Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

2 Képzési kínálat Tanári szakképzettség megszerzése (bemeneti feltételek) Felvételi eljárás (jelentkezés, pontszámítás) Finanszírozás (TÁMOP ; ösztöndíjak, költségtérítés, diákhitel) Információforrások

3 Szakirányú továbbképzési szakok
Választható képzések Mesterképzések Szakterületi (diszciplináris) mesterképzések - diplomásoknak Tanári mesterképzések - főként pedagógusoknak Szakirányú továbbképzési szakok Szakterületi képzések - diplomásoknak Pedagógus szakvizsgás képzések - pedagógusoknak Egyéb képzések (bemeneti feltétel teljesítése) Részismeret megszerzésére irányuló képzések Alapképzési szakok Felsőfokú szakképzések

4 Választható képzések - diplomásoknak
Mesterképzések Szakirányú továbbképzési szakok andragógia (NYME-MNSK) informatikus könyvtáros (NYME- BTK) esztétika (NYME-BTK) rekreáció (NYME-MNSK) geográfus (NYME-TTMK) szlavisztika (NYME-BTK) interkulturális kommunikáció és menedzsment (NYME-BTK) életmód tanácsadó és terapeuta (NYME-MNSK) * a magyar kultúra képviselete (NYME-BTK) munkahelyi egészségfejlesztés (NYME-MNSK)

5 Választható képzések - pedagógusoknak
Tanári mesterképzések biológiatanár pedagógiatanár földrajztanár szlovéntanár / nemzetiségi szlovén-tanár horváttanár / nemzetiségi horvát-tanár technikatanár környezettan-tanár testnevelőtanár magyartanár vizuális és környezetkultúra tanár orosztanár

6 Választható képzések - pedagógusoknak
Szakirányú továbbképzési szakok a magyar nyelv oktatási külföldieknek (NYME-BTK) * mentorpedagógus (NYME-MNSK) * fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés (NYME-MNSK) * mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés (NYME-MNSK) * gyakorlatvezető mentortanár (NYME-MNSK) * szaktárgyak oktatása idegen nyelven (NYME-BTK) *

7 Választható képzések - pedagógusoknak
Alapképzési szakok Felsőfokú szakképzések Valamennyi képzésről részletesebben tájékozódhat a felvételi portálon, a Szakajánló 2010 kiadványban.

8 Tanári szakképzettség megszerzése
a meglévő főiskolai szintű végzettség mester szintűre emelése (a korábbi egyetemi kiegészítőnek megfelelően) újabb tanári szakképzettség megszerzése mesterképzésben tanári szakképzettség megszerzése (bolognai alapképzésben végzettek számára) tanári szakképzettség megszerzése (tanári szakképzettséggel nem rendelkezők esetében)

9 Tanári szakképzettség megszerzése
A képzési idő (alapesetek) 2-5 félév a korábbi végzettség(ek) függvényében „kiegészítő” képzés: 2 félév újabb szakképzettség: félév* pedagógus végzettség esetén (pl. tanító): 3 félév (110 kredit megléte esetén, kivéve technikatanár) bolognai alapképzésben szerzett végzettséggel rendelkezők esetén: 5 félév első tanári szakképzettség megszerzése egyetemi végzettséggel, vagy mesterképzéssel párhuzamosan: 3 félév (110 kredit megléte esetén)

10 Tanári szakképzettség megszerzése RÉSZISMERET megszerzése
A képzés főbb jellemzői: intézményi felvételi eljárás, nem központi!! (információk a felvételi portálon) 2 félévig tart arra irányul, hogy az új szakterületre vonatkozóan 50 kreditnyi ismeretanyagot biztosítson a jelentkező számára költségtérítéses képzés (a költségtérítés nem átalány összeg, a teljesítendő kreditek arányában állapítja meg az intézmény)

11 Tanári szakképzettség megszerzése
A legfontosabb információk: Meglévő tanári szakképzettség esetén nem kell az alapszakot elvégezni! Bizonyos feltételek fennállása esetén korhatár nélkül államilag támogatott képzésre is be lehet kerülni! Első, vagy újabb tanári szakképzettség megszerzésére való jelentkezés esetén előzetes kreditbeszámítást kell kezdeményezni!

12 Felvételi eljárásrend (1) Határidők
Jelentkezési határidő: február 15. E-felvételi hitelesítés: február 23. Meglévő dokumentummásolatok pótlása (pl. középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga): június 2. Felvételi vizsgák: július 1-7. Dokumentum pótlás végső határideje, sorrendmódosítás: július 8. Ponthatár megállapítás (várhatóan): július 22.

13 Felvételi eljárásrend (2) Jelentkezés
Betűkódok: NYME-BTK NYME-MNSK NYME-TTMK A Felvételi Tájékoztató megjelenése: december 15. Hivatalos kiegészítés: legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal További információk:

14 Felvételi eljárásrend (3) Jelentkezés
Egy jelentkezési lapot kell beadni a központi postacímre: „Felsőoktatási felvételi jelentkezés” 1380 Budapest, Pf. 1190 Az eljárási alapdíj Ft, Az alapösszegért 3 szakra (Á és/vagy K), összesen 6 helyre lehet jelentkezni. A további jelentkezésekért Ft kiegészítési díj fizetendő. A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj(!) összegéből 50%-os, a halmozottan hátrányos jelentkezők 100%-os kedvezményt kapnak (kritérium: ennek megfelelő dokumentumokkal való igazolása és jelölése a jelentkezési lapon) A jelentkezési lap megtalálható a Felvételi Tájékoztató mellékleteként, továbbá kérhető az Oktatási Hivatal Regionális Irodáiban, és elérhető korlátozott számban a felsőoktatási intézményekben is.

15 Felvételi eljárásrend (4) Jelentkezés
A jelentkező korlátlan számú jelentkezést nyújthat be. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre, továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik Ha több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolni kell! A már tanári szakképzettséggel rendelkezők és a bolognai alapképzésben végzettekre vonatkozóan a Felvételi Tájékoztató külön jelölést alkalmaz majd! Ennek megfelelően kell a képzést megjelölni a jelentkezéskor. A rangsor július 8-ig egy alkalommal módosítható. A felvételi eljárásban kötelező csatolni olyan hivatalos igazolást (leckekönyv oklevéllel kapcsolatos bejegyzése, intézmény által kiadott igazolás) amelyen szerepel az oklevél számszerű, két tizedes jegyre kerekített minősítése!

16 Felvételi eljárásrend (5) Előzetes kreditbeszámítás
Az adott kar Dékáni Hivatalnál kell kezdeményezni (levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.) A kreditbeszámításhoz be kell nyújtania: a leckekönyv olvasható másolatát az oklevél olvasható másolatát a kreditbeszámítási eljárási díj befizetéséről szóló banki kivonat másolatát Beküldési határidők: A május előtt oklevelet szerzett jelentkezők esetében: január 15. (A kreditbeszámítás eredményéről a jelentkező február 1-ig elektronikus levélben kap értesítést.) A 2009/10 tanév tavaszi félévében oklevelet szerzők esetében: június 21. (Az oklevél helyett ebben az esetben az oklevél kiállításáról szóló eredeti igazolás szükséges. A kreditbeszámítás eredményéről a jelentkező június 25-ig elektronikus levélben kap értesítést.)

17 Felvételi eljárásrend (6) Eljárási díjak
Felvételi vizsgadíj: Ft/képzés Előzetes kreditbeszámítás eljárási díja: Ft/képzés A befizetést átutalással kell teljesíteni az intézmény számú bankszámlaszámára. Az utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a megjelölt szakot.

18 Felvételi eljárásrend (7) Korlátozások
A 2006 szeptembere előtt kezdett, főiskola vagy egyetemi tanári szakképzettséggel rendelkezők esetében a korábbi szakképzettségnek megfelelő 2 féléves mesterképzések kizárólag levelező tagozaton folynak. A 2006 szeptembere előtt kezdett, két főiskola vagy egyetemi tanári szakképzettséggel rendelkezők számára a szakok párosítására, vagyis a két korábbi szakképzettségnek megfelelő mesterképzés egyidejű teljesítésére nincs lehetőség. A szakképzettségek egymást követően szerezhetők meg.

19 Felvételi eljárásrend (8) Pontszámítás
Tanulmányi pont (= oklevél minősítés * 8) max. 40 pont + Motivációs beszélgetés max. 50 pont Többlet-, előnyben részesítési pont max. 10pont ÖSSZESEN max pont

20 Felvételi eljárásrend (9) Pontszámítás
Többletpontok mesterképzésen (max. 10 pont) előnyben részesítés: pont fogyatékosság: 3 pont gyermekgondozás: 3 pont halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont hátrányos helyzet: 3 pont 2. nyelvvizsga / közép C: 3 pont nyelvvizsga / felső C: 5 pont TDK/OTDK: pont Egy jogcímen egyszer adható többletpont!

21 Felvételi eljárásrend (9) Felvételi – motivációs beszélgetés
A motivációs beszélgetések előre megadott témakörök alapján zajlanak majd (ezek letölthetők lesznek a Felvételi portálról) Minden jelentkező értesítést kap a felvételi időpontjáról A felvételi vizsgáról szóló értesítőben megjelölt dokumentumokat mindenképpen hozzák magukkal a motivációs beszélgetésre!

22 Hallgatói pénzügyek (1) Finanszírozási formák
Államilag támogatott az a hallgató, aki: ilyen finanszírozási formára nyert felvételt és nem merítette ki 12 féléves keretet vagy nem szerzett végbizonyítványt azonos képzési szinten Életkori kritérium nincs!! Költségtérítéses Mindkét forma az első tanévre szól, tanévenként ÁTSOROLÁS történik

23 Hallgatói pénzügyek (2) Juttatások
A főbb jogcímek (nappali tagozaton): Tanulmányi ösztöndíj: akár havi Ft (!!) Rendszeres szociális támogatás: havi Ft Sport, művészeti és tudományos ösztöndíj: havi Ft Közéleti ösztöndíj: havi – Ft Az intézmény a fentieken túl komoly összegekkel támogatja a külföldi résztanulmányokat, az Erasmus programokban való részvételt.

24 Hallgatói pénzügyek (3) Térítési díjak
A költségtérítés összegét minden képzésre vonatkozóan tartalmazza a Szakajánló és a Felvételi Tájékoztató is. Minden hallgató számára automatikusan biztosított a két részletben történő fizetés lehetősége. A jelenlegi jogszabályok alapján a befizetett összeg 30%-a maximum évi Ft a befizetett adóból visszaigényelhető Intézményünkben elérhető a diákhitel engedményezési szolgáltatás. Intézményünkben működik diákhitel tanácsadás, és hitelelfogadó hely is. A hallgatói pénzügyek gördülékeny ügyintézést a Tanulmányi Hivatalban külön ügyintéző segíti.

25 Hallgatói pénzügyek (3) TÁMOP 3.1.5. – pályázati támogatások
Az alábbi képzések beletartoznak a TÁMOP – Pedagógusképzések pályázati kiírásba: újabb tanári szakképzettség megszerzése mesterképzésben szakirányú továbbképzések egy része (csillaggal jelöltek) részismeret megszerzésére irányuló képzés újabb műveltségi terület tanító szakon E pályázat keretében támogatható olyan pedagógusok oklevéllel vagy oklevélbetétlappal záruló képzése, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10, de legfeljebb 20 éve szerezték meg és pedagógus munkakörben, vagy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervezői munkakörben állnak a pályázó intézmény alkalmazásában.

26 Hallgatói pénzügyek (4)
Főbb jellemzők Nincs hitelbírálat Jövedelemarányos törlesztés A hitelfelvevők kockázatközösséget alkotnak A hitelfelvevők célzott kamattámogatásban részesülhetnek A hitelfelvevők kérhetik a törlesztési kötelezettség szüneteltetését

27 Hallgatói pénzügyek (5)
Jogosultság 40 év alatti életkor, magyar állampolgárság Hazai, vagy EGT tagország felsőoktatási intézményébe beiratkozott (aktív hallgató), aki : felsőoktatási törvényben meghatározott képzésben vesz részt, nappali, esti, levelező és távoktatásos formában, bármilyen képzési típusban, Jogosultsági idő egységesen 10 félév, de maximum 14 félév (osztatlan képzés esetén)

28 Hallgatói pénzügyek (6)
Összegek / Kamat Igényelhető összegek Ft; Ft; Ft; Ft; Ft; Ft – magasabb törlesztés vállalása esetén A kamat mértékét a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint határozzuk meg. A 2009. július 1-jétől december 31-ig érvényes kamatláb 10,50%.

29 Hallgatói pénzügyek (7)
További információk Honlap: Info-vonal:

30 Információforrások Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató
NYME BTK NYME MNSK NYME TTMK Szakajánló 2010 kiadvány Felvételi és karrier nap Szombathely, január 27. A SEK Felvételi portálja: A SEK felvételi je:


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések