Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ETR és a NEPTUN tanulmányi rendszerekről Készítette: Bende Orsolya Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ETR és a NEPTUN tanulmányi rendszerekről Készítette: Bende Orsolya Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 Az ETR és a NEPTUN tanulmányi rendszerekről Készítette: Bende Orsolya Zsuzsanna

2 A NEPTUN tanulmányi rendszer A NEPTUN tanulmányi rendszert a BME-n fejlesztették ki. Belépési felület: Belépés: - azonosítóval - jelszóval

3 NEPTUN belső felülete Elrendezése: -bal oldali választó sáv Úgy mint az ETR-nél adatainkat pl: számlaszám, TAJ-szám itt állíthatjuk és módosíthatjuk.

4 Tárgyfelvétel, kurzusválasztás A tárgyak menüpont alatt található a tárgyfelvétel menüpont, mely hasonlóan működik mint az ETR-ben. A felvett tárgyak listája a Tárgyak/Felvett tárgyak menüpontban találhatóak meg.

5 Kurzuscsere Különbség: az ETR-ben ilyen lehetőség nincs.

6 Vizsgajelentkezés Az ETR-hez hasonlóan a Meghirdetett időpontok alapján választhatunk vizsgaidőpontot. Különbség: az ETR-hez képest: a tárgyak szerinti szűkétési menüpont.

7 Üzenetek menüpont Halgató itt értesülhet az aktuális információkról pl.:(elmarad az óra) és esetlegesen tud üzenetet is küldeni. A NEPTUN üzenetkezelő rendszere sokkal jobban használható két személy közötti kommunikációra.

8 NEPTUN extra szolgáltatásai az ETR-hez képest Kurzus oktatóinak listájának nyomtatása. Kurzus ajánlott jegyzeteinek megtekintése. Évközi feladatok karbantartása (félévközi eredmények). Ezeket a hiányosságokat próbálja áthidalni a COOSPACE.

9 Képek a Neptunról

10 Képek az új ETR-ről Az új ETR-ben áttekinthetőbbk lettek a tárgyak félévenként visszamenőleg is, nincs már szükség a btk honlapjáról való visszakeresésre.

11 További képek A részletes visszatekintés szintén átláhatóbb lett.

12 Mit nyújt az ETR rendszere egy hallgatónak? Jelentkezhet kurzusra, vizsg á kra t á j é koz ó dhat tanulm á nyair ó l, p é nz ü gyeir ő l, v é lem é nyezheti az oktat ó kat. Alkalmas tov á bb á : - kurzusmail k ü ld é s é re. - adatok m ó dos í t á s á ra - dinamikus list á k pl.: ( á tlagok)

13 Mit nyújt az oktatóknak az ETR? Az olyan hagyom á nyos funkci ó kon t ú l, mint p é ld á ul vizsgameghirdet é s vagy jegyek r ö gz í t é se, kommunik á ci ó s lehet ő s é gek mellett extra szolg á ltat á s a telefonk ö nyv, az emailc í m-keres é s, kurzusokhoz kapcsol ó d ó f ó rumok, levelez é si list á k.

14 “Régi” ETR vs. “ÚJ” ETR Bal oldali választósáv animációnélkül. Belépőfelület megegyezik. Felhasználóbarát felület. “ÚJ” -Felső választósáv, minden menüpont animált. -Kibővült egy jobb oldali események és adatok sávval.

15 “Új” ETR A hírek sáv a jobb oldalra került. Menüpontok kibővültek. pl.:Diploma adatok, szakok listája, előjelentkezés stb.

16 Alapvető különbségek az ETR és a NEPTUN között Kezdetekben a Neptun egy telepíthető programmal működött. Pénzügyek: A Neptunban virtuális számlája(ún. Gyűjtőszámlája) van minden diáknak mely az egyetemhez tartozik ami azt jelenti, hogy pénzeit oda-vissza képes utalni saját ill. virtuális egyetemi számlája között. Míg az ETR-t egy Kft. (Dexter Kft.) fejlesztette ki, addig a NEPTUN-t a BME-n készítették.

17 További különbségek A Neptun rendszere a fejlesztés miatt könnyebben manage-elhető, a hallgatók számára több lehetőséget nyújt a kurzusok közti eligazodásban.

18 Végső következtetések Az internet egyre növekvő terjedése miatt szükség volt egységes tanulmány rendszerre elöször ezt az elképzelést a neptun valósította meg, majd később az ETR. Mára már közel hasonló számban használják az iskolák mindkét rendszert. Mondhatjuk, hogy a NEPTUN önmagában foglalja az ETR és a COOSPACE lehetőségeit is.

19 Végsősoron mind az ETR mind a NEPTUN rendszer kielégíti egy hallgató, tanár igényeit. De az ETR gyorsabb lett. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az ETR és a NEPTUN tanulmányi rendszerekről Készítette: Bende Orsolya Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések