Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormányzati intézkedések a romák társadalmi integrációja érdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormányzati intézkedések a romák társadalmi integrációja érdekében."— Előadás másolata:

1 Kormányzati intézkedések a romák társadalmi integrációja érdekében

2 Jogszabályi háttér Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat - Országgyűlés 2007. június 25-én ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el 2008-2009-re vonatkozó kormányzati feladatok - 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat (kétéves intézkedési terv)

3 Kétéves intézkedési terv Célja: felgyorsítja a romák társadalmi integrációját és gazdasági helyzetének javulását. felgyorsítja a romák társadalmi integrációját és gazdasági helyzetének javulását. rövidtávon hozzájárul a romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentéséhez, hosszútávon megszünteti azt. rövidtávon hozzájárul a romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentéséhez, hosszútávon megszünteti azt. elősegíti a társadalmi kohézió erősítését. elősegíti a társadalmi kohézió erősítését.

4 Kétéves intézkedési terv - felépítés Konkrét projekteket, határidőket és költségvetési forrásokat határoz meg. Fejezetek: oktatás, oktatás, foglalkoztatás (beleértve a vállalkozásfejlesztést is), foglalkoztatás (beleértve a vállalkozásfejlesztést is), lakhatás, lakhatás, egészségügy, egészségügy, egyenlő bánásmód érvényesítése, valamint egyenlő bánásmód érvényesítése, valamint kultúra, média és sport. kultúra, média és sport.

5 Kétéves intézkedési terv - költségvetés Források: hazai költségvetés + ÚMFT (elsősorban TÁMOP, GOP, ROP-ok)Források: hazai költségvetés + ÚMFT (elsősorban TÁMOP, GOP, ROP-ok) Összesen 2008-2009-ben több tíz milliárd Ft.Összesen 2008-2009-ben több tíz milliárd Ft. Célcsoport:Célcsoport: oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügyoktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy o a hátrányos helyzetű településeken, területeken élők; o hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségűek. kultúra, anti-diszkrimináció területén célzott roma intézkedések, önálló költségvetéssel.kultúra, anti-diszkrimináció területén célzott roma intézkedések, önálló költségvetéssel.

6 A kétéves intézkedési terv végrehajtása Oktatás Oktatás oÓvodáztatási támogatás oAz általános iskolai felvételi körzethatárok módosítása oÖsztöndíjak Lakhatás Lakhatás oRoma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program oROP, városrehabilitációs pályázat, LHH Foglalkoztatás Foglalkoztatás oDecentralizált programok oLépj egyet előre II. oStart programok Egészségügy Egészségügy Népegészségügyi szűrővizsgálatok (emlő- és méhnyakrák) indítása szegregált lakókörnyezetbenNépegészségügyi szűrővizsgálatok (emlő- és méhnyakrák) indítása szegregált lakókörnyezetben Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi szolgálatok) területén ösztönző, támogató programokkal csökkenteni kell a tartósan betöltetlen körzetek számát.Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi szolgálatok) területén ösztönző, támogató programokkal csökkenteni kell a tartósan betöltetlen körzetek számát.

7 Oktatás óvodáztatási támogatás óvodáztatási támogatás o 2009. január 1-től halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője kérheti, ofeltétel: gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába oösszege első alkalommal 20 000 Ft, a további alkalmakkor pedig 10 000 Ft. a szegregáció csökkentése érdekében a szegregáció csökkentése érdekében oaz iskolai körzethatárok módosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben max. 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a település egészén oa közoktatási esélyegyenlőségi terv - a hazai és uniós forrásokhoz való hozzáférés feltétele az esélyegyenlőségi útmutató elkészítése. roma tanulók ösztöndíja – 2008. évi pályázati 12.335 fő, 466 millió Ft támogatás. 2009. évi forrás: 465 millió Ft. roma tanulók ösztöndíja – 2008. évi pályázati 12.335 fő, 466 millió Ft támogatás. 2009. évi forrás: 465 millió Ft.

8 Foglalkoztatás „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” oForrás: TÁMOP 1.1.2 o2 év alatt csaknem 20 ezer halmozottan hátrányos helyzetű regisztrált álláskereső. oSzakképzés + támogatott foglalkoztatás + mentorálás „Lépj egyet előre! II.” „Lépj egyet előre! II.” oForrás: TÁMOP oprojekt 2007. szeptember 1-től 2009. augusztus 31-ig. o22 000 felnőtt képzésének támogatása. oúj elem: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 150 teljesített óra után képzési támogatásként minimálbérnek megfelelő összegű támogatást kapnak. Start-programok Start-programok o2007. július 1. és 2008. december 31. között o START Plusz kártyával 14.162 főt, o START Extra kártyával 6.109 főt foglalkoztattak. o2008. októberében 38 927 pályakezdő dolgozott START kártyával.

9 „Út a munkához” program Cél: a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése és foglalkoztathatóságának javítása. Cél: a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése és foglalkoztathatóságának javítása. Az önkormányzatok feladatai 2009. január 1-től: Az önkormányzatok feladatai 2009. január 1-től: oA 2008. december 31-én RSZS-benrészesülőszemélyek felülvizsgálata; besorolás : rendszeres szociális segélyezett és rendelkezésre állási támogatásban részesülő. oKözfoglalkoztatási terv készítése, a 2009. évben:  március 31-ig a helyi önkormányzat jegyzője felülvizsgálja az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők szociális ellátásra valójogosultságát,  ezzel egyidejűleg a települési önkormányzat vagy társulása elkészíti a közfoglalkoztatási tervet, amelyet a munkaügyi központ, illetve szociálpolitikai kerekasztal véleményezését követően április 15-ig a képviselő-testület elfogad.

10 „Út a munkához” program A romák esélyegyenlőségének biztosítása – javaslatok Előnyben részesítés a közfoglalkoztatás során: Előnyben részesítés a közfoglalkoztatás során: oa 8 osztálynál nem magasabb végzettséggel rendelkezők, oa település szegregált részén (roma telepén) élők. Közfoglalkoztatási terv kialakítása során: Közfoglalkoztatási terv kialakítása során: oa kisebbségi önkormányzatok, a romák érdekeit képviselő civil szervezetek bevonása oA település határain kívül, kistérségi szinten felmerülő lehetőségek figyelembe vétele (hiányszakmákban – pl. egészségügy – segédápoló) Közfoglalkoztatás megszervezésekor – munkák a roma telepeken (pl. út, járda, víz-, csatornahálózat, stb. rendbetétele / kialakítása) Közfoglalkoztatás megszervezésekor – munkák a roma telepeken (pl. út, járda, víz-, csatornahálózat, stb. rendbetétele / kialakítása)

11 Lakhatás Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program 2008. évi pályázat 2008. évi pályázat oforrás összesen (SZMM + OFA) 880 millió Ft o8 település nyert támogatást (Abaújszántó, Domaháza, Füzérradvány, Sajókaza, Sirok, Szalonna, Zalamerenye és Zalaszentjakab) 2009. év – 250 millió Ft, miniszteri rendelet készül. 2009. év – 250 millió Ft, miniszteri rendelet készül. ROP városfejlesztési pályázatok (forrás összesen.: 50 milliárd Ft) A pályázó településeknek kötelező Integrált Városfejlesztési Stratégiát készíteni - része az Anti-szegregációs Terv: azon területek, ahol 50%-nél magasabb az alacsony státuszúak száma. A pályázó településeknek kötelező Integrált Városfejlesztési Stratégiát készíteni - része az Anti-szegregációs Terv: azon területek, ahol 50%-nél magasabb az alacsony státuszúak száma. SZMM szakértői segítséget nyújt. SZMM szakértői segítséget nyújt. 33 LHH kistérség komplex fejlesztése (forrás össz.: 96,9 milliárd Ft) Esélyegyenlőségi útmutató – helyzetelemzés, intézkedési terv. Esélyegyenlőségi útmutató – helyzetelemzés, intézkedési terv. SZMM, OKM szakértői segítséget nyújt. SZMM, OKM szakértői segítséget nyújt.

12 Egészségügy Népegészségügyi szűrővizsgálatokon, a szív- és érrendszeri szűréseken való tudatos részvétel fokozása szegregált lakókörnyezetben élők számára.Népegészségügyi szűrővizsgálatokon, a szív- és érrendszeri szűréseken való tudatos részvétel fokozása szegregált lakókörnyezetben élők számára. Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása” összesen 3,8 milliárd forint (ROP)Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása” összesen 3,8 milliárd forint (ROP) TÁMOP egészséget érintő fejlesztéseinek bemutatása - regionális tájékoztató sorozat a Regionális Fejlesztési Tanácsok bevonásával. TÁMOP egészséget érintő fejlesztéseinek bemutatása - regionális tájékoztató sorozat a Regionális Fejlesztési Tanácsok bevonásával.

13 A 2009. évre tervezett intézkedések Folytatódnak az elmúlt években indított sikeres programok.: Folytatódnak az elmúlt években indított sikeres programok.: oroma tanulók tanulmányi ösztöndíja (464,7 millió Ft), oÚtravaló ösztöndíj (1,6 milliárd Ft), oRoma Kulturális Alap pályázat (40 millió Ft), oRoma Intervenciós Keret pályázat (40 millió Ft), o„Lépj egyet előre!” program (13,8 milliárd Ft – 2009-2010), oStart programok (23,5 milliárd Ft – 2009-2010), odecentralizált foglalkoztatási programok (27 milliárd Ft – 2009-2010)

14 A 2009. évre tervezett intézkedések Tanodák kialakítása Tanodák kialakítása o68-107, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességet segítő projekt. oTámogatási keret: 1.302,9 millió forint (ebből 620 millió Ft a 33 LHH-ban) oForrás: TÁMOP 3.3.5 Foglalkoztatásba ágyazott képzési program indul, célja: Foglalkoztatásba ágyazott képzési program indul, célja: oa valós és hosszú távú foglalkoztatás mellett – képzést biztosít omunkáltatók érzékenyítése, az alap és szakellátásokban dolgozók előítéleteinek csökkentése. oForrás: TÁMOP.

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kormányzati intézkedések a romák társadalmi integrációja érdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések