Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Lollok Andrea informatikus könyvtáros MA levelező 2/1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Lollok Andrea informatikus könyvtáros MA levelező 2/1."— Előadás másolata:

1 Készítette: Lollok Andrea informatikus könyvtáros MA levelező 2/1.

2 Keleti szlávok (oroszok, ukránok, fehéroroszok, ruszinok) Nyugati szlávok (szlovákok, morvák, csehek, lengyelek, kasubok, szorbok) Délszlávok (szerbek, bolgárok, horvátok, szlovének, macedónok) Ruszinok – elsősorban Kárpátalján és a szomszédos területeken élnek Kasubok – Lengyelo-ban élő népcsoport Szorbok – Németo-ban élnek, alsó- és felső-szorbokra tagozódnak

3

4 Posztkommunista országok – politikai függetlenség Világháború alatti veszteségek, rendszerváltás utáni változások Nemzeti identitás, regionalizmus, kulturális örökségvédelem Jogszabályok: könyvári törvény megalkotása, nemzeti könyvtár feladatai, könyvtári struktúra kialakítása, szerzői jog védelme Irányítás, finanszírozás: decentralizáció, az igazgatási és fenntartói rendszer változó, alapítványok, páláyázatok A közkönyvtárak állami finanszírozásból önkormányzati fenntartásba kerültek, az egyetemi könyvtárak némileg jobb helyzetben vannak Intézményrendszer: Együttműködés hiánya, a könyvtártípusok átjárhatatlansága, nincs egységes integrált könyvtári rendszer Központi szolgáltatások: könyvtárközi kölcsönzés, adatbázisok, online katalógusok, nemzeti bibliográfiák, digitalizálás Kutatás, képzés : a nemzeti könyvtár és az egyetemek feladata

5 Sucha Beskidzka (Lengyelország) www.bibliotekasuska.pl/ www.bibliotekasuska.pl/ 10 ezer lakosú kisváros Krakkótól 60 km-re, iskoláiban 6 ezer diák tanul Testvérvárosi kapcsolat: 2004. május 14. Település honlapja: www.sucha-beskidzka.pl/www.sucha-beskidzka.pl/ Jelen helyzet: a kultúráért felelős személlyel kapcsolatfelvétel folyamatban Topolcsány/Nagytapolcsány (Szlovákia) www.kniznicatopolcany.sk/ www.kniznicatopolcany.sk/ 28 ezres lélekszámú ipari város a Nyitra mentén Testvérvárosi kapcsolat: 2009. október 10. Település honlapja : http://www.topolcany.sk/http://www.topolcany.sk/ Jelen helyzet: a könyvtárossal első levélváltás megtörtént, a levelek fordítása Komáromon keresztül zajlik majd

6 Első egyetemi könyvtár : Krakkó, 1364 Nemzeti könyvtárpolitika : 18. sz-ban indul fejlődésnek (1773 Nemz. Okt. Biz.) Első nemzeti könyvtár : Zaluski Könyvtár, 1747 I. vh. után újbóli függetlenség, sok könyvtár alakult (1930-25ezer iskolai kvt.) II. vh. végére 22,5 millió kötetes állományból 7,5 millió maradt 4000 könyvtár maradt határokon kívül - újjászervezés Könyvtári törvény (1968) – ebben az időben 50 ezer könyvtár működött Szocializmus: 200 épület, kooperáció hiánya, centralizáció-decentralizáció Szabályozás : 1997-es törvény alapján a) a könyvtárak alapvető céljait; b) a könyvtári anyagokat és a nemzeti könyvtári forrásokat; c) az országos könyvtári tanács céljait és össze-tételét; d) a könyvtári szervezet elveit (beleértve a könyvtári szervezés és igazgatás fölöttes egységeit, azok jogait); e) azokat az operatív célokat és normákat, melyek a nemzeti könyvtár, a közkönyvtárak, a tudományos és felsőoktatási könyvtárak, az iskolai és a pedagógiai könyvtárak, a szak- és üzemi könyvtárak működését szabályozzák; f) a speciális helyzetű olvasói csoportok (pl. a vakok) szolgálatának elveit; g) az országos könyvtári hálózat működésének elveit; h) a könyvtárosok végzettségi és tudományos fokozati követelményeit.,

7 Rendszerváltás után: nagyrészt önkormányzati fenntartásba kerültek Nemzeti könyvtár : Varsó (1928- elnöki rendelet) 7 millió dok. (161 ezer 1801 előtti) Mindenből 2 pld. (törzsállomány és különgyűjtemények) Mikrofilm 170 ezer (fő megőrzési forma) – 2500 időszaki kiadvány Inno-pac integrált rendszer 2000-es évek : közel 9 ezer közkönyvtár, 134 millió kötetes állománnyal, 7,5 millió használó, szükségleteknek nem megfelelő infrastruktúra 1200 szak-és felsőoktatási könyvtár, 58 millió kötet, 2 millió használó integrált könyvtári rendszerek : Horizon, VTLS, Aleph, Prolib, Tinlib Együttműködés : katalogizálás NUKAT (32 könyvtár), folyóirat-hozzáférés KaRo – a Z39.50 protokollt használó könyvtárak katalógusai Dokumentumellátó rendszer: gyerekcipőben (SUBITO) Elektronikus könytárak: kezdetleges, szoftverfejleszés Digitalizálás: 2000-es évek második felében indult be, CD-ROM-ra írás,

8 Nyitva tartási idő: H, Sze 12-20 K, Cs, P 8-16 Szo 8-14 Kórház: H, Sze, P 8-16 Katalógus – Libra rendszer szerző cím sorozat tárgyszó ETO Dokumentumtípus Internet-szolgáltatás Ingyenes szélessávú hozzáférés az Orange Alapítvány” támogatásával az információs társadalom körében az új kommunikációs technikák használatának előmozdítása érdekében,

9 A Könyvtár főbb feladatai A könyvtári anyagok összegyűjtése és feldolgozása, a használók olvasási és információs igényeinek kielégítése, oktatási célok és önképzés segítése Bibliográfiák, irodalomjegyzékek kidolgozása és publikálása, regionális, kerületi, és egyéb tájékoztató anyagok közzététele, különösen a kulturális örökség dokumentálása A könyvtári anyagok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, könyvtárközi kölcsönzés. A betegek és fogyatékkal élők könyvtári ellátása Számítógépes adatbázisok, katalógusok létrehozása és megosztása Módszertani támogatás, a könyvtárosok képzésének és szakmai fejlődésének segítése, tapasztalatcserék és szakmai felügyeletet biztosítása. Olvasásnépszerűsítő és tudományos ismereteket közvetítő programok Együttműködés más könyvtárakkal, intézményekkel, oktatási és kulturális közösségek támogatása,

10 Csehszlovákia: könyvtári-információs „nagykoalíciót” terveztek Szétválás utáni problémák: önálló nemzeti könyvtári törvények tárgya, hatásköre, mit szabályozzon? A ‘90-es évek évekig az 1959-es csehszlovák törvény maradt hatályban A törvénytervezet könyvtári-információs rendszerben gondolkodott Hosszas szakmai és politikai viták: kimaradt alapvető kérdések tisztázása A nemzeti könyvtári feladatok jelentős részét a Szlovák Nemzeti Könyvtár hatásköréből a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár felügyelete alá utalták A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár az ország legrégebbi és legjelentősebb tudományos könyvtára – 3 épületben működik 2005-ben állami finanszírozásból felújították, multifunkcionális kultúrközponttá alakították A szlovák könyvtárak nyitottabbá váltak a használók másfajta igényei iránt, szolgáltatásaikat, életterüket közösségi központokká kívánják átformálni Felismerték, hogy a szemléletváltás nem lehetséges a könyvtárosok továbbképzése nélkül Pályázati források bevonása, médiában való megjelenés, stratégiai terv,

11 Nyitva tartási idő: H 10-18 K-P 8-18 Szo8-12 Ebédszünet: 12-12.30 Katalógus – KIS3G egyszerű összetett kulcsszavas böngészés Szlovák könyvtárak katalógusa Internet-szolgáltatás 183/2000. sz. rendelet alapján ingyenes,

12 A nyilvános könyvtár 1920-ban alakult. 1948-ban felbecsülhetetlen károkat szenvedett, az állomány nagy része megsemmisült. Az 1959-es könyvtári törvény új lendületet adott a fejlődésnek. 1978-ban új épületbe, majd 1987-ben jelenlegi helyére költözött a könyvtár. A rendszerváltás után egyre inkább központi szerepkörbe került. 1996-ban nagyszabású felújítás zajlott. 2002-től a Nyitrai régió könyvtári központja. Városi, regionális és módszertani könyvtárként funkcionál Dokumentumok:  Könyvtári törvény  Könyvtári szabályzatok  Tevékenységi jelentés  UNESCO kiáltványa  Személyes adatok védelméről szóló törvény  Törvény a szabad információhoz való hozzáférésről,

13 Átfogóbb szláv elemzés A 3 terület összehasonlítása A testvértelepülések könyvtárainak alaposabb megismerése A megadott szempontok szerinti elemzés, összehasonlítás Egybevetés a magyar viszonyokkal Könyvtárstatisztikai adatok, viszonyszámok A helyi sajátosságok kiemelése A gyenge pontok feltérképezése Együttműködési lehetőségek keresése Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Lollok Andrea informatikus könyvtáros MA levelező 2/1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések