Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországi természetföldrajzi kutatások története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországi természetföldrajzi kutatások története"— Előadás másolata:

1 Magyarországi természetföldrajzi kutatások története
Dr. Nagyváradi László 2011. November 25.

2 TEMATIKA A tárgy célja a klasszikus geográfia kutatóinak és kutatási témáinak megismertetése. A tematika kronologikus sorrendben taglalja a legfontosabb hazai kutatók munkásságát és eredményeiket. Az országleírók bemutatását követően a hazai tudósok legfontosabb alkotásait, gyűjteményeit, térképeit mutatja be a tematika.

3 TEMATIKA A témakör második nagy egységében a földtudományok elkülönülésének tárgyalása következik, mely szakterületekre bontva jellemzi a magyarországi földtudományok fejlődését. A tantárgy ismerteti a külföldiek által Magyarországon végzett kutatások eredményeit is.

4 TEMATIKA A kutatások részletes bemutatása elsősorban a XIX század végétől a modern földtudományok kibontakozásától elemzi a kutatási eredményeket és azok napjaink kutatásában történő alkalmazhatóságát.

5 TEMATIKA A kutatások részletes bemutatása elsősorban a XIX század végétől a modern földtudományok kibontakozásától elemzi a kutatási eredményeket és azok napjaink kutatásában történő alkalmazhatóságát.

6 AZ ELSŐ ORSZÁGLEÍRÓK Sztrabón (Kr.e 64-Kr.u.20) Geographica
Ptolemaiosz (Kr.u 160) Megale Syntaxis Idrisi ( ) Földrajzi leírások (Eger) III. Béla (1186) Anonymus Gesta Hungarorum Julianus barát Ázsiában ( ) Egyetemek 1367 Pécs, 1395 Buda Magyar László 1398 Állatföldrajz Vitéz János 1450

7 SZTRABÓN Kr.e 64-Kr.u.20

8 PTOLEMAIOSZ Kr.u 160

9 IDRISI Kr.u

10 Anonymus Gesta Hungarorum 1186

11 JULIANUS BARÁT

12 EGYETEMEK

13 VITÉZ JÁNOS 1450

14 LOSSAI PÉTER 1498 - LÁZÁR DEÁK

15 HONTERUS JÁNOS Rudimenta Cosmographica tankönyve 1542

16 OLÁH MIKLÓS GYÓGYVIZEK, NEMESFÉMEK

17 HELTAI GÁSPÁR Krónika a magyaroknak dolgairól

18 PÁZMÁNY PÉTER A prózai magyar nyelv megteremtője

19 APÁCZAI CSERE JÁNOS

20 COMENIUS (Szeges János) 1592-1670
Iskolai neveltetés Szemléltetés (térkép)

21 A FÖLDTUDOMÁNYOK ELKÜLÖNÜLÉSE
Hevenesi Gábor Földrajzi atlasz Marsigli 1726 Katonai térképezés Bél Mátyás Településföldrajz Mikoviny Sámuel Mérnökgeomorfológia, térképezés Weisz Ferenc 1783 Meteorológia Csatári János 1757 Történeti politikai földrajz Vályi Anrás 1796 Magyarország leírása

22 HEVENESI GÁBOR

23 L.Marsigli

24 BÉL MÁTYÁS 1684-1749 Az új Magyarország
történeti-földrajzi ismertetése" Vármegye leírások

25 MIKOVINY SÁMUEL

26 NAPJAINK FÖLDTUDOMÁNYÁNAK KIBONTAKOZÁSA
Kubinyi Ágoston Földtan Szabó József Ásvány és kőzettan Koch Antal Ásványtan Böck János, Böck Hugó Őslénytan Szádeczky-Kardos Elemér Földtan Egyed László Geotektonika Lóczy Lajos Oknyomozó földtani szemlélet

27 NAPJAINK FÖLDTUDOMÁNYÁNAK KIBONTAKOZÁSA
Teleki Pál (Afrika) Vadász Elemér 1910 Mecsek földtana Cholnoky Jenő Felszínformák klimatikus függősége (Balaton) Prinz Gyula Átfogó elemző földrajz (Tisia-elmélet)

28 KUBINYI ÁGOSTON Földtan

29 SZABÓ JÓZSEF Ásványtan

30 BÖCK JÁNOS, BÖCK HUGÓ

31 LÓCZY LAJOS Cholnoky Jenő: Lóczy Lajos, (Földrajzi Közlemények, 1920.), Vendl Aladár: Lóczy Lajos, (Akadémiai emlékbeszédek XX/9., Budapest 1928.), Milleker Rezső: Lóczy Lajos, (Magyar Földrajzi Évkönyv, 1930.), Princz Gyula: Lóczy Lajos helye a magyar földrajzban, (Földtani Közlöny, 1949.), Tasnádi Kubacska András: Lóczy Lajos, (Budapest 1974.)

32 CHOLNOKY JENŐ 1870-1950 A Balaton limnológiája, Budapest 1897.,
A futóhomok mozgásának törvényei, Budapest 1902., A Balaton jege, Budapest 1907., A Balaton hidrográfiája, Budapest 1918., Általános földrajz I-II., Pécs-Budapest 1923., A földfelszín formáinak ismerete, Budapest 1926., Magyarország földrajza, Budapest 1929., A Föld és élete, Budapest , (6 kötet, összesen 3618 oldal). A sárkányok földjén, (kínai utazásai)

33 PRINZ GYULA

34 Prinz Gyula főbb művei Ázsia kutatás Elemi földrajz
Magyar föld magyar faj Harc a tengerért Európa földrajza Magyarország településformái Európa városai Magyarország földrajza

35 Napjaink Földtudománya
Horváth A. Olivér-botanika (1939) Kéz Andor, Kádár László, Bulla Béla- természetföldrajz Mendöl Tibor, Fodor Ferenc- társadalomföldrajz Szabó Pál Zoltán – hidrogeológia (1953) Kretzoi Miklós, Rakusz G- Strausz L.- sztratigráfia Pécsi Márton- geomorfológia

36 Napjaink Földtudománya
Borsy Zoltán természetföldrajz Jakucs lászló, Karsztkutatás Lovász György- hidrológia, geomorfológia Péczely György 1962 éghajlattan Stefanovits Pál 1963 pedológia Schweitzer Ferenc geomorfológia Tóth József társadalomföldrajz

37 MAGYARORSZÁGI TERMÉSZETFÖLDRAJZI KUTATÁSOK
MAGYARORSZÁGI TERMÉSZETFÖLDRAJZI KUTATÁSOK TANTÁRGY TELJESÍTÉSI FELADAT VÁLASSZON KI EGY MAGYAR TERMÉSZETFÖLDRAJZ TUDÓST KERESSEN ANYAGOKAT A VÁLASZTOTT SZEMÉLY SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁVAL ÉS ÉLETRAJZÁVAL , VALAMINT FÖLDRAJZTUDOMÁNYBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉVELKAPCSOLATBAN FOGLALJA ÖSSZE EGY PUBLIKÁLÁSRA ALAKALMAS CIKK FORMÁJÁBAN TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK : DOC. VAGY PDF FILE 12-ES BETŰMÉRET MÁSFELES SORKÖZ KÖVETVE A FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ FORMÁTUMÁT MIN.4, MAX.8 OLDAL TERJEDELEMBEN. TARTALMAZZON IDEGEN NYELVŰ ABSTRACTOT, BEVEZETÉST, MELYNEK UTOLSÓ BEKEZDÉSE LEGYEN A CÉLKITŰZÉS, ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK, EREDMÉNYEK, KONKLÚZIÓ ÉS IRODALOM JEGYZÉK TÉMAVÁLASZTÁS ÉS RÖVID VÁZLATBEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE 2011. január 31. A CIKK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE : február 29.

38 MAGYARORSZÁG TÉRKÉPTÖRTÉNETE
Tabula Peutingeriana

39 Herefordi térkép

40 Lázár térkép

41

42

43 KATONAI FELMÉRÉSEK I. katonai felmérés II. József 1764-1787
Méretarány 1:28800 (bécsi hüvelyk) Cassini hálózat Pillacsíkos domborzat

44

45 KATONAI FELMÉRÉSEK II. felmérés I Ferenc (1806-1869)
Méretarány 1:2880 (bécsi hüvelyk) Liesganig-féle hálózat Cassini hemgervetület Lehmann-féle csíkozás

46 KATONAI FELMÉRÉSEK III. felmérés I Ferenc József (1869-1887)
Méretarány 1:25000, 1:75000 kataszteri térképek alapján Ferro kezdőmeridiánnal Lictenstern-vetület Lehmann-féle csíkozás

47 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Magyarországi természetföldrajzi kutatások története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések