információközlés) nyomtatás (passzív de nagy tömegű információközlés) telefon, rádió, TV(nagy távolság azonnali áthidalására képesek) tranzisztor(hálózatfüggetlenség) mágneses memória(visszakereshetőség, választási lehetőség) (magnó, videó) mikroprocesszor kalkulátor videójáték INTERAKTIVITÁS ismét megjelenik számítógép globális hálózat (adatbázisok, e-mail) GLOBÁLIS INTEGRÁCIÓ A számítástechnika és az informatika viszonya a kommunikációs technológiák változásának tükrében:

19 Informatika Kommunikáció információátvitel mindenhol ? (élő szervezet) emberi kommunikáció Az információ alapfogalom - a bizonytalanság csökkenése az ember szerepe Számítógép memóriával rendelkező, programozható automata, amely információt szolgáltat

20 Az informatika születése. Kialakulását a Luftwaffe és a Royal Air Force köztötti - 1940-ben kezdő - küzdelem indította el. Norbert Wiener a légvédelmi ütegek radarral történő vezérlésével foglalkozott. Vizsgálatai során felismerte, hogy a szervezet működését a részek közötti információcsere teszi lehetővé.

21 Az információ transzportja Ki kinek ad információt? Tűzvezetés Légvédelmi üteg

22 Két alapmű Norbert Wiener: Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine(1948) Claude Shannon: A Mathematical Theory of Communication (1948)

23 Műszaki informatika számítógépek felépítése Elméleti informatika adatípusok Alkalmazott informatika információs rendszerek Gyakorlati informatika programnyelvek Az informatika tárgykörei:

24 Diszciplínák és alapfogalmak I. Fizikatömeg energia MEGMARADÁS impulzus A fizikai folyamatoknak kitüntetett iránya van IDŐ, ENTRÓPIA nem megmaradó mennyiség spontán RENDRENDEZETLENSÉG energia fogyasztással

25 Diszciplínák és alapfogalmak II. Informatikainformáció nem megmaradó mennyiség  A kutatóintézetek munkája Tanítás A fizikai entrópia és az információ kapcsolata MAXWELL démon

26 További információk az információról Az információt közlemények hordozzák (információtartalom) A közleménynek információTARTALMA és információMENNYISÉGE van Közlemény => üzenet, utasítás, jelzés,... A közlemény valamilyen jelkészlet elemeiből épül fel Példa ABC

27 Az információtartalom kiszűrése bizonyos megállapodások betartásával lehetséges: forma szerepe, kontextus redundancia

28 PP A forma szerepe: A kontextus szerepe: Az........ nagysága 123 Kb. Redundancia: Maga xxx, hogy mindent kétszer mond, mindent kétszer mond!

29 Rényi Alfréd könyvéből Az információ matematikai elmélete annak köszönhető, hogy az információ számmal jellemezhető, ahogy a hosszúság, tömeg stb. Valamely információ mennyiségének jellemzéséhez az ismeret megszerzéséhez (kitalálásához) szükséges jó kérdések száma ad támpontot (Barkochba játék: igen, nem) Az információ mennyiségét pl.: az igenek és nemek száma adja

30 Az információ mennyisége A feladat: 8 személy közül kell egyet kitalálni. Megoldás: Kérdezzünk ! Ezek között van ? Igen (nem) Három eldöntendő kérdés után a nyert információ: 3 bit

31 Az információ mérése A mérés alapját képező összefüggés legyen additiv, és lineáris Tegyük fel, hogy a jelkészlet k elemű valamint, hogy j a felhasznált jelek száma ekkor I=k j amely nem teljesíti a fentieket. A fenti feltételeknek megfelelő összefüggés H=log 2 (k j ) (Hartley képlet)

32 A Hartley képlet jelentése Ha egy j elemű A halmaz egy x elemét megadjuk, amelyről semmi mást nem tudtunk korábban, minthogy az A halmazhoz tartozik, az így kapott információ mennyisége H=log 2 j Additivitás: x 1 eleme A 1, a halmaz elemszáma j 1 x 2 eleme A 2 j 2 Ekkor az (x 1, x 2 ) párt kell kitalálni H=log 2 (j 1 * j 2 ) = log 2 j 1 + log 2 j 2

33 A1A1 A2A2 2=log 2 4 2+2=log 2 (4 *4)

34

35 Az információ átviteli sebessége (sávszélesség)

36 Leggyakoribb jelkészletek A tízes számrendszer számjegyeit használó közlemények: k=12 Milyen magas vagy? válasz 178,4 cm információ I=5*log (12)=17,9 bit A magyar nyelv betüi k= 35 az “igen“ szó információmennyisége I=4*log (35) = 20,5 bit Kettes számrendszerk=2 az 1011 információmennyisége I=4*log 2 = 4 bit

37 Kódolás, dekódolás Az információ közleménnyé alakítása a kódolás A közlemény információtartalmának megállapítása a dekódolás Adó Vevő Közlemény Csatorna KódolásDekódolás

38 A kódolás és dekódolás minden esetben formai (szintaktikai) és tartalmi (szemantikai) szabályok szerint történik Kódrendszerek a számítógépes kommunikációhoz ASCII, ANSI *, CWI, 852 pl.: á 160 0225 160 160 * A UNIX és a WINDOWS erre épül A titkosítás a kódolás-dekódolás fontos alkalmazási területe (Caesar-titkosítás) Az adat kódolt közlemény

39 A titkosítás modellje

40 Prímszámkód titkosítás p és q prímszámok, a=p*q alapszám, e és f olyan számok, melyekre fennáll, hogy e*f-1 osztható (q-1) és (p-1) értékkel. névpqaef Aladár11555327 Béla13791529 1. az üzenet betűinek ASCII kódjait használjuk. 2. a feladó az üzenet kódszámaiból meghatározza a k e mod a számokat, ahol e és a a cimzett nyilvános számai. 3. a cimzett a kapott számsorozatot úgy dekódolja, hogy az a mellett az f titkos számot használja a k f mod a meghatározásához. 4. a kapott szám az üzenet ASCII kódja.

41 A számítógépek matematikája Bináris (kettes), oktális (nyolcas), hexadecimális (tizenhatos) számrendszerek pl.: 12 = 1100 2 hatványai szerint = 14 8 hatványai szerint =C 16 hatványai szerint A bináris számrendszert az alkalmazott eszközök működési elve tünteti ki A számolási szabályok (önálló feldolgozásra)


Letölteni ppt "Informatika 2003/2004 1. félév Homor Lajos T: (33)-413156 (70)-5470223"

Hasonló előadás


Google Hirdetések