Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ROMÁKRÓL O Del andas tumen! T' aven saste thaj baxtale!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ROMÁKRÓL O Del andas tumen! T' aven saste thaj baxtale!"— Előadás másolata:

1 ROMÁKRÓL O Del andas tumen! T' aven saste thaj baxtale!

2 Kik vagyunk mi? Romanes nyelv -hindi (India: szankszrít eredet
vándorlás ezer évvel ezelőtt) Europa és világszerte élnek romák (üldöztetés és elnyomás évszázadokon keresztül. )

3 Vándorlás Perzsia: Firdauszi perzsa költő – Királyok Könyve (10000 zenész luri) dzsad harcosok - Irán Örményország: loma vrem Bizánc: atziganos szekta vagy kis-ázsiai hegyvidék Egyiptom – Balkánon keresztül Európába XIII-XIV. sz.

4 Vándorlás Európáig

5 Romák vándorlása Európában
1423 Róma 1427 Párizs 1417 Constanca Bizánc a XV. sz-tól már nem biztonságos (kereszténység) Védelmet nyújt Ibéria és Magyarország 1422 Zsigmond menlevele László vajdának

6 XV-XVI század Magyarország 1476 Mátyás király 1485 Báthory fejedelem
1496 Ulászló Csesznek, Pécsi püspökség védelme, Eger: Sárközi a fegyverkovács 1534 Szapolyai 1557 Izabella: Nagy Gáspár erdélyi vajda Perényi nádor: Nagyidai cigányok (Jókai) Romák stabil adózók, 4 fővajda aki nemesi rangot kapott Erdély: nagyhatalmak közötti erőegyensúly – autonómia – béke és tolerancia Bethlen Gábor fejedelem: védelem a cigányoknak (hajdúk, síposok, seborvosok, végvári katonák) Lippai Balázs – Bocskai tisztje, Horváth Ferenc kuruc ezeres kapitány

7 Európa Nyugat -Európa: Oszmán (Török) Birodalom
Polgárság kialakulása, nemzetállamok megerősödése, reformáció, vallásháborúk, török terjeszkedés elleni félelem, bezárkózás, gyűlölet az idegenek ellen, Központosított hűbéri rendszer-vándorlók kitiltása, gályarabság, száműzés az Új- világba, katonai besorozás, Németország: 148 cigány ellenes rendelet Skócia V. Jakab üditő kivétel: cigányok támogatása Oszmán (Török) Birodalom romák több, mint fele itt él - rabszolgák és szabadok (boszniai bányák, hadsereg, iparosok) Kelet-Európa: Oroszország, Krím -rabszolgák Lengyelo, Ukrajna, viszonylag konszolidált

8 Európa a XVIII. században
Nyugat -Európa: állami üldözés, (Skócia – Billy Marshall 1745-ben kegyelmet kapott) nyilvános kivégzés, (Hannikel: Schiller - Haramiák) gyarmatokra deportálás, romák erőszakos beolvasztása Spanyolország: KALO nyelv betiltása 1695 kényszerletelepítés/ 1704 V. Fülöp „fekete szerda” Kelet-Európa: munkamegosztás Török Birodalom: Tolerancia és rabszolgaság

9 Magyarország Rákóczi szabadságharc
8 év Roma mesterek 1704 Pátens/Tokaj Ilosvai Ábrahám fővajda szabadságharc bukása után Emigráció: cigány zenészekkel Vajda intézmény megszűnt ! Jobbágyok – helyi szolgálat, vagy elhagyják az országot (SZU) Moldvai menekültek nehezen illeszkednek be. 1703 Lipót császár - szigorítás

10 Mária Terézia kora Erőteljes német hatás Magyarok: kuruc romantika
Lakosság 1-1,2%-a roma Erőteljes német hatás Magyarok: kuruc romantika Romák rendszabályozása Cigány feudális múlt felszámolása kényszer-letelepítés asszimiláció kb fő Iparosok közel 20%-a roma fő

11 Mária Terézia és II. József intézkedései
Jobbágytelkek, letelepítés házépítés nincstelen zsellérek röghöz kötés, lótartás, zene, házasság, nyelv, viselet tiltása gyermekek elvétele 80 évig érvényben 1780 összeírás: összes gyermek fele érintett kb: 8800 fő VÉRVÁD PEREK KEMENCE céhek vegyék be a roma iparosokat

12 cirkuszosok, mutatványosok, zenészek
Európa a XIX. században Állam: életviszonyok szabályozása – romák polgárosítása csavargás tiltása, kötelező népiskola, ipargyakorlás szabályozása, lakhely, útlevél, bűnügyi szabályozás Romák: menekülés, vándorlás, városokba áramlás cirkuszosok, mutatványosok, zenészek

13 Iparosítás Nyugat-Európa: szolgáltatás, iparosítás, régi mesterségek modernizálása

14 Magyarországi romák nyelvi csoportjai XIX sz első fele
nyelvileg elmagyarosodott – jobbágysors (nyelvi asszimiláció) Kárpáti – cigányul és magyarul Oláh – Erdély, Bánát, Szerbia Beás – Erdély/ Moldva román asszimiláció Szinti – elnémetesedett cigány nyelv

15 XIX. század Európája Romák deportálása – USA, Ausztrália
1860 román népmozgalom – beások Oroszország: cigányok/vándorok (Orlov gróf: cigány románc = új stílus) Bukovina – bojárok és kolostorok rabszolgái Moldva – aranymosók és rabszolgák _________________________________ rabszolgaság megszűntetése: ¼ millió roma szabadult fel - kivándorlás

16 szabadságharc Jókai Mór Petőfi Sándor Gábor Áron

17 szabadságharc Forradalom: romák is részt vettek (cigánybírók megszűntetése) Farkas Ferdinánd plébános cigány iskola Ipolysági Balogh János – cigány nyelvű kiadványok Imádságok, szótár nemzetiséggé nyilvánítás Nagyidai Sztojka Fardi - szótár Liszt Ferenc 1860 : cigányokról és zenéről 1870 Habsburg József – tudományos érdeklődés Wislocki Henrik, Hermann János

18 XIX. sz második fele 1893 összeírás 274 900 fő Habsburg József
1/3 iskoláskorú gyerek 8939 vándorló kötelező népoktatás? 10%-a zenész Habsburg József

19 Kutatások a romákról Első tudományos társaság – kultúra
Pott német tudós-indiai eredet Szótár, nyelvjárás, nyelvtan Áltudományos tanok /rasszcsop Felsőbb faj- Chamberlen Bűnöző tipusok - Lombroso

20 Zenei élet Johann Strauss Dankó Pista

21 Roma Holocaust Himmler Hitler

22 Roma Holocaust 1942 – Himmler - Fajvédő Központ
1943 szeptember – Romák deportálásának kezdete Auschwitz -Birkenau Dachau Ravensbrück 1944 augusztus 2. (NEMZETKÖZI ROMA NAP) 2000 roma áldozat egy éjszaka alatt európai roma – kb magyar

23 Magyar Holocaust PHARRAJIMOS
Horthy korszak Magyarországon Kóborló cigányok begyűjtése Komáromi erőd, Nagykanizsa, Nyiregyháza (BAK község Orsós család) Temetetlen holtak (Várpalota-Grábler tó, Lajoskomárom, Szabadbattyán, Doboz) Kárpótlási nehézségek – irásos bizonyíték feldolgozatlan történelem

24 Holocaust Romani Rose Frederico Garcia Lorca Chaplin

25 1945 után Földosztás, kárpótlás – romák nélkül
Iparosítás – romák áttelepítése a nehézipari régiókba 1960-as évek – roma szervezetek megjelenése László Mária – Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége 1971 – Kemény István felmérés – MSZMP KB cigányok integrációját segítő intézkedések Telepfelszámolás, iskolai oktatás, (HHH) foglalkoztatás….(kmk) Roma Szervezetek - alapítási láz 1985 – Hazafias Népfront (Phralipe, Lungo Drom, Roma Parlament….) 1989 – gazdasági rendszerváltás – romák tömeges munkanélkülisége

26 1990 után Parlamenti választás - Roma szervezetek roma jelöltek a pártlistákon 1993 – Kisebbségi törvény 1994 – kisebbségi önkormányzatok 1995 – Kisebbségi Jogok Biztosa Legsürgetőbb kormányzati intézkedések 1997 – Kormányzati intézkedések Oktatás, foglalkoztatás, szociális és egészségügy, jogvédelem Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

27 Egyenlőtlenségek Foglalkoztatás Területi egyenlőtlenség Oktatás

28 A roma lakosság aránya

29 Roma Integráció Évtizede Program 2005-2015
Stratégiai Terv (EU )

30 Társadalmi kirekesztés
Egyenlőtlen hozzáférés az alapvető szolgáltatásokhoz Alacsony iskolázottság Alacsony jövedelem Rossz lakhatási feltételek Térbeli hátrányok – kirekesztés (szociális és etnikailag homogén térségek/településrészek) Direkt kirekesztés (diszkrimináció közvetett és közvetlen) Tartósan kirekesztettek Kb fő – 1/3-a roma Intézkedések : szegénység elleni küzdelem, különös tekintettel a tartósan kirekesztettekre

31 Kormányzati intézkedések
Cél: Kirekesztettek hatékony bevonása a kormányzati intézkedésekbe Szociális helyzet alapján: tartós munkanélküliek, alacsony iskolázottságúak, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők Területi hátrányok alapján: hátrányos helyzetű kistérségek (35), települések Esélyegyenlőségi paraméterek: Oktatási, lakhatási szegregáció megszűntetése, állami támogatás Roma szakemberekből álló hálózatok kiépítése, szélesítése

32 Roma Integráció Évtizede Program
8 kelet-európai ország (Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia-Montenegró, Horvátország) + nemzetközi szervezetek – OSI, Világbank Cselekvési Terv Prioritási területek: Oktatás, Foglalkoztatás, Lakhatás, Egészségügy Átívelő területek: szegénység elleni küzdelem, anti- diszkrimináció Költségvetés: résztvevő országok költségvetése + EU források + nemzetközi szervezetek támogatása – Roma Oktatási Alap


Letölteni ppt "ROMÁKRÓL O Del andas tumen! T' aven saste thaj baxtale!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések