Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Deutsch Krisztina PTE ETK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Deutsch Krisztina PTE ETK"— Előadás másolata:

1 Deutsch Krisztina PTE ETK
A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK

2 CÉLOM: A gyermekkor történeti kutatások 3 fő irányvonalának felvázolása. A különböző szempontok megjelenése és együttélése a különböző történeti korokban. Gyermekfelfogás kontra gyakorlat a XX. század végén és a XXI. század elején hazánkban (a fejlett európai és amerikai társadalmakban). Következtetések: Múltbéli és mai kérdések a gyermekkel és nevelésével kapcsolatban - párhuzamok és azonosságok tanulságai.

3 A GYERMEKKOR TÖRTÉNETI KUTATÁSOK FŐ IRÁNYAI
PHILIPPE ARIES: (mentalitás-, művészet-, játék- és divattörténeti elemzések) Családtörténeti megközelítés. A gyermekfelfogást, a szülői magatartást a történelmi, gazdasági, kulturális változások alakítják. LINDA A. POLLOCK: (naplók, levelezések, önéletleírások tartalomelemzése) Szociobiológiai megközelítés. A szülők és gyermekeik egymáshoz való kötődése biológiailag determinált. LLOYD DE MAUSE: Pszichoanalitikus megközelítés. A történeti változások mozgatója a szülő-gyermek kapcsolat.

4 PHILIPPE ARIES ÉS KÖVETŐINEK GYERMEKFELFOGÁSA
VIZSGÁLÓDÁSA (középkor,újkor): A gyermek ábrázolása, öltözete, játéka, és a gyermeki szexualitás elemzése. A család szerkezetének, otthonának és viselkedésnek az áttekintése. KÖVETKEZTETÉSEI: A középkori felnőttek nem ismerték fel a gyermek sajátos fejlődését és igényeit. A polgárosodás irányítja a figyelmet a gyermekre.

5 XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Ábrázo- lás Nincs vagy felnőtt Különbségek megjelenése angyal, szent család. Világi ábrázo-lás, zsáner-kép Port-ré, puttó Gyerekportrék  meztelen gyerekportrék. A család központja a gyerek. Öltözet Pólyafel-nőttruha A gyermeki elemek a ruházaton Gyermekruhák Játék Felnőtt játék = gyermekjáték neve-lés esz-köze Játékok tagolódása Szexua-litás Szülői természetes szexualitás- a gyermeki szexuális késztetések elnyomása Tisz-taság és ár-tat-lansg A gyermek és angyal együtt említése

6 XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. A család szerkezete Család = háznép (gyerekek, inas, cselédek, asszonyok) Iskola; a családi élet szoro-sabbra zárul Polgári család kiválása - intimitás, becenevek; fogadónapok, vizitkártya, a gyermek a család középpontjába kerül Viselkedés a családban Társadalmi magatartás az érvényesülés érdekében diszkréció Építészet Középkori nagy házak: egymásba nyíló termek, mobil bútorok; teljes nyitottság a külvilágra -a szobák közös folyosóról nyílnak -a termek funkció szerint elkülönülnek -állandó bútordarabok A család szabályozza viszonyát a külvilághoz

7 LINDA A. POLLOCK ÉS KÖVETŐINEK GYERMEKFELFOGÁSA
A szülő-gyermek kapcsolatát vizsgálja között. (angol, amerikai szülők írott, primer forrásai) A szülő-gyermek kapcs. nem volt formális: A gyermek szülői gondoskodást, oktatást, támogatást igényel. Gyermek öröm forrása volt, ragaszkodás, gyógyítás, közös játékok. Kiadásuk dajkához, vagy inasnak- érzelmi dilemma. Haláluk fájdalmat jelentett. A vizsgált időszakban több a hasonlóság, mint a különbség a szülők viselkedésében. Kritika: a csecsemő és gyermekkort nem különíti el.

8 LLOYD DE MAUSE GYERMEKFELFOGÁSA
A szülő- gyermek kapcsolat pszichológiailag meghatározott és sajátos fejlődési iránya van. A fejl. alapja a szülők regressziós képessége, amely segítségével gyermekkori szorongásaikat újraélik és feldolgozzák. A mélylélektan szerint 3 féle reagálás a gyermeki igényekre a történelem során: Projekció Fordított reakció Empatikus reakció

9 Szülő-gyermek kapcsolat formái
A szülő „rejtett” kívánsága Megjelenési formák Gyermekgyilkosságok ókor - 4. század „bárcsak meghalnál, hogy megszabaduljak attól a félelemtől, hogy megöl az anyám” Gyerekgyilkosságok, eladásuk, rituális vallási áldozatok Elhagyás század „el kell hagyjalak, mert menekülnöm kell a rád vetített szükségleteimtől” Kiadás szoptató dajkához, kolostorba ill. inasnak küldés Ambivalencia 14 – 17. század „rossz vagy, rád vetített erotikus és agresszív tulajdonságaimtól” Verés, beöntés, rövid ideig tartó pólyázás

10 Szülő-gyermek kapcsolat formái
A szülő „rejtett” kívánsága Megjelenési formák Erőszak 18. század „akkor szeretlek, ha teljesen ellenőrizhetlek” Korai szobatisztaságra szoktatás, a gyermeki szexualitás elnyomása Szocializáció század „akkor szeretünk, ha céljainkat megvalósítod” Kötelező iskoláztatás, rejtett szülői kívánságok kivetítése, bűntudatra építés Segítés 1950- „szeretünk és segítünk abban, hogy megvalósíthasd céljaidat” Erőszak nélküli nevelés, szabad nevelés, gyermeki jogok

11 Dajkaság intézménye: elsősorban az előkelő családokban
GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN I. ÓKOR Egyiptom: 3 éves korig szoptatás, játékok életkor szerint, gyermekgyilkosság tiltása Mezopotámia: Hammurabi törvénykönyve, névadás Görögország: a gyermek a jövő szimbóluma (fiú), gyermekgyilkosság- ambivalencia, gyermeki vonások, mese-játék Róma: Quintilianus nevelési rendszere: szép beszéd, játékos tanulás, a verést elítéli Ókori társadalmak: gyermekgyilkosságok, gyermek kitevés, vallási áldozatok Dajkaság intézménye: elsősorban az előkelő családokban

12 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN II.KÖZÉPKOR
Koraközépkor Szent Ágoston: eredendő bűn felfogás > nevelési következményei: szeretet és szigor, anyai szoptatás < > testi fenyítés Középkor és a reneszánsz Gyermekgyilkosságok, kiadás szoptatós dajkához, szoros pólyázás, ópiumcseppek, alultáplált gyerekek, inasnak-szolgának vagy kolostorba küldés, Iskolában is testi fenyítés, nem életkor szerinti iskoláztatás Pelagius: az ember szabadon dönt >felelősség Macrobius: 7-es rendszerben a gy fejlődésének élettani sajátosságait jól felvázolja. Egyházi és jogi zsinatok tiltják a gyilkosságot és a kitevést, dajkát a házban tartják,gyermekmenhelyek, preventív papi prédikációk, gyermeki ártatlanság motívuma, gyermekkor szakaszai – 3 szakasz, illemtankönyvek Spanyol, holland és magyar példa

13 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN III.
Reformáció és koraújkor Luther nevelési elvei: a nevelés a gyerek akaratának megtörése, érzelgős szeretetnek helye nincs, puritanizmus Erasmus, Vives, Montaigne, Locke, Pestalozzi, Comenius munkássága Ambivalencia: A gyermeket kiszakítják a való világból, szűrt ingerek, verés még elfogadható Luther: a nevelés a legszentebb tevékenység, erkölcsös család- házasság Humanista gondolkodók: a gyermek és az ifjúkor nem csak az oktatás, hanem a jellem és karakterformálás ideje is. Személyes példaadás. Nevelési és illemtankönyvek garmada

14 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN IV.ÚJKOR
XVIII-XIX. Század: Ipari forradalom, urbanizáció: nyomornegyedek, gyermekmunka – 5 éves gyerekek bányában, nyolc év alatti gyerekek napi 15 órát órát dolgoztak Rousseau kettőssége: szülő-dajka ambivalencia, a gyermeket kiszakítani a bűnös környezetből, mesterséges nevelési helyzetek, szexualitás tabu. Polgári család: szerelmi házasság, emelkedő átlagéletkor, gyermekhalandóság csökken, az egyéniség – a gyermek szerepe felértékelődik. Jobb életkörülmények, iskoláztatás, gyermekszoba megjelenése? Rousseau: a gyermek születésekor jó, a társadalom teszi rosszá. Újszülött hadd nyújtózkodjon. Verést elítéli. Nevelési célja: élni tudás, boldogság.

15 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ
GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN I. Szerelmi házasság Modern, mindenki által hozzáférhető születésszabályozás Családtervezés (OCSSZ), tervezett gyermekvállalás Várandósok és szülők testi –lelki támogatása Anya-magzat kapcsolat Családközpontú szülészet- bababarát kórházak Minden második házasság válással végződik 2005: élveszületésre művi terhesség megszakítás jut- kb. 20 éve azonos tendencia A szülő nők max. egyharmada választ alternatív szülést.

16 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ
GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN II. Anya-gyermek kötődés: Késői köldökellátás. A szülést követő első órában anya-újszülött kontaktusa. Szoptatás támogatás. Rooming-in elhelyezés. Koraszülöttek szeparációjának csökkentése A kötődést elősegítő módszerek támogatása. Rooming-int igénylő anyák aránya. Szoptatási arány

17 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ
GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN III. A gy. életkori sajátosságainak megfelelő gondozás és nevelés. 3 éves korig az édesanyára van szüksége a gyermeknek A kritikus életszakaszokra való tudatos felkészítés: dackorszak, óvoda és iskolakezdés, kamaszkor. Nem minden tekintetben érvényesül az életkori szempontok figyelembe vétele: túlzottan teljesítmény centrikus nevelés, etnikai kulturális különbségek. Az 1-3 évesek közel fele bölcsődébe jár. Dackorszak kezelésének szélsőséges megoldásai.

18 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ
GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN IV. Családok szétesése, munkahely megtartásáért vívott küzdelem, alkoholista szülők magas aránya > elhanyagoló szülői attitűd, kisgyermeknél a korlátozó lelkiismereti fék nem alakul ki, fiatalkori bűnözés. Gyermekbántalmazás: érzelmi elhanyagolás, fizikai és szexuális bántalmazás. A szülők az anyagi, tárgyi javak megadását előtérbe helyezték. Család támogató, feszültségoldó, rekreációs színtér. A gyermek verése, megalázása nem elfogadható büntetési módszer. Széles körben hozzáférhető nevelési vonatkozású szakirodalom. Fogyasztói társadalom: a gyermek a konzumszellem célpontja.

19 KÖVETKEZTETÉSEK A szülő-gyermek kapcsolatban szociobiológiai és pszichés törvényszerűségek egyaránt jelen vannak minden korszakban, de nem önmagukban meghatározóak. A gazdasági, társadalmi, kulturális viszonyok és változások is mindenkor befolyásolják a gyermekfelfogást és nevelést a társadalom aktuális céljain, értékrendszerén, az uralkodó szokásrendszeren és az intézmények által közvetített elvárásokon keresztül A különböző társadalmi osztályhoz, vagy réteghez tartozás az érték és szokásrendszerén, valamint lehetőségei (idő, anyagi javak) által is kihat a gyermekképre és a gyermeknevelésre. Az egyénből fakadó tényezők (genetikai tulajdonságok, szülői mintakövetés) is erőteljesen érvényesülnek az attitűdben és a nevelésben.

20 FELHASZNÁLT IRODALOM Kéri Katalin: A gyermekkortörténet Spanyolországban. Iskolakultúra 2004/10. Kéri Katalin: A felnőttek nagyított gyerekek? Neveléstörténeti szemléletváltás és gyerekkortörténeti kutatások. Kéri Katalin: Gyermekek a történelemben. Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Bp., 2000. Pukánszky Béla: A gyermekkor története Pukánszky Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Pécs, 2005. Szabolcs Éva: A család- és gyermekkortörténeti kutatások újabb fejleményei. Magyar Pedagógia 1990/3-4. Szabolcs Éva: Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Bp., 1999. Vajda Zsuzsanna – Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története (Szöveggyűjtemény). Bp., 1998.

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Deutsch Krisztina PTE ETK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések