Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociálpszichológia Freyler Anett 2009. November 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociálpszichológia Freyler Anett 2009. November 10."— Előadás másolata:

1 Szociálpszichológia Freyler Anett 2009. November 10.

2 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja megAz egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lényTársas lény Fontos szerepe a társaknakFontos szerepe a társaknak

3 Társas kapcsolatok 1 éves már reakciót mutat1 éves már reakciót mutat 1 év után interakció1 év után interakció óvodás: felnőtt + kortárs kapcsolatokóvodás: felnőtt + kortárs kapcsolatok 6-10 éves: főként kortársak6-10 éves: főként kortársak 13-15 éves: főként kortársak befolyása13-15 éves: főként kortársak befolyása

4 Barátságok Piaget kognitív fejlődési szakaszai alapján: I.Műveletek előtti szakasz (3-6 év) 1.2-5 év: esetleges kapcsolatok 2.4-8 év: egocentrikus barátság II.Konkrét műveleti szakasz (6-12 év) 7-12 év: kölcsönösség, de érdekvezérelt III.Formális műveleti szakasz (12 év felett) 1.9-15 év: intimitás, kölcsönösség 2.12 év felett: stabil, + külső kapcsolatok is

5 Csoport Szerveződési formák: I.Személyre ható jelentőség szerint: 1.Elsődleges 2.Másodlagos II.Szervezés típusa alapján 1.Formális 2.Informális III.Csoporttagság eredete alapján 1.Szerzett 2.Veleszületett IV.Méret alapján 1.Kiscsoport 2.Nagycsoport 3.Tömeg

6 Minimális csoporthelyzet Mikor beszélhetünk (saját) csoportról?Mikor beszélhetünk (saját) csoportról? Csoportok észlelése (percepciós különbségek, homogenitás) Saját csoport pozitívabbnak észlelése

7 Csoportfejlődés fázisai 1.Alakulás (forming) 2.Viharzás (storming) 3.Normaképzés (norming) 4.Működés (performing) 5.Megszűnés (ending)

8 Sherif & Sherif - Kísérlet Gyerektábor (Robbers Cave)Gyerektábor (Robbers Cave)

9 Szociometria MorenoMoreno Csoporton belüli kapcsolatokCsoporton belüli kapcsolatok Szociogram rokonszenvi kapcsolatok választása alapjánSzociogram rokonszenvi kapcsolatok választása alapján

10 Festinger: Társas összehasonlítás elmélet Összemérjük magunkat a többiekkelÖsszemérjük magunkat a többiekkel Teljesítmény és vélemények területénTeljesítmény és vélemények területén Bizonytalan helyzetekbenBizonytalan helyzetekben Hozzánk hasonlókkalHozzánk hasonlókkal Cél: + önértékelésCél: + önértékelés

11 Versengés és/vagy kooperáció Versengés külső csoporttalVersengés külső csoporttal Visszatérés Sherifék Gyerektábor kísérletéhez: Versengés Kibékíteni, de hogyan? Pl. meggyőzés, értékek, + tulajdonságok ! Fölérendelt célok

12 Szerep Emberek között létesülő formális viszonyok; lehetővé teszik az emberek számára, hogy egyéniségük sérelme nélkül bekacsolódjanak az intézmények, szervezetek, rendezett együttélési minták rendszerébeEmberek között létesülő formális viszonyok; lehetővé teszik az emberek számára, hogy egyéniségük sérelme nélkül bekacsolódjanak az intézmények, szervezetek, rendezett együttélési minták rendszerébe Sajátos reagálási módSajátos reagálási mód Pozíció: hely, amit az egyén a szociális rendszerben elfoglal.Pozíció: hely, amit az egyén a szociális rendszerben elfoglal. RendszerszemléletRendszerszemlélet

13 Szerep, mint interakciós forma Szerepviselkedés-rendszerSzerepviselkedés-rendszer Mead: gyerekeknél:Mead: gyerekeknél: –Szerepjáték –Szabályjáték A szerepviselkedés az egyén sajátja, + a társadalomba beilleszkedés módja.A szerepviselkedés az egyén sajátja, + a társadalomba beilleszkedés módja.

14 Szerepelvárások Dahrendorf: Kann elvárások (megteheti)Kann elvárások (megteheti) Soll elvárások (meg kéne tennie)Soll elvárások (meg kéne tennie) Muss elvárások (kötelező)Muss elvárások (kötelező)

15 Szerepkészlet, szerepkomplexum Merton: státushoz szerepek kapcsolódnakMerton: státushoz szerepek kapcsolódnak Különböző státusok szerepkészleteiKülönböző státusok szerepkészletei Növekedő szerepkomplexumNövekedő szerepkomplexum

16 Szereptípusok Miként jut szerephez az egyén? I.Strukturális funkcionalista 1.Veleszületett 2.Szerzett II.Egyén élete szempontjából 1.Pervazív 2.Rokonsági, családi 3.Foglalkozási 4.Szituációs 5.Magánéleti III.Szociológia 1.Formális 2.informális

17 Szerepkonfliktus Szerepek ütközéseSzerepek ütközése Kahn és mtsai:Kahn és mtsai: –Személy- szerep konfliktus –Szerepek közti konfliktusok –Szerepen belüli konfliktus + Goffmann: diszkrepáns szerep: személy nem azonos azon szerep betöltőjével, aminek látszik

18 Szerepkonfliktus elviselése Figyelem megosztásaFigyelem megosztása IdeológiakovácsolásIdeológiakovácsolás KompromisszumképzésKompromisszumképzés KábításKábítás MenekülésMenekülés

19 Személyiség és szerep Személyiség: azonosságtudat, egyszeriség, és megismételhetetlenségSzemélyiség: azonosságtudat, egyszeriség, és megismételhetetlenség Azonosulás a szereppelAzonosulás a szereppel Inkognitó (szerep távolítása)Inkognitó (szerep távolítása) Goffmann: szerep: tipikus reagálás helyzetekre - Dinamikus szerepkép

20 Szerepteljesítés Közös perspektíva feltételezéseKözös perspektíva feltételezése Szerepviszonylat kapcsolatból rekonstruálhatóSzerepviszonylat kapcsolatból rekonstruálható Nem nyíltan kifejezett is fontosNem nyíltan kifejezett is fontos Feltételezik egymás megértésétFeltételezik egymás megértését Szabályok láncolataSzabályok láncolata

21 Szerepelmélet Emberek teremtik, másik határt szabEmberek teremtik, másik határt szab Zimbardo: Stanfordi börtönkísérletZimbardo: Stanfordi börtönkísérlet

22 Élet színház Pszichodráma?Pszichodráma? Szociodráma?Szociodráma?

23 Csoport, csoportképződés Cooley:Cooley: –Elsődleges csoport –Másodlagos csoport Csoportlélektan 30-as évek (csoportszerkezet, funkció, csoporthatások, működések)

24 Csoportkutatás „Human relations” irányzat„Human relations” irányzat (termelékenység problémája, egyén mint láncszem) SzociometriaSzociometria (Moreno, Rögtönzések Színháza, Leánynevelő intézet szökései) CsoportdinamikaCsoportdinamika (Lewin, más minőség, nem részek összege, terápiás + önismereti csoport)

25 Csoportlélektan tárgya Merton: feltétele: tartós társadalmi interakcióMerton: feltétele: tartós társadalmi interakció Meghatározások kulcsfogalmai:Meghatározások kulcsfogalmai:csoporttagság (egymás személyének individuális percepciója és interakciója, tagok szükséglet-kielégítésének eszköze, közös cél, szervezet, egymástól kölcsönös függés, kommunikációs aspektus)

26 Társak hatása Triplett: versenybiciklisek, horgászorsóTriplett: versenybiciklisek, horgászorsó Allport: egyszerű és bonyolult feladatokAllport: egyszerű és bonyolult feladatok –„Társas serkentés” –„Társas gátlás” Zajonc-féle magyarázat

27 Lazsálás és járókelők közömbössége Társak együttműködés- kisebb erőfeszítés, nem ellenőrizhető->Társak együttműködés- kisebb erőfeszítés, nem ellenőrizhető-> „Társas lazsálás” Másik személy megsegítése?Másik személy megsegítése? Járókelők, nyilvános helyen szükséghelyzetben -> minél nagyobb a segítségre képes nézők csoportja, annál kisebb valószínűsége „felelősség megoszlik”

28 Példa: Kitty Genovese esetPélda: Kitty Genovese eset (+ Latané, Darley kísérlet)(+ Latané, Darley kísérlet) Tesztkitöltés: füst a légkondiból kísérletTesztkitöltés: füst a légkondiból kísérlet

29 Szemtanúhatás? Nem egyértelműen megítélhető a helyzetNem egyértelműen megítélhető a helyzet Mit csinálnak a többiek? (csoportos ignorancia)Mit csinálnak a többiek? (csoportos ignorancia) Információs társas befolyásInformációs társas befolyás Segítő modell szerepe -> javítjaSegítő modell szerepe -> javítja

30 Konformitás Alkalmazkodás, csoport konvencióinak elfogadása (normák)Alkalmazkodás, csoport konvencióinak elfogadása (normák) Sherif kísérlet (fénypont becslése)Sherif kísérlet (fénypont becslése) Asch kísérlete (vonalak becslése)Asch kísérlete (vonalak becslése) Crutchfield kísérlete (állítások, egyetért-e)Crutchfield kísérlete (állítások, egyetért-e)

31 Konformitás mindenkiben működikKonformitás mindenkiben működik Másokhoz hasonlítás szükségleteMásokhoz hasonlítás szükséglete Milgram: bámuló tömeg (filmben lift)Milgram: bámuló tömeg (filmben lift) Csoportkísérlet: 2 deviánsCsoportkísérlet: 2 deviáns

32 Társas fertőzés LeBon- csoportbefolyásolásLeBon- csoportbefolyásolás Pl. tömeges gyilkosságokPl. tömeges gyilkosságok Egyéniségvesztés (dezindividuáció)Egyéniségvesztés (dezindividuáció) Tényezők: csoport mérete + anonimitásTényezők: csoport mérete + anonimitás

33 Jonestown öngyilkosság- Jim JonesJonestown öngyilkosság- Jim Jones

34 Miféle emberek képesek erre? Pl. World Trade center, Jim Jones szekta öngyilkosság. Nem csak személyiségNem csak személyiség Társas befolyás (normák, szerepmodellek)Társas befolyás (normák, szerepmodellek) Szituáció szerepeSzituáció szerepe Alapvető attribúciós hibaAlapvető attribúciós hiba

35 Alapvető attribúciós hiba Attribúció: oktulajdonítás. Emberek viselkedésére adott magyarázat, különböző cselekedetek okának azonosítása.Attribúció: oktulajdonítás. Emberek viselkedésére adott magyarázat, különböző cselekedetek okának azonosítása. Alapvető attribúciós hiba: mások esetében a karakter befolyását túl nagyra, a helyzetet pedig alábecsüljük.Alapvető attribúciós hiba: mások esetében a karakter befolyását túl nagyra, a helyzetet pedig alábecsüljük.

36 Engedelmesség Azt hisszük szabadon döntünkAzt hisszük szabadon döntünk Tekintélystruktúra pl. rendőrség, tűzoltóságTekintélystruktúra pl. rendőrség, tűzoltóság Milgram: engedelmesség vizsgálataMilgram: engedelmesség vizsgálata

37 Engedelmességet befolyásolja:Engedelmességet befolyásolja: –Nem éreznek felelősséget –Felügyelet + példák –Másik teremben a tanuló –Kísérletvezető közelsége Tekintélynek engedelmeskedés erős befolyás! Pl. Nürnbergi per

38 Arendt: „ Bizonyos körülmények között a leghétköznapibb tisztességes ember is bűnözővé válhat”. Előre nem látszik a kimenetel: k.sz belemegy. Adott szó megszegése? Engedelmesség csökken, ha kísérletvezető nincs jelen, közelebb az áldozat, mások „lázadása”

39 Vezetés Engedelmesség: elfogadjuk az illető személy tekintélyétEngedelmesség: elfogadjuk az illető személy tekintélyét Jó vezető?Jó vezető? Főkét helyzettől függFőkét helyzettől függ Csoport választjaCsoport választja 3 féle vezetési stílus:3 féle vezetési stílus: –Demokratikus –Autokratikus –Laissez faire (engedékeny)

40 Miből eredhet a vezetők szociális hatalma?Miből eredhet a vezetők szociális hatalma? –Kényszerítő hatalom –Jutalmazó hatalom –Szakértői hatalom –Törvényes hatalom –Vonatkoztatási hatalom Fiedler: személyiségtulajdonságok + szituációs tényezők Vezetés 2 funkciója: Elégedettség biztosításaElégedettség biztosítása Hatékony munkavégzés biztosításaHatékony munkavégzés biztosítása

41 Internalizáció Befolyásolás: attitűdünket is módosítani akarják.Befolyásolás: attitűdünket is módosítani akarják. „láb az ajtórésben” technika„láb az ajtórésben” technika Attitűdváltozáshoz az egyik út a viselkedés változtatásán keresztül vezetAttitűdváltozáshoz az egyik út a viselkedés változtatásán keresztül vezet

42 Kognitív disszonancia elmélet Attitűddel ellentétes viselkedés-> feszültségAttitűddel ellentétes viselkedés-> feszültség Ellentmondásmentes világképre törekvésEllentmondásmentes világképre törekvés Disszonancia attitűdváltozást hoz létreDisszonancia attitűdváltozást hoz létre Igazoljuk a viselkedésünketIgazoljuk a viselkedésünket Disszonancia csökkentése: pl. dohányzásDisszonancia csökkentése: pl. dohányzás Unalmas feladat 20$ vagy 1$Unalmas feladat 20$ vagy 1$ Többi alternatíva leértékelése választási lehetőség eseténTöbbi alternatíva leértékelése választási lehetőség esetén + Önészlelés elmélete: emberek attitűdjeikre cselekvés alapján következtetnek+ Önészlelés elmélete: emberek attitűdjeikre cselekvés alapján következtetnek

43 Referenciacsoport Csoport amihez tartozunkCsoport amihez tartozunk Amivel azonosulunkAmivel azonosulunk Átvett látásmód, internalizációÁtvett látásmód, internalizáció Több referenciacsoportTöbb referenciacsoport Azonosulás: követjük a normákat, beépülnek személyiségünkbeAzonosulás: követjük a normákat, beépülnek személyiségünkbe Gyakran hasonló attitűd a választás alapjaGyakran hasonló attitűd a választás alapja

44 Csoportközi interakciók Intézményes normák: implicit és explicit szabályokIntézményes normák: implicit és explicit szabályok Hatnak a különböző szerepeket betöltő emberekreHatnak a különböző szerepeket betöltő emberekre Zimbardo: drámai változás, eggyé válás a szereppelZimbardo: drámai változás, eggyé válás a szereppel Helyzet fontos befolyásoló ereje!Helyzet fontos befolyásoló ereje! Random besorolás, személyiségvonás nem magyarázza!Random besorolás, személyiségvonás nem magyarázza!

45 Kollektív döntéshozatal Gyakran másokkal együtt kell dönteniGyakran másokkal együtt kell dönteni –Hogyan? Csoportpolarizáció: csoport szélsőségesebb irányban dönt, mint az egyénCsoportpolarizáció: csoport szélsőségesebb irányban dönt, mint az egyén –Információs befolyás –Normatív befolyás

46 Csoportgondolkodás Hibás döntések a történelembenHibás döntések a történelemben Csoportkonszenzus -> saját ellenérzés elnyomásaCsoportkonszenzus -> saját ellenérzés elnyomása Pl. Kennedy Disznó öböl vereségPl. Kennedy Disznó öböl vereség Hibák:Hibák: –Nincsenek összegyűjtött érvek –Visszatartják az ellenérveket –Ellenzőkkel szemben nyomás –Döntés ésszerűségének utólagos magyarázata –Csoport sérthetetlenségének illúziója –Alternatív döntések mérlegelésének hiánya

47 Szociális attitűd Nélkülözhetetlen kelléke a modern szociálpszichológiának (Allport)Nélkülözhetetlen kelléke a modern szociálpszichológiának (Allport) Szellemi látásmód, mentális reprezentáció, értékítélet (társadalmilag konstruált dologra)Szellemi látásmód, mentális reprezentáció, értékítélet (társadalmilag konstruált dologra) +: szereti, kedveli, stb.+: szereti, kedveli, stb. -: gyűlöli, nem szereti, elutasítja stb.-: gyűlöli, nem szereti, elutasítja stb. Tartomány, kontinuum -> intenzitásTartomány, kontinuum -> intenzitás SzerkezeteSzerkezete –Attitűdtárgyra vonatkozó nézetek ismeretek –Affektív, érzelmi elemek –Viselkedéses elemek

48 Előítélet Speciális attitűdSpeciális attitűd Bármely társadalmi jelenségreBármely társadalmi jelenségre Lehet csoportköziLehet csoportközi Társadalmi összehasonlításból fakadTársadalmi összehasonlításból fakad –Kognitív összetevő: sztereotípia –Affektív összetevő: előítélet –Cselekvéses összetevő: diszkrimináció

49 Jane Elliott- Kék és barna szeműekJane Elliott- Kék és barna szeműek Kísérlet az osztályban

50 Előítélet kialakulása:Előítélet kialakulása: –Személyes tapasztalatok –Másoktól átvett –Szociális kategorizáció –Kultúra része –Történelmi elméletek –Valós konfliktus –Pszichodinamikai elmélet Adorno: tekintélyelvű személyiség. Kisebbséggel szemben előítéletet táplál. Személyiség egésze részt vesz az előítéletes attitűd kialakításában.


Letölteni ppt "Szociálpszichológia Freyler Anett 2009. November 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések