Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Bolognai oktatási rendszer. A témával kapcsolatos problémák: Mi az, hogy Bolognai folyamat, milyen problémák hívták életre? Mi az, hogy Bolognai folyamat,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Bolognai oktatási rendszer. A témával kapcsolatos problémák: Mi az, hogy Bolognai folyamat, milyen problémák hívták életre? Mi az, hogy Bolognai folyamat,"— Előadás másolata:

1 A Bolognai oktatási rendszer

2 A témával kapcsolatos problémák: Mi az, hogy Bolognai folyamat, milyen problémák hívták életre? Mi az, hogy Bolognai folyamat, milyen problémák hívták életre? Mik a Bolognai Nyilatkozat legfontosabb céljai? Mik a Bolognai Nyilatkozat legfontosabb céljai? Milyen előnyt jelent nekünk a Bolognai folyamat? Milyen előnyt jelent nekünk a Bolognai folyamat? A többciklusú képzési rendszer és előnyei A többciklusú képzési rendszer és előnyei Milyen mértékben és hogyan javulnak az elhelyezkedési esélyeink? Milyen mértékben és hogyan javulnak az elhelyezkedési esélyeink? Részletes megfontolások, felmerülő problémák Részletes megfontolások, felmerülő problémák

3 Részletes megfontolások, felmerülő problémák –Milyen problémákat vet fel a megnövekedett létszám? (Vajon tartható-e a korábbi kibocsájtási színvonal?) –Tömegképzésről vagy elitképzésről kell hogy beszéljünk –Leértékelődhet-e a diploma (különös tekintettel a 3 év után kapott BSc esetén)? –Lehetséges-e és milyen mértékben a külföldi átjárhatóság, létezik (het)-e nemzetközi diploma?

4 Mi tette szükségessé a Bolognai rendszer kialakulását? rohamos változások a gazdasági, politikai, műszaki életben rohamos változások a gazdasági, politikai, műszaki életben a felsőoktatás nem változott, nem igazodott a gazdasági és egyéb változásokhoz a felsőoktatás nem változott, nem igazodott a gazdasági és egyéb változásokhoz a vállalatok által elvárt szakmai igényeket nem tudta kielégíteni a megszokott oktatási rendszer a vállalatok által elvárt szakmai igényeket nem tudta kielégíteni a megszokott oktatási rendszer az Európai Unió megalakulásával számos új lehetőség kínálkozik, akár ösztöndíj keretében, akár a szakmai gyakorlat külföldön való elvégzését illetően az Európai Unió megalakulásával számos új lehetőség kínálkozik, akár ösztöndíj keretében, akár a szakmai gyakorlat külföldön való elvégzését illetően

5 Mi okoz még gondot? ugyanakkor gondot jelent –a külföldön töltött szemeszterek esetében – az eltérő oktatási rendszer, az eltérő igények és elvárások, gondot jelentett a diplomák elismertetése is ugyanakkor gondot jelent –a külföldön töltött szemeszterek esetében – az eltérő oktatási rendszer, az eltérő igények és elvárások, gondot jelentett a diplomák elismertetése is Ezért: 90-es évektől felsőoktatási reformok Ezért: 90-es évektől felsőoktatási reformok 1999. június 19: Bolognai Nyilatkozat (29 ország, Magyarország is) 1999. június 19: Bolognai Nyilatkozat (29 ország, Magyarország is) Mára már 45 ország írta alá a nyilatkozatot Mára már 45 ország írta alá a nyilatkozatot

6 A Bolognai Nyilatkozat legfontosabb céljai a következők: - Könnyen érthető és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása (pl. egységes oklevélmelléklet bevezetése által), - Könnyen érthető és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása (pl. egységes oklevélmelléklet bevezetése által), - két fő, egymásra épülő képzési szakaszon (ún. cikluson) alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az első ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, továbbá szükséges feltétele a második képzési ciklusba (mesterképzésbe) történő belépésnek, - két fő, egymásra épülő képzési szakaszon (ún. cikluson) alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az első ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, továbbá szükséges feltétele a második képzési ciklusba (mesterképzésbe) történő belépésnek, - egységes kreditátviteli rendszer kialakítása, - egységes kreditátviteli rendszer kialakítása,

7 A Bolognai Nyilatkozat legfontosabb céljai - a széleskörű oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elősegítése, - a széleskörű oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elősegítése, - együttműködés kialakítása az európai felsőoktatási minőségbiztosításban, - együttműködés kialakítása az európai felsőoktatási minőségbiztosításban, - a felsőoktatás európai dimenziójának támogatása, az Európai Unióval, Európával kapcsolatos ismeretanyagok megjelenítése az oktatásban - a felsőoktatás európai dimenziójának támogatása, az Európai Unióval, Európával kapcsolatos ismeretanyagok megjelenítése az oktatásban

8 Milyen előnyt jelent nekünk a Bolognai folyamat? legfontosabb elem: egységes Európai Felsőoktatási Térség legfontosabb elem: egységes Európai Felsőoktatási Térség célja: végzettségek Európa-szerte könnyebb összehasonlíthatósága (egyszerűbb elismertetése) célja: végzettségek Európa-szerte könnyebb összehasonlíthatósága (egyszerűbb elismertetése) a rendszer biztosítja: a közösségi állampolgárok bármelyik tagállamban továbbtanulhassanak, illetve munkavállalóként elhelyezkedhessenek a rendszer biztosítja: a közösségi állampolgárok bármelyik tagállamban továbbtanulhassanak, illetve munkavállalóként elhelyezkedhessenek garantálja még: szerteágazóbb képzési lehetőségeket a hallgatók számára garantálja még: szerteágazóbb képzési lehetőségeket a hallgatók számára

9 Az új, többciklusú képzés Mi az, hogy többciklusú képzés? Mi az, hogy többciklusú képzés? A felsőoktatás gyakorlatilag az egész világon egységesen három, egymásra épülő szakaszból, ciklusból áll: A felsőoktatás gyakorlatilag az egész világon egységesen három, egymásra épülő szakaszból, ciklusból áll: alapképzés (3-4 év), ez a korábbi főiskolai szintnek felel meg, alapképzés (3-4 év), ez a korábbi főiskolai szintnek felel meg, mesterképzés ( 1-2 év), ez a korábbi egyetemi szintet jelenti, mesterképzés ( 1-2 év), ez a korábbi egyetemi szintet jelenti, doktori képzés ( 3 év), tudományos fokozat (Ph.D) megszerzésének a lehetősége. doktori képzés ( 3 év), tudományos fokozat (Ph.D) megszerzésének a lehetősége.

10 Az új, többciklusú képzés A képzési rendszer első eleme az alapképzés, hossza 6 - 8 félévig tart. A képzési rendszer első eleme az alapképzés, hossza 6 - 8 félévig tart. Lényegesen kevesebb szak indul, mint a korábbi főiskolai képzésben, cél az alapozó elméleti és a gyakorlatban jól hasznosítható szakmai ismeretek megszerzése. Lényegesen kevesebb szak indul, mint a korábbi főiskolai képzésben, cél az alapozó elméleti és a gyakorlatban jól hasznosítható szakmai ismeretek megszerzése. A hallgatók többsége az alapképzés után valószínűleg úgy dönt, hogy elhelyezkedik, dolgozni kezd, hiszen rendelkezik az ehhez szükséges felsőfokú végzettséggel. A hallgatók többsége az alapképzés után valószínűleg úgy dönt, hogy elhelyezkedik, dolgozni kezd, hiszen rendelkezik az ehhez szükséges felsőfokú végzettséggel.

11 A képzés további szakaszai: Ha szeretné tovább elmélyíteni a tudását, akkor vagy azonnal, vagy néhány év munka után folytathatja felsőbb szintű tanulmányait, az un. mesterképzésben. Ha szeretné tovább elmélyíteni a tudását, akkor vagy azonnal, vagy néhány év munka után folytathatja felsőbb szintű tanulmányait, az un. mesterképzésben. A mesterképzés 2-4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek szintén két kimenete van: a munkaerőpiac, illetve a doktori képzés, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel, és e képzési piramis csúcsát jelenti. A mesterképzés 2-4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek szintén két kimenete van: a munkaerőpiac, illetve a doktori képzés, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel, és e képzési piramis csúcsát jelenti.

12 További lehetőségek: Hat szakon (orvos, állatorvos, gyógyszerész, fogorvos, jogász, építészmérnök), úgynevezett osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentkezők, a képzés speciális jellege miatt ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat. Hat szakon (orvos, állatorvos, gyógyszerész, fogorvos, jogász, építészmérnök), úgynevezett osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentkezők, a képzés speciális jellege miatt ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat. A szakmai specializálódásra, elmélyülésre és új végzettségi szint megszerzésére a mesterszakokon, a tudományos ismeretek megszerzésére pedig a mesterszak elvégzése után, a doktori képzésben van lehetőség. A szakmai specializálódásra, elmélyülésre és új végzettségi szint megszerzésére a mesterszakokon, a tudományos ismeretek megszerzésére pedig a mesterszak elvégzése után, a doktori képzésben van lehetőség.

13 A többciklusú képzési rendszer előnyei A tanulmányi pályák, a képzési ciklusok egymáshoz és a munka világához való kapcsolódásával, növelhető a hallgatói mobilitás. A tanulmányi pályák, a képzési ciklusok egymáshoz és a munka világához való kapcsolódásával, növelhető a hallgatói mobilitás. A képzési rendszer átalakítása hozzájárul a társadalmi- gazdasági környezet elvárásaira, változásaira reagálni képes, a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő rugalmas képzés megvalósításához, az Európai Unióban és más országokban megszerezhető ismeretekkel és végzettségekkel összevethető tudás és végzettség megszerzéséhez. A képzési rendszer átalakítása hozzájárul a társadalmi- gazdasági környezet elvárásaira, változásaira reagálni képes, a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő rugalmas képzés megvalósításához, az Európai Unióban és más országokban megszerezhető ismeretekkel és végzettségekkel összevethető tudás és végzettség megszerzéséhez.

14 További előnyök: Ez a képzési szerkezet alkalmas nagyszámú hallgatóság színvonalas képzésére, ugyanakkor változatos tanulmányi lehetőségeket biztosít a legmagasabb végzettséget megszerezni kívánó, kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára. Ez a képzési szerkezet alkalmas nagyszámú hallgatóság színvonalas képzésére, ugyanakkor változatos tanulmányi lehetőségeket biztosít a legmagasabb végzettséget megszerezni kívánó, kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára.

15 Milyen mértékben és hogyan javulnak az elhelyezkedési esélyeink? a munkaerőpiac igényeinek több szempontból is jobban megfelel. a munkaerőpiac igényeinek több szempontból is jobban megfelel. A képzésben a korábbinál nagyobb szerepet kapnak a gyakorlati ismeretek, az életszerű problémák, az oktatás ennek megfelelően a korábbinál jobban koncentrál a reális problémák felismerésére és megoldására A képzésben a korábbinál nagyobb szerepet kapnak a gyakorlati ismeretek, az életszerű problémák, az oktatás ennek megfelelően a korábbinál jobban koncentrál a reális problémák felismerésére és megoldására

16 További lehetőségek: Az alapképzés erőteljes gyakorlati irányultságát szolgálja, hogy már az egyes szakok képzési és kimeneti követelményeinek kidolgozásában is jelentős szerepet kaptak a munkaadói szervezetek. A felsőoktatási intézményen belüli gyakorlatias képzéseket kiegészíti a munkaadók által szervezett szakmai gyakorlat. Az alapképzés erőteljes gyakorlati irányultságát szolgálja, hogy már az egyes szakok képzési és kimeneti követelményeinek kidolgozásában is jelentős szerepet kaptak a munkaadói szervezetek. A felsőoktatási intézményen belüli gyakorlatias képzéseket kiegészíti a munkaadók által szervezett szakmai gyakorlat.

17 Milyen elvárásoknak kell megfelelni? csapatmunkára alkalmasság, motiváltság, probléma felismerő és megoldó készség, számítástechnikai és nyelvi ismeretek, siker orientáltság stb. csapatmunkára alkalmasság, motiváltság, probléma felismerő és megoldó készség, számítástechnikai és nyelvi ismeretek, siker orientáltság stb.

18 Részletes megfontolások, felmerülő problémák A megnövekedett létszám A megnövekedett létszám „a korábbinál nagyobb beiskolázott létszám esetén képtelenség egyetlen ötéves lépcsőben egyszerre kielégíteni a felsőoktatás két legfontosabb partnercsoportja részéről jogosan megfogalmazott alapelvárást,”[1] nevezetesen: „a korábbinál nagyobb beiskolázott létszám esetén képtelenség egyetlen ötéves lépcsőben egyszerre kielégíteni a felsőoktatás két legfontosabb partnercsoportja részéről jogosan megfogalmazott alapelvárást,”[1] nevezetesen:[1] ([1] www.chem.elte.hu/Sandor.Nagy/ob/biscikli- 0211121.doc) [1]

19 Mi az, ami problémás? Ésszerű garanciát adni a bejutott hallgatónak arra, hogy befektetett munkája végzettséget eredményez majd. Ésszerű garanciát adni a bejutott hallgatónak arra, hogy befektetett munkája végzettséget eredményez majd. Biztosítékot nyújtani az egyetemnek arra, hogy az általa kiadott (MSc) diploma értékálló marad a nagy hallgatói létszám dacára. Biztosítékot nyújtani az egyetemnek arra, hogy az általa kiadott (MSc) diploma értékálló marad a nagy hallgatói létszám dacára.

20 Tömegképzésről vagy elitképzésről kell hogy beszéljünk? szerintem nem tartható a korábbi színvonal ekkora létszámokkal. szerintem nem tartható a korábbi színvonal ekkora létszámokkal. Elvben valóban megoldás lehetne a kétlépcsős képzés: a tehetségeseket továbbengedni az MSc felé, a kevésbé tehetségeseket pedig kibocsátani BSc-vel. De sajnos nem oldható meg a teljes létszám azonos alapképzésével, mert a gyöngébbek nem bírnák a kívánatos színvonalat, a leengedett követelmények pedig árulást jelentenének a tehetségesekkel szemben. Elvben valóban megoldás lehetne a kétlépcsős képzés: a tehetségeseket továbbengedni az MSc felé, a kevésbé tehetségeseket pedig kibocsátani BSc-vel. De sajnos nem oldható meg a teljes létszám azonos alapképzésével, mert a gyöngébbek nem bírnák a kívánatos színvonalat, a leengedett követelmények pedig árulást jelentenének a tehetségesekkel szemben.

21 Megoldás? Ezért az látszik járható útnak, hogy a kreditrendszer tényleges megvalósításával többszintű elméleti képzést valósítunk meg, a hallgatók tehetségük és szorgalmuk szerint választhatnak, annak tudatában, hogy a nehezebb kurzusokkal későbbi esélyeiket javítják. Ezért az látszik járható útnak, hogy a kreditrendszer tényleges megvalósításával többszintű elméleti képzést valósítunk meg, a hallgatók tehetségük és szorgalmuk szerint választhatnak, annak tudatában, hogy a nehezebb kurzusokkal későbbi esélyeiket javítják.

22 Leértékelődhet-e a diploma (különös tekintettel a 3 év után kapott BSc esetén)? Óhatatlan, különösen a 3 év után kapott BSc esetén, hogy ez a diploma az MSc-hez képest leértékelődjék. Óhatatlan, különösen a 3 év után kapott BSc esetén, hogy ez a diploma az MSc-hez képest leértékelődjék. Ma is van presztízs-különbség a főiskolai és az egyetemi diploma között, pedig tanulmányi időben ez csak 4 év az 5 évhez képest. Ma is van presztízs-különbség a főiskolai és az egyetemi diploma között, pedig tanulmányi időben ez csak 4 év az 5 évhez képest.

23 Ma is megfigyelhető, hogy sokan az ötéves tanulás helyett inkább 6-8 évig akarnak diákok maradni, és közben kényelmesen élni diákként. Nem pedig 3 rövid évig, és távozni egy gyengének tekintett diplomával. Ma is megfigyelhető, hogy sokan az ötéves tanulás helyett inkább 6-8 évig akarnak diákok maradni, és közben kényelmesen élni diákként. Nem pedig 3 rövid évig, és távozni egy gyengének tekintett diplomával.

24 Lehetséges-e és milyen mértékben a külföldi átjárhatóság, létezik (het)-e nemzetközi diploma? Lehetséges-e és milyen mértékben a külföldi átjárhatóság, létezik (het)-e nemzetközi diploma?

25 …..? Az eddigi hírek alapján nem egyértelmű, mi fog történni a közeljövőben. Az eddigi hírek alapján nem egyértelmű, mi fog történni a közeljövőben. Az általam ismert európai áttekintések szerint ahány ország, annyi megoldás – az ezekhez való illeszkedés ellentmondásos. Az általam ismert európai áttekintések szerint ahány ország, annyi megoldás – az ezekhez való illeszkedés ellentmondásos.

26 Diplomások aránya régen és most Diplomások aránya régen és most

27 A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA 10% >40% 10-15 évvel ezelőtt ma Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

28 A képzés szemléltesénének ábrája A képzés szemléltesénének ábrája

29 LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-5 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

30

31

32

33 Vége


Letölteni ppt "A Bolognai oktatási rendszer. A témával kapcsolatos problémák: Mi az, hogy Bolognai folyamat, milyen problémák hívták életre? Mi az, hogy Bolognai folyamat,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések