Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK."— Előadás másolata:

1 A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK

2 CÉLOM:  A gyermekkor történeti kutatások 3 fő irányvonalának felvázolása.  A különböző szempontok megjelenése és együttélése a különböző történeti korokban.  Gyermekfelfogás kontra gyakorlat a XX. század végén és a XXI. század elején hazánkban (a fejlett európai és amerikai társadalmakban).  Következtetések: Múltbéli és mai kérdések a gyermekkel és nevelésével kapcsolatban - párhuzamok és azonosságok tanulságai.

3 A GYERMEKKOR TÖRTÉNETI KUTATÁSOK FŐ IRÁNYAI  PHILIPPE ARIES: (mentalitás-, művészet-, játék- és divattörténeti elemzések) Családtörténeti megközelítés. A gyermekfelfogást, a szülői magatartást a történelmi, gazdasági, kulturális változások alakítják.  LINDA A. POLLOCK: (naplók, levelezések, önéletleírások tartalomelemzése) Szociobiológiai megközelítés. A szülők és gyermekeik egymáshoz való kötődése biológiailag determinált.  LLOYD DE MAUSE: Pszichoanalitikus megközelítés. A történeti változások mozgatója a szülő-gyermek kapcsolat.

4 PHILIPPE ARIES ÉS KÖVETŐINEK GYERMEKFELFOGÁSA VIZSGÁLÓDÁSA (középkor,újkor):  A gyermek ábrázolása, öltözete, játéka, és a gyermeki szexualitás elemzése.  A család szerkezetének, otthonának és viselkedésnek az áttekintése. KÖVETKEZTETÉSEI:  A középkori felnőttek nem ismerték fel a gyermek sajátos fejlődését és igényeit.  A polgárosodás irányítja a figyelmet a gyermekre.

5 XI.XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX. Á br á zo- l á s Nincs vagy felnőtt K ü l ö nbs é gek megjelen é se angyal, szent csal á d. Vil á gi á br á zo- l á s, zs á ner- k é p Port- r é, putt ó Gyerekportr é k  meztelen gyerekportr é k. A csal á d k ö zpontja a gyerek. ÖltözetPólya  fel- nőttruha A gyermeki elemek a ruházatonGyermekruhák JátékFelnőtt játék = gyermekjátékneve- lés esz- köze Játékok tagolódása Szexua- litás Szülői természetes szexualitás- a gyermeki szexuális késztetések elnyomása Tisz- taság és ár- tat- lansg A gyermek és angyal együtt említése

6 XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX. A család szerkezete Család = háznép (gyerekek, inas, cselédek, asszonyok) Iskola; a családi élet szoro- sabbra zárul Polgári család kiválása - intimitás, becenevek; fogadónapok, vizitkártya, a gyermek a család középpontjába kerül Viselkedés a családban Társadalmi magatartás az érvényesülés érdekében diszkréció ÉpítészetKözépkori nagy házak: egymásba nyíló termek, mobil bútorok; teljes nyitottság a külvilágra -a szobák közös folyosóról nyílnak -a termek funkció szerint elkülönülnek -állandó bútordarabok  A család szabályozza viszonyát a külvilághoz

7 LINDA A. POLLOCK ÉS KÖVETŐINEK GYERMEKFELFOGÁSA  A szülő-gyermek kapcsolatát vizsgálja között. (angol, amerikai szülők írott, primer forrásai) A szülő-gyermek kapcs. nem volt formális:  A gyermek szülői gondoskodást, oktatást, támogatást igényel.  Gyermek öröm forrása volt, ragaszkodás, gyógyítás, közös játékok.  Kiadásuk dajkához, vagy inasnak- érzelmi dilemma.  Haláluk fájdalmat jelentett.  A vizsgált időszakban több a hasonlóság, mint a különbség a szülők viselkedésében.  Kritika: a csecsemő és gyermekkort nem különíti el.

8 LLOYD DE MAUSE GYERMEKFELFOGÁSA  A szülő- gyermek kapcsolat pszichológiailag meghatározott és sajátos fejlődési iránya van.  A fejl. alapja a szülők regressziós képessége, amely segítségével gyermekkori szorongásaikat újraélik és feldolgozzák. A mélylélektan szerint 3 féle reagálás a gyermeki igényekre a történelem során:  Projekció  Fordított reakció  Empatikus reakció

9 Szülő-gyermek kapcsolat formái A szülő „rejtett” kívánsága Megjelenési formák Gyermekgyilkosságok ókor - 4. század „bárcsak meghalnál, hogy megszabaduljak attól a félelemtől, hogy megöl az anyám” Gyerekgyilkosságok, eladásuk, rituális vallási áldozatok Elhagyás század „el kell hagyjalak, mert menekülnöm kell a rád vetített szükségleteimtől” Kiadás szoptató dajkához, kolostorba ill. inasnak küldés Ambivalencia 14 – 17. század „rossz vagy, rád vetített erotikus és agresszív tulajdonságaimtól” Verés, beöntés, rövid ideig tartó pólyázás

10 Szülő-gyermek kapcsolat formái A szülő „rejtett” kívánsága Megjelenési formák Erőszak 18. század „akkor szeretlek, ha teljesen ellenőrizhetlek” Korai szobatisztaságra szoktatás, a gyermeki szexualitás elnyomása Szocializáció század „akkor szeretünk, ha céljainkat megvalósítod” Kötelező iskoláztatás, rejtett szülői kívánságok kivetítése, bűntudatra építés Segítés „szeretünk és segítünk abban, hogy megvalósíthasd céljaidat” Erőszak nélküli nevelés, szabad nevelés, gyermeki jogok

11 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN I. ÓKOR  Ókori társadalmak: gyermekgyilkosságok, gyermek kitevés, vallási áldozatok  Dajkaság intézménye: elsősorban az előkelő családokban  Egyiptom: 3 éves korig szoptatás, játékok életkor szerint, gyermekgyilkosság tiltása  Mezopotámia: Hammurabi törvénykönyve, névadás  Görögország: a gyermek a jövő szimbóluma (fiú), gyermekgyilkosság- ambivalencia, gyermeki vonások, mese-játék  Róma: Quintilianus nevelési rendszere: szép beszéd, játékos tanulás, a verést elítéli

12 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN II.KÖZÉPKOR Koraközépkor  Szent Ágoston: eredendő bűn felfogás > nevelési következményei: szeretet és szigor, anyai szoptatás testi fenyítés Középkor és a reneszánsz  Gyermekgyilkosságok, kiadás szoptatós dajkához, szoros pólyázás, ópiumcseppek, alultáplált gyerekek, inasnak- szolgának vagy kolostorba küldés,  Iskolában is testi fenyítés, nem életkor szerinti iskoláztatás  Pelagius: az ember szabadon dönt >felelősség  Macrobius: 7-es rendszerben a gy fejlődésének élettani sajátosságait jól felvázolja.  Egyházi és jogi zsinatok tiltják a gyilkosságot és a kitevést, dajkát a házban tartják,gyermekmenhelyek, preventív papi prédikációk, gyermeki ártatlanság motívuma, gyermekkor szakaszai – 3 szakasz, illemtankönyvek  Spanyol, holland és magyar példa

13 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN III. Reformáció és koraújkor  Luther nevelési elvei: a nevelés a gyerek akaratának megtörése, érzelgős szeretetnek helye nincs, puritanizmus  Erasmus, Vives, Montaigne, Locke, Pestalozzi, Comenius munkássága  Ambivalencia: A gyermeket kiszakítják a való világból, szűrt ingerek, verés még elfogadható  Luther: a nevelés a legszentebb tevékenység, erkölcsös család- házasság  Humanista gondolkodók: a gyermek és az ifjúkor nem csak az oktatás, hanem a jellem és karakterformálás ideje is. Személyes példaadás.  Nevelési és illemtankönyvek garmada

14 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN IV.ÚJKOR XVIII-XIX. Század:  Ipari forradalom, urbanizáció: nyomornegyedek, gyermekmunka – 5 éves gyerekek bányában, nyolc év alatti gyerekek napi 15 órát órát dolgoztak  Rousseau kettőssége: szülő- dajka ambivalencia, a gyermeket kiszakítani a bűnös környezetből, mesterséges nevelési helyzetek, szexualitás tabu.  Polgári család: szerelmi házasság, emelkedő átlagéletkor, gyermekhalandóság csökken, az egyéniség – a gyermek szerepe felértékelődik. Jobb életkörülmények, iskoláztatás, gyermekszoba megjelenése?  Rousseau: a gyermek születésekor jó, a társadalom teszi rosszá. Újszülött hadd nyújtózkodjon. Verést elítéli. Nevelési célja: élni tudás, boldogság.

15 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN I.  Szerelmi házasság  Modern, mindenki által hozzáférhető születésszabályozás  Családtervezés (OCSSZ), tervezett gyermekvállalás  Várandósok és szülők testi –lelki támogatása  Anya-magzat kapcsolat  Családközpontú szülészet- bababarát kórházak  Minden második házasság válással végződik  2005: élveszületésre művi terhesség megszakítás jut- kb. 20 éve azonos tendencia  A szülő nők max. egyharmada választ alternatív szülést.

16 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN II. Anya-gyermek kötődés:  Késői köldökellátás.  A szülést követő első órában anya-újszülött kontaktusa.  Szoptatás támogatás.  Rooming-in elhelyezés.  Koraszülöttek szeparációjának csökkentése  A kötődést elősegítő módszerek támogatása.  Rooming-int igénylő anyák aránya.  Szoptatási arány

17 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN III.  A gy. életkori sajátosságainak megfelelő gondozás és nevelés.  3 éves korig az édesanyára van szüksége a gyermeknek  A kritikus életszakaszokra való tudatos felkészítés: dackorszak, óvoda és iskolakezdés, kamaszkor.  Nem minden tekintetben érvényesül az életkori szempontok figyelembe vétele: túlzottan teljesítmény centrikus nevelés, etnikai kulturális különbségek.  Az 1-3 évesek közel fele bölcsődébe jár.  Dackorszak kezelésének szélsőséges megoldásai.

18 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN IV.  Család támogató, feszültségoldó, rekreációs színtér.  A gyermek verése, megalázása nem elfogadható büntetési módszer.  Széles körben hozzáférhető nevelési vonatkozású szakirodalom.  Fogyasztói társadalom: a gyermek a konzumszellem célpontja.  Családok szétesése, munkahely megtartásáért vívott küzdelem, alkoholista szülők magas aránya > elhanyagoló szülői attitűd, kisgyermeknél a korlátozó lelkiismereti fék nem alakul ki, fiatalkori bűnözés.  Gyermekbántalmazás: érzelmi elhanyagolás, fizikai és szexuális bántalmazás.  A szülők az anyagi, tárgyi javak megadását előtérbe helyezték.

19 KÖVETKEZTETÉSEK  A szülő-gyermek kapcsolatban szociobiológiai és pszichés törvényszerűségek egyaránt jelen vannak minden korszakban, de nem önmagukban meghatározóak.  A gazdasági, társadalmi, kulturális viszonyok és változások is mindenkor befolyásolják a gyermekfelfogást és nevelést a társadalom aktuális céljain, értékrendszerén, az uralkodó szokásrendszeren és az intézmények által közvetített elvárásokon keresztül  A különböző társadalmi osztályhoz, vagy réteghez tartozás az érték és szokásrendszerén, valamint lehetőségei (idő, anyagi javak) által is kihat a gyermekképre és a gyermeknevelésre.  Az egyénből fakadó tényezők (genetikai tulajdonságok, szülői mintakövetés) is erőteljesen érvényesülnek az attitűdben és a nevelésben.

20 FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Kéri Katalin: A gyermekkortörténet Spanyolországban. Iskolakultúra 2004/ Kéri Katalin: A felnőttek nagyított gyerekek? Neveléstörténeti szemléletváltás és gyerekkortörténeti kutatások Kéri Katalin: Gyermekek a történelemben Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Bp., Pukánszky Béla: A gyermekkor története Pukánszky Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Pécs, Szabolcs Éva: A család- és gyermekkortörténeti kutatások újabb fejleményei. Magyar Pedagógia 1990/ Szabolcs Éva: Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Bp., Vajda Zsuzsanna – Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története (Szöveggyűjtemény). Bp., 1998.

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések