Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PROGRAM FENNTARTHATÓSÁGA a TÁMOP pályázati konstrukcióinak a keretei között.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PROGRAM FENNTARTHATÓSÁGA a TÁMOP pályázati konstrukcióinak a keretei között."— Előadás másolata:

1 A PROGRAM FENNTARTHATÓSÁGA a TÁMOP pályázati konstrukcióinak a keretei között

2 Kihívások a pedagógusok előtt a tanuló tanulási képességének fejlesztése a tanuló önálló tevékenységére alkalmas tanulási környezet kialakítása a tanulói motiváció fejlesztése - fenntartása az „iskolába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása együttnevelés kultúrája és módszertana mást és másképpen kell tanítani Kompetenciafejlesztés, programfejlesztés

3 Oktatás és képzés 2010 munkaprogram Európai Tanács 2000, Lisszabon ELŐZMÉNYEK Nyitott tanulási környezet, aktív állampolgárság, társadalmi inklúzió (G munkacsoport) HEFO P 3.1. HEFO P 2.1. Kulcskompetenciák (B munkacsoport) Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2005) hat kompetenciaterület (+ NAT műveltségterületek) 12 évfolyam 39 programcsomag A, B, C típusú csomagok három év alatt (2005 – 2008) Túlméretezett program!

4 1.Anyanyelven folytatott kommunikáció 2.Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3.Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4.Digitális kompetencia 5.A tanulás (meg)tanulása 6.Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7.Vállalkozói kompetencia 8.Kulturális kifejezőkészség Kulcskompetenciák és programcsomagok Szövegértés - szövegalkotás Idegen nyelv (GB, F, D, H) Matematika, gondolkodás IKT (Educatio Kht) Szociális, életviteli, környezeti Életpálya-építés Óvodai nevelés AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA 2005 suliNova programfejlesztés (programcsomagok)

5 HEFOP 3.1

6 2007 – 2013 ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP - 3.1.4, 3.1.6, 3.2.2 Pályázati konstrukciók

7

8 2007-13 időszakban ~ 255 Mrd Ft keret Kétéves teljes keret: ~ 100 Mrd Ft ~3500 intézmény; 50-55.000 pedagógus 4 intézkedés – 18 konstrukció (4 kiemelt projekt + 14 pályázat) TÁMOP 3: Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek

9 Intézmény, Pedagógus, Gyermek, tanuló Regionális hálózat 3.2.2 Pályázat 3.1.2 Akkredi táció OKM EDUCATIO, OFI ÚMFT közoktatás-fejlesztés szakmai koncepciója XX XXX XXXX XX XX XX XX XXX X X XX XX Pályázat 3.1.4 szakértő minősítés ref isk Központi program 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Pedagógus továbbképzés 3.1.5 Eltérő oktatási igény EGYMI, SNI, tehetség 3.1.6 3.4.1 3.4.2 3.4.3, 3.4.4 Központi program 3.1.8

10 TÁMOP 3. prioritás forrásai 2007 - 2008 TÁMOP 3. prioritás forrásai 2007 - 2008 SorszámKonstrukciókTámogatási Összeg (Mrd, M) 3.1 A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 53 170 3.1.1. 21. századi közoktatás10,58 Mrd 3.1.2. Új Tartalomfejlesztések a közoktatásban13,5 Mrd 3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Konvergencia: 16,1 Mrd ; KMR: 1,47 Mrd 3.1.5. Pedagógusképzések (a pedegógiai kultúra korszerüsítése, pedagógusok új szerepben)5,95 Mrd 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)Konvergencia: 1360 M ; KMR: 60 M 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban3,40 Mrd 3.1.9 Diagnosztikus mérések fejlesztése750 M 3.2 A közotatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 8 820 3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek4,62 Mrd 3.2.2. Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás Konvergencia: 3,6 Mrd ; KMR: 600 M 3.4 Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 2 251 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése350 M 3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja976 M 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás175 M 3.4.4 Országos Tehetségsegítő hálózat létrehozása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program 750 M 64 241

11 A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

12 A HEFOP-fejlesztések folytatása, de tapasztalatok alapján változtatások: A fejlesztés történjen ott, ahol arra szükség van (aktív fejlesztési tevékenység), ehhez kell megteremteni a támogató környezetet Központi fejlesztés helyett központilag irányított fejlesztés Minden támogatást megadni az intézmények saját fejlesztési tevékenységéhez Biztosítani a konstrukciók egységes, koherens rendszerét, egymásra épülését Biztosítani a végrehajthatóság feltételrendszerét A fejlesztés filozófiája:

13 – Központi hálózati koordináció (regionális hálózatkoordinációs központok felkészítése) – Referenciaiskolák felkészítése – Tartalmi fejlesztések támogatása – Módszertani fejlesztések, illetve a továbbképzési rendszer támogatása – SNI – együttnevelési programok koordinációja – Kedvezményezett: Educatio Kht., OFI – Az országos szakmai nyomon követő rendszer működtetése, a fejlesztési folyamat minőség-biztosítása A kiemelt projekt: TÁMOP 3.1.1 – 21. sz.-i közoktatás

14 TÁMOP 3.1.6 Célok Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Eredményes integráció, inklúzió: befogadó iskola Részleges integráció, közös életterek, kapcsolat a többségi gyerekekkel Szakmailag megfelelő, magas szintű ellátás a szegregált nevelésben részesülő gyermekeknek A gyógypedagógiai tudás és a befogadó pedagógia együttes jelenléte az oktatásban Feladatok A jelenlegi gyakorlat – nem egységesen megfelelő ellátás az integrációban - és az ebből következő feladatok: Szakmai szolgáltatások kapacitás- bővítése Pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztése, minőségi továbbfejlesztése Együttműködés tanulása, gyakorlása Intézményhálózat kialakulása, a régiós hálózathoz való csatlakozás Kistérségi szintig terjedő szakmai segítségnyújtás –hosszabb távon, a fejlesztési időszak végére Modellértékű intézményekké váljanak – befektetés, mintává válás

15 TÁMOP 3.1.6 Feladatok A jelenlegi gyakorlat – nem egységesen megfelelő ellátás az integrációban - és az ebből következő feladatok: Szakmai szolgáltatások kapacitás- bővítése Pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztése, minőségi továbbfejlesztése Együttműködés tanulása, gyakorlása Intézményhálózat kialakulása, a régiós hálózathoz való csatlakozás Kistérségi szintig terjedő szakmai segítségnyújtás –hosszabb távon, a fejlesztési időszak végére Modellértékű intézményekké váljanak – befektetés, mintává válás

16 TÁMOP 3.2.2 Cél: A kompetencia alapú oktatás országos szintű elterjesztésének segítése regionális hálózatkoordinációs központok létrehozásával Feladatok: Projektiroda létrehozása és működtetése Regionális referencia-intézmény hálózat létrehozása Folyamatos együttműködés a TÁMOP-3.1.1. konstrukció, „21.századi közoktatás” kiemelt projekt megvalósító szervezetével Regionális közoktatási intézményhálózat építése Intézmények szakmai támogatása Fejlesztés koordináció A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítása Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás

17 TÁMOP 3.2.2 Regionális hálózatkoordinációs központok A régió fejlesztési igényeinek feltérképezése és nyomon követése Referenciaiskolák gondozása A horizontális együttműködések „motorja” A szolgáltatói kapacitások biztosítása együttműködések kialakításával Az intézmények fejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, segítése Kapcsolattartás és együttműködés a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettjével A régió közoktatás-fejlesztési folyamatainak szakmai koordinációja

18 TÁMOP - 3.2.2 intézményi keretrendszer

19 A referencia-intézmények: Korábbi sikeres, lezárt fejlesztés eredményeként jó gyakorlattal, HEFOP tapasztalattal rendelkező óvodák, iskolák, kollégiumok Akik megmutatják és megtanítják a többi iskolának, amiben ők jók. 10-15 referenciatípus A referenciahelynek minősítésen kell átmenni, ehhez felkészítést kapnak a regionális szolgáltatótól, illetve az Educatio-tól (a minősítésben a központi szervek mellett a regionális hálózatkoordinációs központok is részt vesznek) Bevétellel járó szolgáltatást nyújthatnak az intézményi pályázaton nyertes intézmények felé, amelyek ehhez forrást nyernek a TÁMOP 3.1.4-ben

20 Tartalom Pályázók köre: nevelés-oktatás; többcélú, maximum 5 feladatellátási hely (kivétel KSZT jav.) Tanulásszervezés: 1 tanulócsoport – szövegértés 1 tanulócsoport – matematika 1 tanulócsoport: választott, kulcskompetencia tantárgy tömbösített: 5-15%, 52.§ (3) - 2009/2010 1 műveltségterület: tantárgy nélkül - 2009/2010

21 Módszertan Legalább 1 - 3 hetet meghaladó projekt/tanév - 1 témahét 2009-2010 1 moduláris oktatási program pl. egészséges életmód, érzelmi-erkölcsi nevelés, stb. 2009-2010 Tanórák 25 % IKT támogatás-érintett pedagógusok

22 Továbbképzések kötelező Vezetői: menedzsment 2X30 óra Pedagógus: tanulásszervezés: 2x30 óra választott 30 óra módszertan kompetencia 30 óra IKT 30 óra HH és SNI képzések

23 Tanácsadás Tanácsadás Folyamat tanácsadó (FT) Kompetencia (KT) IKT-IKT mentor (IKTM) (Esélyegyenlőségi IPR módszertani mentor) Eszköz: tanulói tanári

24 Hátrányos helyzetű és SNI Tartalom –Integrációs program –Lemorzsolódás - egyéni tanulási utak –HH 40% - célzott program Képzések: –HH 40% - tantestületi IPR-30 óra, tantestületi módszertan-30 óra –SNI - együttnevelési tréning-60 óra Tanácsadói: –HH, 40%- esélyegyenlőségi FT (EFT) –IPR módszertani mentor

25 Innováció Tartalom Intézmények közötti szakmai együttműködés (referencia) tanóra látogatás, szakmai konzultáció, tapasztalatcsere Önálló intézményi innováció Pedagógiai dokumentumok módosítása PP – IKT összehangolása Projektindító nap Nyilvánosság

26 Nem kötelező tevékenységek tervezése Képzési programok tervezése (akkreditált) Helyettesítési díj Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele Ped.innováció támogatása (FT) (tanórák, PP, tanmenet, stb.) Ped. többletmunka (honorárium) Együttműködés a helyi ….. (könyvtár, stb.) Mérés-értékelés képzés 1-2 fő / kompetenciamérés Digitális tananyag Taneszköz/eszközjegyzék lap top/kompetencia -IKT

27 A projekt feltételei Helyzetelemzés –esélyegyenlőségi terv – intézkedési terv! –(mellékletek) –40 % HH – esélyegyenlőségi szakértő EDUCATIO Feladatellátási helyenként –Komplex intézményi helyzetelemzés –IKT helyzetelemzés Szakmai projekt terv –Komplex szaktanácsadó – EDUCATIO –Vélemény, szakértői nyilatkozat

28 Költségvetés 70% szakmai - képzések - segédanyagok (szakmai) - 5% helyettesítési díj 12% menedzsment (adminisztráció is),szakmai vezető 3% kommunikáció 4% általános költség 1% tartalék 10% nyomtató, lap-top, kisértékű tárgyi eszköz Előleg: max. 25% (szerződéskötéstől 3 hó)

29 Szolgáltatói kosár 1. feladatellátási helyenként Vezetői 1. menedzsment – változás – projekt 30 óra 1-2 fő 80 ezer Vezetői 2. – projektpedagógia – tantárgy tömbösített 30 óra 1-2 fő 80 ezer Módszertani (tanulásszervezés) 1 kötelező - 30 óra résztvevő pedagógusok - min. 4-6-10 fő 80 ezer

30 Szolgáltató kosár 2. Módszertani 2 választott: Kooperatív Tanórai differenciálás Hat. Tanuló megismerési techn. Osztályozás nélküli értékelés Tevékenységközpontú pedagógus Prof. tanulói kommunikáció Drámapedagógia Óvoda-iskola átmenet Tanulásmódszertan 1 képzés résztvevő 6-10 fő 80 ezer

31 Kompetencia6-10 fő 80 ezer IKT alapozó (választható)6-10 fő 80 ezer IPR tantestületi30 fő 700 ezer IPR módszertani (1-9) típus tantestületi 30 fő 700 ezer (kivéve bevontak) SNI 2 fő 160 ezer Mérés-értékelés1-2 fő 160 ezer Egyéb

32 Részelemek Adatlap Feladatterv sablon/szolgáltatói kosár Költségvetés (5-15-25 millió Ft) Helyei nyilvánosság, Szülői Szervezet /véleményezés! Szülők felkészítése 4-6-10 tanulócsoport, 4-6-10 pedagógus bevonása 2 nyomtatott (1 eredeti-1 másolat) 2 elektronikus CD

33 Pályázati struktúra Benyújtandó elemek: Adatlap Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv – tanácsadó Komplex int. Helyzetelemzés, nyilatkozat – KHT (XVI.) IKT helyzetelemzés Költségvetés V.VI. (indoklás), szakma8i legalább 70% (segédletek is) Szakmai feladatterv sablon IX. Fenntartó együttműködési megállapodás VIII. nyilvánosság Közzétételi kérelem

34 alkalmazásképes tudást motivált tanulókat egyéni tanulási utak kialakulását együttműködést és csapatmunkát gazdagodó módszertani kultúrát változatos tanulásszervezést befogadó iskolát versenyképesség növekedését esélyteremtést Mit nyújtanak a pályázatok programunk fenntarthatóságához?


Letölteni ppt "A PROGRAM FENNTARTHATÓSÁGA a TÁMOP pályázati konstrukcióinak a keretei között."

Hasonló előadás


Google Hirdetések