Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAS Centre for Regional Studies A társadalmi kirekesztődés területi kutatói szemmel Kirekesztődés a tanyás térségekben Jász Krisztina PhD MTA RKK Alföldi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAS Centre for Regional Studies A társadalmi kirekesztődés területi kutatói szemmel Kirekesztődés a tanyás térségekben Jász Krisztina PhD MTA RKK Alföldi."— Előadás másolata:

1 HAS Centre for Regional Studies A társadalmi kirekesztődés területi kutatói szemmel Kirekesztődés a tanyás térségekben Jász Krisztina PhD MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét „Szegények mindig lesznek veletek” nemzetközi konferencia- Miskolc, 2009. május 4-5.

2 HAS Centre for Regional Studies 2 A kirekesztődés „változó arcai” Nyugat- Dunántúl: kiadási és fogyasztási szegénység, „új szegények” Dél-Dunántúl: alacsony iskolai végzettség és a közlekedési peremhelyzet kumulálódása; cigányság (beások) magas reprezentációja Dél-Alföld: idősek szegénysége; a tanyás térségekben élők kirekesztettsége; devianciák Észak-Alföld: kiterjedt külső és belső perifériák Észak-Magyarország: gyermekszegénység, etnikai alapon szegregálódó kistérségek Közép-Magyarország: hajléktalanság; slumok Közép-Dunántúl: a fejlődési sávoktól távol eső települések őslakos szegényei, válság teremtette „ú jszegények”

3 HAS Centre for Regional Studies 3 A Homokhátság-problematika Kutatási előzmények: Tanyakutatás 2005. (Témavezető: Csatári Bálint) A Kecskeméti kistérség szociális térképe (Témafelelős: Jász K. ) A Kecskeméti kistérség integrált szolgáltatási előterve (Témafelelős: Jász K. )

4 HAS Centre for Regional Studies 4 A Homokhátság tanyai társadalma az adatok tükrében 104 település-Bács-Kiskun;Csongrád és Pest megye területén 735 külterületi rész, amelyből 702 lakott közel 101.000 fő alkotja a tanyai társadalmat (1949-ben az alföldi társadalom egyharmada (1,1 millió fő )élt tanyán

5 HAS Centre for Regional Studies 5 A tanyai társadalomban lezajlott változások 1949- től napjainkig az 50-es évektől a tanyai életforma szálka a hatalom szemében válasz: erőltetett községesítés, a falvakba költözés kikényszerítése az alapellátások felszámolásával következmény: a tanyai lakosság arányának radikális csökkenése 1990-től lehetőség a tanyarendszer természetes pályára való visszatérítésére- az elmaradt infrastrukturális fejlesztések miatt problematikus szuburbanizációs folyamatok halmozottan hátrányos helyzetű kitelepülőkkel→a mélyszegénység fokozódása

6 HAS Centre for Regional Studies 6 A kirekesztődésben leginkább érintettek főbb sajátosságai Kik ők? magukra maradt idős szegények gyermekek új betelepülő, többgyermekes családok akikről semmit nem tudunk: illegális lakásfoglalók Közös jellemzőjük: az objektív és szubjektív hátrányok összeadódása.

7 HAS Centre for Regional Studies 7 Lakhatási körülmények Minden 2. háztartás nélkülözi a civilizált lakáskörülmények közel mindegyikét Hiányzik a víz és a csatornázottság, valamint az áramellátás Következmény: higiéniai problémák, a külvilággal való kapcsolattartás korlátozottsága

8 HAS Centre for Regional Studies 8 Egészségi állapot A hagyományos mezőgazdasági életformához kötődő helytelen táplálkozási szokások alkoholizmus dohányzás súlyos mentális problémák, ezekből fakadó gyakori öngyilkosság

9 HAS Centre for Regional Studies 9 Iskolai végzettség A tanyai lakosság 75%-a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik 10% az érettségizettek aránya A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya elenyésző (100 főre 2 fő jut) Az analfabéták országos átlagot jelentősen meghaladó aránya

10 HAS Centre for Regional Studies 10 Foglalkoztatottság alacsony a foglalkoztatottak aránya országos átlagot meghaladó a tartós munkanélküliek aránya a mezőgazdasági ágazat dominanciája

11 HAS Centre for Regional Studies 11 Speciális homokhátsági problémák A hivatalok látóköréből kikerült, okmányok és társadalombiztosítás nélkül élők magas aránya A segítségnyújtásra hivatott intézmények problematikus elérése, tájékozatlanság Rejtett, feltáratlan, elsősorban a gyermekvédelem hatókörébe tartozó problémák Nagyfokú zártság→sajátos,a kutatók által még feltáratlan szubkultúra kialakulása Prostituált tanyák, marihuána termesztő tanyák terjedése Ökológiai, illetve a klímaváltozásból fakadó fokozott veszélyeztetettség

12 HAS Centre for Regional Studies 12 Javaslatok, feladatok Az infrastrukturális hiányok mérséklése (közlekedés, közművek) A szociális ellátórendszer továbbfejlesztése –a kistérségi integrált szolgáltatási rendszer kiépítése Külterületi integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozása- „a szolgáltatás házhoz megy” A közbiztonság javítása Húzóemberek megnyerése a tanyai társadalom ügyének Tanyai részönkormányzati rendszer továbbfejlesztése Érdemi tevékenységet folytató tanyai teleházak létrehozása

13 HAS Centre for Regional Studies 13 Javaslatok, feladatok a rejtett jelenségek feltárása tanyatípus-szerinti komplex, ágazati együttműködésen alapuló felzárkóztató programok kidolgozása a kormányzati érdektelenség feloldása helyi partnerségek és a civil szféra erősítése a közösségfejlesztés eszközeivel

14 HAS Centre for Regional Studies Köszönöm megtisztelő figyelmüket! jaszk@rkk.hu


Letölteni ppt "HAS Centre for Regional Studies A társadalmi kirekesztődés területi kutatói szemmel Kirekesztődés a tanyás térségekben Jász Krisztina PhD MTA RKK Alföldi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések