Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ISKOLAI SZERVEZET ÉS FEJLESZTÉSE. RENDSZER Olyan részekből álló együttes, amely egészként viselkedik. Olyan részekből álló együttes, amely egészként.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ISKOLAI SZERVEZET ÉS FEJLESZTÉSE. RENDSZER Olyan részekből álló együttes, amely egészként viselkedik. Olyan részekből álló együttes, amely egészként."— Előadás másolata:

1 AZ ISKOLAI SZERVEZET ÉS FEJLESZTÉSE

2 RENDSZER Olyan részekből álló együttes, amely egészként viselkedik. Olyan részekből álló együttes, amely egészként viselkedik. Kapcsolat az elemek között. Kapcsolat az elemek között. A környezetével kölcsönhatásban áll. A környezetével kölcsönhatásban áll.

3 OKTATÁSI RENDSZER Az intézmények hálózatának, a képesítéseknek, illetve az oktatás irányításának egybeszerveződése. Az intézmények hálózatának, a képesítéseknek, illetve az oktatás irányításának egybeszerveződése. Modern oktatási rendszeren olyan nemzeti vagy országos rendszert értünk, amelybe a népesség egésze belép, amelynek működését országos érvénnyel bíró törvények szabályozzák, amelyeket döntően közpénzekből finanszíroznak, és amely felett az adott ország politikai hatósága valamilyen felügyeletet gyakorol. (Halász) Modern oktatási rendszeren olyan nemzeti vagy országos rendszert értünk, amelybe a népesség egésze belép, amelynek működését országos érvénnyel bíró törvények szabályozzák, amelyeket döntően közpénzekből finanszíroznak, és amely felett az adott ország politikai hatósága valamilyen felügyeletet gyakorol. (Halász)

4 TÁRSADALMI ALRENDSZEREK MÁS TÁRSADALMI ALRENDSZEREK OKTATÁSI RENDSZER Az oktatási rendszeren belüli funkciók, szintek és alrendszerek

5 A MODERN OKTATÁSI RENDSZEREK FUNKCIÓI A kultúra újratermelése A kultúra újratermelése Az egyének személyiségének alakítása Az egyének személyiségének alakítása A társadalmi struktúra újratermelése v. átalakulásának elősegítése A társadalmi struktúra újratermelése v. átalakulásának elősegítése A gazdaság működésének és növekedésének elősegítése A gazdaság működésének és növekedésének elősegítése A politikai rendszer legitimálása A politikai rendszer legitimálása A társadalmi integráció biztosítása A társadalmi integráció biztosítása Közvetlen szolgáltatási funkciók ellátása Közvetlen szolgáltatási funkciók ellátása A társadalmi változások elősegítése vagy fékezése A társadalmi változások elősegítése vagy fékezése

6 FOLYAMATOS VÁLTOZÁSOK Átalakulnak az oktatással szemben megfogalmazott célok Átalakulnak az oktatással szemben megfogalmazott célok Új intézményi formák és oktatási programok alakulnak ki és régiek szűnnek meg Új intézményi formák és oktatási programok alakulnak ki és régiek szűnnek meg Bizonyos intézményi formák vagy programok és az ezekbe belépők aránya nő, másoké csökken Bizonyos intézményi formák vagy programok és az ezekbe belépők aránya nő, másoké csökken Változnak a tanulóknak a rendszerbe való belépésének, továbbhaladásának és kilépésének szabályai Változnak a tanulóknak a rendszerbe való belépésének, továbbhaladásának és kilépésének szabályai Változik egy-egy oktatási program tartalma, változnak a tanárok által alkalmazott tanítási és nevelési módszerek Változik egy-egy oktatási program tartalma, változnak a tanárok által alkalmazott tanítási és nevelési módszerek Változik az oktató személyzet felkészültsége, társadalmi pozíciója Változik az oktató személyzet felkészültsége, társadalmi pozíciója Változások történnek a rendszer szabályozásában, átalakulnak a döntési és hatalmi viszonyok Változások történnek a rendszer szabályozásában, átalakulnak a döntési és hatalmi viszonyok Változások történik az oktatási rendszer és egyéb társadalmi alrendszerek kapcsolatában Változások történik az oktatási rendszer és egyéb társadalmi alrendszerek kapcsolatában

7 ÚJ KIHÍVÁSOK Rugalmasság és alkalmazkodóképesség Rugalmasság és alkalmazkodóképesség Az önálló és társas tanulásra való képesség Az önálló és társas tanulásra való képesség Problémamegoldó képesség, kreativitás Problémamegoldó képesség, kreativitás A bizonytalanság kezelésének képessége A bizonytalanság kezelésének képessége Megbízhatóság és kiszámíthatóság Megbízhatóság és kiszámíthatóság EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG AZ ÍROTT KOMMUNIKÁCIÓ ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE AZ ÍROTT KOMMUNIKÁCIÓ ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE IDEGEN NYELVŰ ÉS KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELVŰ ÉS KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ AZ INFORMÁCIÓS ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE AZ INFORMÁCIÓS ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE

8 HAZAI HELYZET – VÁLASZOK? Változás és folyamatosság Változás és folyamatosság A közoktatás gazdasági, politikai és társadalmi környezetének átalakulása A közoktatás gazdasági, politikai és társadalmi környezetének átalakulása A közoktatási rendszeren belüli változások A közoktatási rendszeren belüli változások Oktatáspolitika és nagypolitika Oktatáspolitika és nagypolitika

9 AZ ISKOLA ELŐTTI NEVELÉS A közoktatás része A közoktatás része 3 éves kortól lehet, 5 éves kortól kötelező 3 éves kortól lehet, 5 éves kortól kötelező Önálló óvodák száma csökken Önálló óvodák száma csökken Biztos alapokat nyújthat az élethosszig tartó tanuláshoz Biztos alapokat nyújthat az élethosszig tartó tanuláshoz Iskolai pályafutást befolyásoló szerep Iskolai pályafutást befolyásoló szerep Szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében Szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében

10 ALAPFOKÚ OKTATÁS Általános iskola Általános iskola Csökkenő gyereklétszám Csökkenő gyereklétszám Egyházi, alapítványi, magániskolák körének bővülése Egyházi, alapítványi, magániskolák körének bővülése Rugalmas beiskolázás Rugalmas beiskolázás Továbbhaladás, bukások, lemorzsolódás Továbbhaladás, bukások, lemorzsolódás továbbtanulás továbbtanulás

11 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Expanzió Expanzió Alkalmazkodás a gyengébben motivált és alacsonyabb előképzettségű gyerekekhez Alkalmazkodás a gyengébben motivált és alacsonyabb előképzettségű gyerekekhez Sok vegyes profilú intézmény Sok vegyes profilú intézmény Gimnázium népszerűsége nő Gimnázium népszerűsége nő Szakképzés – kritikus pont: gyakorlati oktatás Szakképzés – kritikus pont: gyakorlati oktatás Magas a nem állami fenntartású intézmények aránya Magas a nem állami fenntartású intézmények aránya KIFIR KIFIR Kudarcok a 9. 10 évfolyamokon Kudarcok a 9. 10 évfolyamokon

12 TANULÁS A KÖZÉPFOK UTÁN Szakképzés Szakképzés Továbbtanulás felsőfokon Továbbtanulás felsőfokon Óriási expanzió (199 és 2002 között megháromszorozódott) Óriási expanzió (199 és 2002 között megháromszorozódott) De! A diplomát szerzők aránya még mindig elmarad a nemzetközi átlagtól. De! A diplomát szerzők aránya még mindig elmarad a nemzetközi átlagtól.

13 AZ OKTATÁS ÉS A MUNKA KÖZÖTTI ÁTMENET Az ifjúság önálló életszakasszá vált Az ifjúság önálló életszakasszá vált Nem dolgozók, nem tanulók Nem dolgozók, nem tanulók Magas ifjúsági munkanélküliség Magas ifjúsági munkanélküliség Újabb végzettsége: „double dipping” Újabb végzettsége: „double dipping”

14 SZERVEZET Társadalmi alakzat Társadalmi alakzat Célra orientált, tervszerű, tudatos intézmény Célra orientált, tervszerű, tudatos intézmény Emberi csoportosulás Emberi csoportosulás Munkamegosztás Munkamegosztás Pozíciók és szerepek Pozíciók és szerepek

15 SZERVEZET Több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenységi körök megosztása, a tekintély- és a felelősséghierarchia alapján. Nyitott, többcélú, többfunkciójú rendszer, amely állandó kölcsönhatásban vana környezetével. A szervezeten belül is számos egymással dinamikus interakcióban lévő alrendszer működik. (Schein,1978) Több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenységi körök megosztása, a tekintély- és a felelősséghierarchia alapján. Nyitott, többcélú, többfunkciójú rendszer, amely állandó kölcsönhatásban vana környezetével. A szervezeten belül is számos egymással dinamikus interakcióban lévő alrendszer működik. (Schein,1978)

16 Iskolai szervezet Az oktatási szervezetek specifikusságai Az oktatási szervezetek specifikusságai Pozíciók és szerepek rendszere Pozíciók és szerepek rendszere Sajátos szociális szervezet Sajátos szociális szervezet

17 STABIL PONTOK Az iskola, mint intézmény változatlanul létezik Az iskola, mint intézmény változatlanul létezik Oktatáspolitikai felelősség Oktatáspolitikai felelősség

18 ALIG VÁLTOZÓK Tanulócsoportok szerveződése Tanulócsoportok szerveződése Tanulásszervezési módok Tanulásszervezési módok Időbeosztás, térszervezés Időbeosztás, térszervezés A látens funkciók stabilitása A látens funkciók stabilitása

19 VÁLTOZÓK Oktatási formák változása Oktatási formák változása Otthoni tanulás terjedése Otthoni tanulás terjedése Alapítványi és magániskolák Alapítványi és magániskolák Hálózatok, partnerségek Hálózatok, partnerségek

20 AZ ISKOLA SZERVEZETE Két szervezet Két szervezet Komplex szerkezet Komplex szerkezet Sajátos közösségi intézmény Sajátos közösségi intézmény Része az oktatási rendszernek Része az oktatási rendszernek Működéséről a formális szervezet elemzése nem sokat árul el Működéséről a formális szervezet elemzése nem sokat árul el Klíma Klíma Szervezeti kultúra Szervezeti kultúra

21 Rendszerszemléleti alapok Szervezeti alrendszer Szervezeti alrendszer Nevelési – oktatási alrendszer Nevelési – oktatási alrendszer

22 AZ ISKOLFEJLESZTÉST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK Az iskola használói Az iskola használói Az iskola programja Az iskola programja Az iskola szervezeti felépítése Az iskola szervezeti felépítése Az iskola környezete Az iskola környezete

23 A SIKERES FEJLESZTÉS JELLEMZŐI A tanulói teljesítményre összpontosít A tanulói teljesítményre összpontosít Az érintettek aktív részvételére épít Az érintettek aktív részvételére épít Összefüggés – specifikus Összefüggés – specifikus Kapacitásépítés jellemzi Kapacitásépítés jellemzi Az osztálytermi folyamtokra összpontosít Az osztálytermi folyamtokra összpontosít Kívülről támogatott Kívülről támogatott Rendszerben gondolkodik Rendszerben gondolkodik

24 A FEJLESZTÉS KULCSKOMPONENSEI A dolgozók fejlesztése melletti elköteleződés A dolgozók fejlesztése melletti elköteleződés Az érintettek bevonása Az érintettek bevonása Átalakító/fejlesztő vezetői hozzáállás Átalakító/fejlesztő vezetői hozzáállás Jól megalapozott együttműködési stratégiák Jól megalapozott együttműködési stratégiák A fejlődés/változás folyamatos mérése A fejlődés/változás folyamatos mérése Közös tervezés Közös tervezés Források biztosítása Források biztosítása


Letölteni ppt "AZ ISKOLAI SZERVEZET ÉS FEJLESZTÉSE. RENDSZER Olyan részekből álló együttes, amely egészként viselkedik. Olyan részekből álló együttes, amely egészként."

Hasonló előadás


Google Hirdetések