Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása"— Előadás másolata:

1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása
TÁMOP /1/B III. MUNKACSOPORT

2 A bolognai folyamattal előállt új helyzet és a gyakorlóiskolák szerepe a fejlesztésben
A tanárképzés szerkezeti és tartalmi újragondolása A Kompetencia-alapúság igénye a munkaerőpiacon, tanárképzésben és a közoktatási gyakorlatban Új(szerű) technológiák, stratégiák, módszer- és eljáráskészletek igénye a kompetencia-alapúsággal összefüggésben Szakmai gyakorlatok változása a tanári MA képzésben (5. félév egyéni gyakorlata) Új partnerek, szereplők, funkciók megjelenése a szakmai gyakorlatban A gyakorlóiskolákban felhalmozott tudás és gyakorlati tapasztalat lehetséges szerepe a változó tanárképzésben, intézmények és mentortanárok felkészítésében A kutatás és a fejlesztés szorosabb összekapcsolásának bázisán lehetséges innováció

3 Pályázati (rész)összeg
Ft. fejlesztés 6 projekt Ft. eszközbeszerzés digitális tábla (4 db.) kamera (3 db.) dokumentumkamera (3 db.) laptop (1 db)

4 Intézményfelkészítés
PTE RKP PTE NTI, BTK, TTK Mentorfelkészítés Intézményfelkészítés Szakmódszertani segédletek Gyakorlóiskolai projektek Módszerver példatár Árkádia Web-lap irodalom/történelem Műhely IKT-technológiák

5 Résztvevő intézmények
Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Pécsi Tudományegyetem I. számú Gyakorló Általános Iskola Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar

6 Partnerintézmények Kaposvári Egyetem Pedagógus - Továbbképző és Szolgáltató Intézet Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar irodalom és történelem tanszékei Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Pécsi Tudományegyetem szakmódszertant oktató tanszékei Magyartanárok Egyesülete pécsi és kaposvári csoportja A tanári MA 5. féléves egyéni gyakorlatának helyet adó közoktatási intézmények

7 Gyakorló közoktatási intézményeket felkészítő program kidolgozása és kísérleti megvalósítása
Cél: Közoktatási gyakorlóhelyek kiválasztása és felkészítése a pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzésre Tartalom: Tanári MA 5. féléves gyakorlatának folyamatszabályozása; Külsős gyakorlóintézmények kiválasztása, felkészítése, nyomon követése; Felkészítő program kidolgozása, kísérleti kipróbálása; Akkreditációs eljárás lefolytatása Eredmény: 8-10 felkészített intézmény 30 órás akkreditált képzés

8 Közoktatási intézményekben gyakorlatvezető mentorokat felkészítő program kidolgozása és kísérleti megvalósítása Cél: Gyakorlatvezető mentorok kiválasztása és felkészítése a pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzésre Tartalom: Tanári MA 5. féléves gyakorlatát segítő mentortanárok kiválasztás-módszertanának és minőségbiztosításának kidolgozása; Felkészítő program kidolgozása és kísérleti kipróbálása; Akkreditációs eljárás lefolytatása Eredmény: 20-40 fő képzett mentortanár 60 (40+20~20~20) órás akkreditált képzés

9 Közoktatási intézmények és mentorok bekapcsolódása a (próba)képzésbe
INTÉZMÉNY (30 óra) MENTOR (40+20 óra) Célcsoport Jelenlegi és leendő külsős partnerintézmények, ~vezetők, megbízott tanárfelelősök Jelenlegi külsős szakvezetők és leendő mentorok Várható időpont 2010. október-december 2011. január-március Projekt-vezető Rózsahegyi Ágnes (Babits) Szabóné Bárdos Csilla (Babits) Tájékoz-tatás szórólapon, telefonon, ben

10 A kompetencia alapú oktatásra felkészítő moduláris rendszerű szakmódszertani segédletek írása
Cél: A kompetencia alapú oktatásra való átállás megkönnyítése a tanárképzésben A tanári MA szakokhoz tanári nézetrendszerbeli és szakmódszertani megújulást célzó felsőoktatási tananyagfejlesztés Tartalom: magyartanár, ének~, történelem~, angol~, német~, orosz~, olasz~, matematika~, földrajz~, biológia~, kémia~, testnevelő~ RJR keret, később is bővíthető moduláris rendszer, digitális hozzáférés, részben IKT technológiák Eredmény: kb. 70 ív tananyag, tantárgyanként 6-16 modul 35 vágott, szemléltetést célzó órafelvétellel

11 Módszerver - példatár Cél:
A tanárképzést és mentorálást támogató innovatív tanulási-tanítási technológiák, módszerek és eljárások bővíthető adaptálható példatárának létrehozása mentoroknak, tanárjelölteknek, pályakezdő és pályán lévő pedagógusoknak Tartalom: Módszerek, eljárások: IKT, portfólió, projekt, múzeumpedagógia, differenciálás, kooperatív tanulás, felzárkóztatás és tehetséggondozás tanórán vagy tanórán órán kívül, SNI, problémamegoldás, terepgyakorlat, kísérlet, drámapedagógia, fejlesztő értékelés, önértékelés, inkluzív pedagógia, a város mint iskola, vita Különböző tantárgyakban és/vagy műveltségterületeken Eredmény: Kb. 104 digitálisan hozzáférhető dokumentumból álló módszertani példatár órarészletekkel vagy digitális fotókkal 10 tematikus, módszertani bibliográfia

12 IKT elsajátítása képzők képzése műhely
Cél: IKT technológiák alkotó elsajátítása szakvezető tanároknak, jelenlegi és leendő mentortanároknak, hogy felhasználható tudást szerezzenek a tanári MA tanítási gyakorlatainak segítéséhez, valamint a bolognai típusú tanárképzéshez kapcsolódó innovációkhoz és kompetenciafejlesztéshez, továbbá az élethosszig tartó tanulásra való felkészítéshez Tartalom: Képzők Képzése 3x30 óra program kifejlesztése és kipróbálása a) Interaktív táblarendszerek: funkciók, segédszoftverek, tananyagok (30 óra) b) Internet: keresőprogramok, online adatbázisok, IKT tananyagok keresése, felhasználásának módszertana (30 óra) c) Szoftverek: A prezentációkészítés technikái, IKT tananyagok készítése, digitalizálás, digitális hang- és filmvágás, Web alapú online- és office multimediális technológiák (30 óra) Eredmény: kb. 20 fő IKT technológiákat alkalmazni képes szakvezető tanár 3x30 órás akkreditált képzés a tanultak felhasználása a Módszerver és a Szakmódszertani segédletek projektben

13 Árkádia web-lap Cél: Olyan szakmai web-lap létrehozása az irodalomtudomány – irodalomtanítás, illetve a történelemtudomány – történelemtanítás területén, amely bemutatja és felhasználja a felsőoktatás kutatási eredményeit a közoktatás gyakorlatában Tartalom: Nem kirekesztő nyelven oktatók, Phd. hallgatók által írt szakcikkek, valamint az általuk bemutatott tudományos eredmények tanárjelöltek és a közoktatásban dolgozó tanárok által történő didaktizálása, a felhasználási lehetőségek bemutatása (tematikus modulok, óratervek, feladatok) Eredmény: 7 (tematikus)„szám” (7x5+5 ív felülettel) szakmai együttműködés a tanszékekkel korszerű kutatási eredmények beépülési lehetősége a közoktatási tartalmakba

14 A hat projekt résztvevői
BABITS M. GYAK. G. ÉS SZKI Bálint Andrea Berényi Szabolcs Betlehem Márta Bodó Jánosné Bosnyákné Szűcs Erzsébet Csőke Renáta Engel Mária Gyimesi Zoltánné Hegyi Zsófia Jaszenovics Sándor Joó Éva Juhász Krisztina Kasznai Gyula Kerekes András Koncz Károly Magasi András Maul Borbála Meliorisz Béla Molvay Gáborné Sárosi Eszter Muráth Eszter Németh Andrea Ónodi Emőke Perjés Zsolt Pesti Miklósné Pethőné Nagy Csilla Priskinné Rizner Erika Rózsahegyi Ágnes Sárváriné Lóky Gyöngyi Sátayné Gáll Veronika Szabóné Bárdos Csilla Száraz Tamás Tarnai Gábor Varga Andrásné Vezér András Vörös József DEÁK F. GYAK. G. ÉS ÁLT. ISK. Alkonyiné Pethő Zsuzsanna Berényi Éva Csanádi Beáta Halblender Anna Horváth Krisztina Horzsa Gáborné Iglicz Ágnes Katicsné Simon Gyöngyi Kógerné Kühn Edit Magyar Ferdinánd Mészáros Zsoltné Mészárosné Rausch Tímea Pap Gáboré Polgár Rita Rausch Zoltánné Rédei Éva Rutsch Nóra Sörös Erika Stehler György Surányi Eszter Vinczéné Csete Gabriella Zékány Erzsébet I. SZ. GYAK. ÁLT. ISK. Bodor Lili Czanikné Dezső Emőke Dombiné Borsos Margit Bisztricz Anikó Eszteri Zsolt Kanyar Gyöngyi Pammerné Fehérvizi Márta Telek István Papp Zoltán Sebők Gábor PTE BTK Milbacher Róbert Mekis János Kucserka Zsófia Gőzsy Zoltán Dévényi Anna Horváth Viktor PTE PMMK Varga Lajos Gocsál Ákos Ferenczhalmy Réka ME Szakács Emília, Baranya Baloghné Bíró Mária, Somogy KE PK, KEPTSZI Z. Kovács Zoltán Ákli Istvánné BPSZSZSZK Pércsich Richárd Görög Gabriella Pintér Aranka

15 Köszönöm a figyelmet! Pethőné Nagy Csilla a gyakorlóiskolai projektek szakmai koordinátora január 28.


Letölteni ppt "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések