Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Természetvédelmi biológia. 2. A biodiverzitás értékelése, megoszlása a Földön.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Természetvédelmi biológia. 2. A biodiverzitás értékelése, megoszlása a Földön."— Előadás másolata:

1 Természetvédelmi biológia

2 2. A biodiverzitás értékelése, megoszlása a Földön

3 A biodiverzitás megoszlása a Földön

4 Biodiverzitási gócok – legfajgazdagabb élőhelyek 1.trópusi esőerdő – rovarok 2.korallzátonyok – egyenletesebb eloszlás 3.mélytengerek – fajképződésre hosszú idő állt rendelkezésre, nagy terület, kontinensek biztosította földrajzi izoláció, környezet viszonylagos stabilitása 4.trópusi nagy tavak – nagy produktivitású, izolált élőhelyek 5.szárazabb trópusi területek 6.mediterrán területek magas geológiai kor változatos termőhelyi viszonyok, szélsőséges környezeti feltételek; gyakori tüzek miatt gyors fajkeletkezés

5 Biodiverzitási gócok – legfajgazdagabb élőhelyek

6 Biodiverzitást befolyásoló tényezők 1.Tengerek – mélység csökken a diverzitás 2.Szárazföldek 2.1. domborzat, éghajlat, más környezeti tényezők alacsonyabb tengerszintfeletti magasságon, nagyobb besugárzás, több csapadék növeli a fajgazdagságot változatos geomorfológia, változatosabb élőhelyek ill. izoláció lehetősége – magashegységek összetett geológiai felépítés – eltérő alapkőzet

7 2.2. Földtörténet – fajok száma folyamatosan emelkedett Biodiverzitást befolyásoló tényezők Edényes növények

8 Az állatok fajszámának változása a földtörténet során

9 1. Glacálisok Mérsékeltövi erdővegetáció öve délebbre húzódott, felszakadozott Negyedidőszaki folyamatok hatása a fajképződésre

10 Diszjunkt áerájú fajok

11

12 1. Glacálisok Tundrák, löszpuszták hatalmas kiterjedésűek, vándorlási faunakiegyenlítőséi folyamatok Negyedidőszaki folyamatok hatása a fajképződésre

13 2. Interglacálisok – ellentétes folyamatok Lomberdőövezet térhódítása Füves puszták, tundra átjárhatóságának megszűnése jégkorszaki reliktumok Negyedidőszaki folyamatok hatása a fajképződésre

14 Trópusok – hasonló folyamatok: erdőterületek, gyepterületek kiterjedésének dinamikus változása Negyedidőszaki folyamatok hatása a fajképződésre

15 A refúgium területek jelentőssége a fajképződésben Maradványterületek az eljegesedések alatt viszonylag állandóak. Diszjunkt áreák halmozódási gócai. Ki nem pusztult fajok a refúgiumokban vészelték át a kedvezőtlen időszakot. Fajképződés szempontjából alapvető fontosságúak.

16 Fajfépződés (speciáció) vikariánsok önálló fajok pl. lombos fafajok É-Amerika, Európa púposszövők, lombfogyasztó hernyójú éjjeli lepkéknél külön fajok Európában és K-Ázsiában alfajok élnek a kontinens hétvégén A refúgium területek jelentőssége a fajképződésben

17 Trópusok fajgazdagsága – Hipotézisek 1.Hozzáférhető energia mennyiség

18 2.Rendelkezésre álló idő – trópusok viszonylagos stabilitása, nem volt eljegesedés, hosszabb idő speciációra. 3.Területhatás – nagy kiterjedés, több faj, nagy populációméret 4. Rapoport-szabály – fajok areája keskenyebb, (niche keskenyebb, specializáltabb) több faj fér el Trópusok fajgazdagsága – Hipotézisek

19 5. Kedvezőtlen évszak hiánya – egyenletesen magas hőmérséklet és páratartalom, nem kell alkalmazkodni. 6. Parazitanyomás – sok parazita megakadályozza a gazdapopuációk egymás rovására túlzottan elszaporodjanak. 7. Önmegtermékenyítés alacsony ára Trópusok fajgazdagsága – Hipotézisek

20 Korallzátonyok Világtengerek 0,1%-án fordul elő a halfajok 8%-a. Fajgazdagság oka: nagy produkitvitás – 2500g/m2/év, nyílt tengerekének 20-szorosa tiszta víz – intenzív fotoszintézis nicheszegregáció, bolygatáshoz való alkalmazkodás

21 Hány faj él a Földön? Nagy bizonytalanság Eddig leírt fajok száma: 1,5 millió

22 Taxonok feltártsága

23 Új fajok leírása Még a viszonylag jól feltárt csoportokban is írnak le új fajokat. pl. Macaca munzala Új technikák alkalmazása vezet új fajok leírásához. Kevéssé feltárt csoportokban (rovar, atka, fonálféreg, gombák) évente 1-2%-kal növekszik az ismert fajok száma. Taxonok feltártsága

24 Újonnan felfedezett fajok, közösségek Latimaeria columnae – Wollemi fenyő

25 A rovarok fajszáma Leírt fajok több mint fele rovar (751000 faj) Becslési eljárások a rovarok fajszámának megállapításához pl. Dél-Amerika, egy fa egyeden 1200 bogár – ebből 800 növényevő – 20%-a (160) specialista – a bogarak a rovarok 40%-a ezért 400 specialista rovar kötődik ezen faj lombkoronájához – lombkoronában a rovarok két harmada él, így 600 specialista rovar kötődik a fajhoz – trópusokon 50000 fásszárú növényfaj van, így a trópusi rovarok fajszáma 30 millióra becsülhető (legtúlzóbb becslések)

26 Becslések a Föld összes fajszámára biológiai kölcsönhatásokban résztvevő fajok számából becslik egyes élőlénycsoportok gazdagságát – Európában 6x annyi gomba van, mint növény, eszerint 1,5 millió trópusi gombafaj lehet minden ismert növény és rovarfajnak van egy specialista vírus- baktérium-parazitával, így teljes földi fajszám 25 150 millió között legkonzervatívabb becslések szerint 5 millió faj

27 Információhiány okai kevéssé látványos vagy nehezen tanulmányozható élőlények kevés figyelmet kapnak kevés taxomómus szakember egyes csoportok (pl. baktériumok) fenntartása, meghatározása nehéz gyűjtés nehézsége (mélytengerek)

28 Újonnan felfedezett társulások 1.trópusi esőerdők lombkoronája 2.tengerfenék – nagy nyomás, eszközök szállíthatatlansága, gazdag baktérium és állatvilág mélytengeri hőforrások – rövid élettartamú élőhelyek, kemoszintetizáló mikroorganizmusok, kagylók, rákok, halak, tapogatószakállasok mélytengeri olajszivárgások – szénhidrogén az elsődleges forrás, ill. tengerfenékre süllyedő bálnák stb. tetemei 3.földkéreg mélyebb részei – 2,8 km mélyen 1 g kőzetben 10-100 millió baktérium, több fajhoz tartoztak, a rendelkezésre állóvíz, tér és energia korlátozza az élettevékenységet

29 A hazai élővilág gazdagsága, feltártsága Hazai biodiverzitás az európai átlag felett van.

30 Földtörténeti okok Jégkorszak Átmeneti helyzetű flóra- faunaelemek találkozási övezete. Glaciálisban hideg, száraz löszpuszta és erdőstundra, Középhegységben havasi növényzet. Interglaciálisban visszatértek az afrikai, balkáni, földközi-tengeri refúgiumokból a harmadidőszaki növénytakaró fajai.

31 Földtörténeti okok A jégkorszakot követő események visszaállt a erdőövezetek zonalitása jégborította területek visszanépesedtek, szétterjedés a menedékterületekről összetorlódtak a déli menedékterületekről északra áramló, ill. a nyugatról keletre terjeszkedő atlantikus és a keletről nyugatra terjedő kontinentális elemek posztglaciális klímaváltozás, egyes korszakokat jellemző uralkodó vegetációtípusok nem váltják fel teljesen a korábbi növényzetet

32 Jelenkori tényezők 1.Edafikus 2.Klíma – két határvonal (meleg mérsékelt – hideg telű kontinentális humid – szemiarid területeket elválasztó vonal) A múltbeli és jelenkori hatások következtében különböző eredetű flóra- és faunaelemek kis területen torlódtak össze. Kárpát-medence mérete, relatív izoláltsága miatt alkalmas bennszülött taxonok kialakulására.

33 Magyarország éghajlati körzetei

34 Növények és gombák A hazai élővilág gazdagsága, feltártsága Földön élő fajok számaHazai fajok száma Algák410004000 Gombák60-100 0002000-2500 Zuzmók20000800 Májmoha9000200 Lombosmoha14-16000400 Harasztok1100060 Edényes növények2500002200

35 Új fajok az utóbbi fél évszázadban Új edényes fajÚjra felfedezett faj Alchemilla filicaulisEpipactis ponticaApium repens Alchemilla subcrenataEpipactis tallosii*Asplenium lepidium Calamagrostis purpureaHammarbia paludosaCardamine trifolia Carex buxbaumiiLilium martagon ssp. alpinum Dentaria trifolia Carex curvataLysimachia nemorumElatine hungarica Carex depressa ssp. transsylvanica Myosotis siculaGeranium sylvaticum Circaea alpinaTeucrium scorodoniaNepeta parviflora Epipactis albensisValeriana simplicifoliaOrobanche caesia Epipactis bugacensis*Orobanche nana Epipactis gracilisPlantago maxima Epipactis mecsekensis*Senecio aurantiacus Epipactis nordeniorumSparganium minimum Epipactis placentinaThlaspi alpestre

36 A hazai élővilág gazdagsága, feltártsága ÁllatcsoportFajszám Vegyes gerinctelenek összesen3000 Pókszabásúak1700 Bogarak10000 Lepkék3600 Kétszárnyúak9500 Hártyásszárnyúak10000 Ízeltlábúak összesen40000 Halak81 Kétéltűek16 Hüllők15 Madarak365 Emlősök83 Gerincesek összesen560

37 Biodiverzitás értéke Fajok az evolúció sajátos egyediségei, kipusztulásuk visszafordíthatatlan, emiatt eszmei etikai értékük van. A biodiverzitás fenntartásának érvei 3 csoportba sorolhatók: 1.érzelmi – élő természet által nyújtott esztétikai élmény, érte érzett etikai felelősség, anyagias világunkban háttérbe szorul 2.anyagi – élővilág ipari, nemesítési célú felhasználásának lehetőségei kimeríthetetlenek 3.környezeti – bioszféra egész Földre kiterjedő szabályozási funkció, több milliárd éven át nagy biodiverzitás, globális kríziseket átvészelése, ember hatására élőanyag tömege és változatossága csökkent

38 Ökológiai gazdaságtan A hagyományos közgazdasági szemlélet hajlamos alábecsülni a természeti erőforrások értéket A környezetkárosítás árát és a természeti erőforrások készleteinek felélését többnyire figyelmen kívül hagyták, az erőforrások jövőbeni értékét, pedig alábecsülték. Ezt a helyzetet orvosolandó új tudományág fejlődött ki, az ökológiai gazdaságtan, mely gazdasági nyelvre fordítja le a biológiai sokféleség különböző szempontú értékeléseit.

39 A biodiverzitás közgazdasági értékelésére Természeti erőforrások értéke közvetlen és közvetett értékre osztható: 1.közvetlen érték – a természeti erőforrások felhasználásakor keletkezik fogyasztói használati értékre termelői használat értékre 2.közvetett érték – pedig azt mutatja, milyen szolgáltatásokat nyújtanának, ha nem pusztulnának el, pl. talajvédelem, árvízvédelem, gazdasági növények, növények és állatok nemesítéséhez szolgáltatott genetikai információ, a lokális, regionális, globális klíma szabályozása

40

41

42


Letölteni ppt "Természetvédelmi biológia. 2. A biodiverzitás értékelése, megoszlása a Földön."

Hasonló előadás


Google Hirdetések