Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területfejlesztési alapfogalmak, stratégiai típusok Dr. Aubert Antal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területfejlesztési alapfogalmak, stratégiai típusok Dr. Aubert Antal."— Előadás másolata:

1 Területfejlesztési alapfogalmak, stratégiai típusok Dr. Aubert Antal

2 A területfejlesztés belső rendszere Területi fejlődés – gazdasági növekedés – területfejlesztés összefüggései, Területi fejlődés – gazdasági növekedés – területfejlesztés összefüggései, A területfejlesztés a „térhasználat tudatos irányítása”, alrendszerei: A területfejlesztés a „térhasználat tudatos irányítása”, alrendszerei: Területpolitikai (szintjei, céljai), Területpolitikai (szintjei, céljai), Szabályozási (jogi, puha elemei), Szabályozási (jogi, puha elemei), Szervezeti (vertikális tagoltság, hatáskörök), Szervezeti (vertikális tagoltság, hatáskörök), Eszközei (általános gazdaságpolitikai, területi tervezés). Eszközei (általános gazdaságpolitikai, területi tervezés). Településfejlesztés, Településfejlesztés, Területrendezés. Területrendezés.

3 A régió Lehatárolása, Lehatárolása, Alaptípusai (5): Alaptípusai (5): Földrajzi, Földrajzi, közigazgatási / politikai, közigazgatási / politikai, Homogén régió (kultúra, etnikum, gazdaságszerk.) Homogén régió (kultúra, etnikum, gazdaságszerk.) Funkcionális régió, Funkcionális régió, Program régiók. Program régiók. Szubszidiaritás elve → regionalizálás szükségessége, Szubszidiaritás elve → regionalizálás szükségessége, Regionalizáció Közösségi Chartája (1. cikkely) – fogalommeghatározás (ld. következő dia), Regionalizáció Közösségi Chartája (1. cikkely) – fogalommeghatározás (ld. következő dia), Regionális identitás. Regionális identitás.

4 Regionalizáció Közösségi Chartája 1. „amely földrajzi szempontból nyilvánvaló egységet képez, avagy olyan területek homogén komplexuma, melyek zárt rendszert alkotnak és amelyek lakosságát bizonyos közös elemek jellemzik, akik az ebből származó tulajdonságokat szeretnék megőrizni és továbbfejleszteni azért, hogy elősegítsék a kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődést, 2. A lakosság „közös elemein” a nyelvet, a kultúrát, a történelmi tradíciót és a gazdaságot, a közlekedést érintő közös jellemzői és teendői. De nem szükséges, hogy ezen elemek egyidejűleg érvényesek legyenek. 3. Ezen egységeknek a különböző államokban más-más elnevezése, jogi, politikai helyzete lehet, ami a jelen chartában befektett megfontolásokból nem zárja ki őket.”

5 Régiók az Európai Unióban Régiók létrejövetelének okai: Régiók létrejövetelének okai: Politikai okokból, Politikai okokból, Gazdasági okokból, Gazdasági okokból, Kulturális okokból, Kulturális okokból, Fejlesztés, jövőépítés érdekében. Fejlesztés, jövőépítés érdekében.Országtípusok: Föderalista (szövetségi) államok (Ausztria, Németország, Belgium), Föderalista (szövetségi) államok (Ausztria, Németország, Belgium), Regionalizált („felülről lefelé”) államok (Olaszország, Spanyolország), Regionalizált („felülről lefelé”) államok (Olaszország, Spanyolország), Unitárius államok (decentralizált → korlátozott) (Franciaország, Hollandia, Portugália, Finnország), Unitárius államok (decentralizált → korlátozott) (Franciaország, Hollandia, Portugália, Finnország), Unitárius államok (Dánia, Görögország, Luxemburg, Svédország, Anglia) Unitárius államok (Dánia, Görögország, Luxemburg, Svédország, Anglia)

6 Régiótípusok Alkotmányos (történeti) régió – Belgium, Németország, Alkotmányos (történeti) régió – Belgium, Németország, Széles autonómiával felruházott területek – Katalónia, Olasz tartományok, Dánia szigetei, Széles autonómiával felruházott területek – Katalónia, Olasz tartományok, Dánia szigetei, Egyre nagyobb közigazgatási hatáskörhöz jutó egységek – francia, cseh megyék, lengyel vajdaságok, Egyre nagyobb közigazgatási hatáskörhöz jutó egységek – francia, cseh megyék, lengyel vajdaságok, Központosított államok megyéinek részleges társulásából – magyar régiók, Központosított államok megyéinek részleges társulásából – magyar régiók, Járások vagy helyi önkormányzatok küldötteinek közgyűlésével létrehozott társulás - Írország, Járások vagy helyi önkormányzatok küldötteinek közgyűlésével létrehozott társulás - Írország, Kis területű államok (=egy régió) – Luxemburg, Málta Kis területű államok (=egy régió) – Luxemburg, Málta

7 A támogatásra jogosult térségek lehatárolása NUTS – rendszer: 3 regionális + 2 lokális szint (1988 óta európai gyakorlatban) NUTS – rendszer: 3 regionális + 2 lokális szint (1988 óta európai gyakorlatban) Hazai területi osztályozás: Hazai területi osztályozás: NUTS 1 ország1 NUTS 1 ország1 NUTS 2tervezési-statisztikai régió2 NUTS 2tervezési-statisztikai régió2 NUTS 3megye (főváros)3 NUTS 3megye (főváros)3 NUTS 4statisztikai kistérség4 NUTS 4statisztikai kistérség4 NUTS 5település5 NUTS 5település5 Típusok: Típusok: Gazdaságilag elmaradott térségek, Gazdaságilag elmaradott térségek, Ipari szerkezetátalakítás térségei, Ipari szerkezetátalakítás térségei, Vidékfejlesztési térségek, Vidékfejlesztési térségek, Egyéb kiemelt térségek (határ menti térségek, környezeti szempontból kiemelt térségek, Budapest szerepe az európai városhálózatban) Egyéb kiemelt térségek (határ menti térségek, környezeti szempontból kiemelt térségek, Budapest szerepe az európai városhálózatban)

8 Komplex mutató kiszámítása (24/2001. (IV. 20.) Ogy. határozat 1. Gazdasági mutatók 1000 lakosra jutó működő gazdasági szervezetek száma (db) 1000 lakosra jutó működő gazdasági szervezetek száma (db) A működő gazdasági szervezetek számának változása (5 év, %) A működő gazdasági szervezetek számának változása (5 év, %) 1000 lakosra jutó tudományos kutatók, fejlesztők száma (fő) 1000 lakosra jutó tudományos kutatók, fejlesztők száma (fő) Az 1 állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem (Ft) Az 1 állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem (Ft)

9 Komplex mutató kiszámítása (24/2001. (IV. 20.) Ogy. határozat Infrastrukturális mutatók Infrastrukturális mutatók Közüzemi vízvezetékbe bekapcsolt lakások aránya (%), Közüzemi vízvezetékbe bekapcsolt lakások aránya (%), 1 km vízvezeték-hálózatra jutó csatornahálózat hossza (m), 1 km vízvezeték-hálózatra jutó csatornahálózat hossza (m), Vezetékes gázellátásba kapcsolt háztartások száma a lakásállomány %-ban (%), Vezetékes gázellátásba kapcsolt háztartások száma a lakásállomány %-ban (%), 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma (db), 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma (db), 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma (db), 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma (db), Komplex életminőségi elérési mutató (számított adat), Komplex életminőségi elérési mutató (számított adat), 1000 lakosra jutó távbeszélők száma (db). 1000 lakosra jutó távbeszélők száma (db). Foglalkozási helyzet Foglalkozási helyzet Munkanélküliek aránya (%), Munkanélküliek aránya (%), Tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli, %). Tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli, %).

10 Komplex mutató kiszámítása (24/2001. (IV. 20.) Ogy. határozat Társadalmi – szociális helyzet Társadalmi – szociális helyzet 10 éves időközben épített 3 – x szobás lakások aránya (%), 10 éves időközben épített 3 – x szobás lakások aránya (%), 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (db), 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (db), Vándorlási különbözet évi átlaga (10 éves időközben), Vándorlási különbözet évi átlaga (10 éves időközben), 60 évnél idősebb népesség aránya (%), 60 évnél idősebb népesség aránya (%), A települések átlagos lélekszáma (fő), A települések átlagos lélekszáma (fő), Halálozási ráta (%). Halálozási ráta (%).

11 A területfejlesztés politikai karaktere Ellentmondások a területpolitika és a nemzeti gazdaságpolitika viszonyában, Ellentmondások a területpolitika és a nemzeti gazdaságpolitika viszonyában, A konzervatív területpolitika jellemzői, A konzervatív területpolitika jellemzői, A liberális területpolitika jellemzői, A liberális területpolitika jellemzői, A szocialista – szociáldemokrata területpolitika jellemői. A szocialista – szociáldemokrata területpolitika jellemői.

12 A területfejlesztés stratégiai alternatívái II. világháború utáni fejlődés területi egyenlőtlenségei, II. világháború utáni fejlődés területi egyenlőtlenségei, A hagyományos regionális politikák jellemzői A hagyományos regionális politikák jellemzői 1. A hagyományos regionális politikák elméleti alapjai Jellemzőjük a centrum-szemlélet → területei 2. A regionális potenciál Endogén erőforrások összessége → identitástudat Elemei (ld. következő dia)

13 A regionális innovációs képességet meghatározó tényezők Keretfeltételek az ország komparatív előnyei a világgazdaságban Gazdasági és műszaki fejlesztési politika A régió vállalkozásainak adottsága A termék és a technológia korszerűsítése Üzemméret Tulajdon- és képezettségi szerkezet Funkció és képezettségi szerkezet A vállalati menedzsment képzettsége Finanszírozási feltételek. Regionális telephelyi aktivitás Fekvés és elérhetőség A térbeli input-output kapcsolatok Innováció orientált infrastruktúra és szolg. Munkaerő mobilitása és képezettsége A lakosság mentalitása és a kulturális környezet A vállalkozások innovációs és versenyképessége Forrás: Glatz-Tödtling, 1998.

14 A területfejlesztés stratégiai alternatívái 3. Az innovációorientált regionális politika Célja az infrastruktúra és kommunikációs kínálat feltételeinek megteremtése (táblázat) Célja az infrastruktúra és kommunikációs kínálat feltételeinek megteremtése (táblázat) Akcióterületei: Akcióterületei: Vállalkozói környezet élénkítése, Vállalkozói környezet élénkítése, Innovációt, technológiai transzfert közvetítő szervezetek, Innovációt, technológiai transzfert közvetítő szervezetek, Humántőke aktivizálása (ld. ábra) Humántőke aktivizálása (ld. ábra) Endogén erőforrások feltárása. Endogén erőforrások feltárása. Elemei a hazai területfejlesztésben (ld. térkép) Elemei a hazai területfejlesztésben (ld. térkép)

15 Az emberi tőkébe történő beruházás hatása a regionális gazdasági modellre Képzés, képzettség Információk gyűjtése és feldolgozása Termék és tevékenység információ Termék és tevékenység flexibilitás Regionális jövedelem növekedése Foglalkoztatási növekedés Ágazati szerkezet átalakulása Tapasztalatok, adottságok A regionális gazdasági szerkezet hatása A humánerőforrások teljesítménye

16 A területi irányítás modelljei A területi irányítás társadalmi – gazdasági háttere A területi irányítás társadalmi – gazdasági háttere A területi irányítás modelltípusai A területi irányítás modelltípusai A centralizált mechanizmus A centralizált mechanizmus A decentralizált irányítás A decentralizált irányítás Vegyes mechanizmus Vegyes mechanizmus A területi irányítás konkrét feladattípusai A területi irányítás konkrét feladattípusai Az anyagi termelés és szolgáltatás területi elhelyezkedésének befolyásolása, Az anyagi termelés és szolgáltatás területi elhelyezkedésének befolyásolása, A népesség területi elhelyezkedésének szabályozása, A népesség területi elhelyezkedésének szabályozása, A hálózati infrastruktúra területi elhelyezkedésének ellenőrzése, A hálózati infrastruktúra területi elhelyezkedésének ellenőrzése, A nem anyagi szolgáltatások intézményeinek területi elhelyezése. A nem anyagi szolgáltatások intézményeinek területi elhelyezése.


Letölteni ppt "Területfejlesztési alapfogalmak, stratégiai típusok Dr. Aubert Antal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések