Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem."— Előadás másolata:

1 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 2013. január 22. projekt 3. modul A bányászati tevékenységek felszín alatti vízkészletek mennyiségére és minöségére gyakorolt hatásának vizsgálata Első modul-értekezlet Szakmai feladatok áttekintése – időbeli ütemezés – felelösök – projekt bürokrácia

2 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 A Modulértekezlet napirendjei A 3. sz. szakmai modul tervezett kutatási feladatainak rövid bemutatása A szakmai kérdésekre vonatkozó kérdések, észrevételek, hozzászólások Projekt ügyviteli tájékoztató Kérdések, észrevételek

3 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Projekt fejlesztési modulok 1. Ásvány-, gyógy-, és hévízkészletek feltárását és hasznosítását szolgáló komplex vízföldtani kutatások az É. Moi. Régióban 1.1. Geológiai, geofizikai és hidrogeológiai módszerek együttes alkalmazása 1.2. regionális léptékű áramlási és hő transzport modell készítése és kalibrációja 1.3. A fenntartható vízkészlet-gazdálkodás kritérium rendszerének kidolgozása 1.4. Geotermikus energia potenciál és a hőpiac feltérképezés 2. Hideg és meleg karsztvíztestek kapcsolatrendszer ének jobb megismerését és védelmét célzó kutatások 2.1. A (BKÉR) bővítése, általánosítható hidrogeológiai összefüggések megfogalmazása 2.2. A termálkarsztok vizsgálatából nyert új adatok vizsgálata 2.3. A bükki töbrökben és barlangokban felhalmozódott szennyezők meghatározása 3. Bányászati tevékenységek felszín alatti vízkészletek mennyiségére és minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata 3.1. Felhagyott bányatérségekben, átszivárgó vizek hatásainak vizsgálata 3.2. Külfejtéses bányaterek hatásainak csökkentése 3.3. Numerikus számítási metodikák hidrodinamikai, geotechnikai és anyagtranszport- folyamatok leírására. 4. Speciális szennyező-anyagok /szennyezések felszín alatti transzport- folyamatainak pontosabb és megbízhatóbb megismerése 4.1. DNAPL típusú szennyezőanyagok modellezése 4.2. DKS perme-abiméterre alapozott laboratóriumi mérések 4.3. Passzív minta-vételezési eljárás a szennyezettségi monitoringban 4.4. Partiszűrésű rendszerek transzportfolyamatai, a csóvadinamika értelmezése 5. Szélsőséges időjárási viszonyok hatása a felszín alatti vízkészletek után-pótlódására, a felszín alatti víz- forgalomra 5.1. utánpótlódási viszonyok meghatározása környezeti izotópok alkalmazásával. 5.2. Szélsőséges időjárási viszonyok hatásának meghatározása 5.3. Környezeti izotópok alkalmazása hidrodinamikai modellek kalibrációjában.

4 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Illeszkedés a „kiválósági központok” TÁMOP pályázathoz (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001)

5 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 A 3. modul kutatási feladatainak rövid bemutatása Kutatási feladatRésztvevő kutatók 3.1. Felhagyott bányatérségeken, meddöhányókon átszivárgó felszín alatti vizek hatásainak vizsgálata, a bányászati meddök anyagának és a felszín alatti vizek kompatibilitásának meghatározása, a környezeti kockázatok elörejelzése a kőzetek összetételének és a vízföldtani környezetnek ismeretében. A kilúgzási folyamatok geokémiai modellezése. (Admin.vez: Tóth M.) Szűcs Péter Kovács Balázs Kovács Ferenc Debreczeni Ákos Kovács Péter Faur Krisztina Kántor Tamás Gonda Nóra Fekete Zsombor Mikita Viktória Tóth Márton Makó Ágnes Földtani Intézet oktatói, PhD hallgatói Geofizikai Tanszék oktatói, PhD hallgatói Kolencsikné Tóth Andrea Czinkota Imre Kissné Mezei Ágnes Hernádi Béla Tóth Katalin Részvevő egyéb cégek (TKv, Mecsekérc (Öko), képviselői hallgatók (Czinkota Zsuzsanna, Májer Anita, Szalay Linda, Ling Erika, Giber Alexandra, Szárnya Gábor, és még sokan mások...) 3.2. Külfejtéses bányaterek okozta hatások csökkentését célzó lehetséges eljárások kidolgozása, valamint új technológiák kidolgozása a külfejtéses bányák vízemelésének csökkentésére. (Admin. vez: Mikita V.) 3.3. Numerikus számítási metodika kidolgozása karsztos vagy repedezett, illetve porózus tárolók térségében lejátszódó hidrodinamikai, geotechnikai és anyagtranszport-folyamatok leírására. Komplex végeselemes számítási algoritmusok szimultán alkalmazása a víztelenítés, a víztelenítés hatására bekövetkező tranziens áramlási térben a folyamatosan változó geotechnikai tulajdonságokkal jellemezhető földtani közegben. (Admin.vez: Faur K.)

6 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3. modul: Koncepció vagy koncepciótlanság ? Pályázati fázis felismerése: Sokszínűség a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásokban – Mennyiségi és/vagy minőségi problémák – Alap és/vagy alkalmazott kutatás – Minél szélesebb egyetemi kör bevonása szinergikus hatások: multi- és interdiszciplinaritás horizontális együttműködési rendszerek kialakítása munka terítése – Ipar bevonása - Tudathasadásos helyzet: alapkutatási jelleg, de legyen benne valami hasznosítható (az ipar vagy a társadalom számára) olyan érdek, amiért az ipar hajlandó együttműködni, esetleg befektetni szabadalom-kezdemény (indikátor) publikálható eredmények ígérete (indikátor) Koncepció a koncepciónélküliség: mivel minden eset más: minél különbözőbb, de fontos esetek vizsgálata

7 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Vizsgálni tervezett térségek és néhány vizsgálható probléma Almásfüzítői vörösiszaptározók (Duna teraszkavicsra gyakorolt szennyezőhatás csökkentése, szennyezések monitoringja, csóvadinamika követése,...) ME Zrt. külszíni bányái (a víztermelés csökkentése, ivóvízellátás biztosítása, leszívás- visszatöltődés dinamikája, állékonyság,...) – Visonta (VKI, általános környezetvédelmi témák) – Bükkábrány (helyszíni vizsgálatok, hidrogeológia, geofizika) Rudabánya (földtan – vízföldtan – vízkémia összefüggései, nehézfémek mobilizációja, meddőhányók állékonysága,...) Recsk és Gyöngyösoroszi (savas vizek hatásai, bányaterek feltelése, nehézfém- mobilizáció zagyokból, zagyterek állékonysága,..., súlypontok későbbi kijelölése a Mecsekérc javaslatai szerint (TBD)) de a sor bárki által folytatható... ez csak tervezet

8 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Eszközök és módszerek Földtani kutatás és értelmezés Ásványtani vizsgálatok alkalmazása és adaptálása meddőhányókra, ipari hulladékokra Geofizikai mérések (módszerek kidolgozása, mérések végrehajtása) – terepi (hidrogeofizika) – laboratóriumi Terepi hidrogeológiai vizsgálatok – vízszint és vízkémiai folyamatos adatregisztrálás – termeltetéses kútvizsgálatok – beszivárgási vizsgálatok – passzív mintavételezés Kolmatométer – kolmatációs mérőberendezés Kilúgzási kísérletek – talajoszlopokon – DKS permeabiméterben Talaj- és kőzetmechanikai laborvizsgálatok Numerikus állékonyság-vizsgálatok Hidrodinamikai és transzportmodellezés

9 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Passzív mintavételezési eljárás – alapelvek (átvéve: 4.2 modul) Mérési elv: diffúzió Két legfontosabb szerkezeti egysége: a membrán és a fogadó fázis.

10 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Forrás: Dojcsák A., 2012 Passzív mintavételezési eljárás - alapelvek (átvéve: 4.2 modul)

11 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 A DKS permeabiméterről (átvéve: 4.2 modul) (Jessberger and Onnich 1993, 1995) Fotók: Székely István; Grafika: Kiss Emília

12 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 DKS permeabiméteres mérések eredményei (átvéve: 4.2 modul) Forrás: Székely I., 2012

13 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Tevékenységi MÁTRIX - nem fontossági vagy időrendi sorrendben Tevékenység – Feladat Almásfüzítő (K. Tóth A. – Mikita V.) Visonta és Bükkábrány (Faur K. – Mezei Á. - Hernádi–Tóth) Rudabánya (Tóth Márton) Recsk és Gyöngyösoroszi (Mikita V. - Gonda N.) Kolmatációs kísérletek (Czinkota Imre)XX Kilúgzási kísérletek talajoszlopon (Tóth Márton)X? Kilúgzási kísérletek DKS-en vagy diffúziós cellán (Madarász T. jk.) XX Talajmechanikai vizsgálatok (Kántor Tamás)X?X Kőzetmechanikai vizsgálatok (Debreczeni Ákos)XX? Geofizikai laborvizsgálatok (?)XX Terepi geofizika (?)XXX Terepi hidrogeológiai vizsgálatok (Fekete Zsombor)XXX Állékonyság vizsgálatok (Faur Krisztina)XX? Hidrodinamikai és transzportmodellezés (Mikita Viktória)XXX Földtani kutatás és értelmezés (Földessy J)XX Ásványtani módszerek alkalmazása vagy adaptálása (Zajzon N) XXXX

14 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Kapcsolódás a további modulokhoz 1. Ásvány-, gyógy-, és hévízkészletek feltárását és hasznosítását szolgáló komplex vízföldtani kutatások az É. Moi. Régióban 1.1. Geológiai, geofizikai és hidrogeológiai módszerek együttes alkalmazása 1.2. regionális léptékű áramlási és hő transzport modell készítése és kalibrációja 1.3. A fenntartható vízkészlet-gazdálkodás kritérium rendszerének kidolgozása 1.4. Geotermikus energia potenciál és a hőpiac feltérképezés 2. Hideg és meleg karsztvíztestek kapcsolatrendszer ének jobb megismerését és védelmét célzó kutatások 2.1. A (BKÉR) bővítése, általánosítható hidrogeológiai összefüggések megfogalmazása 2.2. A termálkarsztok vizsgálatából nyert új adatok vizsgálata 2.3. A bükki töbrökben és barlangokban felhalmozódott szennyezők meghatározása 3. Bányászati tevékenységek felszín alatti vízkészletek mennyiségére és minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata 3.1. Felhagyott bányatérségekben, átszivárgó vizek hatásainak vizsgálata 3.2. Külfejtéses bányaterek hatásainak csökkentése 3.3. Numerikus számítási metodikák hidrodinamikai, geotechnikai és anyagtranszport- folyamatok leírására. 4. Speciális szennyező-anyagok /szennyezések felszín alatti transzport- folyamatainak pontosabb és megbízhatóbb megismerése 4.1. DNAPL típusú szennyezőanyagok modellezése 4.2. DKS perme-abiméterre alapozott laboratóriumi mérések 4.3. Passzív minta-vételezési eljárás a szennyezettségi monitoringban 4.4. Partiszűrésű rendszerek transzportfolyamatai, a csóvadinamika értelmezése 5. Szélsőséges időjárási viszonyok hatása a felszín alatti vízkészletek után-pótlódására, a felszín alatti víz- forgalomra 5.1. utánpótlódási viszonyok meghatározása környezeti izotópok alkalmazásával. 5.2. Szélsőséges időjárási viszonyok hatásának meghatározása 5.3. Környezeti izotópok alkalmazása hidrodinamikai modellek kalibrációjában. v

15 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.1. Felhagyott bányatérségek, meddőhányók vizsgálata (Rudabánya, Almásfüzítő, Recsk) - feladatok Teljes K+F feladat leírása: Felhagyott bányatérségeken, meddőhányókon átszivárgó felszín alatti vizek hatásainak vizsgálata, a bányászati meddők anyagának és a felszín alatti vizek kompatibilitásának meghatározása, a környezeti kockázatok előrejelzése a kőzetek összetételének és a vízföldtani környezetnek ismeretében. A kilúgzási folyamatok geokémiai modellezése.

16 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.1. Felhagyott bányatérségek, meddőhányók vizsgálata (Rudabánya, Almásfüzítő, Recsk) - indikátorok 1.Bányászati meddők és a felszíni vizek kompatibilitási vizsgálata Rudabánya térségében (Tóth M (Czinkota I)). Folyamatos észlelésen alapuló labormérési metodika kifejlesztése 1 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, mérési eredmények 2.A rudabányai térség földtani, vízföldtani és transzportmodelljének felállítása (Földessy J, Földtan okt., Tóth M (Mikita V)) 2 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk 3.Az almásfüzitői zagytér vörösiszapja, a pórusfolyadék és a Duna teraszkavics kompatibilitási vizsgálata, mérőrendszer kialakítása, labormérések, transzportmodellezés (Mikita V, Tóth A, Tóth M.) 2 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, 0,5 db IF. cikk 4.Az almásfüzitői szennyezőcsóva dinamikája vizsgálatára alkalmas geofizikai módszer kidolgozása és végrehajtása a környezeti kockázat előrejelzésére 1 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, 0,5 db IF. cikk (Geof okt., Geof PhD hallg) 5.Recski zagyok kilúgzási vizsgálata (Mecsekérc, Gonda N. – Tóth M. (Czinkota I), HiHa(Ling)) 1 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk 6.Passzív mintavételi eljárás alkalmazhatósági vizsgálata és alkalmazása (Almásfüzítő, Recsk v. Gyo.) (Mikita V., Madarász T., Tóth A.) 1 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk

17 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.1. Felhagyott bányatérségek, meddőhányók vizsgálata (Rudabánya, Almásfüzítő, Recsk) – részfeladatok ütemezése

18 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.2. Működő külfejtések vizsgálata (Visonta és Bükkábrány) - feladatok Teljes K+F feladata leírás: 3.2. Külfejtéses bányaterek okozta hatások csökkentését célzó lehetséges eljárások kidolgozása, valamint új technológiák kidolgozása a külfejtéses bányák vízemelésének csökkentésére

19 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.2. Működő külfejtések vizsgálata (Visonta és Bükkábrány) - indikátorok 1.A vízadók időszakos elkolmatálására alkalmas módszer kidolgozása veszélytelen, a természetben előforduló vegyi anyagok felhasználásával és labormérések a bizonyításra (Czinkota I., Czinkota Zs., Tóth M., Gonda N.) 1 db módszertani fejl. 2 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, mérési eredmények, 1 db szabadalmi bejelentés 2.A homokoszlopok kolmatációjára vonatkozó laboratóriumi kísérlet követésére alkalmas geofizikai mérési módszer kidolgozása és mérések (geof okt., Geof PhD hallg.) 1 db folyóiratcikk, mérési eredmények 1 db IF cikk 3.Terepi kolmatációs pilot teszt a ME Zrt területén egy későbbiekben elbontott kútban (Kissné Mezei Á, Hernádi B., Tóth K., Kántor T., Gonda N., HiHa) 1 db konfcikk, mérési eredmények, 4.Terepi kolmatációs pilot teszt a vörösiszap tárolók környezetében (Mikita V, Tóth A.,HiHa), 1 db konfcikk, mérési eredmények 5.A vízadók kolmatációjára vonatkozó laboratóriumi vagy lyukgeofizikai (elektromos vagy akusztikus) módszer kidolgozása és mérés (geof okt., Geof PhD hallg.) 1 db folyóiratcikk, mérési eredmények 1 db IF cikk 6.Hidrodinamikai modellezés a kolmatáció térségi hatásának vizsgálatára (Mikita V, Tóth A., HiHa) 2 db konfcikk, mérési eredmények 7.A lignitbányászat részleges környezeti hatásvizsgálata (fa. víz) a vízszintcsökkenések redukciójának elvi csökkentési lehetőségei VKI szemlélet tükrében ( Kissné MÁ, Hernádi B., Mikita V.) 2 db konfcikk,metodikai füzet 8.Külfejtéses bányaterek térségében bekövetkező leürülés és visszatöltődés hidrogeológiai és geofizikai alapú monitoringja a leürülés-visszatöltődés dinamikája (Hernádi B., Tóth K., Mikita V, Geof kut+Geof hallg. HiHa) 2 db konfcikk, + 1 db folyóiratcikk

20 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.2. Működő külfejtések vizsgálata (Visonta és Bükkábrány) - részfeladatok ütemezése

21 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.3. Komplex numerikus modellezés (Rudabánya, Almásfüzítő, Visonta, Bükkábrány, Recsk) - feladatok Teljes K+F feladata leírás: 3.3. Numerikus számítási metodika kidolgozása karsztos vagy repedezett, illetve porózus tárolók térségében lejátszódó hidrodinamikai, geotechnikai és anyagtranszport-folyamatok leírására. Komplex végeselemes számítási algoritmusok szimultán alkalmazása a víztelenítés, a víztelenítés hatására bekövetkező tranziens áramlási térben a folyamatosan változó geotechnikai tulajdonságokkal jellemezhető földtani közegben.

22 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.3. Komplex numerikus modellezés (Rudabánya, Almásfüzítő, Visonta, Bükkábrány, Recsk) - indikátorok 1.Külfejtések környezetében található anyagok geotechnikai tulajdonságainak meghatározása (lignit, különböző bányameddők, stb.) (Debreczeni Á, Kovács P, Kántor T., Gonda N., Makó Á., HiHa) 3 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, mérési eredmények, 2.Geotechnikai tulajdonságok megváltozása szennyezőanyagok hatására (Kántor T., Gonda N., Makó Á., HiHa) 2 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, mérési eredmények 3.Mesterséges kolmatáció hatásának vizsgálata a geotechnikai tulajdonságokra (Kántor T., Gonda N., Makó Á., Czinkota I., Kovács P Czinkota Zs.) 2 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, mérési eredmények 4.ME Zrt. külfejtések környezetének szimultán hidrodinamikai és geotechnikai modellezése, állékonyságvizsgálata (Faur K., Debreczeni Á, Mikita V., Kovács P., HiHa) 2 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, mérési eredmények 5.A Rudabányai bányatérség állékonysági viszonyainak értékelése, a kőzetek geomechanikai jellemzése (Debreczeni Á., Kovács P., Faur K., Kántor T., Tóth M.) 6.Dinamikus tárcsás próbaterhelés és kalapácsszeizmikai módszerek alkalmazása bányatérségek dinamikus kőzetmechanikai tulajdonságainak megismerésére (ME Zrt, Rudabánya) (Geof okt.., Makó Á, GeofPhD, GeofHallg, HiHa) 2 db konfcikk, 1 db folyóiratcikk, 1 db IF cikk, mérési eredmények

23 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 3.3. Komplex numerikus modellezés (Rudabánya, Almásfüzítő, Visonta, Bükkábrány, Recsk) - részfeladatok ütemezése

24 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Kérdések, észrevételek, hozzászólások…

25 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Madarász Tamás, Szűcs Péter 2013. Január 18.

26 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Ügyvitel általános rendje

27 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Intézetek feladatarányos keretei Millió Ft Intézet megnevezése +menedzsment Postdok státuszUtazásKülföldikülföldifiatal kutatókiküldetéskutatáspubl.archiválásszakkönyv, Tervezett bérkeret (járulékkal) egyéb költségek250eFt/hóbelföld munkalátog atáskonferencia tanulmány útnapidíjdologitevékenységköltségeifolyóirat Intézetenké nt MFt bér arányok eloszt. aránya526. 5591.513.526.513. Összes Körny. Gazd. Int.73,857,05015,24,23,85,6 5,26,5 4,23,2121,7 Ásvány és Földtani Int.10,98,487,60,70,60,9 0,81,0 0,70,523,7 Bányászati és Geotechn. Int.1410,8117,60,90,81,2 pályáztatás 1,11,4 pályáztatás 0,90,728,8 Földrajz Int.5,24,080,70,60,9 útján 0,81,0 útján 0,70,510,4 Geofiz. és Térinform. Int.1813,9157,61,31,11,7 kiosztva! 1,62,0 kiosztva! 1,31,035,4 Kőolaj és Földgáz Int.5,54,380,70,60,9 0,81,0 0,70,510,7 Nyersanyag és Körny Elj. Int21,500,0 2,0 129,4100 38,068,47,511,24,510,513,01,08,46,4200,3

28 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Költségekről Projekt Irányítási Kézikönyv Intézetek önálló költségvetéssel rendelkeznek, amit a projekt megvalósításhoz rendelhető módon kell elkölteni (bér, utazás, napidíj, kutatás dologi, archiválás, szakkönyv) Kéthavonta pénzügyi státusz jelentést küld a pénzügyi vezető, naprakész költségelszámolás 20%-os korlát! A fenti tételeken felül szolgáltatások a modulokhoz vannak rendelve – modulvezetők szolgáltatások bekérése és tervezése február 4-ig! Kiutazások tervezése február 28-ig! – Központosított közbeszerzés – Előreláthatólag márciusig kiutazás nem finanszírozható a projektből Irodaszer (kizárólag „anyag igénylő” sablonnal, WONDEX, ellátási osztályon keresztül) igények intézetenként összegyűjtve minden hónap 15-ig! Egyéb anyagigénylés (Kutatási célra!) 100.000Ft felett 3 árajánlat, ár ajánlat bekérő sablonnal!

29 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Szerződések Kereset kiegészítések – Kari béralapba történt „felajánlások” Megbízási szerződések – elkészítés januárban – Doktoranduszok – Külsősök Alkalmazások Külső szakértői szolgáltatás (szerződés és számla) Feladat – szakmai teljesítés – jelentés – Adatbekérőn adatok és feladatok, K+F meghatározással és indikátor vállalások megadásával – Munkaidő nyilvántartás 3 havonta – Egyéni szakmai beszámoló 3 havonta – K+F jelentés 6 havonta – Projekt végén minden K+F kutatási jelentés – Indikátorok jelentése 6 havonta, modulonként, indikátoronként listázva és alátámasztó dokumentumok leadásával

30 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Sablon dokumentumok, teljesítés igazolások használata

31 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Vállalt indikátorok

32 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Vállalt indikátorok

33 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Projekt „ritmusa” Kb. 2 havonta kifizetési kérelem – A kifizetési kérelemhez rendelten Időközi beszámoló 2 havonta modulértekezlet Havonta modulvezetői értekezlet Hetente menedzsment egyeztetés 3 havonta munkaidő nyilvántartás és egyéni beszámoló Félévente K+F beszámoló (az összes megvalósító közösen jegyzi)

34 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Kérdések, észrevételek, hozzászólások…

35 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 Köszönjük a figyelmet! kutfo@uni-miskolc.hu


Letölteni ppt "„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 KÚTFŐ KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések