Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKMA ÉS NYELV : AVAGY MILYEN KOMPETENCIÁKAT VÁR EL A MUNKAERŐPIAC? Nyelvek Európai Napja Győr, 2011. szeptember 26. Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória egyetemi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKMA ÉS NYELV : AVAGY MILYEN KOMPETENCIÁKAT VÁR EL A MUNKAERŐPIAC? Nyelvek Európai Napja Győr, 2011. szeptember 26. Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória egyetemi."— Előadás másolata:

1 SZAKMA ÉS NYELV : AVAGY MILYEN KOMPETENCIÁKAT VÁR EL A MUNKAERŐPIAC? Nyelvek Európai Napja Győr, 2011. szeptember 26. Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória egyetemi docens, EdTWIN projektkoordinátor edtwin@atif.hu

2 „Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat építenek, az optimisták vitorlát bontanak.” HOL, MIT,HOGYAN, MIÉRT? GONDOLATMENET 1. Mikrokörnyezet: CENTROPE régió 2. Stratégiai cselekvés kerete: határon átívelő nemzetközi projektek 3. „CENTROPE kompetencia” modell 4.EdTWIN projekt a gondolkodás, a kommunikáció és a cselekvés mobilitása 5.Kutatási módszer és perspektívái

3 1.HOL ? CENTROPE R égió - Történelmi, gazdasági, társadalmi kapcsolatok - Több nyelv és kultúra kereszteződése Perspektíva feltétele: -régió lakosainak nyitottsága és pozitív hozzáállása -egymás nyelvének és kultúrájának kölcsönös megismerése - lehetőleg azonos kompetenciák jelenléte és működése Európa egyre erősebb gazdasági egységet alkotó térsége, ahol élünk és dolgozunk.

4 1. CENTROPE Régió MÉRFÖLDKÖVEK 1989 „Vasfüggöny” lehullása 1995 Határon átívelő nemzetközi projektek 2001 CENTROPE elnevezés megszületése 2003 Kittsee - alapítókonferencia 2007 Schengeni határok megszűnése: perifériából központi régió 2011 Győr, CENTROPE csúcstalálkozó: 4 ország 16 régiója KOOPERÁCIÓS TERÜLETEK gazdaság oktatás, szakképzés mobilitás infrastruktúra kultúrafejlesztés munkahelyteremtés

5 2. MIT? Határon átívelő oktatási együttműködések 1995 óta CERNET, EdGATE, EdQ projektek WIEN BRNO BRATISLAVA GYŐR

6 2. Európai projektek gondolati kerete érdeklődés közös tevékenységek kooperáció Ki vagyok én? Ki vagy te? Dolgozunk együtt? Mire vagyunk képesek együtt? urópát megélni, megérteni és aktívan alakítani.” „Európát megélni, megérteni és aktívan alakítani.”

7 3.HOGYAN? HATÁRTALAN KOMPETENCIÁK Alapkompetencia modell a határon átívelő sikeres kapcsolatok érdekében

8 3. CENTROPE KOMPETENCIA MODELL Nemzetközi team (cseh, magyar, osztrák, szlovák és angol) Lépések: 1.Tudás, képesség, magatartás meghatározása határon átívelő cselekvéshez 2. Kérdőív: adatgyűjtés határ menti cégek, együttműködők körében (kb. 2000) 3. Adatfeldolgozás szakértőkkel 4. Kompetencia raszter: a sikeres működés 5 kompetenciaterülete

9 3. CENTROPE KOMPETENCIA MODELL Grenzenlos Kompetent, Boundless competence, Compétent sans frontiéres, Kompetencia bez hraníc, Kompetencia bez hranic, Határtalan kompetenciák 1.Kommunikatív kompetencia 2.Szociális kompetencia 3.Stratégiai kompetencia 4.Tudáskompetencia 5.Interkulturális kompetencia

10 3. CENTROPE KOMPETENCIA MODELL Fejlesztési területek 1.TUDÁS: folyamatorientált, praktikus, technikai képességek, know-how, okos gyakorlatiasság (KER 2000)- egyéni adatbank és készségek tárháza adott szituációban cselekvéshez 2. SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS AFFEKTÍV FAKTORAI: készség, megértés, fogékonyság fejlesztése, kultúrák közötti találkozások esetére 3. INTERPERSZONÁLIS KÉSZSÉGEK:ismeret, szaktudás, know-how és más személyes készségek előhívása és alkalmazása speciális kontextusban

11 3. CENTROPE KOMPETENCIA MODELL Fejlesztési feltételek: HOGYAN? 1.HATÁRTALAN KOMMUNIKÁCIÓ FELTÉTELE : Nyelvtudás: Fehér Könyv 1995 - anyanyelv + 2 idegen nyelv - lehető legkorábbi kezdés - nyelvi kínálat: világnyelv, regionális nyelv, szomszédok nyelve - IKT használata: „no time”

12 3. CENTROPE KOMPETENCIA MODELL Fejlesztési feltételek 2. SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK TÁMOGATÁSA -Társas együttléthez programok, feladatok, projektek -Mások meghallgatása, különböző pozíciók felismerése -Team munka,a másik respektálása, félreértések kerülése, -Konfliktusmegoldás, konstruktív kritika és feedback kultúra -Iskolai és iskolán kívüli tanulás -Szakmai és személyes ügyek tudatos szétválasztása

13 3. CENTROPE KOMPETENCIA MODELL Fejlesztési feltételek 3. KULTÚRAKÖZI MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE -Sokféleség menedzsment -Tudatosság a konstruktív együttműködésben -Honi társadalmi csoportok iránti érzékenység 4. CSELEKVÉSI REPERTOÁR -Kognitív képességek -Adekvát cselekvési és kommunikációs stratégiák és technikák -Közvetítő kompetenciák -Kontextusorientált tudás és cselekvés

14 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar European Union European Regional Development Found

15 „ A lehetetlent próbáljuk, hogy a lehetségest elérjük.” 4. EdTWIN Projekt Education Twinning for European Citizenship, Heading for Excellence in the Centrope Region= Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért, Minőségi standardok fejlesztése a Centrope Régióban WIEN-GYŐR/MOSON/SOPRON „KÉPZÉS HATÁROK, KOMMUNIKÁCIÓ NYELVI AKADÁLYOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐÍTÉLETEK NÉLKÜL” Élni és dolgozni a CENTROPE Régióban Alapkompetenciák fejlesztése az európai polgárért, a fenntartható fejlődéséért, a használható nyelvtudásért

16 „ Szükségszerűen vagyok ember, és véletlenül francia.” (Montesquieu) 4. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Bécs Apáczai Kar, Győr Európa IrodaIdegen Nyelvi Tanszék Okt. intézményekIntézetekGyőr Város Közoktatási intézmények InspektorokTanszékekOktatásiPedagógusok PedagógusokOktatókIrodaTanulók TanulókHallgatók

17 Program-, projekt-, partnerlogó és mottó

18 4. EdTWIN MUNKACSOMAGOK CentroSCHOOLING CentroVOC CentroLING képzési együttműködések szakképzés nyelvi képzés partnerkapcsolatok konferenciák nyelvi workshopok szakmai gyakorlat nyelvi asszisztensek InterCafeKlub-ICK szakmai és tananyagok hospitálás prezentációk rendezvények publikációk nyelvi portfólió ______________________________________________________________________ EdTWIN Koordinációs és Információs Központ (KIK) NYME Apáczai Csere János Kar, Győr, Türr István út 5. 122. edtwin@atif.hu „Európa nem jön el hozzánk, azt nekünk, magunkban és magunk körül kell felépítenünk.” (Louis Caul Futy )

19 5. MIÉRT? Kutatási módszer Akciókutatás CÉL: a (mikro/makro szintű) társadalom vizsgálata és annak egyidejű változtatására tett kísérlet MÓDSZER: -a világot alkotó egyének új tapasztalatok befogadására való nyitottságának növelése -a megszerzett új tapasztalatok alkalmazására való képesség fokozása - másokkal együttműködésre való hajlandóság erősítése HIPOTÉZIS: egyes emberek életének és mikro környezetének változásai hosszútávon szervezeti és makroszintű változásokat eredményez(het)nek

20 5. Kutatási perspektívák ALAPTÉTEL: változások az egyén életében és mikrokörnyezetében MÓD: nemzetközi projekt programjai, rendezvényei CÉL: - interkulturális élmények, tapasztalatok, kapcsolatok megszerzése - nyelvek és kultúrák azonosságainak és különbségeinek tudatosítása - minőségi változásokhoz szükséges egyéni kompetenciák kifejlesztése, mobilizálása

21 5. EdTWIN EREDMÉNYEK (2008.december -2011 május) 1.CentroSCHOOLING: Képzési kooperációk - kb. 2.000 fő (iskolai-intézményi partnerkapcsolatok) -7-10 iskolai csoport tanévenként - tanszéki együttműködések: szakmai, kulturális rendezvények - publikációk: 2 szakdolgozat, 2 szakcikk, 3 konferencia előadás, 8 kiadvány 2. CentroVOC: szakmai képzés, alapkompetenciák - kb. 1.700 fő - iskolalátogatások, szakmai gyakorlat, tapasztalatcsere - n yelvi asszisztensek, szakmai prezentációk, workshopok 3. CentroLING: nyelvi képzés – kb. 2.200 fő - intenzív nyelvi workshopok (eddig összesen 45, kb. 650 fő) - ICK: InterCafeKlub (angol, német francia és más nyelven) - idegen nyelvi prezentációk különböző témára (kb. 2.200 fő) - nyelvi portfólió Összesen: közel 6.000 magyar, közel 900 osztrák résztvevő Győrben „Nyelvem határai, világom határai.” (L.Wittgenstein)

22 PR és publicitás ◊ Folyamatos információ a nyilvánosság számára - egyetemi és kari honlapon: www.ak.nyme.huwww.ak.nyme.hu - o nline- újságokban: www.hircity.hu, www.gyorinap.hu/egyetemwww.hircity.hu www.gyorinap.hu/egyetem - egyetemi periodikában: Vivat Academia, Ajtó - regionális újságban: KISALFÖLD napilap - regionális médiában: Revita TV, Oxigén 2 Média - regionális rádióadókban: Oxigén Médis és Magyar Rádió Körzeti Stúdió ◊ Az EdTWIN Projekt disszeminálása - Apáczai kar oktatói számára - Győri partnerintézmények/iskolák körében - A nyugat- magyarországi régió iskolái, pedagógusai körében - További érdeklődőknek, pl. G é nius z, RECOM HU-AT, OPTICOM, SZE Kautz Konferencia, MANYE kongresszus, Hatos konferencia … „Elszakadni, befogadni, alkalmazni” „Loslassen, Einlassen, Zulassen”

23 5. Fenntarthatóság, perspektívák Európai Bizottság Duna - Régió Stratégiai Terve (2011-2020) “Education Twinning for European Citizenship, Heading for Excellence in the CENTROPE Region (EdTWIN)” – is implemented under the lead partnership of Vienna (Vienna Board of Education). This project aims (1) to raise awareness for the cultures and the languages of the neighbours, (2) to build up positive attitudes and (3) to set the relevant measures in order to improve the necessary competence standards for opening doors and widening pathways to CENTROPE, a region of excellence in Central Europe.” (ACTION PLAN 2010:79)

24 Köszönöm a figyelmet! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Thank you for your Attention! Спасибо за внимание! European Union Regional Development Fund


Letölteni ppt "SZAKMA ÉS NYELV : AVAGY MILYEN KOMPETENCIÁKAT VÁR EL A MUNKAERŐPIAC? Nyelvek Európai Napja Győr, 2011. szeptember 26. Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória egyetemi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések