Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Java programozási nyelvSoós Sándor 1/20 Java programozási nyelv 5. rész – Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Java programozási nyelvSoós Sándor 1/20 Java programozási nyelv 5. rész – Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai."— Előadás másolata:

1 A Java programozási nyelvSoós Sándor 1/20 Java programozási nyelv 5. rész – Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember

2 A Java programozási nyelvSoós Sándor 2/20 Tartalomjegyzék ● Polimorfizmus, ismétlés ● Túlterhelés és öröklődés ● Változók és az öröklődés ● A hozzáférési kategóriák és az öröklődés ● Protected hozzáférési kategória ● Az osztályhierarchia ● Absztrakt osztályok és metódusok ● Absztrakt osztályok kiterjesztése ● Példa absztrakt osztályra ● Végleges osztályok és metódusok ● Órai gyakorló feladat

3 A Java programozási nyelvSoós Sándor 3/20 Polimorfizmus, ismétlés ● Egy gyermek rendelkezik őseinek minden tulajdonságával, ezért minden környezetben használható, ahol az ős használható. ● Az automatikus típuskonverzió révén egy „ős” típusú változónak értékül adható egy „gyerek” típusú. ● Ezt nevezzük polimorfizmusnak. ● Egy változónak van statikus és dinamikus típusa: – statikus típus: ami a deklarációban szerepel (állandó) – dinamikus típus:az objektum pillanatnyi típusa (változhat) ● A polimorfizmus a metódusok felüldefiniálása révén teljesedik ki.

4 A Java programozási nyelvSoós Sándor 4/20 Túlterhelés és öröklődés ● Mi történik akkor, ha egy olyan osztályt terjesztünk ki, amiben vannak azonos nevű, túlterhelt metódusok? – Ha ilyenkor felüldefiniálunk egy metódust, akkor az csak a pontosan azonos szignatúrájú metódust definiálja felül, a többit nem. – A döntés fordítási időben történik, ezért a fordító csak a statikus típust tudja figyelembe venni, a dinamikusat nem.

5 A Java programozási nyelvSoós Sándor 5/20 Változók és az öröklődés ● A kiterjesztett osztály ősének minden változóját örökli, még akkor is, ha az közvetlenül nem látható. ● Definiálhatunk örökölttel azonos nevű változót is, ez elfedi az eredetit. ● Az elfedett változókat minősítéssel, vagy típuskényszerítéssel lehet elérni.

6 A Java programozási nyelvSoós Sándor 6/20 Csomagok, package ● Megállapodtunk abban, hogy minden osztályt önálló fájlba teszünk. ● Egy komolyabb program több tucat osztályból épül fel, ami több tucat file-t jelent. ● Az osztályok, illetve forrásfile-ok kategóriákba sorolását teszik lehetővé a csomagok. ● Az osztályok hierarchikus struktúrát alkotnak, ahogyan láttuk a java.lang esetében. ● A FreeJava korábbi verziói nem kezelik megfelelően a csomagokat!!! ● Használd a v1.01_T2004.08.28 verziót!

7 A Java programozási nyelvSoós Sándor 7/20 Hozzáférési kategóriák kiterjesztés nélkül ● Hasonlít a C++ -hoz, de van eltérés: – public (nyilvános): mindenki elérheti, mint a C++ -ban – üres (félnyilvános): csomagon belül public, azon kívül private – private (privát): csak az osztályon belül érhető el, mint a C++ -ban – protected (védett): a kiterjesztéskor lesz szerepe

8 A Java programozási nyelvSoós Sándor 8/20 A hozzáférési kategóriák és a kiterjesztés, öröklődés ● A nyilvános, félnyilvános és privát hozzáférési kategória értelemszerűen terjeszthető ki a leszármazott osztályokra: – public: ősének public tagjaihoz természetesen korlátozás nélkül hozzáférhet a leszármazott osztály – üres: ősének félnyilvános tagjaihoz csak akkor férhet hozzá a leszármazott, ha azzal azonos csomagba tartozik – private: ősének private tagjaihoz a leszármazott sem férhet hozzá – protected: a protected kategória figyelembe veszi az öröklési viszonyokat. Részletesen lásd a következő dián!

9 A Java programozási nyelvSoós Sándor 9/20 Protected hozzáférési kategória ● A protected kategória a félnyilvános kiterjesztése, ezért... – a protected tagokhoz hozzáférhetnek az azonos csomagban definiált osztályok – egy másik csomagban definiált osztály akkor férhet hozzá egy protected taghoz, ha leszármazottja a tagot definiáló osztálynak, és a tagra minősítés nélkül hivatkozik, vagy olyan minősítéssel hivatkozik, amelynek típusa ő maga, vagy leszármazottja. Példaként lásd a következő diát! – egy protected kategóriájú konstruktort más csomagba tartozó gyermek csak a super kulcsszó segítségével hívhat, new-val példányosítani csak csomagon belül lehet!

10 A Java programozási nyelvSoós Sándor 10/20 Illusztráció egy protected taghoz való hozzáférés szabályaihoz class A { protected int p; } class A { protected int p; } class B extends A { } class B extends A { } class C extends A { } class C extends A { } class D extends B { } class D extends B { } Ebben a helyzetben B egy metódusa hozzáférhet a p taghoz, ha ● nem használ minősítést, vagy ● a minősítés B, vagy D típusú de nem férhet hozzá A vagy C típusú minősítésen keresztül! Ebben a helyzetben B egy metódusa hozzáférhet a p taghoz, ha ● nem használ minősítést, vagy ● a minősítés B, vagy D típusú de nem férhet hozzá A vagy C típusú minősítésen keresztül!

11 A Java programozási nyelvSoós Sándor 11/20 Az osztályhierarchia ● Az osztályok rokonsági kapcsolatainak összességét osztályhierarchiának hívjuk. ● Javaban ezt egy fával ábrázolhatjuk, mert nem létezik többszörös öröklődés. ● A fa kiinduló pontjában áll a java.lang csomagban definiált Object osztály. ● Az Object minden osztálynak szülője, amelynek definíciójában nem adtunk meg extends-et. ● Az Object definiálja azokat a tagokat, amelyekre minden osztályban szükség van, pl. getClass, toString, equals.

12 A Java programozási nyelvSoós Sándor 12/20 Absztrakt osztályok és metódusok ● A polimorfizmust eddig a kódmegosztás révén hasznosítottuk, emellett azonban legalább ilyen nagy a jelentősége a program tervezése szempontjából. ● Egy „ősosztály” definiálásakor kialakítunk egy „közös nevezőt”, definiálunk egy olyan metóduskészletet, amelyet a leszármazottak mindegyike tartalmazni fog, így egységes módon kezelhetők lesznek. ● Gyakori megoldás az, hogy a közös ős csak ezt a közös felületet határozza meg, tényleges implementációt nem tartalmaz.

13 A Java programozási nyelvSoós Sándor 13/20 Absztrakt osztályok és metódusok 2 ● Ilyenkor csak a metódus fejét definiáljuk, a törzsét nem. ● Az ilyen törzs nélküli metódust nevezzük absztrakt metódusnak, az abstract kulcsszóval jelöljük. ● Azt az osztályt, amiben van legalább egy absztrakt metódus, absztrakt osztálynak nevezzük és szintén az abstract kulcsszóval jelöljük. ● Az absztrakt osztályok nem példányosíthatók, azonban ilyen típusú változót lehet deklarálni. ● Van-e értelme ennek? Miért hasznos ez?

14 A Java programozási nyelvSoós Sándor 14/20 Absztrakt osztályok kiterjesztése ● Az absztrakt osztályokat ki kell terjeszteni, hogy az absztrakt metódusok implementációt kapjanak. ● Ilyenkor a kiterjesztő osztály felüldefiniálja az absztrakt metódus(oka)t. Ezt úgy mondjuk, hogy az osztály megvalósítja, vagy implementálja az absztrakt metódust. ● Nem kötelező, hogy a kiterjesztő osztály minden absztrakt metódust megvalósítson, de ellenkező esetben ő maga is absztrakt marad. ● Absztrakt metódus nem lehet: private, final, static, és native. Miért?

15 A Java programozási nyelvSoós Sándor 15/20 Példa absztrakt osztályra public abstract class Sikidom { private boolean keruletKiszamitva = false; private boolean teruletKiszamitva = false; private double kerulet; private double terulet; public double kerulet() { if (!keruletKiszamitva) { kerulet = keruletSzamit(); keruletKiszamitva = true; } return kerulet; }

16 A Java programozási nyelvSoós Sándor 16/20 public double terulet() { if (!teruletKiszamitva) { terulet = teruletSzamit(); teruletKiszamitva = true; } return terulet; } protected abstract double keruletSzamit(); protected abstract double teruletSzamit(); } // az osztály vége Példa absztrakt osztályra, folyt.

17 A Java programozási nyelvSoós Sándor 17/20 Példa az absztrakt osztály kiterjesztésére 1 public class Teglalap extends Sikidom { private double a, b; public Teglalap (double a, double b) { this.a = a; this.b = b; } protected double keruletSzamit () { return 2*(a+b); } protected double teruletSzamit () { return a*b; } } // az osztály vége

18 A Java programozási nyelvSoós Sándor 18/20 Példa az absztrakt osztály kiterjesztésére 2 public class Kor extends Sikidom { private double r; public Kor (double r) { this.r = r; } protected double keruletSzamit() { return 2*Math.PI*r; } protected double teruletSzamit() { return r*r*Math.PI; } } // az osztály vége

19 A Java programozási nyelvSoós Sándor 19/20 Végleges osztályok és metódusok ● Vannak olyan osztályok, illetve metódusok, amelyek működésének megváltoztatása nem lenne kívánatos. ● Ilyen például a java.lang.Object osztály getClass metódusa. ● Az ilyen metódusok felüldefiniálását a final módosítóval tilthatjuk meg. pu blic class Object { public final Class getClass();... } ● Osztályra alkalmazva a final módosítót, meggátolhatjuk az osztály kiterjesztését. ● Természetesen a final és az abstract kizárja egymást!

20 A Java programozási nyelvSoós Sándor 20/20 Órai gyakorló feladat ● Tanulmányozzuk az előadásban szereplő Síkidomos példát! ● Készítsünk egy főprogramot az osztályok kipróbálására! ● Definiáljunk egy derékszögű háromszög osztályt!


Letölteni ppt "A Java programozási nyelvSoós Sándor 1/20 Java programozási nyelv 5. rész – Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések