Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ROMÁKRÓL O Del andas tumen! T' aven saste thaj baxtale!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ROMÁKRÓL O Del andas tumen! T' aven saste thaj baxtale!"— Előadás másolata:

1 ROMÁKRÓL O Del andas tumen! T' aven saste thaj baxtale!

2 Kik vagyunk mi? Romanes nyelv -hindi (India: szankszrít eredet vándorlás ezer évvel ezelőtt) Europa és világszerte élnek romák (üldöztetés és elnyomás évszázadokon keresztül. )

3 Vándorlás Perzsia: Firdauszi perzsa költő – Királyok Könyve (10000 zenész luri)dzsad harcosok - Irán Örményország: loma vrem Bizánc: atziganos szekta vagy kis-ázsiai hegyvidék Egyiptom – Balkánon keresztül Európába XIII-XIV. sz.

4 Vándorlás Európáig

5 Romák vándorlása Európában 1423 Róma 1427 Párizs 1417 Constanca Bizánc a XV. sz-tól már nem biztonságos (kereszténység) Védelmet nyújt Ibéria és Magyarország 1422 – Zsigmond menlevele László vajdának

6 XV-XVI század Magyarország 1476 Mátyás király 1485 Báthory fejedelem 1496 Ulászló Csesznek, Pécsi püspökség védelme, Eger: Sárközi a fegyverkovács 1534 Szapolyai 1557 Izabella: Nagy Gáspár erdélyi vajda Perényi nádor: Nagyidai cigányok (Jókai) Romák stabil adózók, 4 fővajda aki nemesi rangot kapott Erdély: nagyhatalmak közötti erőegyensúly – autonómia – béke és tolerancia Bethlen Gábor fejedelem: védelem a cigányoknak (hajdúk, síposok, seborvosok, végvári katonák) Lippai Balázs – Bocskai tisztje, Horváth Ferenc kuruc ezeres kapitány

7 Európa Európa Nyugat -Európa: Polgárság kialakulása, nemzetállamok megerősödése, reformáció, vallásháborúk, török terjeszkedés elleni félelem, bezárkózás, gyűlölet az idegenek ellen, Központosított hűbéri rendszer-vándorlók kitiltása, gályarabság, száműzés az Új- világba, katonai besorozás, Németország: 148 cigány ellenes rendelet Skócia V. Jakab üditő kivétel: cigányok támogatása Oszmán (Török) Birodalom romák több, mint fele itt él - rabszolgák és szabadok (boszniai bányák, hadsereg, iparosok) Kelet-Európa: Oroszország, Krím -rabszolgák Lengyelo, Ukrajna, viszonylag konszolidált

8 Európa a XVIII. században Nyugat -Európa: állami üldözés, ( Skócia – Billy Marshall 1745-ben kegyelmet kapott) nyilvános kivégzés, (Hannikel: Schiller - Haramiák) gyarmatokra deportálás, romák erőszakos beolvasztása Spanyolország: KALO nyelv betiltása 1695 kényszerletelepítés/ 1704 V. Fülöp „fekete szerda” Kelet-Európa: munkamegosztás Török Birodalom: Tolerancia és rabszolgaság

9 Magyarország Rákóczi szabadságharc 8 év Roma mesterek 1704 Pátens/Tokaj Ilosvai Ábrahám fővajda szabadságharc bukása után Emigráció: cigány zenészekkel Vajda intézmény megszűnt ! Jobbágyok – helyi szolgálat, vagy elhagyják az országot (SZU) Moldvai menekültek nehezen illeszkednek be. 1703 Lipót császár - szigorítás

10 Mária Terézia kora Erőteljes német hatás Magyarok: kuruc romantika Romák rendszabályozása Cigány feudális múlt felszámolása kényszer-letelepítés asszimiláció Lakosság 1-1,2%-a roma kb 40 000fő Iparosok közel 20%-a roma 6-8000 fő

11 Mária Terézia és II. József intézkedései nincstelen zsellérek röghöz kötés, lótartás, zene, házasság, nyelv, viselet tiltása gyermekek elvétele 80 évig érvényben 1780 összeírás: összes gyermek fele érintett kb: 8800 fő VÉRVÁD PEREK KEMENCE Jobbágytelkek, letelepítés házépítés céhek vegyék be a roma iparosokat

12 Európa a XIX. században Romák: menekülés, vándorlás, városokba áramlás cirkuszosok, mutatványosok, zenészek Állam: életviszonyok szabályozása – romák polgárosítása csavargás tiltása, csavargás tiltása, kötelező népiskola, kötelező népiskola, ipargyakorlás szabályozása, ipargyakorlás szabályozása, lakhely, útlevél, lakhely, útlevél, bűnügyi szabályozás bűnügyi szabályozás

13 Iparosítás – Nyugat-Európa: szolgáltatás, iparosítás, régi mesterségek modernizálása

14 Magyarországi romák nyelvi csoportjai XIX sz első fele nyelvileg elmagyarosodott – jobbágysors (nyelvi asszimiláció) Kárpáti – cigányul és magyarul Oláh – Erdély, Bánát, Szerbia Beás – Erdély/ Moldva román asszimiláció Szinti – elnémetesedett cigány nyelv

15 XIX. század Európája Romák deportálása – USA, Ausztrália 1860 román népmozgalom – beások Oroszország: cigányok/vándorok (Orlov gróf: cigány románc = új stílus) Bukovina – bojárok és kolostorok rabszolgái Moldva – aranymosók és rabszolgák _________________________________ 1855-56 rabszolgaság megszűntetése: ¼ millió roma szabadult fel - kivándorlás

16 1848-49 szabadságharc Jókai Mór Petőfi Sándor Gábor Áron

17 1848-49 szabadságharc Forradalom: romák is részt vettek (cigánybírók megszűntetése) Farkas Ferdinánd plébános cigány iskola Ipolysági Balogh János – cigány nyelvű kiadványok Imádságok, szótár nemzetiséggé nyilvánítás Nagyidai Sztojka Fardi - szótár –Liszt Ferenc 1860 : cigányokról és zenéről –1870 Habsburg József – tudományos érdeklődés –Wislocki Henrik, Hermann János

18 XIX. sz második fele 1893 összeírás 274 900 fő 1/3 iskoláskorú gyerek 8939 vándorló kötelező népoktatás? 10%-a zenész Habsburg József

19 Kutatások a romákról Első tudományos társaság – kultúra Pott német tudós-indiai eredet Szótár, nyelvjárás, nyelvtan Áltudományos tanok /rasszcsop Felsőbb faj- Chamberlen Bűnöző tipusok - Lombroso

20 Zenei élet Johann StraussDankó Pista

21 Roma Holocaust HimmlerHitler

22 Roma Holocaust 1942 – Himmler - Fajvédő Központ 1943 szeptember – Romák deportálásának kezdete –Auschwitz -Birkenau –Dachau –Ravensbrück 1944 augusztus 2. (NEMZETKÖZI ROMA NAP) 2000 roma áldozat egy éjszaka alatt 500 000 európai roma – kb 5-6000 magyar

23 Magyar Holocaust PHARRAJIMOS Horthy korszak Magyarországon Kóborló cigányok begyűjtése Komáromi erőd, Nagykanizsa, Nyiregyháza –(BAK község Orsós család) Temetetlen holtak – (Várpalota-Grábler tó, Lajoskomárom, Szabadbattyán, Doboz) Kárpótlási nehézségek – irásos bizonyíték feldolgozatlan történelem

24 Holocaust Romani Rose Frederico Garcia Lorca Chaplin

25 1945 után Földosztás, kárpótlás – romák nélkül Iparosítás – romák áttelepítése a nehézipari régiókba 1960-as évek – roma szervezetek megjelenése –László Mária – Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége –1971 – Kemény István felmérés –1960-1985 – MSZMP KB cigányok integrációját segítő intézkedések Telepfelszámolás, iskolai oktatás, (HHH) foglalkoztatás….(kmk) Roma Szervezetek - alapítási láz 1985 – Hazafias Népfront (Phralipe, Lungo Drom, Roma Parlament….) 1989 – gazdasági rendszerváltás – romák tömeges munkanélkülisége

26 1990 után Parlamenti választás - Roma szervezetek roma jelöltek a pártlistákon 1993 – Kisebbségi törvény –1994 – kisebbségi önkormányzatok 1995 – Kisebbségi Jogok Biztosa –Legsürgetőbb kormányzati intézkedések 1997 – Kormányzati intézkedések –Oktatás, foglalkoztatás, szociális és egészségügy, jogvédelem –Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

27 Foglalkoztatás Területi egyenlőtlenség Oktatás Egyenlőtlenségek

28 A roma lakosság aránya

29 Roma Integráció Évtizede Program 2005-2015 Stratégiai Terv (EU 2007-2013)

30 Társadalmi kirekesztés Egyenlőtlen hozzáférés az alapvető szolgáltatásokhoz – Alacsony iskolázottság – Alacsony jövedelem – Rossz lakhatási feltételek – Térbeli hátrányok – kirekesztés (szociális és etnikailag homogén térségek/településrészek) – Direkt kirekesztés (diszkrimináció közvetett és közvetlen) Tartósan kirekesztettek – Kb. 700 000 fő – 1/3-a roma Intézkedések : szegénység elleni küzdelem, különös tekintettel a tartósan kirekesztettekre

31 Kormányzati intézkedések Cél: Kirekesztettek hatékony bevonása a kormányzati intézkedésekbe – Szociális helyzet alapján: tartós munkanélküliek, alacsony iskolázottságúak, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők – Területi hátrányok alapján: hátrányos helyzetű kistérségek (35), települések Esélyegyenlőségi paraméterek: – Oktatási, lakhatási szegregáció megszűntetése, állami támogatás – Roma szakemberekből álló hálózatok kiépítése, szélesítése

32 Roma Integráció Évtizede Program 8 kelet-európai ország (Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia-Montenegró, Horvátország) + nemzetközi szervezetek – OSI, Világbank Cselekvési Terv - 2005-2015 – Prioritási területek: Oktatás, Foglalkoztatás, Lakhatás, Egészségügy – Átívelő területek: szegénység elleni küzdelem, anti- diszkrimináció Költségvetés: résztvevő országok költségvetése + EU források + nemzetközi szervezetek támogatása – Roma Oktatási Alap


Letölteni ppt "ROMÁKRÓL O Del andas tumen! T' aven saste thaj baxtale!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések