Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit. Általánosságban A kötelezett helytáll azért, hogy a termék vagy szolgáltatás 1. megfelel a minőségi követelményeknek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit. Általánosságban A kötelezett helytáll azért, hogy a termék vagy szolgáltatás 1. megfelel a minőségi követelményeknek,"— Előadás másolata:

1 © dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit

2 Általánosságban A kötelezett helytáll azért, hogy a termék vagy szolgáltatás 1. megfelel a minőségi követelményeknek, 2. alkalmas a rendeltetésszerű használatra, 3. megfelel a jogosult szerződésben rögzített elvárásainak.

3 Hibás teljesítés Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatással tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít: a szolgáltatott dolog (szolgáltatás)a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak

4 Hibás teljesítés speciális esete Szakszerűtlen összeszerelés Szakszerűtlen összeszerelésért a kötelezett felel akkor, ha: 1. a szerelés a szerződésben kikötött kötelezettség és azt a kötelezett végezte, vagy olyan személy, akinek magatartásáért a kötelezett felelős; 2. a fogyasztó szakszerűtlen használati útmutató alapján végezte el az összeszerelést és az útmutató hibájára vezethető vissza

5 Kellékszavatosság – Jogszavatosság - Kártérítés Kellékszavatosság önmagában a teljesítéskor meglévő(fizikai) hiba megalapozza Jogszavatosság korlátozásmentes tulajdonszerzés (Ptk-ban lásd. adásvételnél) Kártérítés (+ Ptk. 310-311.§§) Objektív jogkövetkezmény Szubjektív jogkövetkezmény

6 A kötelezett mentesülési lehetőségei 1. Ha: a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy azt ismernie kellett; 2. Ha: a hiba oka a jogosult által szolgáltatott anyagra vezethető vissza, és az alkalmatlanságra a kötelezett felhívta a jogosult figyelmét.

7 Szavatossági igények A jogosult választása szerint kérhet: 1. kijavítást vagy kicserélést 2. árleszállítást vagy elállhat a szerződéstől a jogosult áttérhet egyik igényről a másikra (ius variandi) – (költségviselés szabályai!) fogyasztói szerzősében semmis az a kikötés, amely a szavatossági igények törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára eltér!

8 Kijavítás – Kicserélés I. A jogosult nem kérheti a kijavítást, ha: az igény teljesítése a) lehetetlen b) aránytalan többletköltséget eredményezne a kötelezett számára másik szavatossági igényhez képest

9 Kijavítás – Kicserélés II. Ha a kötelezett nem vállalja megfelelő határidőre, illetve nem végzi el a kijavítást/kicserélést a jogosult saját költségére maga megjavíthatja vagy megjavíttathatja ilyenkor a jogosult visszatarthatja a kijavításig/kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét

10 Árleszállítás – Elállás Ha:a kijavítás/kicserélést a)a jogosultnak nincs joga kérni nem vállalta határidőre nem végezte el Ha a hiba jelentéktelen elállás nem gyakorolható! b) kötelezett

11 Igényérvényesítési határidők I. Nem fogyasztói szerződés Elévülési határidő: –teljesítés + 6 hónap kivéve: kötelező legkisebb használhatósági időtartam (ha 6 hónapnál rövidebb) –állat szolgáltatás: teljesítés + 60 nap Jogvesztő határidő: –Ha a jogosult menthető okból nem tudja jogát érvényesíteni: teljesítés + 1 év –Tartós használati rendelt dolog: teljesítés + 3 év –(Ha a 3 évnél hosszabb a kötelező alkalmassági idő : ez a határidő az irányadó)

12 Igényérvényesítési határidők II. Fogyasztói szerződés Elévülési határidő: –teljesítés + 2 év –kivéve: használt dolog: megállapodás alapján: teljesítés + min.1 év Jogvesztő határidő: –menthető ok esetén: teljesítés + 3 év Speciális szabályok: –Dolognak vagy jelentős részének kijavítás/kicserélésnél!

13 Eljárási szabályok Ptk.-ban A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003 (VII.30.) GKM rendeletben

14 Bizonyítási teher – Ptk. Bizonyítási teher: 1. Általános szabály: jogosult bizonyítja 2. Fogyasztói szerződésnél: vélelem kivétel: a vélelem a hiba jellegével vagy a dolog természetével összeegyeztethetetlen a dolog hibája a teljesítéskor megvolt a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt

15 Eljárási szabályok – Ptk. Fogyasztói szerződés 2 hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot helyre állításával kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenését megtéríteni.

16 Igényérvényesítés - GKM rendelet hibás teljesítésnél, jogszabályon alapuló jótállásnál; a fogyasztó szerződés megkötését bizonyítja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat, a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet kell felvenni; a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást/kicserélést max.15 nap alatt elvégezze; az áru átvételéről kicserélés/kijavítás esetén elismervényt kell átadni a jogosult számára

17 Jótállás A hibátlan teljesítésért fennálló objektív helytállás. szerződést biztosító mellékkötelem Ptk. 248.§ „Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.”

18 Jótállás keletkezése szerződésseljogszabállyal egyoldalú nyilatkozattal a kötelezett helytállási kötelezettséget vállal a dolog hibátlanságáért pl.: tartós fogyasztási cikkek; javító, karbantartó szolgáltatások pl.: reklám

19 Jótállási idő Jogvesztő határidők: –Tartós fogyasztási cikkek: min. 1 év 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet –Javító-karbantartó szolgáltatás: 6 hónap 181/2003 (IX.5.) Korm. rendelet –Új lakás: 3 év 249/2004 (VIII.27.) Korm. rendelet

20 Bizonyítási teher vélelem Kimentés kötelezett bizonyítja a dolog a teljesítéskor hibás volt a hiba oka a teljesítés után keletkezett


Letölteni ppt "© dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit. Általánosságban A kötelezett helytáll azért, hogy a termék vagy szolgáltatás 1. megfelel a minőségi követelményeknek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések