Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krizsán Zoltán iit 1.2.  Nem kell vizuális felületnek lennie.  Delegátumok segítségével valósíthatja meg a.NET. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krizsán Zoltán iit 1.2.  Nem kell vizuális felületnek lennie.  Delegátumok segítségével valósíthatja meg a.NET. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban2."— Előadás másolata:

1 Krizsán Zoltán iit 1.2

2  Nem kell vizuális felületnek lennie.  Delegátumok segítségével valósíthatja meg a.NET. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban2

3  Biztonságos kódkészítés miatt tiltott a pointer aritmetika a C#-ban.  Fv. Pointer helyett delegátum  Alakja: delegate típus nev(tipus param_nev,..)  Objektum, ami biztonságos hozzáférést biztosít.  Ha megadjuk a paraméter típusát, akkor a paraméter nevét is meg kell adni!  Képviselőnek is hívják. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban3

4  Nem csak a fv. címe, de visszatérési érték + paraméterek  Amire hivatkozik, lehet: Statikus fv. Példány fv.  Aszinkron hívás támogatás.  Egy hívás -> több hívás.  System.MulticastDelegate pecsételt származott. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban4

5  Listán tárolja a feliratkozott függvényeket  belső fv.eket definiál Invoke – szinkron hívásra BeginInvoke, EndInvoke – aszinkron hívásra Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban5

6 delegate void MyDelegate(); public class MyClass{ public void InstanceMethod(){Console.WriteLine("A message from the instance method.");} static public void StaticMethod(){Console.WriteLine("A message from the static method.");} } public class MainClass{ static public void Main(){ MyClass p = new MyClass(); MyDelegate d = new MyDelegate( p.InstanceMethod ); d(); d = new MyDelegate( MyClass.StaticMethod ); d(); } Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban6

7 .class private auto ansi sealed MyDelegate extends [mscorlib]System.MulticastDelegate{.method public hidebysig specialname rtspecialname instance void.ctor( object 'object', native int 'method‘ ) runtime managed { } // end of method MyDelegate::.ctor.method public hidebysig virtual instance void Invoke() runtime managed { } // end of method MyDelegate::Invoke.method public hidebysig newslot virtual instance class [mscorlib]System.IAsyncResult BeginInvoke(class [mscorlib]System.AsyncCallback callback, object 'object') runtime managed { } // end of method MyDelegate::BeginInvoke.method public hidebysig newslot virtual instance void EndInvoke(class [mscorlib]System.IAsyncResult result) runtime managed { } // end of method MyDelegate::EndInvoke } // end of class MyDelegate Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban7

8  _target (System.Object): az objektumra referál, amely a call back fv.- hez kapcsolódik (csak példány fv. esetén).  _methodPtr (System.Int32): egész szám, amellyel a CLR azonosítja a fv.-t.  _prev (System.MulticastDelegate): a láncolt lista előző elemére mutat. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban8

9  Két fontos tulajdonság: Target->_target Method->_methodPtr  Az Invoke fv. nem hívható meg közvetlenül (VB-ben viszont kötelező).  Equals újradefiniált, igaz, ha _target és _methodPtr azonosakra referál. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban9

10  A delegátum önmagában is hasznos, de láncolt listára fűzve hatékonyabb  _prev az előző elemre. Kezdetben null, később áll be egy érvényes objektumra. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban10

11  public static Delegate Combine(Delegate tail, Delegate head) : hozzáfűz a listához  public static Delegate Combine(Delegate[] delegateArray) : hozzáfűz a listához  public static Delegate Remove(Delegate source, Delegate value) : töröl a listából Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban11

12  public static Delegate Combine helyett operator+=  public static Delegate Remove helyett operator-= Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban12

13 class Set { private Object[] items; public Set(Int32 numItems){ items = new Object[numItems]; for (Int32 i =0; i < numItems; i++) items[i] = i; } public delegate void Feedback(Object value, Int32 item, Int32 numItem); public void ProcessItems( Feedback feedback ){ for(Int32 item = 0; item< items.Length(); item++){ if ( feedback != null ){ feedback(items[item], item+1, items.Length); } } Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban13

14 static void Main(){ StaticCallbacks(); InstanceCallbacks(); } static void StaticCallbacks() { Set setOfItems = new Set(5); setOfItems.ProcessItems (null);Console.WriteLine(); setOfItems.ProcessItems ( new Set.Feedback(App.FeedbackToConsole) ); Console.WriteLine(); setOfItems.ProcessItems ( new Set.Feedback(App.FeedbackToMsgBox) ); Console.WriteLine(); Set.Feedback fb = null; fb += new Set.Feedback(App.FeedbackToConsole); fb += new Set.Feedback(App.FeedbackToMsgBox); setOfItems.ProcessItems(fb);Console.WriteLine(); } static void InstanceCallbacks() { Set setOItems = new Set(5); App appobj = new App(); setOItems.ProcessItems( new Set.Feedback(appobj.FeedbackToFile) ); Console.WriteLine(); } Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban14

15 static void FeedbackToConsole(Object value, Int32 item, Int32 numItems){ Console.WriteLine("Processing item {0} of {1}: {2}.", item, numItems, value); } static void FeedbackToMsgBox(Object value, Int32 item, Int32 numItems){ MessageBox.Show(String.Format("Processing item {0} of {1}: {2}.", item, numItems, value)); } void FeedbackToFile(Object value, Int32 item, Int32 numItems){ StreamWriter sw = new StreamWriter("Status", true); sw.WriteLine("Processing item {0} of {1}: {2}.",item,numItems, value); sw.Close(); } Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban15

16  Nézzük meg az IL kódot!  feedback( items[item], item+1, items.Length ); helyett: IL_001b: callvirt instance void Set/Feedback::Invoke(object, int32, int32) Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban16

17 Public Int32 virtual Invoke(Object value, Int32 item, Int32 numItem ) { if (_prev != null) _prev.Invoke( value, item, numItems ); return _target.methodPtr(value, item, numItems } Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban17

18  public virtual Delegate[] GetInvocationList()  Klónozza a lista elemeit egy tömbbe, de minden elem _prev-je null.  A visszaadott tömbön végigjárhatunk! Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban18

19 class Light{ public String GetPosition() { return "Villany felkapcsolva!"; } class Fan{ public String Speed() { throw new Exception("Nagyon gyors!"); } class Speaker{ public String Volume(){ return "Nagyon hangos!"; } Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban19

20 delegate string GetStatus(); static public void Main() { GetStatus getstatus = null; getstatus += new GetStatus( new Light().GetPosition ); getstatus += new GetStatus( new Fan().Speed ); getstatus += new GetStatus( new Speaker().Volume ); Console.WriteLine( GetComponentStatusReport(getstatus) ); } Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban20

21 static String GetComponentStatusReport(GetStatus status){ if ( status == null) return null; StringBuilder sb = new StringBuilder(); Delegate[] arrayOfDelegates = status.GetInvocationList(); foreach( GetStatus getstatus in arrayOfDelegates ){ try{ sb.AppendFormat("{0}{1}{1}", getstatus(), Environment.NewLine); } catch(Exception e){ Object o = getstatus.Target; sb.AppendFormat("Hiba keletkezett: {1}{2}{0} Hiba: {3}{0}{0}", Environment.NewLine, ((o == null) ? "" : o.GetType() + "."), getstatus.Method.Name, e.Message); } return sb.ToString(); } Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban21


Letölteni ppt "Krizsán Zoltán iit 1.2.  Nem kell vizuális felületnek lennie.  Delegátumok segítségével valósíthatja meg a.NET. Krizsán Zoltán iit Delegátumok C#-ban2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések