Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Múltidéző Személyes időutazás Barki Katalin NymE SEK könyvtárigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Múltidéző Személyes időutazás Barki Katalin NymE SEK könyvtárigazgató."— Előadás másolata:

1 Múltidéző Személyes időutazás Barki Katalin NymE SEK könyvtárigazgató

2 Sorsfordulók A sorsfordulók fontosak az életünkben az emlékezés, az önvizsgálat miatt. A múlt értékeiből lehet meríteni, hogy élhetőbb jövőnk legyen. A NymE SEK e tanévben ünnepli 50 éves jubileumát, vele együtt a könyvtár is. Kapcsolódásunk az Országos Könyvtári Napokhoz: 50 évesen az 50-esekért (persze nem csak értük)

3 Történeti előzmények 1959 – felsőfokú tanító- és óvóképzés indítása Előzmények: budapesti felkészítés -Épület-átalakítások (benne könyvtár biztosítása) -Kollégiumok -Személyzeti munka Forrás: NymE Benedek Elek Kar emlékülése Szabados László (a Soproni (Felsőfokú) Óvónőképző Intézet első igazgatója

4 Felsőfokú Tanítóképző Szombathelyen 1959. augusztus 10. – első bejegyzés a leltárnaplóba Palkó István igazgató úr Majtényi Károlynét bízta meg, hogy a kőszegi és zalaegerszegi gyűjteményekből alakítsa ki a képzés könyvtári hátterét. A könyvtár az A épület I. emeletén 2 helyiségben kezdte meg működését.

5 Majtényi (Károlyné) Klári néni Önéletrajzi részletek -1913-ban, Budapesten született -Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szak (1931-1936) -„a szombathelyi Tanítóképző Intézet életre hívásakor 1959-ben intézeti könyvtáros lettem” – első munkahely -Korábban: édesapja szakírói tevékenységét segítette szakirodalom fordításával, illetve nyelvórákat adott -Majd fordítás Majtényi Károly számára is vizuális nevelés témakörben

6 Újabb mérföldkő – 1962 népművelő-könyvtár szak Kezdeményező „befogadó” - Dr. Gonda György, szakmai együttműködésben Szalay Lászlóval Szalay László emlékezvén a népművelő-könyvtár szak megalapítására: „népművelési vonal”, a „könyvtárosi mag” „a tanító szak válogatott gárdája mellett” … az „egyik legfontosabb tanszék az intézeti könyvtár Majtényi Klári nénivel, aztán Tóthné Katival, aki korszerű, jól fölszerelt nagy könyvtárrá fejlesztette a meglehetősen szegényes kis intézeti gyűjteményt.”

7 1962-1963 Gróf Ervin könyvtáros (címleírás) kezdte meg munkálkodását 1962. szeptembe- rében, majd 1963-ban átkerült a Népművelő-könyvtáros szakcsoportba (1985. XII. 15-ig) - oktató Utóda: dr. Tóth Gyuláné (1963. 09. 7.) Előzmény 1 hónapos gyakorlat az egyetem 3. tanévében Szombathelyen

8 1971 – Pécsi Tanárképző Főiskola Kihelyezett Tagozata Főiskolai tagozat – Szalay László kinevezése – megbízó dr. Gosztonyi János miniszterhelyettes Sajátos szakok indítása: matematika-orosz, matematika- ének-zene, matematika-testnevelés, matematika-rajz Könyvtár: Dr. Tóth Gyuláné – könyvtárvezető Majtényi Károlyné Dr. Gonda Györgyné 1972. szeptember 6. - Marosvári Józsefné (Rózsika néni) 1978. szeptember 15-től Tanulmányi Osztályvezető Fejlesztési igény megfogalmazása 3 fő könyvtáros 1972/73. Szakirodalmi és könyvtárhasználati ismeretek oktatása Tanító szakon

9 1974 – Szombathelyi Tanárképző Főiskola Szombathelyi modell: tanár szakok párosítása közművelődési szakokkal - Személyi és tárgyi feltételek biztosítása - Hallgatói létszám: 1200 fő, oktató: 92 -Új gyakorló iskola a Bolyai János utcában Médiatár kialakítása (35 év) – Farkasné Somogyi Ilona Intézményi könyvtár bővülése személyi fejlesztés 1974/1975 - Antal Lászlóné (1974-2004) (NymE SEK nyugdíjasa) - Molnár Zoltán (1974-1984) – 1984-től a Sylvester János Városi Könyvtár igazgatója nyugdíjba vonulásáig - Joó József (1974-1976) –újságíró: Győr, Kisalföld - Pungor Jánosné (1975-2004) (NymE SEK nyugdíjasa) - Makrai Edit - Torma Erzsi (Kelemen Endréné), (Sopron, Széchenyi István Városi Könyvtár – fiókkönyvtár)

10 1976 – a változások éve Dr. Gonda Györgyné helyett Mosonyi Mária (Körmend, iskolai könyvtáros és magyar tanár) Nagy László (Dr.) – Könyvtár tanszék oktató (1980), Debrecen, Nyíregyháza – oktató, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár igazgató számítógépes állományellenőrzés 1977-ben újszerű látás- és gondolkodásmód, innováció Tokaji Nagy Erzsébet, Dr. – Országos Széchenyi Könyvtár, LibInfó – tájékoztató könyvtáros, OKM Könyvtári Osztály (külsős) Pinczker Zoltánné (1976-2004) (NymE SEK nyugdíjasa) 1976 – önálló munkakörök kialakítása (Dr. Tóth Gyuláné)

11 1977 - Újabb állomás Könyvtárosok létszáma: 9 fő Újítások: -számítógépes állományellenőrzés -tasakos kölcsönzés bevezetése -folyóiratok peremlyukkártyás kölcsönzése Helyettesítő könyvtáros: Bodnár Ilona – Magyar Testnevelési Főiskola könyvtárának vezetője, oktató (szociológiai végzettség)

12 Változások 1978-tól Bolyai: 1978 – Kiss Lajosné helyett Szmrekovszkyné Farkas Éva – helyettesítő: Szandi Ágnes, véglegesítése a Bolyaiban 1980-ban. Farkas Éva munkahelye - a központi könyvtár nagy távlatok bejárásával: a régi épület pinceszintjétől (folyóirattáros), az új épület II. emeletéig (tájékoztató könyvtáros, az elektronikus információforrások mindentudója), a Bevezetés a könyvtári információkeresés technikája c. stúdium oktatója. 1978-tól kötelespéldány részesedés a pedagógia szakterületről

13 1984-ig Palkovics Ágnes foglalkoztatása (1979-1983) – sokoldalú tevékenység: könyvtáros hivatás, kollégiumi munka, a szakszervezeti kulturális feladatok szervezése – munkahelyváltoztatás Budapest: iskolai könyvtáros Helyére Bodó Judit (1983) – rövid könyvtárosi pályafutás – Puskás Tivadar Szakképző Iskola tanára Szabó Erika (1983-1988), aki Szombathely Város Tanács V.B. Igazgatási osztályára került áthelyezéssel, s mint Okmányiroda vezető vonult nyugdíjba Barki Katalin pályázata (1979) – események követése

14 A természettudományi képzés könyvtári támogatása Dr. Kovács Péterné (1982-1986) – Derkovits Gyula Általános Iskola, igazgató Sáray Anna (1982-1996), Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, könyvtárvezető Tanai Erzsébet, 1980-ban a Néművészet ifjú mestere (1983-1987), iskolai könyvtáros, a gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosa 1984 – új oktatási épület avatása – változatos szakpárok indítása Az intézmény felvette Berzsenyi Dániel nevét

15 1984-1987 Fejlesztés: Alapterület növelése: 300 helyett 450 m 2 (A épület alsó szint) Dr. Veress Mártonné (1984-1986), Enztbrúder Dezső Szakközépiskola tanár, Szent-györgyi Albert iskola igazgató Bischof Éva (1984-1991), óvónő Horváthné Varga Tímea (1987- ), Európai Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár, könyvtárvezető, a Savaria University Press számos kiadványának szerkesztője

16 1988 - 1989 1988 A könyvtár statikailag életveszélyessé vált. Küzdelem az alapterület bővítéséért. Személyi fejlesztési igény benyújtása 4 főre Beregszászi Tímea (1988-) 1989-(2005) Könyvtári kölcsönző épül a C épülethez kapcsolódóan 10 éves fennállási engedéllyel Személyi fejlesztések Vámos Istvánné (ma SEK nyugdíjas) Bakos Tamásné Takács Éva (19891993), Vas Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára, könyvtáros Kovács Gabriella, Kovács Katalin

17 1989 -1999 Helyettesítések időszaka -Sok a fiatal,a kismama 1997. január 1-én a létszám: 21 fő 1997. november a Médiatár munkatársai a Médiapedagógiai csoportból áthelyezésre kerülnek a Központi Könyvtárba.

18 Idegen nyelvi könyvtár 1991- a könyvtár kialakítása a D épület földszintjén 1992 – Osztrák Könyvtár átadása 1993 – Angoltanári Továbbképző Központ és Könyvtár 1994 – az Idegen nyelvi könyvtár jelenlegi (II. emelet) helyére költözik Fejlesztési igény 2 fő Könyvtáros: Székely Klára (1991-2001), ma a SEK Gazdálkodási Tanszékének oktatója Németh Sándorné, Győrvári Eszter (1997-2000), Nyugat Rádió Spaitsné Polgár Adrienn Nagyváradi Enikő, 2008. szeptemberétől a Könyvtár- és Információtudományi Tanszék oktatója

19 2000 után 2000 - Berzsenyi Dániel Főiskola - névváltozás 2002. október 31. – dr. Tóth Gyuláné nyugállományba vonulása 2003 - A könyvtár korszerűsítése az OM 30 milliós támogatásával 2004 - Könyvtártervezés 2004 – 4 könyvtáros nyugdíjazása (fiatalítás 2 fővel) 2005/2006 - Könyvtárépítés 2008 - Integráció a Nyugat-magyarországi Egyetemmel 2009 – Humán erőforrás racionalizálása ( 4 fő leépítése) Munkatársaink elérhetősége: http://www.bdf.hu/konyvtarhttp://www.bdf.hu/konyvtar

20 Átörökítendő múltbéli értékek Még több hallgató, Igényes oktatói és hallgatói munka, A könyvtár, a kultúra értékeinek helyreállítása, Stabilitás, anyagi biztonság, az állomány gyarapítása, Elégedett olvasók – s mindezekhez a könyvtárosok együttműködése.

21 Köszönettel tartozunk a könyvtárat 40 éven át vezető dr. Tóth Gyuláné Király Katalinnak, s mindazoknak, akik hosszabb-rövidebb ideig munkájukkal, felkészültségükkel, személyiségükkel hozzájárultak könyvtárunk nagyívű fejlődéséhez, a könyvtárhasználók oktatásához és neveléséhez, az értékek átörökítéséhez.


Letölteni ppt "Múltidéző Személyes időutazás Barki Katalin NymE SEK könyvtárigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések