Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása"— Előadás másolata:

1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása
TÁMOP /1/B

2

3 Konzorcium: A Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem között, a
és időintervallumban.

4 Agrármérnök tanár Ma. képzés
KE pályázati iroda: Budvig Linda A pályázat szakmai felelős: Dr. Martinkó József KE Gazdasági Igazgatóság: Bodor Mónika Pályázati koordinátor: Tóth Anett Agrármérnök tanár Ma. képzés

5 Pályázati szakfelelős a KE részéről:
Dr. Martinkó József tanszékvezető egyetemi docens KE PK, Pályázati koordinátor: Tóth Anett, Pénzügyi és munkaügyi bonyolító: Bodor Mónika 1. Részprojekt felelős: Ákli Istvánné (egyben a szakfelelőst helyettesítő) Résztvevők: Holjevicz Ferencné Katóné Antal Yvette Gelencsér Attiláné 2. Részprojekt felelős: Szabó Gábor. 3. Részprojekt felelős: Dr. Martinkó József Összesen: 8 fő

6 1. részprojekt A regionális szolgáltató és kutató központhoz kapcsolódó hálózati együttműködés kialakítása Felelős: KE PK Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet Igazgató: Ákli Istvánné Résztvevők: Katóné Antal Yvette Gelencsér Attiláné Holjevicz Ferencné

7 Tevékenységek Felelős: Ákli Istvánné. Résztvevő: Holjevicz Ferencné
1. ,,Pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzés folyamatának és a gyakorló közoktatási intézményeket felkészítő programnak a kidolgozása, valamint kísérleti jellegű megvalósítása”. Résztvevők: PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola munkacsoportja PTE Deák Ferenc Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium munkacsoportja PTE I. sz. Gyakorló Általános Iskola munkacsoportja PTE PMMK Pedagógia Tanszék munkacsoportja Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja munkatársai Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete

8 Tevékenységek Felelős: Katóné Antal Yvette
2. A Közoktatási intézményekben a gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és felkészítésére vonatkozó módszertan kidolgozása , a mentorképzés megszervezése, indítása minőségbiztosítása Résztvevők: PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola munkacsoportja PTE Deák Ferenc Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium munkacsoportja PTE I. sz. Gyakorló Általános Iskola munkacsoportja PTE PMMK Pedagógia Tanszék munkacsoportja Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja munkatársai Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete

9 Tevékenységek Felelős: Gelencsér Attiláné
3. A tanárképzést és mentorálást támogató innovatív technológiák, módszerek és eljárások elterjesztése. „MÓDSZERVER” Résztvevők: PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola munkacsoportja PTE Deák Ferenc Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium munkacsoportja PTE I. sz. Gyakorló Általános Iskola munkacsoportja PTE PMMK Pedagógia Tanszék munkacsoportja Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja munkatársai Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete

10 Az előkészítés időszakában és 2009.12.01-óta lezajlott tevékenységek
1. Projektindító megbeszélés: (KE PK) és (PTK). Célok, tevékenységek áttekintése a nyertes pályázat tükrében A pedagógiai kar képzési koncepciójának megismerése A pályázat képzési koncepció kapcsolódási pontjai

11 2. Kapcsolattartási, együttműködési terv készítése
Adatgyűjtés Potenciális gyakorlóhelyek számbavétele Lehetséges mentorok számbavétele Kommunikációs csatornák kiépítésének terve

12 3. Mentorok kiválasztása A kiválasztás szempontjai
A felkészítésre vonatkozó módszertan Minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának koncepciója Irányelvek meghatározása Prioritások Ötletelés

13 4. Gyakorlóhelyek A lehetséges gyakorlóhelyek listázása: eddigi módszertani eredmények számbavétele A gyakorlóhellyé válás kritériumrendszere, alapelvei – irányelvek meghatározása

14 Kapcsolódási pontok más futó pályázatokkal
A kapcsolódási pontok összegyűjtése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében

15 2. Részprojekt ,,Tanár végzettségű szakemberek életpálya adatbázisa”
Felelős: Szabó Gábor (KE GTK) ,,Tanár végzettségű szakemberek életpálya adatbázisa” Résztvevők: KE ÁTK KE GTK KE PK Neveléstudományi Tanszéke (jelenleg: Pedagógiai Tanszék)

16 1. vizsgálat A tervezett monitoring rendszer moduláris felépítésű, amely a következő elemekből áll össze: 1. A jelenleg aktív tanulmányokat folytató hallgatókra terjed ki akik a régi ,,egyfokozatú” kifutó agrármérnök tanár képzés, valamint a un. bolognai kétfokozatú Ma. agrármérnök tanár képzésben, tanulnak valamint a normál és keresztfélévben felvételiző terjed ki. Pedagógus szakma bemeneti motivációinak Pedagógus szakma attitüdeinek vizsgálat Pedagógus szakma kimeneti attitüdeinek vizsgálata

17 2. vizsgálat Pedagógus diploma munkaerő-piaci sikerességének vizsgálata: Pedagógus diploma munkaerő-piaci sikerességének vizsgálatának célja a végzett pedagógusok munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci- elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése.

18 Célcsoport A motivációs vizsgálatok a KE aktív tanár szakos hallgatókra ki terjed. Hallgatónak a évi CXXXIX. Felsőoktatási törvény 11. § (1) és (2) képzési ciklusainak valamelyikében aktív tanulmányokat folytató személyt tekintjük. A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálat évi CXXXIX. a 60.§ (4) szerint végbizonyítvány tett, 60.§ (1) szerint záróvizsgát tett, a 62.§ szerint oklevelet szerzett hallgatókra illetve végzettekre terjed ki. (A KE-n között végzett agrármérnök tanárok (p=294)

19 3. részprojekt Felelős: Dr. Martinkó József
A tanári mesterképzés minőségének digitális tananyag fejlesztéssel való javítása A mérnöktanári képzés oktatási folyamatának eredményességét a szakmai kulcskompetenciák megfelelő szintre történő fejlesztése jelenti. A fentieket figyelembe véve a kompetenciák fejlesztését több megközelítésben és a tantárgyakkal párosítva kezeljük. A projekt céljait az egyes tantárgyak tartalmát kifejező - önállótanulást is biztosító - e learninges tankönyvek fejlesztést kívánjuk megvalósítani (3-4 db). Együttműködők: -KE ÁTK, -KE PK -PTE Pollach Mihály Műszaki Kar

20 Alapismereti tantárgyak Kötelező szakmai tantárgyak
Választható speciális szakmai tantárgyak Kompetenciák  Szakmai kompetenciák Bevezetés a pszichológiába Fejlődéslélektan Pedagógia pszichológia Pedagógiai logika Neveléstörténeti és elméleti alapok Oktatástan Szakmódszertan Oktatás informatika és technika Nyelvművelés, retorika Iskolai tanítási gyakorlat Művelődéstörténet Közoktatás politika Politológia Tehetséggondozás Szociális kompetenciák Szociálpszichológia Pedagógia -pszichológia Személyes kompetenciák Ön- és ember ismeret Ped. Képesség fejl. Gyakorlat Módszertani kompetenciák Módszertanok (a szakirányoknak megfelelő szaktantárgyak). Iskolai tanítási gyakorlat

21 E-learninges labor A tartalmi elemek megvalósításhoz az egyetemen (KE PK) felállítunk egy e-learninges labort (a szükséges hardver és szoftver hátteret az pályázatban elnyertük – a közbeszerzést a pályázati előleg beérkezés után elindítjuk.), Az egyetem e-learninges szabványként az ILIÁSZ-t működteti (Referenciák: ZMNE és a Gábor Dénes Főiskola), Az e-learninges labort első két évben főleg a pályázati célok (agrármérnök tanári e-laerninges tankönyvek elkészítése), később (vagy párhuzamosan) az egyetem digitális tananyagfejlesztés szolgálatába kívánja működtetni. A labor technikai működtetéshez, a KE Informatikai Igazgatóság biztosít (részmunkaidőben) szakembert.

22 Hogyan fejlesztjük az e-learning tananyagokat (a Gábor Dénesen működő rendszert adaptálva)?
                                                                                                               A tananyagfejlesztés menete: On-line tananyag készítése több módszerrel történhet, így például: Az MS Word segítségével, a GDF szabványos stíluslapot alkalmazva. Az ILIAS belső szerkesztőjével. Az iLEX szoftver segítségével, amely az Open Office formátumú dokumentumok ILIAS tananyaggá konvertálását végzi el.

23 Költségvetés Ft Főösszeg megoszlása: e Ft.( e Ft támogatás e. Ft. önerő) a PTE és e Ft.( e Ft. támogatás e Ft. önerő. Előleg Ft )KE a részére.

24 Köszönöm figyelmüket !


Letölteni ppt "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések