Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A felnövekvő nemzedékért” KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÁMOP 4.1.2/B projekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A felnövekvő nemzedékért” KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÁMOP 4.1.2/B projekt."— Előadás másolata:

1 „A felnövekvő nemzedékért” KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÁMOP 4.1.2/B projekt

2 Konzorciumunk három tagú: 1.Pannon Egyetem MFTK Neveléstudományi Intézete (Pápa) 2.Dunaújváros Főiskola (Dunaújváros) 3.Veszprémi Hittudományi Főiskola (Veszprém) 1.A pedagógusképzést segítő projekt tagjai 2

3 59 BA, MA fokon oktató, 7 központ, 167.800 pedagógus, 38 kutató /szakértő, 100 gyakorlatot vezető mentor, 50 képviselő az MA képzésben lévő szakvezetők és szakképzettség-felelős oktatók köréből, 12 képviselő a közoktatási intézmények vezetőinek és mentorjelöltjeinek köréből, 35 informatikai szakember, 185 gyakorlatra jelentkező pedagógusjelölt 2. A projekt közvetlen célcsoportjai 3

4 1188 közoktatási intézmény 99 mentortanár, vezető 238 közoktatási intézményfenntartó 2. A projekt közvetett célcsoportjai 4

5 3. A régió nevelői és a gyermekek 5 1.3294 óvodapedagógus35078 óvodás 2.8420 ált.isk.pedagógus88032 ált.isk.tanuló 3.1180 szakiskolai pedagógus16682 szakisk.tan. 4.231 speciális szakiskolában tanító pedagógus 1484 speciális szakiskolai tanuló 5.1699 gimnáziumi pedagógus23697 gimn.tanuló 6.1964 szakközépiskolai ped.29080szakköz.i.tan. Érintett szülők száma:400000

6 I. Regionális Központ 4. A projekt témái (I.) 6 FelajánljukKérjük 1.Adatkapcsolatot, személyes együttműködést

7 II. Központhoz kapcsolt együttműködés 4. A projekt témái (II.) 7 FelajánljukKérjük 1.Adatgyűjtő struktúra kiépítésében való kommunikációt Adatgyűjtő struktúra kiépítésében való kommunikációt 2.Kutatástámogatási térkép kiépítését 3.Kapcsolattartó struktúra kialakítását

8 III. Országos Hálózat létrehozásában való részvétel 4. A projekt témái (III.) 8 FelajánljukKérjük 1.Fejlesztési térkép kiépítésében való együttműködést 2.Egyeztetett szoftverhasználatot 3.Összefoglaló tanulmány átadását a régiónkban fenntartható fejlesztésről Összefoglaló tanulmány átadását más régióban fenntartható fejlesztésről

9 IV. Rugalmas hálózat intézmények és a személyek között 4. A projekt témái (IV.) 9 FelajánljukKérjük 1.Adatcsoportok kialakításában való részvételt 2.Fórumra való meghívást 3.Igényfelmérésben megjelenő szempontok ismertetését

10 V. Minőségbiztosítási rendszer kiépítése 4. A projekt témái (V.) 10 FelajánljukKérjük 1.Eljárás-utasítások megismertetését 2.Minőségbiztosítási tréninganyag elkészítésében való kommunikációt

11 VI. Oktatók felkészítése 4. A projekt témái (VI.) 11 FelajánljukKérjük 1.Oktatók módszertani felkészítésében való kommunikációt 2.Gyakorlatvezetők képzési anyagának elkészítésében való kommunikációt 3.Képzés fejlesztésében szerzett tapasztalatok összegezését, a monitorozás eredményét Képzés fejlesztésében szerzett tapasztalatok összegzését, a monitorozás eredményét

12 VII. Mesterszakokhoz kötődő tananyagfejlesztés és módszertani megújítás 4. A projekt témái (VII.) 12 FelajánljukKérjük 1.Tantárgypedagógiai nézőpontú leírások, protokollok, programcsomagok készítésében való kommunikációt 2.Tanulásszervezési módok és kooperatív technikák leírásában való kommunikációt

13 VIII. Alternatív programok adaptációja 4. A projekt témái (VIII.) 13 FelajánljukKérjük 1.Eddigi MA programok korrekcióját szolgáló új tantervi program kimunkálását akciókutatással Eddigi MA programok korrekcióját szolgáló új tantervi program kimunkálását akciókutatásunkban 2.Alternatív tanári MA-hoz szempontrendszert, útmutatót

14 IX. Gyakorlati képzés 4. A projekt témái (IX.) 14 FelajánljukKérjük 1.Mérnöktanár MA képzését kísérő és követő gyakorlati képzés programjának és a gyakorló közoktatási intézményeket felkészítő programnak a kidolgozásában való együttműködést

15 X. Mentorok kiválasztása, képzése 4. A projekt témái (X.) 15 FelajánljukKérjük 1.A mentorképzés módszertani kötetét 2.Gyakorlóhelyek kiválasztására vonatkozó szempontokról való kommunikációt 3.Iskolai koordinátorok minőségbiztosításában való kommunikációt

16 XI. Összehangoló fórum 4. A projekt témái (XI.) 16 FelajánljukKérjük 1.A mentorképzés regionális tematikájának megismertetését

17 XII. Tudástechnológiai szolgáltatások 4. A projekt témái (XII.) 17 FelajánljukKérjük 1.Tudástechnológiai kutatások és szolgáltatások feltérképezését 2.Tudásforrások bekapcsolását a folyamatba 3.Help-desk minőségbiztosítással történő létrehozásában való kommunikációt 4.Együttműködést a telementori szolgáltatás létrehozásában

18 XIII. Módszertani sztenderdek 4. A projekt témái (XIII.) 18 FelajánljukKérjük 1.Protokoll BA (pszichológus, neveléstörténész, nevelésszociológus, didaktikus, neveléselmélet és nevelésfilozófia ) oktató számára 2.Protokoll embertan, informatika, irodalom, nyelvészet, germanisztika, anglisztika, pedagógia oktatóknak

19 XIV. Gyakorlóhelyek 4. A projekt témái (XIV.) 19 FelajánljukKérjük 1. a hallgatók és gyakorlóhelyek párosítására és elosztására szolgáló WEB-es alkalmazás fejlesztésében való együttműködést a hallgatók és gyakorlóhelyek párosítására és elosztására szolgáló WEB-es alkalmazás fejlesztésében való együttműködést

20 14 tevékenységcsoportban dolgozunk együtt az első szakaszban 33 iskolával a projekt 18 hónapjában 2011 aug.31-ig A létrehozott lehetőségeket fenntartható fejlesztéssel működtetjük 2016. augusztusáig 5. A tevékenységek időtartama 20

21 Arra törekszünk, hogy a tanári-, nevelő tevékenység támogatására hosszabb időn keresztül kerüljön sor a projektben leírtak szerint, hogy az iskolákban dolgozók könnyebben végezhessenek kutatómunkát saját területükön, és hogy a régióban működők a felnövekvő nemzedék életminőségének javításában hatékonyabban vegyenek részt. 6. Céljaink 21

22 „A felnövekvő nemzedékért” dolgozni közös utat jelent. A jövő mindenkié. Az együttműködés csupán forma, eszköz és módszer együttese, de célként azt tűzzük ki magunk elé, hogy a felnövekvő nemzedék tagjai teljes életet élő érett személyiségekké váljanak és mind az egyéni, mind a közösségi boldogulás előmozdítói legyenek. 7. Jelmondatunk 22

23 23


Letölteni ppt "„A felnövekvő nemzedékért” KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÁMOP 4.1.2/B projekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések