Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai Tankönyvelmélet I. Dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai Tankönyvelmélet I. Dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai."— Előadás másolata:

1 Dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai
Tankönyvelmélet I. Dr. Dárdai Ágnes

2 I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története
A tankönyvelméleti kutatások rövid története - az I. vh. végéig: napoleoni háborúk, pacifizmus, „méregtelenítés” - a két világháború között: civil szervezetek, tanárszakszervezetek, Fr.o. tanár-bojkott, skandináv tankönyvmozgalom: control befor publication elve, Népszövetség: national committee-k a tankönyvjavításért, 1935: Deklaráció a történelemtanításról : UNESCO, 1949: model plan, tankönyvegyeztető konferenciák, „tankönyvdiplomácia”, Európa Tanács, Georg Eckert Institut napjainkig: a tankönyvrevíziótól a tankönyvkutatásig, professzionalizálódás és specializálódás, a magyar tankönyvkutatás

3 I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története
2. A tankönyvelméleti kutatások irányai A tankönyv mint kordokumentum –történeti A tankönyv mint ismerethordozó – szaktudományi/tantárgypedagógiai A tankönyv mint politikum – politikai/ideológiai A tankönyv mint pedagogikum – pedagógiai/didaktikai A tankönyv mint médium – kommunikációelméleti/nyelvészeti A tankönyv mint szocializációs faktor – szociológiai/pszichológiai A tankönyv mint termék – ökonómiai, oktatásgazdaságtani, esztétikai

4 I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története
3. Tankönyvkutatási modellek a) politikatudományi modell: Stein, Informatorium, Pedagogikum, Politikum, médiakutatás b) „funkcionális” modell:Thonhauser, krtikai-analitikus, konstruktív-szintetikus megközelítés c) komplex modell: Weinbrenner, kontextus-kutatás, folyamatorientált kutatás, produktumorientált kut., hatásorientált ku.t d) „pedagógiai” modell: Bamberger, pedagógiai logika mentén

5 I. A nemzetközi és hazai tankönyvkutatás története
4. A tankönyvkutatás eredményei a) szaktudományi standardok: tudományos relevancia, multiperspektivikus felfogás, kontroverzitás, tudományos megismerés b) didaktikai standardok: didaktikai koncepció transzparenciája, életkori sajátosságok, problémaorientált, nem prelegáló, sztereotípiák, előítéletek, szöveg-kép aránya, tanulásmódszertan c) preferált témák és szempontok: béke, emberi jogok, élet és környezet védelme, előítéletmentesség, tolerancia, európai dimenzió Irodalom: Dárdai Á: A tankönyvkutatás alapjai. Dialog Campus, 2002.

6 II. A tankönyvek történeti változása
Comenius előtt könyv == tankönyv tankönyv = Comenius: Orbis pictus – szöveg + kép Reformpedagógia: tanuló- és tanulóorientált ped. Elméletek 1930-tól: technikai fejlődés (Offset-nyomás, mélyszínnyomás) XX. század 2. fele: a tankönyvek „forradalma”: több hasábos elrendezés, kurzív és kövér betűk, 9 féle betűméret, képek 1960-as évektől. Színek alkalmazása 1980-tól: színek a szövegben is, betűk, szövegblokkok, tarka sávok Vizualitás!!

7 II. A tankönyvek történeti változása
A tankönyv és társadalmi környezete - különleges dokumentum - társadalmi beruházás (szellemi, gazdasági) - közügy (tankönyvviták, -háborúk, bojkott) - kordokumentum (társadalmi sztereotípiák, klisék) - a tankönyv centrális helyzete

8 II. A tankönyvek történeti változása

9 III. A tankönyvek paradigmaváltozása
III.1. Paradigmaváltás: - minden nagy társadalmi, kommunikációs forradalom idején, után - filozófiák, nevelésfilozófiák, tanuláselméletek módosulása után

10 III.2. Tanulásfelfogások módosulása
Ókor, középkor: interpretált rendszer elsajátítása, dogmák, tanulás élőszóval, reprodukció Örökség: tudás tisztelete, deduktív logika, tanító, tanítás dominanciája, verbalizmus Klasszikus pedagógia: ismeretforrás a valóság észlelése, tantárgyak, metodika kialakulása, ismeretátadás Örökség:szemléltetés, tananyag-központúság, normatív értékek, a tanuló passzivitása, a nevelés szerepe

11 III.2. Tanulásfelfogások módosulása
Reformpedagógia: társadalmilag szükséges ismeretek elsajátítása, integrált műveltségterületek, ismeretszerzés Örökség: gyermekközpontúság, társadalmi szerepre felkészítés, oktatás, nevelés + képzés szerepe Napjaink: Delors-jelentés, LLL, edukatív társadalom, önképzés Nahalka I: Konstruktív ped. I-III. Iskolakultúra, 1997/2 Információkeresés és -kezelés, csoportmunka, adaptív, rugalmas gondolkodás, problémamegoldó tanulás

12 IV. A tankönyv mint didaktikai eszköz
1. Fogalom: tágabb: minden az oktatásban felhasznált eszköz, amely segíti a megismerést szűkebb: - nyomtatott/és vagy digitális - iskolai célra - szaktudományi ismeretek redukciója - pedagógiai elvek szerinti - transzformációja - a tantárgy logikájának megfelelő strukturáltság

13 IV. A tankönyv mint didaktikai eszköz
2. Tankönyvi funkciók 2.1. Tudományos: ismeretközvetítés, a tudományos megismerés módszertanának közvetítése, érték- és kultúraközvetítés 2.2. Pedagógiai: motiváció, tanulásirányítás, szelektív, diff., rugalmas, önálló, problémamegoldó gondolkodás, szemlélet- és tudatformálás, perszonifikáció 2.3. Intézményi: oktatási dokumentum, a tantárgyi rendszer manifesztációja, értékközvetítés, szocializáció

14 IV. A tankönyv mint didaktikai eszköz
3. Tankönyvtípusok 3.1. Funkciódominancia szerint - leíró, közlő, esszé tankönyv - dokumentum-tankönyv (szöveg- és feladatgyűjtemények) - többfunkciós tankönyv (munkáltató)

15 IV. A tankönyv mint didaktikai eszköz
3.2. A tanulási folyamatban betöltött szerep szerint - konzultatív tankönyv: variábilis felépítés, konzultatív együttműködés, interaktivitás, verbális újraértelmezés, referenciaforrás - algoritmizált tankönyv: szisztematikus felépítés, időbeli strukturáltság, kevés/0 interakció Irodalom: Karlovitz János: Tankönyv. Elmélet és gyakorlat

16 V. Tankönyvválasztás, tankönyvhasználat
Kié a tankönyv? Kell-e a tankönyv? Hogyan használjuk? Hogyan választunk?

17 A következő alkalomra:
Mindenki hozzon magával egy „jó” és egy „rossz” tankönyvet! Keressünk példát/példákat egy tankönyv „jóságmutatóira”, „rosszaság-mutatóira”! E példákat külön lapra írjuk le! Tankönyvelemzés, A tankönyvi minőség kérdései


Letölteni ppt "Dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai Tankönyvelmélet I. Dr. Dárdai Ágnes www.lib.pte.hu/dardai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések