Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 projekt Készítette: Prof. Dr. Horváth Béla projektmenedzser.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 projekt Készítette: Prof. Dr. Horváth Béla projektmenedzser."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 projekt Készítette: Prof. Dr. Horváth Béla projektmenedzser

2 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. TÁJÉKOZTATÓ a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 jelű „eCOMPETENCE MULTIDISZCIPLINÁRIS EGYETEMI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER FEJLESZTÉSE ÉS REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS KERETRENDSZERT MEGALAPOZÓ SZERVEZETI FEJLESZTÉSEK A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL Futamidő: 2009. 09. 1-től 2011. 07. 31-ig (23 hónap). Elnyert összeg: 209.448.342- Ft (+ 15 % önrész).

3 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. A Nyitókonferencia célja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése” című pályázat nyertes projektjének, valamint kapcsolódó fejlesztéseinek bemutatása.

4 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A projekt alapvető célja a kutatás-fejlesztés- innováció láncra épülő technológia transzfer tevékenység fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Innováció: új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás), eljárás, új marketingmódszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban.

5 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Technológia transzfer: meglévő ismeret, technológia átadása és/vagy átvétele. Kétirányú tevékenység, ami ugyanúgy érintheti a vezetési módszereket, mint a folyamatokat és az anyagokat. Lehetővé teszi a résztvevő felek számára a kölcsönösen előnyös munkamegosztást, jelentős hatást gyakorol az innovációs folyamatban megjelenő szervezetek körére, mivel a technológia átadásával bővül a profitszerző K+F-ben érdekelt felek köre.

6 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. A technológia transzfer lineáris modellje:

7 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Kik igénylik a technológia transzfert? a kis vállalkozások (mert anyagi és emberi erőforrások hiányában rendszerint nem képesek számottevő K+F kapacitást kiépíteni, így a technológia beszerzés a működésük elengedhetetlen feltétele); a saját kutatási kapacitással rendelkező közepes vállalkozások (mert a saját tudás és tapasztalat korlátozott volta nem teszi lehetővé, hogy minden kihívásnak megfeleljenek); a nagy tapasztalatú és jelentős K+F hagyományokkal rendelkező nagy vállalkozások (költségkímélés okán, a saját technológiát egy külső, már meglévő, s így olcsóbb technológiával kombinálhatják).

8 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Kutatás-fejlesztés-innováció az Európai Unióban 2000-ben az EU politikai vezetői célul tűzték ki, hogy az EU „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdasági térségévé váljék, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, mindamellett jobb és több munkahelyet hoz létre, és erősebb társadalmi kohéziót teremt”. Ez a lisszaboni stratégia, mely többek között: a kutatás, az oktatás, a képzés, az internet-hozzáférés és az online tranzakciók területét fedi le.

9 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. A világ jellemző térségeinek innovációs hajlandósága

10 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Az EU jelenleg GDP-jének átlagosan csupán 2 %-át fordítja K+F tevékenységre. A lisszaboni stratégia megvalósulásához a GDP 3 %- os K+F ráfordítása szükséges (EU közös kutatási programára a közösségi költségvetés majdnem 4 %- át fordítja).

11 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Kutatás-fejlesztés-innováció Magyarországon 2000 után a K+F ráfordítás a GDP 0,8-1 %-a között stabilizálódott (vállalataink a hazai összes K+F ráfordításnak kevesebb, mint a felét jegyzik, szemben a sikeresebb országok sokkal egészségesebb 2/3-os arányával).

12 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Kutatás-fejlesztés-innováció a Nyugat-magyarországi Régióban A régió magyar viszonylatban relatíve magas fejlettségi szintet képvisel, gazdasági szerkezete és aktivitása kiegyensúlyozott, magas a külföldi befektetések rátája. Az előnyök és a kedvező földrajzi fekvés ellenére számos, megoldatlan probléma azonban felmerül: a régió kutatás-fejlesztési kapacitása gyenge; nem alakult ki az innováció és a technológiai transzfer intézményrendszere; nem megfelelő szakképzettségű a munkaerő-kínálat (bár itt a legmagasabb az országon belül az érettségizettek (33 %) és a diplomások aránya (10 %).

13 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. A Nyugat-magyarországi Egyetem innovációs stratégiája Részletesebben: Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektorhelyettes (Szekcióülés en )

14 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA MÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYOKHOZ 1. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Fő céljai: a foglalkoztatás bővítése és a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése. 2. Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Fő céljai: a magyar gazdaság versenyképességének tartós növekedése; a foglalkoztatás bővülése; a versenyképes tudás és műveltség növekedése; kiegyensúlyozott területi fejlődés. 3. Nemzeti Akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért (NAP) Fő céljai: a tudás, innováció és a versenyképesség bővítése, illetve a vállalkozói környezet javítása. 4. Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) Fő céljai: a területi harmónia elérése és a térségi versenyképesség növelése.

15 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA A fejlesztés fő irányai: szervezetfejlesztés, amelynek során létrejön (létrejött) az egyetemi Technológia Transzfer Iroda (TTI); információs, tudás- és technológiatranszfer szolgáltatások fejlesztése (eCompetence: IT-Score, eTechforum, eWorkBase); tudás- és technológia transzferhez kötődő pilot projektek lebonyolítása.

16 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Szervezetfejlesztés Részletesebben: Dr. Walter Katalin TTI vezető (Szekcióülésen)

17 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Információs, tudás- és technológiatranszfer szolgáltatások fejlesztése módszertani fejlesztések, technológia transzfer, innovációs menedzsment és üzleti intelligencia képzési programok kidolgozása; regionális technológiai és gazdasági információ kereslet-kínálat adatbázis, valamint egyetemi K+F pályázati és kutatás-nyilvántartó rendszer létrehozása és üzemeltetése; intelligens könyvtári infrastruktúra, valamint a hozzá kapcsolódó információs és adatszolgáltató rendszer létrehozása; egyetemi-regionális tudáshasznosítási program kidolgozása és elindítása, az egyetem K+F pályázati tevékenységének szervezése és hatékony szolgáltatásokkal való támogatása; partnerkapcsolatok fejlesztése vállalkozásokkal, szakmai és üzleti támogató intézményekkel, nemzetközi tudáshasznosító és technológia transzfer szervezetekkel.

18 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. eCompetence rendszer e – elektronikus alapú, competence – kompetenciák gyűjteménye, melynek segítségével az egyetemi technológia transzfer rendszer egy egységes elektronikus platformon tud hatékonyan működni. A NymE jelenleg 6 városban 10 karral működik, ezért hatékony „adatlogisztikai” megoldásként, egy saját elektronikus platformot szükséges fejleszteni. Az eCompetence három fő modulból épül fel: eWorkbase – belső használatú tudástérkép és elektronikus munkafelület az adatokkal történő munkához; IP-score – a Dán Szabadalmi Hivatal által kidolgozott IPscore szellemi vagyon értékelő módszer adaptációja és továbbfejlesztése az NymE-re; eTechforum – a technológia transzfer rendszer nyilvános része, transzfer ajánlatokkal és nyílt fórummal.

19 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. eWorkBase e – elektronikus alapú, WorkBase – adatbázis és munkafelület, melynek segítségével az TTI összefogja a 10 karról érkező bejelentéseket egy rendszerbe, a folyamat kezdetétől a hasznosítás követéséig, megvalósítja az egyetemi tudástérképet, itt alakul ki a NymE szellemi vagyon portfóliója. A modul segítségével a kari koordinátorok elektronikus űrlapon keresztül továbbítják a szellemi alkotás bejelentésekor az adatokat a TTI-nek, melyet a TTI kiegészít szakértői véleményekkel, újdonságkutatási eredményekkel, IP-Score eredménnyel, döntési javaslatokkal. Így továbbítja döntés-előkészítő anyagát elektronikus formában a tudományos és külügyi rektorhelyettesnek, és az Innovációs Bizottságnak. Az Innovációs Bizottság a döntését szintén elektronikusan csatolja a dokumentumcsomaghoz a további felhasználásra. A hasznosítás során a szabadalmi bejelentések, licencia szerződések nyomon követését szintén az eWorkBase biztosítja.

20 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. IP-Score IP – intellectual property (szellemi tulajdon), score – értékelés, mely alapvető döntés-előkészítő eszköze lesz a TTI munkatársainak. A szellemi vagyon értékelés speciális közgazdasági tudományág. Feladata, hogy számszerűsítve meghatározza, mennyit ér ma, egy év múlva, tíz-húsz év múlva egy adott szellemi termék a piacon, és hogyan térül meg, ha befektetünk a védelem különböző szintjeibe. A rendszer teszi lehetővé, hogy a szellemi vagyon portfólió vagyoni értéke kimutathatóvá válik. A Dán Szabadalmi Hivatal angol nyelvű MS-Office-ra fejlesztette ki értékelő eszközét, mely a nyelvi és rendszerbeli korlátokkal működik. A módszer megfelelő adaptálása, szakterületi átgondolása, segítheti a TTI munkatársait és az egyetemi Innovációs Bizottságot a hasznosítási döntések meghozatalában.

21 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. eTechforum e – elektronikus alapú, Tech – technológia-intenzív, forum – fórum, kommunikációs felület. A modul egy nyilvános webes kommunikációs felület, mely a technológia transzfer aktív kommunikációs eszköze. Itt helyezi el a TTI az egyetemi szellemi vagyon portfóliójából azokat az elemeket, melyeket értékesíteni kíván. Az egyes ajánlatokról, regisztrált felhasználóként a forum funkcióval tud bárki kérdést feltenni, és történik meg a válaszadás is, amit mindenki láthat, aki a fórumba belép. Amennyiben hatékonyan tud működni a felület, úgy egy sajátos közösségi portál alakulhat ki, mely akár továbbfejleszthető e-learning (elektronikus távoktatási) modulokkal is, mely az innovációs kultúra fejlesztését célozza.

22 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. Tudás- és technológia transzferhez kötődő pilot projektek lebonyolítása, melyek: Élő természettudományok projekt (pilot projektvezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc, NYME EMK); Műszaki tudományok projekt (pilot projektvezető: Dr. Németh István, NYME TTMK); Ipar- és formatervező projekt (pilot projektvezető: Börcsök Zoltán, NYME FMK); Humántudományi projekt (pilot projektvezető: Dr. Remsei Sándor, NYME AK).

23 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. ÖSSZEFOGLALÁS A TÁMOP 4.2.1. projekt keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen: javul az intézményi infrastruktúra kihasználtsága; növekednek a hazai és külföldi, közvetlen megrendelésen alapuló, illetve pályázati támogatás formájában elnyert kutatási, fejlesztési és innovációs intézményi bevételek; javul a régióban a Nyugat-magyarországi Egyetem kapcsolata a gazdaság szereplőivel; a Nyugat-magyarországi Egyetem külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel kötött oktatás-kutatási együttműködési megállapodásai alapján javul a közös képzések és projektek eredményessége; megvalósul az Egyetem partneri hálózatának konszolidációja, ezáltal a tudományos eredmények társadalmi és gazdasági hasznosulása.

24 TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "TÁMOP-4.2.1 Nyitókonferencia, 2010. március 5. TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 projekt Készítette: Prof. Dr. Horváth Béla projektmenedzser."

Hasonló előadás


Google Hirdetések