Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK."— Előadás másolata:

1 A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK

2 CÉLOM:  A gyermekkor történeti kutatások 3 fő irányvonalának felvázolása.  A különböző szempontok megjelenése és együttélése a különböző történeti korokban.  Gyermekfelfogás kontra gyakorlat a XX. század végén és a XXI. század elején hazánkban (a fejlett európai és amerikai társadalmakban).  Következtetések: Múltbéli és mai kérdések a gyermekkel és nevelésével kapcsolatban - párhuzamok és azonosságok tanulságai.

3 A GYERMEKKOR TÖRTÉNETI KUTATÁSOK FŐ IRÁNYAI  PHILIPPE ARIES: (mentalitás-, művészet-, játék- és divattörténeti elemzések) Családtörténeti megközelítés. A gyermekfelfogást, a szülői magatartást a történelmi, gazdasági, kulturális változások alakítják.  LINDA A. POLLOCK: (naplók, levelezések, önéletleírások tartalomelemzése) Szociobiológiai megközelítés. A szülők és gyermekeik egymáshoz való kötődése biológiailag determinált.  LLOYD DE MAUSE: Pszichoanalitikus megközelítés. A történeti változások mozgatója a szülő-gyermek kapcsolat.

4 PHILIPPE ARIES ÉS KÖVETŐINEK GYERMEKFELFOGÁSA VIZSGÁLÓDÁSA (középkor,újkor):  A gyermek ábrázolása, öltözete, játéka, és a gyermeki szexualitás elemzése.  A család szerkezetének, otthonának és viselkedésnek az áttekintése. KÖVETKEZTETÉSEI:  A középkori felnőttek nem ismerték fel a gyermek sajátos fejlődését és igényeit.  A polgárosodás irányítja a figyelmet a gyermekre.

5 XI.XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX. Á br á zo- l á s Nincs vagy felnőtt K ü l ö nbs é gek megjelen é se angyal, szent csal á d. Vil á gi á br á zo- l á s, zs á ner- k é p Port- r é, putt ó Gyerekportr é k  meztelen gyerekportr é k. A csal á d k ö zpontja a gyerek. ÖltözetPólya  fel- nőttruha A gyermeki elemek a ruházatonGyermekruhák JátékFelnőtt játék = gyermekjátékneve- lés esz- köze Játékok tagolódása Szexua- litás Szülői természetes szexualitás- a gyermeki szexuális késztetések elnyomása Tisz- taság és ár- tat- lansg A gyermek és angyal együtt említése

6 XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX. A család szerkezete Család = háznép (gyerekek, inas, cselédek, asszonyok) Iskola; a családi élet szoro- sabbra zárul Polgári család kiválása - intimitás, becenevek; fogadónapok, vizitkártya, a gyermek a család középpontjába kerül Viselkedés a családban Társadalmi magatartás az érvényesülés érdekében diszkréció ÉpítészetKözépkori nagy házak: egymásba nyíló termek, mobil bútorok; teljes nyitottság a külvilágra -a szobák közös folyosóról nyílnak -a termek funkció szerint elkülönülnek -állandó bútordarabok  A család szabályozza viszonyát a külvilághoz

7 LINDA A. POLLOCK ÉS KÖVETŐINEK GYERMEKFELFOGÁSA  A szülő-gyermek kapcsolatát vizsgálja 1500- 1900 között. (angol, amerikai szülők írott, primer forrásai) A szülő-gyermek kapcs. nem volt formális:  A gyermek szülői gondoskodást, oktatást, támogatást igényel.  Gyermek öröm forrása volt, ragaszkodás, gyógyítás, közös játékok.  Kiadásuk dajkához, vagy inasnak- érzelmi dilemma.  Haláluk fájdalmat jelentett.  A vizsgált időszakban több a hasonlóság, mint a különbség a szülők viselkedésében.  Kritika: a csecsemő és gyermekkort nem különíti el.

8 LLOYD DE MAUSE GYERMEKFELFOGÁSA  A szülő- gyermek kapcsolat pszichológiailag meghatározott és sajátos fejlődési iránya van.  A fejl. alapja a szülők regressziós képessége, amely segítségével gyermekkori szorongásaikat újraélik és feldolgozzák. A mélylélektan szerint 3 féle reagálás a gyermeki igényekre a történelem során:  Projekció  Fordított reakció  Empatikus reakció

9 Szülő-gyermek kapcsolat formái A szülő „rejtett” kívánsága Megjelenési formák Gyermekgyilkosságok ókor - 4. század „bárcsak meghalnál, hogy megszabaduljak attól a félelemtől, hogy megöl az anyám” Gyerekgyilkosságok, eladásuk, rituális vallási áldozatok Elhagyás 4 - 13. század „el kell hagyjalak, mert menekülnöm kell a rád vetített szükségleteimtől” Kiadás szoptató dajkához, kolostorba ill. inasnak küldés Ambivalencia 14 – 17. század „rossz vagy, rád vetített erotikus és agresszív tulajdonságaimtól” Verés, beöntés, rövid ideig tartó pólyázás

10 Szülő-gyermek kapcsolat formái A szülő „rejtett” kívánsága Megjelenési formák Erőszak 18. század „akkor szeretlek, ha teljesen ellenőrizhetlek” Korai szobatisztaságra szoktatás, a gyermeki szexualitás elnyomása Szocializáció 19-20. század „akkor szeretünk, ha céljainkat megvalósítod” Kötelező iskoláztatás, rejtett szülői kívánságok kivetítése, bűntudatra építés Segítés 1950- „szeretünk és segítünk abban, hogy megvalósíthasd céljaidat” Erőszak nélküli nevelés, szabad nevelés, gyermeki jogok

11 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN I. ÓKOR  Ókori társadalmak: gyermekgyilkosságok, gyermek kitevés, vallási áldozatok  Dajkaság intézménye: elsősorban az előkelő családokban  Egyiptom: 3 éves korig szoptatás, játékok életkor szerint, gyermekgyilkosság tiltása  Mezopotámia: Hammurabi törvénykönyve, névadás  Görögország: a gyermek a jövő szimbóluma (fiú), gyermekgyilkosság- ambivalencia, gyermeki vonások, mese-játék  Róma: Quintilianus nevelési rendszere: szép beszéd, játékos tanulás, a verést elítéli

12 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN II.KÖZÉPKOR Koraközépkor  Szent Ágoston: eredendő bűn felfogás > nevelési következményei: szeretet és szigor, anyai szoptatás testi fenyítés Középkor és a reneszánsz  Gyermekgyilkosságok, kiadás szoptatós dajkához, szoros pólyázás, ópiumcseppek, alultáplált gyerekek, inasnak- szolgának vagy kolostorba küldés,  Iskolában is testi fenyítés, nem életkor szerinti iskoláztatás  Pelagius: az ember szabadon dönt >felelősség  Macrobius: 7-es rendszerben a gy fejlődésének élettani sajátosságait jól felvázolja.  Egyházi és jogi zsinatok tiltják a gyilkosságot és a kitevést, dajkát a házban tartják,gyermekmenhelyek, preventív papi prédikációk, gyermeki ártatlanság motívuma, gyermekkor szakaszai – 3 szakasz, illemtankönyvek  Spanyol, holland és magyar példa

13 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN III. Reformáció és koraújkor  Luther nevelési elvei: a nevelés a gyerek akaratának megtörése, érzelgős szeretetnek helye nincs, puritanizmus  Erasmus, Vives, Montaigne, Locke, Pestalozzi, Comenius munkássága  Ambivalencia: A gyermeket kiszakítják a való világból, szűrt ingerek, verés még elfogadható  Luther: a nevelés a legszentebb tevékenység, erkölcsös család- házasság  Humanista gondolkodók: a gyermek és az ifjúkor nem csak az oktatás, hanem a jellem és karakterformálás ideje is. Személyes példaadás.  Nevelési és illemtankönyvek garmada

14 GYERMEKFELFOGÁS NEGATÍV ÉS HUMANISZTUS ELEMEI A KÜLÖNBÖZŐ TÖRTÉNETI KOROKBAN IV.ÚJKOR XVIII-XIX. Század:  Ipari forradalom, urbanizáció: nyomornegyedek, gyermekmunka – 5 éves gyerekek bányában, nyolc év alatti gyerekek napi 15 órát órát dolgoztak  Rousseau kettőssége: szülő- dajka ambivalencia, a gyermeket kiszakítani a bűnös környezetből, mesterséges nevelési helyzetek, szexualitás tabu.  Polgári család: szerelmi házasság, emelkedő átlagéletkor, gyermekhalandóság csökken, az egyéniség – a gyermek szerepe felértékelődik. Jobb életkörülmények, iskoláztatás, gyermekszoba megjelenése?  Rousseau: a gyermek születésekor jó, a társadalom teszi rosszá. Újszülött hadd nyújtózkodjon. Verést elítéli. Nevelési célja: élni tudás, boldogság.

15 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN I.  Szerelmi házasság  Modern, mindenki által hozzáférhető születésszabályozás  Családtervezés (OCSSZ), tervezett gyermekvállalás  Várandósok és szülők testi –lelki támogatása  Anya-magzat kapcsolat  Családközpontú szülészet- bababarát kórházak  Minden második házasság válással végződik  2005: 97.496 élveszületésre 48.600 művi terhesség megszakítás jut- kb. 20 éve azonos tendencia  A szülő nők max. egyharmada választ alternatív szülést.

16 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN II. Anya-gyermek kötődés:  Késői köldökellátás.  A szülést követő első órában anya-újszülött kontaktusa.  Szoptatás támogatás.  Rooming-in elhelyezés.  Koraszülöttek szeparációjának csökkentése  A kötődést elősegítő módszerek támogatása.  Rooming-int igénylő anyák aránya.  Szoptatási arány

17 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN III.  A gy. életkori sajátosságainak megfelelő gondozás és nevelés.  3 éves korig az édesanyára van szüksége a gyermeknek  A kritikus életszakaszokra való tudatos felkészítés: dackorszak, óvoda és iskolakezdés, kamaszkor.  Nem minden tekintetben érvényesül az életkori szempontok figyelembe vétele: túlzottan teljesítmény centrikus nevelés, etnikai kulturális különbségek.  Az 1-3 évesek közel fele bölcsődébe jár.  Dackorszak kezelésének szélsőséges megoldásai.

18 GYERMEKFELFOGÁS KONTRA GYAKORLAT A XXI. SZ. ELEJÉN A MODERN, DEMOKRATIKUS TÁRSADALMAKBAN IV.  Család támogató, feszültségoldó, rekreációs színtér.  A gyermek verése, megalázása nem elfogadható büntetési módszer.  Széles körben hozzáférhető nevelési vonatkozású szakirodalom.  Fogyasztói társadalom: a gyermek a konzumszellem célpontja.  Családok szétesése, munkahely megtartásáért vívott küzdelem, alkoholista szülők magas aránya > elhanyagoló szülői attitűd, kisgyermeknél a korlátozó lelkiismereti fék nem alakul ki, fiatalkori bűnözés.  Gyermekbántalmazás: érzelmi elhanyagolás, fizikai és szexuális bántalmazás.  A szülők az anyagi, tárgyi javak megadását előtérbe helyezték.

19 KÖVETKEZTETÉSEK  A szülő-gyermek kapcsolatban szociobiológiai és pszichés törvényszerűségek egyaránt jelen vannak minden korszakban, de nem önmagukban meghatározóak.  A gazdasági, társadalmi, kulturális viszonyok és változások is mindenkor befolyásolják a gyermekfelfogást és nevelést a társadalom aktuális céljain, értékrendszerén, az uralkodó szokásrendszeren és az intézmények által közvetített elvárásokon keresztül  A különböző társadalmi osztályhoz, vagy réteghez tartozás az érték és szokásrendszerén, valamint lehetőségei (idő, anyagi javak) által is kihat a gyermekképre és a gyermeknevelésre.  Az egyénből fakadó tényezők (genetikai tulajdonságok, szülői mintakövetés) is erőteljesen érvényesülnek az attitűdben és a nevelésben.

20 FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Kéri Katalin: A gyermekkortörténet Spanyolországban. Iskolakultúra 2004/10. 2. Kéri Katalin: A felnőttek nagyított gyerekek? Neveléstörténeti szemléletváltás és gyerekkortörténeti kutatások. http://iqdepo.hu/dimenzio/18/18-04-02.html http://iqdepo.hu/dimenzio/18/18-04-02.html 3. Kéri Katalin: Gyermekek a történelemben. http://kerikata.hu/publikaciok/text/gyermekek.html http://kerikata.hu/publikaciok/text/gyermekek.html 4. Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Bp., 2000. 5. Pukánszky Béla: A gyermekkor története. 2001. 6. Pukánszky Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Pécs, 2005. 7. Szabolcs Éva: A család- és gyermekkortörténeti kutatások újabb fejleményei. Magyar Pedagógia 1990/3-4. 8. Szabolcs Éva: Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Bp., 1999. 9. Vajda Zsuzsanna – Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története (Szöveggyűjtemény). Bp., 1998.

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A GYERMEKKORTÖRTÉNETI KUTATÁSOK HASZNA A XXI. SZÁZADI SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER SZEMÉVEL Deutsch Krisztina PTE ETK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések