Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bologna mottója: A tudás nem ismer határokat. Bologna mottója: A tudás nem ismer határokat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bologna mottója: A tudás nem ismer határokat. Bologna mottója: A tudás nem ismer határokat."— Előadás másolata:

1

2 Bologna mottója: A tudás nem ismer határokat

3 A Bolognai Folyamat 1999 Bolognai Nyilatkozat: 29 ország (köztük Magyarország) egyezsége Cél: 2010-re jöjjön létre az egységes Európai Felsőoktatási Térség - a nemzeti képzési rendszerek közeledése - a tanulmányok átjárhatósága - a munkaerőpiac kiszélesítése

4 Alapelvek Könnyen érthető és összehasonlítható képzési rendszerek kialakítása. Két (ill. három) fő, egymásra épülő képzési szakaszon alapuló rendszer bevezetése, amelyben már az első szakaszban szerzett fokozat szakképzettséget nyújt. Egységes kreditátviteli rendszer kialakítása. Széleskörű oktatói, kutatói és hallgatói mobilitás elősegítése. A felsőoktatás európai dimenziójának támogatása (közös képzések).

5 A többciklusú képzés Három egymásra épülő képzési ciklus:
1. alapképzés: félév > munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismeretek > elméleti alapozás a mesterfokozat megszerzéséhez 2. mesterképzés: félév (tanári 5) 3. doktori képzés

6 Alapfogalmak Szemeszter (félév): 1. szorgalmi időszak (12-13 hét)
2. vizsgaidőszak (20-25 nap) Előadás Szeminárium (egyéb gyakorlat) Kredit = a tantervben előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésére fordítandó munkamennyiség mérőszáma 1 kredit = átlag 30 munkaóra (aktív részvétel a kontaktórákon + egyéni felkészülés az órákra és a vizsgára) ECTS = Europian Credit Transfer System

7

8 A Pécsi Tudományegyetem
1367 – Nagy Lajos megalapítja Magyarország első egyetemét XVIII. sz. vége – a felsőoktatás új kezdete 1923 – az egyetemi oktatás új kezdete 1982 – Janus Pannonius Tudományegyetem (Tanárképző Főiskola, Állam- és Jogtudományi Egyetem, Közgazdaságtudományi Egyetem) 2000 – Pécsi Tudományegyetem (JPTE, Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Orvostudományi Egyetem, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola) Ma – 10 kar: ÁJK, ÁOK, BTK, ETK, FEEK, IGYFK, KTK, MK, PMMK, TTK

9 A Bölcsészettudományi Kar
Hallgatói létszám: 9802 nappali tagozat levelező tagozat Alapképzés (bachelor): általában 180 kredit/6 félév kivétel: szociális munka: 210 kredit/7 félév Bemenet: ún. „felvételi pontszám” alapján a) 200 tanulmányi pont b) 200 érettségi pont c) 80 többletpont

10 Alapképzési szakok 17 alapszak, ebből 4 olyan, amely több, önálló szakképzettséget adó szakiránnyal is rendelkezik, pl. a romanisztika (olasz, francia, spanyol), a germanisztika (német és nemzetiségi német), a szlavisztika (orosz és horvát) vagy a történelem (régészet) Bölcsészettudományi alapszakok: anglisztika, germanisztika, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, pedagógia, pszichológia, romanisztika, romológia, szabad bölcsészet, szlavisztika, történelem Társadalomtudományi alapszakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociális munka, szociológia, társadalmi tanulmányok

11 Például… A magyar alapszak

12 Pszicholológia alapszak
                                                                                                                                                                                                   

13 Szociológia alapszak                                                                                                                                                                                                           

14                                                                                                                                                                                Kommunikáció és médiatudomány alapszak

15 Utak a alapszakos diplomához
- bölcsészként egyetlen szak keretében: - 10 kredit bölcsész alapozó képzés      - 110 kredit az alapszakon -  szabadon választható 50 kredit keretében, egy 50 kredites szakon belüli szakirányú vagy részterületi specializációs képzés - 10 szabadon választott  kredit - bölcsészként más alapszak minor képzésének teljesítésével  : - 10 kredit bölcsész alapozó képzés - szabadon választható 50 kredit keretében: egy másik alapszak 50 kredites minor változata - 10 szabadon választható kredit vagy 10 kredites tanári modul - társadalomtudományi szakokon: - 130 kreditszakterületi képzés - 50 kredit szakirány vagy - 180 kredit szakterületi képzés

16 Diszciplináris MA A mesterképzésben mesterfokozat (master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít. A képzés négy féléves időtartamú és 120 kredit értékű.

17 A PTE BTK-án 2010-től indítandó diszciplináris mesterképzési szakok
anglisztika esztétika filozófia francia nyelv, irodalom és kultúra horvát nyelv és irodalom klasszika-filológia kommunikáció és médiatudomány magyar nyelv és irodalom német nemzetiségi nyelv és irodalom német nyelv, irodalom és kultúra néprajz neveléstudományi politikatudomány pszichológia régészet romológia szociális munka szociálpolitika szociológia történelem

18 Tanári MA tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető
a képzés során 150 kreditet kell összegyűjtenie a hallgatónak az első tanári szakképzettség megválasztásához az alapképzési szakon (BA) 110 kredit teljesítése a második tanári szakképzettség megválasztásához az alapképzésben egy másik tanárképes szak 50 kredites minor változata az alapképzési szakon egy 10 kredites pedagógiai modul teljesítése sikeres felvételi vizsga

19 Tanár szeretnék lenni…

20 A PTE BTK-án 2010-től indítandó első tanári szakképzettségek
angoltanár filozófiatanár franciatanár hon- és népismeret tanár horváttanár és nemzetiségi horváttanár latintanár magyartanár mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár némettanár és nemzetiségi némettanár olasztanár orosztanár pedagógiatanár romológiatanár tantervfejlesztőtanár történelemtanár

21 Felsőfokú szakképzéseink
Intézményi kommunikátor (kommunikáció és médiatudomány BA-ra számítható be) Sajtótechnikus (kommunikáció és médiatudomány BA-ra számítható be) Gazdasági idegen nyelvű menedzser (magyar BA-ra számítható be) Titkárságvezető (magyar BA-ra számítható be)

22 A 2009. évi felvételi eljárásban jelentkezettek és felvettek létszámának összehasonlítása
Jelentkezések száma Képzési és finnaszirozási forma Felvettek (2009) Eltérés az 1. helyes jelentkezőkhöz képest 2009. össz. helyes 3216 ANA 896 502 -394 710 ANK 45 318 273 515 ALA 169 80 -89 776 ALK 158 208 50 217 FNA 25 75 11 FNK 458 MNA 242 203 -39 185 MNK 4 5 1 675 MLA 263 162 -101 531 MLK 91 115 24 5217 Össz (alap): 1268 1108 -160 228 Össz(Fsz): 1849 Össz(mester): 600 485 -115 7294 Össz: 1893 1668 -225

23 Várjuk a PTE-re az Önök diákjait!
A BTK alap- és mesterképzéseiről, valamint a Karon működő doktori iskolákról bővebb információk találhatók a honlapon a Felvételizőknek link alatt. Várjuk a PTE-re az Önök diákjait!

24


Letölteni ppt "Bologna mottója: A tudás nem ismer határokat. Bologna mottója: A tudás nem ismer határokat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések